Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

заповідного фонду; право власності Українського народу; суб~єкти права власності; загальне природокористув

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Хід роботи:

Ключові поняття: зміст права власності; обєкти права власності; право власності на атмосферне повітря; правo власності на води; право власності на землю; право власності на ліси; право власності на надра; право власності на обєкти тваринного світу; право власності на природні обєкти; право власності на території природно-заповідного фонду; право власності Українського народу; субєкти права власності; загальне природокористування; обовязки природокористувачів; права природокористувачів; право природокористування; принципи права природокористування; кадастри природних ресурсів; спеціальне природокористування.

Задача 1

Голова міської адміністрації Петренко В.В. підписав розпорядження про виділення фермеру Нікітюку П.Р. одного гектару землі для ведення господарства на умовах оренди в лісовій зоні міста N. Чи є законним розпорядження голови адміністрації? Які заходи потрібно прийняти, якщо розпорядження незаконне?

Задача 2

У зв’язку із створенням кільцевої дороги навколо міста N, міська адміністрація винесла рішення про вилучення частини земельної ділянки у фермера Прокопенка О. Громядянин Прокопенко О. звернувся до суду. Визначте коло суспільних відносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішіть справу.

Контрольні питання:

 1.  Значення, поняття і основні ознаки права власності на природні обєкти та їх ресурси.
 2.  Поняття права державної, комунальної та приватної власності на природні об’єкти.
 3.  Об’єкти і суб’єкти права власності.
 4.  Співвідношення конституційних та галузевих норм щодо власності на природні ресурси.
 5.  Механізм надання і механізм припинення права власності на землю та ін. природні ресурси.
 6.  Поняття права природокористування, його види і принципи.
 7.  Класифікація права природокористування (за видами природних обєктів; за строками здійснення; за підставою виникнення; за режимом користування).
 8.  Право загального і спеціального природокористування.
 9.  Суб’єкти права природокористування.
 10.  Права і обов’язки природокористувачів.
 11.  Об’єкти права природокористування.
 12.  Екологокористування.
 13.  Підстави виникнення і припинення права природокористування.
 14.  Кадастри на природні ресурси.
 15.  Заповніть і поясніть табл. 2.1 „Особливості загального і спеціального природокористування”.
 16.  На основі нормативно-правових актів природноресурсового характеру заповніть і поясніть табл.2.2 „Різновиди користування природними обєктами та їх ресурсами”.

Таблиця 2.1

Особливості загального і спеціального природокористування

№ п/п

Ознаки

Загальне природокористування

Спеціальне природокористування

1

Мета природокористування

2

Субєкти здійснення природокористування

3

Обєкти природокористування

4

Отримання дозволу для використання обєктів

5

Характер оплати

Таблиця 2.2

Різновиди користування природними обєктами та їх ресурсами

№ п/п

Природні обєкти

Нормативно-правовий акт

Субєкти користування

Строки користування

1

Землі

2

Ліси

3

Води

4

Надра

5

Тваринний світ

6

Рослинний світ

7

Території і обєкти природно-заповідного фонду
1. Возникновение разумного человечества
2. Сравнительный анализ имиджа телеведущих Михаила Осокина и Анатолия Лазарева
3. Этапы становления государственной молодежной политики в РФ
4. ШевролеНива оснащенную двигателем с облегченными поршнями
5. Введение8
6. Реферат Міжнародні економічні організації Виконала- студентка групи СМ101
7. Строительство пристроя к существующему зданию поликлиники
8. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук2
9. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ ~ Дисерта
10.  По какому принципу образованы ряды Назовите понятие общее для перечней приведенных ниже
11. либо разыскиваемый экземпляр
12. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством
13. это в основном органические соединения с малым молекулярным весом и различной растворимостью в воде
14. а и применял свои знания на практике
15. то приемлемыми мало того врачи называют это криминалом
16.  Аксіологія як галузь філософського знання
17. Реферат- Вакуумные насос
18. Реферат- Проблема выбора у индивидов разных возрастов и типов личностей
19. Мыс Нордкап
20. Контрольная работа- Классификация управленческих решений