Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

педагогічний технікум Екзаменаційні питання з історії України Освітньокваліфікаційний рівень- мо

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 23.1.2022

Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум

Екзаменаційні питання з історії України

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  молодший спеціаліст

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність 5.01010401 Професійна освіта.

Побутове обслуговування. Будівництво.

Семестр І, 2013 -2014 н/р

Початки людського життя на території України . Становлення людини сучасного виду.

Трипільська культура.

Кочові племена  на території України .

Антична колонізація Північного Причорномор’я .

Перші держави на території України .

Основні теорії походження Київської Русі .

Перші київські князі їх внутрішня та зовнішня політика .

Введення християнства на Русі , його історичне значення .

Причини , передумови та наслідки роздробленості Київської Русі .

Суспільно-політичний устрій та історичне значення Галицько-Волинської держави .

Українська культура давньоруського періоду .

Українські землі у складі Великого Князівства Литовського .

Утворення Польсько-Литовської держави Речі Посполитої .

Соціально-економічні та політичні передумови виникнення українського козацтва . Запорізька Січ .

Брестська церковна унія . Її історичне значення .

Причини характер та періодизація національно-визвольної війни  1648-1676 рр.

Етапи формування української державності  у ХYII ст..

Російсько-український договір 1654 рр. Його історичне значення .

Постать Богдана Хмельницького в українській історії .

Гетьмани І. Виговський та Б. Хмельницький їх політичні погляди та основні напрямки діяльності .

П.Дорошенко , І.Мазепа , П.Орлик : оцінка діяльності.

Українська політика Петра I . Наступ Росії на автономію України .

Українська політика Катерини II . Ліквідація Гетьманщини .

Польське панування на Правобережній Україні  у ХYIII ст.

Українська культура в II  пол . ХYIIYIII ст.

Українське національне "Відродження "  ХIХ ст.

Кирило-Мефодіївське братство ім.. Т.Г. Шевченка .

Модернізація економіки України в II пол. ХIХ ст.

Активізація національно-визвольної боротьби в Україні на початку ХХст.

Аграрна політика П . А .Столипіна в Україні , її наслідки.

Революційні події на Україні у 1905 - 1907 рр.

Україна в роки першої світової війни .

      33.Центральна Рада . Суть та значення універсалів Центральної Ради .

34. Проголошення ЗУНР. Акт злуки УНР та ЗУНР.

35Брестський мир і Україна .

     36.Українська держава гетьмана П. Скоропадського .

     37.Директорія УНР.

Утворення Української Радянської Республіки .

Політика "Воєнного комунізму" на Україні .

Національно - визвольний рух на західно - українських землях у 1918 - 1920 рр.

Україна в період НЕПу .

Радянська модернізація України (1929-1938 рр.).

Сталінська політика індустріалізації .

Колективізація українського села. Методи проведення та наслідки .

Стан української культури 30-х рр.  «Розстріляне Відродження».

Утвердження сталінського тоталітарного режиму на Україні в 30 -х рр.

Причини згортання НЕПу.

Українські землі напередодні II Світової війни .

Західно - українські землі у системі радянсько-німецьких договорів 1939 р. Пакт Молотова-Рібентропа.

Причини невдач Червоної Армії на початку  Великої Вітчизняної війни.

      51.Початок II світової війни . Боротьба проти фашистських загарбників .

52.Фашистський окупаційний режим . Рух Опору .

      53. Нацистський «Новий порядок».

      54.Наслідки  II Світової війни  для України .

     55. Культура України в роки війни.

Україна в період післявоєнної відбудови . Голодомор 1946 - 1947 рр.

57.Зовнішньополітична діяльність УРСР 1944-1950 рр.

    58. Суспільно-політичне життя на Україні в 40-50 -х рр..

59.Розвиток культури . "Жданівщина" .

    60.Період "хрущовської відлиги" її суть та значення .

    61.Реформи Хрущова та їх значення для України.

    62. Зміна політичного курсу після усунення Хрущова від влади.П.Шелест.

    63."Шестидесятники " десталінізація суспільного життя .

    64. Розвиток політики та економіки України у 60 - 80 рр.

    65. Політика першого  секретаря  ЦК КПУ В.Щербицького.

    66. Конституція УРСР 1978 р.

   67. Косигінська економічна реформа 1965 р.

   68..Культура та духовне життя В 70-ті рр.

    69.Діяльність УГС.

    70. Періодизація перебудови в СРСР. Її вплив на події в Україні .

    71.Аварія на ЧАЕС.

   72. Розгортання національно-визвольного руху в Україні.

   73.Народний Рух в 80-90-х рр.. в Україні.

   74. Політика президента України Л.Кравчука.

    75 Всеукраїнський референдум та вибори президента України 1 грудня .   

    76.. Україна - незалежна держава .

   77.Державні символи України.Походження символіки України .

   78.Утворення СНД . Місце України в системі СНД .

   79.Політичні процеси в Україні на сучасному етапі .

   80.Українська діаспора та Україна.

   81.  Конституція України 1996 року.

   82. Президентські вибори 2004 рр. «Помаранчева революція».

   83. Дострокові вибори президента 1994 рр.

   84.Економічний розвиток України 1994-2013 рр.

   85.Культура та духовне життя суспільства 1994-2013 рр.

   86. Основні події політичного життя суспільства на сучасному етапі.

   87. Культура та духовне життя суспільства  на сучасному етапі.

   88. Інтеграція України до Євросоюзу.

   89. Зрушення в соціальній сфері під час становлення незалежної    

         України..

   90. Президентські вибори 2010 р.
1. культура предпринимательства организационная культура деловая культура внутренняя культура компа
2. Эксклюзивно для БизнесКлассаБК Менеджер Все тоже самое при объемной скидке
3. Этот метод применяется в тех случаях когда неисправность носит неявный характер то есть проявляется не
4. XII Состояние- Действующий Идентификатор- 102312 Текст документа от 02
5. Лекция 10 продолжение Процесс Скот
6. Курсовая работа Подготовка и обработка экономической информации
7. Метафизика обосновывает эпоху определенным истолкованием сущего и определенной концепцией истины подводя
8. Запад России- стремление к энергетической самодостаточности Подборку материалов подготовил Александр Т
9. Курсовая работа- Демографический переход в России
10. 4 Права и обязанности работодателя6 Рабочее время и время отдыха
11. средовая и генотипическая изменчивость
12. Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод
13. Речевая вербальная и неречевая невербальная коммуникация
14. Твердые бытовые отходы- мусоросжигание
15. процесуальний аспект Спеціальність- 12
16. Социальная педагогика как отрасль знания
17. Неоновая радужная рыбка
18. МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ УЛЬТРАМЕТАМОРФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЧАГОВОКУПОЛЬНОГО ТИПА
19. Сейчас функции экспедиторского обслуживания потребителей особенно четко проявляются в таких передовых тех
20. Измерение электрических величин специальности Автоматизация и управление и Электроэнергетика