Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

заповідного фонду; право власності Українського народу; суб~єкти права власності; загальне природокористув

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Хід роботи:

Ключові поняття: зміст права власності; обєкти права власності; право власності на атмосферне повітря; правo власності на води; право власності на землю; право власності на ліси; право власності на надра; право власності на обєкти тваринного світу; право власності на природні обєкти; право власності на території природно-заповідного фонду; право власності Українського народу; субєкти права власності; загальне природокористування; обовязки природокористувачів; права природокористувачів; право природокористування; принципи права природокористування; кадастри природних ресурсів; спеціальне природокористування.

Задача 1

Голова міської адміністрації Петренко В.В. підписав розпорядження про виділення фермеру Нікітюку П.Р. одного гектару землі для ведення господарства на умовах оренди в лісовій зоні міста N. Чи є законним розпорядження голови адміністрації? Які заходи потрібно прийняти, якщо розпорядження незаконне?

Задача 2

У зв’язку із створенням кільцевої дороги навколо міста N, міська адміністрація винесла рішення про вилучення частини земельної ділянки у фермера Прокопенка О. Громядянин Прокопенко О. звернувся до суду. Визначте коло суспільних відносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.

Контрольні питання:

 1.  Значення, поняття і основні ознаки права власності на природні обєкти та їх ресурси.
 2.  Поняття права державної, комунальної та приватної власності на природні об’єкти.
 3.  Об’єкти і суб’єкти права власності.
 4.  Співвідношення конституційних та галузевих норм щодо власності на природні ресурси.
 5.  Механізм надання і механізм припинення права власності на землю та ін. природні ресурси.
 6.  Поняття права природокористування, його види і принципи.
 7.  Класифікація права природокористування (за видами природних обєктів; за строками здійснення; за підставою виникнення; за режимом користування).
 8.  Право загального і спеціального природокористування.
 9.  Суб’єкти права природокористування.
 10.  Права і обов’язки природокористувачів.
 11.  Об’єкти права природокористування.
 12.  Екологокористування.
 13.  Підстави виникнення і припинення права природокористування.
 14.  Кадастри на природні ресурси.
 15.  Заповніть і поясніть табл. 2.1 „Особливості загального і спеціального природокористування”.
 16.  На основі нормативно-правових актів природноресурсового характеру заповніть і поясніть табл.2.2 „Різновиди користування природними обєктами та їх ресурсами”.

Таблиця 2.1

Особливості загального і спеціального природокористування

№ п/п

Ознаки

Загальне природокористування

Спеціальне природокористування

1

Мета природокористування

2

Субєкти здійснення природокористування

3

Обєкти природокористування

4

Отримання дозволу для використання обєктів

5

Характер оплати

Таблиця 2.2

Різновиди користування природними обєктами та їх ресурсами

№ п/п

Природні обєкти

Нормативно-правовий акт

Субєкти користування

Строки користування

1

Землі

2

Ліси

3

Води

4

Надра

5

Тваринний світ

6

Рослинний світ

7

Території і обєкти природно-заповідного фонду
1. ЗАДАНИЕ 1 СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА Создайте папку для хранения в ней создаваемых до
2. Психологические проблемы излишней чувствительности и тревоги
3. Менеджмент организации ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 2006 г
4. Принципы классификации счетов бухгалтерского учета
5. Байкальский государственный университет экономики и права Читинский институт Кафедра Финансов и кр
6. Политические права российских граждан
7.  Область применения
8. На тему ldquo;Расчёт деревянной трёхшарнирной аркиrdquo; Выполнил- ст
9. Готическая мода
10. Содержание и особенности античной культуры
11. Опыт толерантности в российско-индийских отношениях XVII-XIX в
12. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИГУКІВ ТА ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ СЛІВ
13. Курсовая работа- Финансово-кредитная система РФ, принципы ее формирования и функционирования отдельных звеньев
14. тематично описує виявлену залежність тобто дає можливість чисельно оцінити одні параметри через інші
15. КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ А
16. по теме для самостоятельного изучения- Основные понятия ДОУ правовые и нормативнометодические основы д
17. Появление и развитие принципа вины в российском уголовном праве
18.  Проблема мира и разоружения предотвращение новой мировой войны 2
19. реферат на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури Львів ~ 1999 Дисертаці
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків ~ 2001 Дис