Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

КНУТД ЕД108 3ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ До основних заходів з охорони праці відноситься д

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

36

ПЕУС 10.3.00 ПЗ

Розроб.

Мороз О.М.

Перевір.

Симоненко М.Н

Реценз.

Н. Контр.

Симоненко М.Н

Затверд.

Симоненко М.Н

ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Літ.

Аркушів

41

ЧПЕК-КНУТД ЕД-108

3.ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

До основних заходів з охорони праці відноситься дотримання вимог техніки безпеки.

Робочий персонал повинен дотримуватися ПБЕ (правила безпечної експлуатації), так як порушення правил експлуатації та ремонту  може призвести не тільки до поломки технологічного обладнання, але й до нещасних випадків.

              При обслуговуванні та ремонті електротехнічним персоналом електроустановок споживачів головну небезпеку становлять:

а)  ураження електричним струмом при несправній електроапаратурі, електромережі, або при пошкодженні заземлень корпусів апаратури, панелей та каркасів;

б)  відсутність захисних пристроїв на частинах електроустановок, які знаходяться під напругою, та попереджувальних плакатів;

в) використання захисних засобів та пристосувань не за призначенням;

При ремонті електрообладнання необхідно переконатися в надійному відключенні установки від мережі. Для цього необхідно вимкнути автоматичний вимикач і відключити установку від мережі через рубильник.

Якщо роботи проводяться на висоті необхідно всі допоміжні інструменти закріплювати або складувати в спеціальний рюкзак, або
невелику поясну сумку для уникнення падіння електроінструмента на людину,що знаходиться в низу. Якщо висота на якій проводиться ремонт електрообладнання перевищує 3м необхідно використовувати паси безпеки(наприклад при заміні світильників РСП16 або ремонт вузлів електромережі, що прокладені по стінках.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

ПЕУС 10.3.00 ПЗ

Місця    роботи    на    висоті    повинні    огороджуватися    та    забезпечуватися попереджувальними плакатами. Робота на висоті більше 5 метрів відноситься до розряду робіт, які виконуються верхолазами.

Всі роботи на висоті, які проводяться в електроустановках і електричних мережах (зовнішніх і внутрішніх), повинні виконуватися згідно з ПБЕ та ПБЕЕС.

Всі роботи по ремонту та обслуговуванню електрообладнання проводяться з відому керівництва в даному випадку бригадир або енергетик цеху.

Проведення роботи по ремонту електрообладнання необхідно проводити за допомогою непошкодженого інструменту, що перевірений на робочому місці перед тим як його використовувати, а також строки перевірки інструменту в лабораторії нормо контролю не прострочені.

Електротехнічний персонал на робочому місці повинен виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена (по наряду, розпорядженню, в порядку поточної експлуатації) та входить в коло його обов'язків з виконанням вимог ПБЕ, ПБЕЕС та інструкцій з охорони праці. В разі доручення роботи, яка не входить в коло його професійних обов'язків, працівник повинен одержати по цій роботі відповідний інструктаж з записом в журналі цільового інструктажу

Персонал, що обслуговує електроустановки, зобов’язаний добре знати правила протипожежної безпеки і пожежогасіння електрообладнання цеха або інших підрозділів заводу.

При появі  диму, вогню, в електрообладнанні і електропроводці необхідно негайно відключити аварійний сектор, попередити пожежну команду в разі розповсюдженні пожежі на інше обладнання або неможливо погасити осередок пожежі власними засобами, що знаходяться в цеху. Попередити негайно енергетику цеха або старшого чергового по зміні, начальнику цеха або його заступника.

При прибутті енергетика цеха, майстра або старшого чергового електромонтера, який приймає на себе керівництво по ліквідації аварії і пожежі, черговий електромонтер виконує всі його розпорядження по ліквідації пожежі, за винятком розпоряджень, що заперечують правилам безпеки.

Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог нормативних документів з охорони праці. У випадку, якщо працівник самостійно не спроможний вжити дійових заходів з усунення виявлених ним порушень, він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності – керівника вищого рівня.

На території підприємства в тому числі і інструментальному цеху встановлені ящики для викидання технологічного сміття (металева стружка), яке вивозиться з підприємства і транспортується залізничним транспортом (потягом).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

ПЕУС 10.3.00 ПЗ


Диплом на заказ


1. Методы, применяемые на этапе диагностики проблемы и формулирования ограничений и критериев
2. Сибирское предпринимательство в области книжного дела (вторая половина XIX века)
3.  Выбор электрооборудования цеха
4. ИНФОРМАТИКА Алгоритм его свойства и способы описания
5. Тема - Форматирование и редактирование текста Цель - Овладение практическими навыками работы с программой M
6. планы для Вас Московский государственный инженернофизический институт
7. язаний з розвитком художньої літератури
8. Нardware поступова модернізація Портативні ПК класи ноутбуків
9.  ~ 200 с ил 111 ~ 112 ИСТОРИЗМ 19 ВЕКА Формирование новаторских течений в архитектуре ХХ века не сразу ска
10. а Из многодетной семьи 5 678 человек
11. . Характер и способы установления полномочий муниципальных органов 1
12. Реферат- Точность систем автоматического управления
13. Общая характеристика гидросферы
14. был молодой психиатр по имени Гектор и был он не очень собой доволен
15. Курсовая работа- Теорія держави і права
16. антропологический поворот сделавший человека центральной темой философских поисков
17. а Работа Студент- Павлов Сергей лаборант преподаватель
18. Аналіз економічної ефективності виробництва молока
19. звериный индивидуализмэгоизм
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Одеса