Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лабораторна робота 15 Частина I Електронний організатор Outlook

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


9

Лабораторна робота №15 (Частина I)

Електронний організатор Outlook.

Створення користувацького інтерфейсу для автоматизації програми.

 1. Використання Outlook для управління групами ярликів і ярликами (робота в області навігації, меню Папка). Створити групу на панелі Outlook, задати ім’я групи. Додати папку в групу.
 2. Робота із щоденником Outlook, налаштовування параметрів щоденника (меню Файл – Параметри), налаштовування вигляду щоденника (меню Вигляд і Папка).
 3. Робота із календарем. Налаштовування параметрів календаря (меню Файл – Параметри), налаштовування представлення календаря (меню Вигляд і Папка). Записати подію (зустріч) в календар (однократну, повторювану, із появою попередження про наступну подію).
 4. Робота із вікном завдань. Налаштовування параметрів завдань (меню Файл – Параметри), налаштовування представлення завдань (меню Вигляд і Папка). Записати завдання (однократне, повторюване), використання відміток про завершення завдань.
 5. Організувати запис контактних даних за допомогою папки Контакти. Налаштовування параметрів контактів (меню Файл – Параметри), налаштовування вигляду папки Контакти (меню Вигляд і Папка).
 6. Сформуйте список розсилки за допомогою меню Основне – Створити групу контактів, застосуйте групу для відправки поштових повідомлень.
 7. Запишіть декілька заміток. Задайте їх налаштовування (меню Файл – Параметри) і вигляд (меню Вигляд і Папка).
 8. Задайте програмне керування компонентами Outlook за допомогою VBA.

а) безпосередньо із програми за допомогою вставки користувацької форми User Form і елементів управління.

б) через інтерфейс інших офісних програм, наприклад, Word. Для цього необхідно створити відповідні  об’єктні каркаси документів для Word через під’єднання бібліотек Outlook в меню Tools - References редактора VBA. 

 

'Підєднати до Word бібліотеки MS Outlook View Control i MS Outlook 14,0 Object Library.

9. Напишіть програму на VBA для імпорту даних з таблиці бази даних і розміщення їх у папці Контактів Outlook.

Напишіть програму в новому модулі і в меню ToolsReferences додайте посилання на об’єктну бібліотеку Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Library.


Лабораторна робота №15 (Частина II)

Побудова міжпрограмного інтерфейсу для роботи із текстовою базою даних.

 1. За допомогою текстового процесора Word запроектувати шаблон анкети текстової бази даних. На рис. 1 наведений приклад такої анкети. Для побудови шаблону застосувати текстові поля форм Word, форму поле з прапорцем (checkbox), використовуючи меню Розробник – Елементи керування – Форми попередніх версій, та кнопку з набору елементи ActiveX панелі інструментів Елементи керування.

Рис.1. Шаблон анкети інформаційної системи.

 1. Для полів форм задайте відповідні властивості, використовуючи їх контекстні меню, зокрема, тип поля, текст за замовчуванням, розмір поля, текст відповідної довідки, а також визначте імена полів за якими можна до них звертатися. Після завершення побудови шаблону і запису процедур обробки текстової анкети перед початком роботи із інформаційною системою необхідно замкнути поля форм за допомогою меню Рецензування – Захист.
 2. Для автоматизації роботи у текстових інформаційних системах можна скористатися засобами проектування користувацького інтерфейсу і організації взаємодії прикладних програм, які входять до складу системи, на основі Visual Basic for Applications (VBA). Запуск редактора VBA через меню Розробник – Макрос – редактор Visual Basic. VBA як мова об’єктно-орієнтованого програмування забезпечує можливість формування міжпрограмного інтерфейсу шляхом під’єднання бібліотек необхідних прикладних програм до об’єктного каркасу вихідної програми.
   Для роботи проектованої інформаційної системи слід під’єднати до вже активованих по замовчуванню бібліотек ще бібліотеки MS Outlook View Control i MS Outlook 14,0 Object Library. Робота щодо налаштовування каркасу проводиться через меню ToolsReferences  у редакторі VBA.
 3. Для кнопок Записати і Очистити активувати режим Конструктора через панель інструментів Елементи керування і записати процедури, які забезпечують читання даних внесених у форми і їх передачу в базу даних контактів прикладної програми Outlook, а також можливість очистки полів форм анкети. Доповнити процедуру обробки даних анкети записом у календар із появою вікна попередження.

VBA процедура для кнопки Записати.

VBA процедура для кнопки Очистити.

 1. Запустити відлагоджування програми за допомогою меню Debug.
 2. Замкнути форми.
 3. Апробувати текстову інформаційну систему.

Рис.2. Контакт переданий з текстової анкети в прикладну програму Outlook.
1. Економіка і організація с-г виробництва Аналіз розмірів спеціалізації та інтенсифікації виробництв
2. БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра
3. короля Донбасса Детство Рината Октябрьский ~ это поселок рядом с железнодорожным вокзалом Донецка
4. тематическом семинаре по теме- Ведем бухгалтерский учет по новому Закону В рамках семинара будут расс
5. Визначення потреби в кредитних ресурсах
6. Пойманные за книгой 1
7. МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ Понятие о психологии предмет психологии Понятие о психи.html
8. Е 540 фирмы MITSUBISHI ELECTRIC
9. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ на назва підприєм
10. Сертификат FD является одним из самых престижных и трудных для получения фармпроизводителем.
11. Теоретические основы географии рекреации и туризма
12. Українська міфологія а Особливості української міфології б Український Олімп 2Походження світ
13. . Разве приемов работы с историчими источми в России в 181 пол
14. Лабораторная работа 4Нахождение функциональной зависимости сопротивления терморезистора от температуры
15. Стена Набат Ложь Бездна Красный смех то или иное философское настроение переживание чувство
16. Хмель обыкновенный
17. Тема- бюджетное право Республики казахстан Дисциплина- Основы права Специальность 051301Общая м
18. варіанту взяти з таблиці Таблиця до задачі 1 варіанту
19. Акыда из труда Танвир альКулюб
20. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст