Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема Відповідальність платників Завдання 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


Тема. Відповідальність платників

Завдання 1.

Підприємство сплачує ПДВ у бюджет один раз на місяць. Показати стан розрахунків на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних:

- за податковими деклараціями платника, поданими: у січні підприємство нарахувало 60 тис. грн. ПДВ, у лютому - 80 тис. грн., у березні - 40 тис. грн. Декларації до ДПІ були подані в строк.

- Платіжне доручення в банк на перерахування ПДВ до бюджету платником було подано: 24.02 - на суму 40 тис. грн., 10.03. - на суму 16 тис. грн., 25.03.- на суму 24 тис. грн., 5.04 - на суму 40 тис. грн., 15.04 - на суму 60 тис. грн. (у лютому 29 днів).

Розмір ставки НБУ становив на 20.02 - 11%, на 09.03 та 13.03 – 9,5%, на 4.04 – 8,5%, на 15.04 -10,25%.

Рішення

129.1. Пеня нараховується:

129.1.1. після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається:

а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків — від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного цим Кодексом

129.4. Пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Розмір пені за день = (1,2 * ставка НБУ у %) : (365 * 100%)

Сума пені = Сума податкового боргу * Розмір пені за день * Кількість днів прострочення

Так як ПДВ сплачується щомісячно, то підприємство повинно подати податкову декларацію до податкового органу протягом 20 календарних днів,  наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця і протягом 10 днів після граничного строку подання декларації сплатити його.

Отже, підприємство мало сплатити:

60 тис. грн. – на 01.03

80 тис. грн. – на 30.03

40 тис. грн. – на 30.04

Лютий: На 02.03 заборгованість підприємства по ПДВ становила:

60-40=20 (тис. грн.)

1) Підприємство 10.03 сплатило 16 тис. грн.:

Розмір пені за день = (1,2 * 9,5 %) : (365 * 100%) = 0,000312

Сума пені = 20 000*0,000312*9 = 56,22 грн.

Заборгованість на 10.03 становить 20 000 – 16 000 = 4 000 грн.

2) 25.03 підприємство сплатило 24 тис. грн.:

Розмір пені за день = (1,2 * 9,5 %) : (365 * 100%) = 0,000312

Сума пені = 4 000*0,000312*15 = 18,72 грн.

Тобто, станом на 26.03 податкова заборгованість у підприємства була відсутня. Було сплачено частину ПДВ за березень: 24 000 – 4 000 = 20 000 грн.

Березень: До 31.03 підприємство повинно було сплатити ПДВ за лютий, що становило 80 тис. грн. Заборгованість на 31.03 становила:

80 – 20 = 60 тис. грн.

1) Підприємство 05.04 сплатило 40 тис. грн.:

Розмір пені за день = (1,2 * 9,5 %) : (365 * 100%) = 0,000279

Сума пені = 60 000*0,000279*6 = 100,6 грн.

Заборгованість на 05.04 становить 60 000 – 40 000 = 20 000 грн.

2) 15.04 підприємство сплатило 60 тис. грн.:

Розмір пені за день = (1,2 * 10,25%) : (365 * 100%) = 0,000337

Сума пені = 20 000*0,000337*10 = 67,4 грн.

Тобто, станом на 16.04 податкова заборгованість у підприємства була відсутня.

Квітень: Було сплачено ПДВ за квітень: 60 000 – 20 000= 40 000 грн. На 30.04 заборгованість по ПДВ у підприємства була відсутня.

Загальна сума пені за даний період становила: 56,22+18,72+100,6+67,4= 242,94 грн.

Завдання 2  

ТОВ «Регіон» податкові декларації по податку на прибуток за І кв поточного року на суму 100 000 грн була подана до ДПІ 20 травня, а за ІІІ кв п.р. на суму 135 000 грн - 15 жовтня. Визначити, чи було допущено порушення платником. Якщо так, то розрахувати розмір фінансових санкцій, які мав би сплатити платник за кожне порушення. Зробити висновки щодо істотності покарання платника за  такий вид порушення податкового законодавства.

Рішення

49.18. Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:49.18.2. календарному кварталу або календарному півріччю
(у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків)  протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

В даному випадку порушення виникає з приводу несвоєчасного подання декларації за І кв.

Згідно з ст. 120.1. Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

 

Завдання 3

У результаті перевірки діяльності платника податку, проведеною у вересні поточного року, контролюючим органом було виявлено заниження суми ПДВ, що підлягало сплаті до бюджету по декларації за січень поточного року.  Контролюючий орган визначив суму заниження у розмірі 5 тис. грн. Податкове повідомлення на оплату заниженої суми платник отримав  у жовтні.

Розрахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство

Рішення

 Відповідно до ст. 123.1 ПКУ у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану платника податків на підставі  пп. 54.3.2 - дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, вартість  тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Отже, сума штрафних санкцій буде : 5000*0,25= 1250 грн

126.1. У разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання,  у розмірі

20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Ш = 5000 * 20% = 1000 грн.

Загальна сума штрафу складає 1000 + 1250 = 2250 грн.

За 1 вид порушення 1 покарання!!!

Завдання 4

У результаті перевірки діяльності платника податку, контролюючим органом було виявлено заниження нарахованої та утриманої з робітників суми податку на доходи фізичних осіб у березні поточного року. Контролюючий орган визначив суму заниження у розмірі 2 тис. грн. Податкове повідомлення на оплату заниженої суми платник отримав  у липні.

Розрахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство

Рішення

 Відповідно до ст. 123.1 ПКУ у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану платника податків на підставі  пп. 54.3.2 - дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, вартість  тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Отже, сума штрафних санкцій буде : 2000*0,25= 500 грн

126.1. У разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання,  у розмірі

20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Ш = 2000 * 20% = 400 грн.

Загальна сума штрафу складає 500 + 400 = 900 грн.

Завдання 5

У результаті перевірки діяльності платника податку, проведеної у травні поточного року, контролюючим органом було виявлено завищення суми ПДВ, заявленої до відшкодування за листопад місяць поточного року.  Контролюючий орган визначив суму завищення у розмірі 15 тис. грн.

Розрахувати фінансові санкції, враховуючи, що у травні поточного року контролюючим органом також було виявлено завищення суми ПДВ, заявленої цим платником до відшкодування, у розмірі 5 тис грн. Відповідь пояснити,  посилаючись на чинне  законодавство

Рішення

127.1. Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення  штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Отже, сума штрафу складає:

Ш = (15000 + 5000) * 25% = 5000 грн.

Завдання 6

Відповідно до поданої платником за І квартал поточного року декларації,  сума податкового зобов'язання з податку на прибуток складає 200 тис. грн. Ця сума була сплачена до бюджету 17 червня поточного року.

Нарахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство

Рішення

126.1. У разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання,  у розмірі
20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Ш = 200000 * 20% = 40000 грн.

Завдання 7 

Узгоджена сума податкового зобов'язання з акцизного податку по розрахунку за червень поточного року складає 100 тис. грн. Ця сума була сплачена до бюджету 20 серпня поточного року.

Нарахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство

57.1. Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

126.1. У разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання,  у розмірі
20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Ш = 100000 * 20% = 20000 грн

Завдання 8

Сума податкового боргу платника складає 200 000 грн. Вартість активів, на які виникло право податкової застави – 200 000 грн. Платник здійснив продаж активів без попереднього узгодження операції з податковим органом на суму 150 000 грн.

Нарахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Рішення

124.1. Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби, якщо отримання такої згоди є обов’язковим згідно з цим Кодексом,  тягне за собою накладення штрафу в розмірі вартості відчуженого майна.Таким чином, розмір штрафу становить 150000 грн.

Завдання 9.

 ТОВ «Альбіон» було взято на облік в ДПІ за його місцезнаходженням 20.03 поточного року. 21.03 платник відкрив рахунки в «Кредитпромбанку». Станом на 25.03 до ДПІ не надійшли відомості щодо відкритих рахунків даним платником.

27.03 з рахунку ТОВ «Альбіон» банк перерахував 24000 грн АТ «Захід» в рахунок оплати вартості сировини.

30.03 з рахунку ТОВ «Альбіон» банк перерахував 40000 грн в рахунок оплати вартості придбання основних засобів.

Визначити розмір фінансових санкцій, суб’єкта правопорушення та суб’єкта відповідальності. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Рішення

118.1. Неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установлений статтею 69 цього Кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків  тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень за кожний випадок неподання або затримки.

118.2. Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби  тягне за собою накладення штрафу на банк або іншу фінансову установу в розмірі 10 відсотків суми усіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 850 гривень.Отже, штраф накладається на установу банку.

Розмір штрафу становить:

- за перше правопорушення:

Ш1 = 340 грн.

- за друге правопорушення:

Ш2 = (24000 + 40000) * 10% = 6400 грн.

Загальна сума штрафу складає 6740 грн. (6400+340)

Тема. Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування

Завдання 1

Підприємство «Альфа» виготовляє товари народного споживання. Загальний обсяг відвантажених товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 150 тис. грн. (перша подія), з яких експортовано товарів на 50 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 60 тис. грн., з яких матеріали на суму 20 тис. грн. використано для виробництва товарів на експорт, а решта — на виробництво товарів, реалізованих на території України.

У попередньому звітному періоді було задекларовано товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано, а реалізовано на території України, на суму 30 тис. грн. Крім того, підприємству А у звітному періоді було повернуто неякісні товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які були реалізовані на території України та задекларовані в попередньому звітному періоді.

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, підприємство «Альфа» визначило в сумі 4 тис. грн.

Завдання:

 1.  Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2.  Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3.  У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника.
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Рішення

1)Спочатку обчислимо податкове зобов’язання.

а) Реалізовано товарів на суму 150 тис. грн., з них 50 тис. грн. експортовано. На 50 тис. грн. ПДВ не нараховується, тому що експортні операції оподатковуються за нульовою ставкою.

    Нараховано ПДВ на суму 100 тис. грн. ( контрактна ціна, яка не містить у собі ПДВ):

    ПЗ =100*0,2 = 20 тис. грн.

б) Операції з реалізації товарів на території України, які не було експортовано, оподатковуються на загальних засадах:

   30000*0,2 = 6 тис. грн.

в) Повернення неякісних товарів, які були реалізовані на території України та задекларовані у попередньому звітному періоді, є підставою для зменшення ПЗ:

  40000*0,2 = 8 тис. грн.

 Визначаємо ПЗ звітного періоду = 20000 + 6000 – 8000 =18000 грн.

2) Тепер обчислимо суму податкового кредиту.

  60000*0,2 = 12000 грн.

3) ПДВ, яка підлягає сплаті = ПЗ – ПК = 18000 – 12000 = 6000 грн.

Підприємство визначило суму ПДВ у розмірі 4000 грн. Отже, підприємство занизило суму ПЗ на 2000 грн. (6000 – 4000).

2. 49.18. Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:49.18.2. календарному кварталу або календарному півріччю
(у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків)  протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

57.1. Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом

Декларацію необхідно подати через 20 днів після звітн.пер., а сплатити через 10 днів після подачі декларації.

3. ст. 127.1. Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення  штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Отже, сума штрафу складає:

Ш = 2000 * 25% = 500 грн.

Завдання 2

Підприємство «Спецтехніка» виготовляє спортивний інвентар та товари спеціального призначення для інвалідів (відповідно до переліку, затвердженого КМУ).

Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 200 тис. грн., в т. ч. товари для інвалідів — 80 тис. грн.

У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 90 тис. грн., які використовуються для виробництва і спортивного інвентарю, і товарів для інвалідів.

У попередньому звітному періоді було здійснено продаж товарів для інвалідів, які не було включено до переліку, затвердженого Кабміном, на суму 20 тис. грн. (ці товари було задекларовано як такі, що не підлягають оподаткуванню).

Крім того, в попередньому звітному періоді було задекларовано товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які не було оплачено покупцем, а борг визнано безнадійним.

Суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, підприємство визначило в розмірі 1 тис. грн. У попередньому звітному періоді платник побажав визначену до відшкодування суму ПДВ в розмірі 2 тис. грн. зарахувати в рахунок майбутніх платежів.

Завдання:

 1.  Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2.  Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3.  У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника.
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Довідково. У попередньому календарному році сукупний обсяг постачання підприємства «Спецтехніка» склав 180 тис грн, у тому числі товари спеціального призначення для інвалідів (відповідно до переліку, затвердженого КМУ) – 80 тис грн.

Рішення

197.1. Звільняються від оподаткування операції з:

197.1.3. постачання:

а) технічних та інших засобів реабілітації (крім автомобілів), послуги з їх ремонту та доставки; товарів спеціального призначення, у тому числі виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях.

199.2. Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.

Обсяг оподатковуваних операцій = 120 тис. грн.

Коеф. Неоподаткованих операцій = 80/180 = 0,44, а коеф. Оподатковуваних операцій відповідно = 0,56.

1) Реалізовано спортивний інвертар

ПЗ = (200-80)*0,2=24 тис. грн.

2) Придбало сировину у постачальника

ПК = 90*0,56*0,2=10,08тис. грн..

Сума ПДВ=24000-10080 = 13920-2000=11920 грн.

Минулий період

Сума ПДВ = 20*0,2 + 40*0,56*0,2=8480 грн.

Під-тво мало сплатити у минулому періоді 5720 грн., а у звітному 11 920 грн.

Штраф у розмірі 25%:

Сума на яку нараховується штраф 11920-1000=10920

Ш=10920*25%=2730

Завдання 3

Фірма „Прінт” спеціалізується на наданні поліграфічних послуг: виготовлення та друк візиток, документів, продукції рекламного характеру. Керівництвом фірми, у зв’язку з проведенням „Євро-2012”, прийнято рішення у поточному календарному році здійснити випуск словників (українсько-англійських та українсько-німецьких) у зручному кишеньковому форматі. У січні надруковано та відвантажено словників на 5 тис грн, у березні на 7 тис грн, у жовтні – на 15 тис грн.

Крім того, платник надавав і свої традиційні поліграфічні послуги:   у січні на 10 тис грн., у наступних місяцях до кінця року – на 9 тис грн кожен місяць.

Сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів, які використовуються для друку всіх видів продукції фірми щомісячно на суму 5 тис грн.

Завдання:

1. За даними податкового обліку платника встановити суму ПДВ до сплати.

2. Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.

3. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Довідково. Фірма „Прінт” зареєстрована платником ПДВ і перебуває на місячному податковому періоді. Усі обсяги постачання зазначені без ПДВ. Платник звітував про відсутність діяльності та відповідно не сплачував ПДВ протягом року.

Розв»язок

Звільнено від оподаткування:

197.1.25. постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

199.2. Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.

199.3. Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.

ПЗ січень= 10000*0,2=2000

ПК оскільки не має за попередні періоди даних,  то визначаємо коефіцієнт за фактичними  (ст. 199.3)

К=5/(10+5)=0,333

ПК= 5*0,33*0,2=0,333 тис.грн

ПДВ січень=2000-333=1677 грн

ПЗ березень= 9000*0,2=1800

ПК оскільки не має за попередні періоди даних,  то визначаємо коефіцієнт за фактичними  (ст. 199.3)

К=7/(7+9)=0,4375

ПК= 9*0,4375*0,2=0,7875 тис.грн

ПДВ березень=1800-787,5=1012,5грн

ПЗ жовтень= 9000*0,2=1800

ПК оскільки не має за попередні періоди даних,  то визначаємо коефіцієнт за фактичними  (ст. 199.3)

К=15/(15+9)=0,625

ПК= 9*0,625*0,2= 1125грн

ПДВ березень=1800-1125=675 грн

Для інших місяці суми будуть однакові:

ПЗ=9000*0,2=1800

Коефіцієнт не застосовується бо не виготовлялися звільнені від оподаткування товари:

ПК=5 тис.грн*0,2=1000 грн

ПДВ=800 грн

Декларація протягом 20 дн, сплата 10 днів

Завдання 4

Магазин здійснює торгівлю товарами для школярів. Протягом квітня магазином було придбано товарів у платника ПДВ за контрактними цінами на суму 36 тис. грн., в т. ч. канцприладдя — на суму 30 тис. грн., учнівських зошитів — на суму 2 тис. грн., підручників — на суму 4 тис. грн. Крім того, було придбане торговельне обладнання за контрактною ціною в сумі 4 тис. грн., яке використовується для торгівлі пільговими товарами. Покупне канцприладдя було реалізовано в квітні за продажною ціною на суму 42 тис. грн., зошити на суму 2,5 тис. грн., а підручники — за 6 тис. грн. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за квітень, визначено магазином у сумі 0,2 тис. грн.

Завдання:

 1.  Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2.  Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3.  У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника, за наявності необхідних даних в умові задачі, - розрахувати суми штрафів та пені.
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Звільнено від оподаткування:

197.1.25. постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

Продаж учнівських зошитів і підручників вітчизняного виробництва звільняється від оподаткування  ПДВ, тому ПЗ визначаємо лише з операцій по продажу канцприладдя. Оскільки продажна ціна вже містить у собі ПДВ, То ПЗ визначається:   42000/6 = 7000 грн.

    ПК. Придбано канцприладдя за ціною 30 000 грн., тому ПК = 30 000*0,2 = 6000грн.

     ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету = 7000 – 6000 = 1000 грн.

Отже підприємство занизимо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за квітень на 0,8 тис. грн. (1000 – 200).  Штраф 25% від суми занижено ПЗ

Ш=800*25%=200 грн

Завдання 5

У березні підприємство відвантажило продукції власного виробництва (перша подія) за контрактними цінами на суму 60 тис. грн.

У цьому ж самому місяці воно оплатило вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн. Матеріали на суму 15 тис. грн. були використані на ремонт бази відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначена підприємством у розмірі 6 тис. грн.

Завдання:

 1.  Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2.  Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3.  У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника, за наявності необхідних даних в умові задачі, - розрахувати суми штрафів та пені.
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

.розвязок

Сума ПДВ, що

I. ПЗ = 60000*0,2 = 12000 грн.

II. ПК.

    На валові витрати не дозволяється відносити вартість сировини і матеріалів, які були використані на ремонт бази відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Тому при визначенні ПК ця сума не враховується.

  ПК = (30 000 – 15 000)*0,2 = 3000 грн.

III. ПДВ, яка підлягає сплаті  до бюджету = 12000 – 3000 = 9000 грн.

Отже, підприємство занизило суму ПДВ, що підлягає сплати до бюджету, на 3000 грн. (9000 – 6000). Штраф 25% від суми занижено ПЗ

Ш=3000*0,25=750грн

Завдання 6

Підприємство в лютому виготовило 170 електроприладів.

100 одиниць товару було відвантажено (перша подія) за контрактною ціною 1350 грн. за одиницю, 30 в порядку бартерного обміну за ціною 1250 грн. за од на території України, 20 одиниць безоплатно передано на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства, а 15 — реалізовано працівникам цього ж підприємства за ціною 1000 грн. за одиницю (без урахування ПДВ), 5 одиниць реалізовано суб’єкту господарювання,  який не є платником ПДВ, за контрактною ціною 1200 грн за одиницю 

Собівартість одиниці виробу — 1100 грн. Звичайна ціна становить: а) 1300 грн.; б) 1400 грн

У цьому ж періоді було придбано комплектуючі для виробництва електроприладів на суму 55000 грн (звичайна ціна – 50000 грн)

Податкові зобов’язання за лютий визначені платником у сумі 170 тис. грн.

Завдання:

 1.  Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2.  Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3.  У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника, розрахувати суми штрафів та пені, враховуючи, що перевірка проводилась у вересні цього ж року і платник вже допускав заниження зобов’язань по ПДВ у грудні позаминулого року
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Розвязок

Податкове зобов‘язання: ЗЦ=1300

100*1350*0,2=27000

Бартерний обмін здійснюється за фактичними цінами але не меншими за звичайні ціни  в противному випадку використовується звичайна ціна

ПЗ=30 * 1300 * 0,2 = 7800 грн.

ПЗ=20*1300*0,2=5200

ПК=55000*0,2=11000

ПДВ=27000+7800+5200-11000=29000 грн.

Завдання 7

У січні місяці надійшла оплата за товари, поставлені бюджетній установі у жовтні попереднього року, на суму 45 тис грн., а також відвантажено товари в магазин, який знаходиться на митній території України, на суму 50 тис грн.

Операції підприємства з придбання товарно-матеріальних цінностей у січні поточного року характеризуються такими даними:


з/п

Дата оприбуткування ТМЦ на склад

Дата оплати
ТМЦ

Дата отримання
податкової накладної

Сума ПДВ, грн.

1

2.01

5.01

4.01

15 000

2

7.01

9.02

8.01

18 000

3

9.01

12.01

13.01

21 000

4*

11,01

10.01

15.01

10 000*

5

15.01

14.01

20.02

15 000

6

19.01

24.01

22.01

8000

7

22.01

22.01

29.01

5000

8

25.01

1.01

31.01

10 000

9

29.01

2.02

1.02

15 000

10

31.01

3.02

2.02

21 000

Примітка:

Операція №4 – ТМЦ призначені для використання в операціях, що звільнені від оподаткування.

За січень місяць підприємство заявило до відшкодування з бюджету 10 тис грн. ПДВ  

Завдання:

 1.  Перевірити достовірність суми податкового кредиту, визначеної платником.
 2.  Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3.  У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника, розрахувати суми штрафів, враховуючи що перевірка проводилась у жовтні поточного року.
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

розвязок

Податковий кредит виникає за першою із подій: отримання податкової накладної або оплати ТМЦ.

Податковий кредит

15000 + 18000 + 21000  + 15000 + 8000 + 5000 + 10000 = 92 000 грн.

ПЗ=90000*0,2=18000

ПДВ за січень= 18000 -92000= -74000

Підприємство має право на бюджетне відшкодування у розмірі 74000

Завдання 8

Підприємство випускає промислову продукцію, а також виконує роботи за рахунок коштів інвесторів з будівництва житла для населення. У вересні загальний обсяг реалізації продукції за контрактними цінами становив 100 тис. грн., в т. ч. експорт продукції власного виробництва дорівнював 30 тис. грн. Обсяг будівельно-монтажних робіт становив 40 тис. грн. У вересні було сплачено постачальникам вартість придбаних матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн., з яких матеріали на суму 6 тис. грн. були використані на виробництво експортної продукції, а на суму 10 тис. грн. — на будівельно-монтажні роботи. У вересні були придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди на суму 10 тис. грн., які використовуються для виконання будівельно-монтажних робіт. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за вересень, підприємство визначило y сумі 8 тис. грн. Виїзна документальна перевірка проводилася 5 листопада поточного року. Податкові повідомлення-рішення за результатами перевірки були отримані у грудні. Платіжне доручення в банк платник подав 24 грудня. Облікова ставка НБУ становила: з 1 вересня - 8%, з 1 жовтня - 9%, з 1 листопада - 12%, з 1 грудня – 11%.

Завдання:

 1.  Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2.  Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3.  У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника, за наявності необхідних даних в умові задачі, - розрахувати суми штрафів та пені. Визначити загальну суму донарахувань до бюджету.
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Розвязок

Податкове зобов‘язання: 30 тис. грн. – експортовано продукції за 0 % ставкою.

(100 – 30)* 0,2 = 14 тис. грн.

40 * 0,2 = 8 тис. грн.

14 + 8 = 22 тис. грн.

Податковий кредит:

30 * 0,2 = 6 тис. грн.

10 * 0,2 = 2 тис. грн.

6 + 2 = 8 тис. грн.

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за вересень: 22 – 8 = 14 тис. грн.

Отже, підприємство занизило суму ПДВ на 14 000 – 8 000 = 6 000 грн.  

Відповідно до ст. 123.1 ПКУ у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану платника податків на підставі  пп. 54.3.2 - дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, вартість  тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Отже, сума штрафних санкцій буде : 6000*0,25= 1500 грн

Нарахування пені розпочинається

129.1.2. у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

Розмір пені за день = (1,2 * ставка НБУ у %) : (365 * 100%)

Сума пені = Сума податкового боргу * Розмір пені за день * Кількість днів прострочення

Розмір пені за день=(1,2*12%)/(365*100%)=0,0003945

Сума пені = (6000+1500)*0,0003945*54=159,77

Фін. санкція: 1500+159,77 = 1659,77грн.

Завдання 9

Підприємство виготовляє вимірювальні прилади та здійснює дослідницько-конструкторські роботи за рахунок бюджетних асигнувань. У вересні  поточного року відвантажено вимірювальних приладів (за контрактними цінами) склав 240 тис. грн. (перша подія), у тому числі на суму 100 тис. грн безкоштовно передано науковим організаціям, внесеним до Державного реєстру наукових організацій). Дослідницько-конструкторських робіт виконано на  суму 60 тис. грн.

У вересні благодійній організації у формі благодійної допомоги безоплатно передано вимірювальні прилади на суму 25 тис грн.

У цьому ж місяці було сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів, які використовуються для виробництва вимірювальних приладів, на суму 80 тис. грн. Крім того, було придбане обладнання за контрактною ціною на суму 12 тис. грн., яке використовується для дослідницько-конструкторських робіт.

ПДВ в бюджет за липень визначено у сумі 10 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, вказати строки подання податкової звітності та строки сплати. У разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну суму донарахувань в бюджет, вважаючи, що перевірка проводилась у грудні поточного року. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

РОзвязок

Зільнено від оподаткування:

197.1.15. надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.

197.1.23. безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III - IV рівнів акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави;

197.1.22. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів;

199.1. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях.

ПЗ=(240-100)*0,2=28 тис.грн

К=125/265=0,4717

ПК=80*0,2*0,4717=7,55 тис.грн

ПДВ=28-7,55=20,45 тис. грн..

Підприємство занизило пдв на 20,45 тис.грн

Ш=20,45*0,25=5,11 тис.грн.

Тема. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток

Завдання 1

Доходи платника характеризуються такими даними:

Дохід від реалізації продукції за датою переходу права власності - 720 тис. грн. (з ПДВ)

Аванси отримані        - 420 тис. грн (з ПДВ)

Банківський кредит       - 150 тис. грн

Безнадійна кредиторська заборгованість    - 30 тис. грн

Суми штрафних санкцій, отримані за порушення умов договорів - 10 тис. грн

Безповоротна фінансова допомога     - 80 тис. грн

Емісійний дохід        - З0 тис. грн

Дивіденди, отримані від резидентів     - 50 тис. грн

Дохід, врахований при визначенні оподатковуваного прибутку, становить 720 тис. грн.

Завдання:

 1.  Встановити правильність суми доходу, врахованого при визначенні оподатковуваного прибутку.
 2.  У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3.  При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

РОЗВ»ЯЗОК

135.5.3. суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;

135.5.4. вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді,

Не враховується:

136.1.1. сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг

136.1.20. основна сума отриманих кредитів, позик та інших доходів, що визначені нормами цього розділу, які не враховуються для визначення об'єкта оподаткування;

136.1.12. дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, у випадках, передбачених пунктом 153.3 статті 153 цього Кодексу;

136.1.10. суми отриманого платником податку емісійного доходу;

Дохід=(720/6)*5+80+10+30=720    Все нормас

Завдання 2

Витрати платника за звітний період характеризуються такими даними:

- прямі матеріальні витрати

- 150 тис. грн. (з ПДВ)

- прямі витрати на оплату праці

- 140 тис. грн.

- єдиний соціальний внесок

- 56 тис. грн.

- виплата дивідендів

- 100 тис. грн.

- оплата праці АУП

- 150 тис. грн.

- сплата земельного податку, збору за воду,

- 3 тис. грн.

- службові відрядження АУП

- 2 тис. грн.

- придбання системи сигналізації

- 5 тис. грн.

- придбання комп’ютера

- 3 тис. грн.

- витрати на науково-технічне забезпечення

- 10 тис. грн.

- сплата страхових внесків за умовами добровільного страхування робітників

- 3 тис. грн.

- сплата неустойки з аумовами договру

- 1 тис. грн.

- витрати на виготовлення реклами

- 5 тис. грн.

- утримання дитячого садка, що знаходиться на балансі підприємства з 1980 року.

40 тис. грн.

Витрати, враховані платником при визначенні оподатковуваного прибутку, становлять 529 тис. грн.

РОЗВ»ЯЗОК

Не враховуються витрати:

139.1.8. дивіденди

139.1.11. суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, які підлягають сплаті платником податку;

139.1.5. витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно зі статтями 144 - 148 цього Кодексу, з урахуванням пунктів 146.11 і 146.12 статті 146 та пункту 148.5 статті 148 цього Кодексу;

Витрати=534 тис.грн .Все нормас)

Завдання:

 1.  Встановити правильність суми витрат, врахованих при визначенні оподатковуваного прибутку
 2.  У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3.  При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Завдання 3

Підприємство, основним видом діяльності якого є оптова торгівля, у червні 2011 року придбало з метою продажу партію столових сервізів у кількості 30 штук за ціною 810 грн. за один сервіз (з ПДВ). У вересні відвантажено 20 столових сервізів покупцю. Ціна реалізації одного сервізу – 930 грн. (з ПДВ)

У жовтні 2011 року прийнято рішення передати три сервізи для їдальні, що обслуговує працівників підприємства.

Зазначені операції були відображені в обліку такими записами:

Зміст господарської операції

сума

Бух облік

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

 1.  

Перераховано постачальнику передоплату за партію столових сервізів, 10.06

24300

371

311

_

Не включ 139.1.3

2.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за партію столових сервізів

4050

641/ПДВ

644

_

Не включ 139.1.6

_

3.

Отримано від постачальника партію столових сервізів, 20.06

20250

281

631

_

20250

4.

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

4050

644

631

_

Не включ 139.1.6

_

5.

Проведено залік заборгованості

24300

631

371

_

_

6.

Отримано оплату від покупця, 30. 08.

18600

311

377

7.

Відвантажено сервізи покупцю, 10.09.

18600

377

712

15500

ст135.4

8.

Нараховано податкові зобов’язання  з ПДВ

3100

712

641

Ст136.1.2

9.

Передано три столових сервізи для цілей не пов’язаних з господарською діяльністю, 05.10.

2025

22

281

_

_

10.

Передано в експлуатацію столові сервізи, 05.10.

2025

949

22

Завдання:

 1. Перевірити правильність відображення в обліку операцій платника. враховуючи, що датою переходу права власності на товар є дата відвантаження
 2. 2.У разі виявлення порушень, визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом та нарахувати фінансові санкції.

Завдання 4

Через підтоплення будівлі складу в результаті сильних дощів було зіпсовано частину сировини на суму 4800 грн. (з ПДВ)

Зіпсована сировина не підлягає відновленню і надалі не може бути використана у господарській діяльності, тому підлягає писанню.

Зміст господарської операції

сума

Бух облік

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

 1.  

Відображено вартість зіпсованої сировини у складі витрат звітного періоду

4000

947

281

_

4000

2.

Відображено в позабалансовому обліку суму псування до встановлення винних осіб

4800

072

_

_

_

Завдання:

 1. Перевірити правильність відображення в обліку операцій платника.
 2. У разі виявлення порушень, визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом та нарахувати фінансові санкції.

Завдання 5

Ситуація 1. Підприємство придбаває ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями терміном на 1 рік. Плата за ліцензію становить 8000 грн та вноситься поквартально рівними частинами по 2000 грн.

Зміст господарської операції

сума

Бух облік

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

 1.  

Оплачено вартість ліцензії (квартальний платіж – 2000 грн), 03.01.

2000

377

311

_

Не врахов

139.1.3_

2.

Отримано ліцензію, 05.01.

8000

154

377

_

8000

Ст138.10.6

127

154

3.

Нараховано амортизацію за І квартал

2000

93

133

_

_

Ситуація 2. Підприємство придбаває ліцензію вартістю 960 грн, строк дії необмежений.

Зміст господарської операції

сума

Бух облік

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

 1.  

Оплачено вартість ліцензії, 03.01.

960

377

311

_

_

2.

Отримано ліцензію, 04.01

960

154

377

_

960

127

154

Ситуація 3. Підприємство придбаває ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями на 5 років. Плата за ліцензію вноситься щорічно. Річний розмір плати 500000 грн. Загальна вартість ліцензії 2500000 грн.

Зміст господарської операції

сума

Бух облік

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

 1.  

Оплачено річну вартість ліцензії

500000

377

311

_

_

2.

Отримано ліцензію

2500000

154

377

_

_

127

154

3.

Нараховано амортизацію за І квартал

125000

93

133

_

125000

Завдання:

 1. Перевірити правильність відображення в обліку витрат на придбання ліцензій.
 2. У разі виявлення порушень, визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом та нарахувати фінансові санкції.

Завдання 6

Доходи та витрати платника характеризуються такими даними:

Дохід від реалізації продукції за датою переходу права власності

+ 960 тис. грн (з ПДВ)

- безнадійна кредиторська заборгованість

-+60 тис. грн

- безнадійна дебіторська заборгованість,

- 20 тис. грн

- суми штрафних санкцій, сплачені підприємству за порушення умов договорів

+10 тис. грн

- безповоротна фінансова допомога, надана підприємству

+70 тис. грн

- вартість товарів, безоплатно наданих платнику

+ 120 тис. грн з (з ПДВ)

- прямі матеріальні вирати

- 420  тис. грн (з ПДВ)

- заробітна плата працівників

- 200 тис. грн.

- єдиний соціальний внесок

- 90 тис. грн

- сплата страхових внесків на умовах добровільного страхування найманих робітників

- 30 тис. грн

- суми штрафних санкцій, сплачені за несвоєчасне перерахування платежів в бюджет

- 15тис. грн

- погашення основної суми кредиту

 1. 20 тис. грн

- сплата відсотків за кредит

 1. 3 тис. грн

- витрати на відрядження

- 2 тис. грн

- плата послуг звязку

- 3 тис. грн

-представницькі витрати

- 10 тис. грн

- придбання форменого одягу

- 10 тис. грн

- утримання бази відпочинку

- 40 тис. грн

- амортизація

- 80 тис. грн

Податок на прибуток визначено у сумі 55, 66 тис. грн.

Завдання:

 1.  Перевірити правильність визначення суми податку на прибуток.
 2.  У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3.  При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

РОзвязок

Прибуток=доходи-витрати=402 тис

ПП=402тис*0,21=84420грн

Ш=(84,420-55,66)*0,25=7,19 тис.грн

Завдання7

Підприємство придбало 300 облігацій номінальною вартістю 120 грн. кожна з метою подальшого продажу. У цьому ж звітному періоді підприємство реалізувало 240 облігацій за ціною 130 грн кожна. За облігаціями, що залишилися підприємство отримало відсотки в розмірі 10% номінальної вартості і суму погашення. Дохід від операцій з цінними паперами підприємство визначило у сумі 2200 грн.

Завдання:

1.Перевірити достовірність результату від операцій з цінними паперами

2.Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Розвязок

ст153.8

Витрати=300*120=36000

Доходи=240*130=31200

Дохід від обл.=60*1,1*120=7920

Дохід від операцій=31200+7920-36000=3120

Ш=(3120-2200)*0,25=230

Завдання 8

Підприємство у квітні 2011 року нарахувало дивіденди засновникам (резидентам) у сумі 120000 грн., у тому числі:

— засновнику - юрособі — у сумі 100000 грн.;

— засновнику - фізособі — у сумі 20000 грн.

В обліку нарахування та виплата дивідендів резидентам відображено так:

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

1. Використано частину прибутку на виплату дивідендів

441

443

120000

2. Нараховано дивіденди засновникам-резидентам:

—засновнику-юрособі

443

671/ю

100000

100000

— засновнику-фізособі

443

671/ф

20000

3. 3 дивідендів, належних засновнику-фізособі, утримано ПДФО

671/ф

641/ПДФО

3000

3000

4. Перераховано ПДФО до бюджету

641 /ПДФО

311

1000

5. Сплачено «дивідендний» авансовий внесок (з дивідендів, що виплачуються юрособі)

641 /аванс, внесок

311

25000

6. Виплачено дивіденди:

— засновнику-юрособі

671/ю

311

100000

— засновнику-фізособі

671/ф

311

17000

7. Нараховано податок на прибуток

981

641/ податок на прибуток

25400 (умовно)

8. Зараховано сплачений авансовий внесок у рахунок зобов'язань з податку на прибуток

641/ податок на прибуток

641 /аванс, внесок

25000

9. Від’ємне значення податку на прибуток

3

400

-

Завдання:

 1.  Перевірити правильність відображення в обліку операцій з оподаткування дивідендів.
 2.  У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Завдання 9

Виплати працівникам підприємства (1 клас ризику) за звітний період та нарахування соціального внеску характеризується такими даними:

заробітна плата працівників підприємства

70 тис. грн

відпускні

30 тис. грн

відшкодування у зв’язку з каліцтвом робітників

10 тис. грн

вартість безкоштовно наданих проїзних квитків персонально окремим працівникам у зв’язку з виконанням професійних обов’язків

1 тис. грн

матеріальна допомога

5 тис. грн

оплата вартості путівок для працівників, не передбачених трудовим договором

3 тис. грн

вартість безкоштовно наданого спецодягу

3 тис. грн

вартість спецхарчування

2 тис. грн

вихідна допомога при звільненні

2 тис. грн

Нараховано єдиний соціальний внесок

3,9 тис. грн

Завдання:

 1.  Перевірити правильність нарахування єдиного соціального внеску
 2.  У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3.  При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Завдання 10

Платник податку нараховує амортизацію лінійним методом.

Операції платника з придбання основних засобів характеризуються такими даними:

У грудні попереднього року придбано легковий автомобіль: первісна вартість - 80000 грн., ліквідаційна вартість- 2240 грн. Строк корисного використання, установлений в наказі – 6 років.

У квітні поточного року придбано комп’ютер: первісна вартість 6200 грн., ліквідаційна вартість. 200 грн. Спочатку строк корисного використання була встановлено 2 роки. Проте у серпні поточного року прийнято рішення встановлення нового терміну корисного використання – 3 роки.

Амортизацію було нараховано у таких сумах:

   І кв  ІІ кв  ІІІ кв  ІVкв

Автомобіль  3240  3240  3240  3240

Комп’ютер   _  750  750  468,75

Завдання:

1. Перевірити правильність нарахування амортизації.

2. У разі виявлення порушень виявити їх вплив на величину податку на прибуток.

2.Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Розв»язок:

Авто-все норм

Комп не правильно в 2 і 4 кв відповідно до статті 146.2 амотризаціч починається з травня місяця і за 2 квартал складатиме 500 грн, а не 750 (250грн за місяць)

Амортизаційна вартість за 4 квартал (6200-200-1250)/12=395,83

Отже сума амортизація завищена на 72,92+250=322,92

Підприємство занизило обсяг ППП, тепер вони мають доплатити.

Завдання 11

Платник податку нараховує амортизацію лінійним методом, виходячи з мінімально допустимих термінів використання основних засобів.

На початок звітного року сукупна балансова вартість усіх груп основних засобів платника становить 1000 тис. грн.

У лютому звітного року виведені з експлуатації для проведення ремонту:

 1. будівля 1(в експлуатації 15 років), в якій знаходиться відділ збуту (первісна вартість 250 тис. грн, залишкова вартість на 01.01 звітного року 62,5 тис. грн, вартість ремонту – 80 тис. грн, введена в експлуатацію після ремонту у квітні звітного року, ліквідаційна вартість дорівнює 0).
 2. будівля 2 (в експлуатації 10 років), в якій знаходиться їдальня (первісна вартість 370 тис. грн, залишкова вартість на 01.01 звітного року 185 тис. грн., вартість ремонту – 90 тис. грн, введена в експлуатацію після ремонту у травні звітного року, ліквідаційна вартість дорівнює 0)
 3. токарний верстат 4 група (в експлуатації 3 роки, первісна вартість 30 тис. грн, залишкова вартість на 01.01. звітного року 12 тис. грн, вартість ремонту – 10 тис. грн, введений в експлуатацію після ремонту у березні звітного року, ліквідаційна вартість дорівнює 0)

Амортизацію було нараховано в таких сумах:

   І квартал  ІІ квартал  

Будівля 1   3125 грн.  3341 грн.  

Будівля 2   4625 грн.  4987 грн.  

Верстат   3000 грн.  3248 грн.  

Завдання:

1. Перевірити правильність нарахування амортизації, враховуючи, що підприємство віднесло на витрати вартість ремонту у встановлених законом межах (3 бали).

2. У разі виявлення порушень виявити їх вплив на величину податку на прибуток (1 бал).

2.Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України (1 бал).

Розвязок

Верстат ст. 145. Строк використання верстату 5 років

За 1 місяць у 1 кварталі: 12000/(2роки*12місяців)=500

За квартал 500*2=1000

Залишкова вартість 12000-1000+10000=21000

Строк корисного використання =22 місяця

Амортизація за місяць 21000/22=954,54

За 2 квартал 954,54*3=2863,63

Тема. Контроль за правильністю справляння платежів за ресурси

Завдання 1

Офіс юридичної особи розміщений на 3-му поверсі 5-поверхового будинку і займає площу 100 м2. Загальна площа земельної ділянки, на якій стоїть будинок, становить 300 м2.

Плату за землю нараховано і внесено до бюджету:

10 січня — 17 грн.

14 лютого — 17 грн.

20 березня — 16 грн.

Довідково: ставка плати за землю — 10 грн. за 1 м2.

Завдання:

 1.  Перевірити за І квартал поточного року правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету юридичною особою плати за землю.
 2.  У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3.  При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4.  Вказати строки подання податкової звітності.
 5.  Зазначити строки сплати.
 6.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

1. Розраховуємо загальну площу будинку:

5*300 м2 = 1500 м2

2. Частка площі, яку займає офіс в загальній площі в будинку:

100/1500 = 1/15

3. Визначаємо річну плату за землю:

300*1/15*10 грн. = 200грн.

4. Місячний розмір плати за землю становить:

200/12 = 16,67 грн. – визначено вірно.

2місяці завищено, 1 –занижено

Декларація на рік подається до 20/02 сплата протягом 30 дн після останньої даим звітного періоду

Завдання 2

Нарахувати плату за землю та пояснити порядок сплати до бюджету у таких випадках:

 1.  Дача громадянина - інваліда 1групи - займає ділянку 200 кв. м.
 2.   Гараж пенсіонера займає ділянку 50 кв. м.
 3.  Земельна ділянка громадянина, постраждалого від Чорнобильської катастрофи ІІІ категорії займає площу 200 кв. м. і використовується для ведення особистого селянського господарства.
 4.  Земельна ділянка фізичної особи, що виховує 3-х дітей віком до 18 років займає площу 700 кв. м. і використовується для ведення садівництва.

Звільняються всі від сплати податку ст. 281

Завдання 3

Водокористування юридичної особи характеризується такими даними:

Ліміт забору води на І квартал   - 12 000 м 3

Фактично забрано води    - 18 000 м 3

Сума плати за воду, визначена підприємством - 6300 грн.

Всю суму плати за воду підприємство віднесло на валові витрати.

Довідково: підприємство використовує воду з двох джерел: р. Дніпро - 79%  і артезіанської свердловини - 21%.

Нормативи плати за воду:

з р. Дніпро – 26, 97 за 100 куб. м.;

з артезіанська свердловина – 40, 29 за 100 куб. м.

Завдання:

 1.  Перевірити правильність нарахування плати за воду у I кварталі поточного року.
 2.  У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3.  При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4.  Вказати строки подання податкової звітності.
 5.  Зазначити строки сплати.
 6.  Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Розвязок

1. Визначаємо розмір плати за воду, яку необхідно внести до бюджету, але в межах лімітного забору води на І квартал:

12000*0,21*0,4029+ 12000*0,79*0,2697 = 3572,06 грн. – відносимо на ВВ.

2. Розрахуємо розмір плати за воду понад ліміт (18000 – 12000 =6000)

(6000*0,21*0,4029+ 6000*0,79*0,2697)*5 = 8932,53 грн. – за рахунок прибутку.

Сума плати за воду =8932,53+3572,06=12504,59

Занизили на 6204,59

Штраф

Декларація щоквартально, сплата 10дн після подання ст. 328.1

Тема. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян

Завдання 1

Працівниця підприємства, яка утримує двох дітей віком 15 та 13 років, у тому числі дитину-інваліда, подала роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП і документи, що підтверджують таке право. У заяві вона зазначила, що її чоловік не користується правом визначення граничного доходу кратно кількості дітей.

У липні бухгалтерією працівниці було нараховано 1800 грн. заробітної плати, 400 грн премії. Відповідно до умов колективного трудового договору їй було надано спецодяг на суму 550 грн   

Податок на доходи фізичних осіб було визначено у сумі 60,50 грн.

Перевірити правильність обчислення суми податку на доходи громадян та у разі виявлення порушення нарахувати фінансові санкції.

Завдання 2

У січні поточного року працівнику нараховані такі виплати:

— заробітна плата за місяць в розмірі 5000 грн.,

— лікарняні за дні хвороби в січні в сумі 1000 грн.

— видано під звіт готівкові кошти у сумі 1500 грн для придбання телефону. Телефон було придбано працівником 21 січня за ціною 1500 грн. без ПДВ (продавець-неплатник ПДВ), про що свідчить товарний чек. Авансовий звіт подано й затверджено 22 січня.

У цьому ж місяці працівник підприємства подав заяву з проханням про надання йому нецільової благодійної допомоги у зв'язку із сімейними обставинами. Нецільову благодійну допомогу надано в розмірі 2500 грн.

Податок на доходи громадян за основним місцем роботи утримано в сумі 987 грн. 69 коп. Перевірити достовірність цієї суми. Відповідь та розрахунки поясніть.

Завдання 3

У березні поточного року працівнику служби збуту нараховані такі виплати:

- заробітна плата в розмірі 10000 грн.;

- премія в розмірі 2500 грн

- винагорода за цивільно-правовим договором за виконані в цьому місяці роботи в сумі 600 грн

- лікарняні за дні хвороби в березні місяці в сумі 3500 грн.;

- 1580 грн матеріальної допомоги на лікування, за якою працівник із заявою звернувся до керівництва підприємства. До заяви було додано виписку з історії хвороби, призначення лікаря з переліком необхідних для лікування ліків, чек РРО аптечної установи про придбання таких ліків на загальну суму 1580 грн.

Сума утриманого податку на доходи фізичних осіб становить 2400 грн. Перевірити достовірність цієї суми. Відповідь та розрахунки поясніть.

Завдання 4

Працівнику підприємства, інваліду ІІ групи, у грудні бухгалтерією було нараховано:

- заробітну плату в сумі 4200 грн

- доплату за вислугу років в сумі 750 грн

- премію – 2600 грн

- матеріальну допомогу до новорічних та різдвяних свят, що передбачено умовами колективного договору  – 4000 грн

- надано у тимчасове користування формений одяг на суму 300 грн, що передбачено умовами договору

- на харчування, не передбачене умовами колективного договору, -  350 грн.

У цьому ж місяці він отримав поворотну фінансову допомогу в сумі 4000 грн та відсотки за цінними паперами, емітованими Міністерством фінансів у сумі 800 грн.  

Податок визначено і перераховано в бюджет у сумі 1520,50 грн.

Перевірити правильність обчислення суми податку на доходи громадян та у разі виявлення порушення нарахувати фінансові санкції. Розрахунки пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 5

Працівниця підприємства Кулик М.І. є самотньою матір’ю і має двох дітей віком 13 і 16 років. Вона подала роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП і документи, що підтверджують таке право.

За місцем основної роботи у травні їй було нараховано:

 1.  заробітну плату в сумі 1300 грн.,
 2.  відпускні - в сумі 800 грн.,
 3.  видано спецхарчування у сумі 100 грн.
 4.  надано безповоротну фінансову допомогу в сумі 3000 грн

З 10 по 15 травня вона була у відрядженні, на що Кулик М.І. було видано 2000 грн. Звіт про витрачені кошти на суму 1600 грн був поданий 17 травня, проте станом на цю дату 400 грн надмірно витрачених коштів не було повернуто підприємству.

У цьому ж періоді вона виграла грошовий приз у державну грошову лотерею в сумі 55000 грн

Податок на доходи громадян за основним місцем роботи утримано в сумі 587 грн. 69 коп. Перевірити достовірність цієї суми.

Визначити загальну суму податку на доходи фізичних осіб, утриману з Кулик М.І. у травні місяці. Відповідь та розрахунки поясніть.

Завдання 6

Робітнику підприємства, який виховує дітей віком 12, 15 та 17 років, за відпрацьований у червні час нарахована заробітна плата в сумі 2450 грн, а також нараховано дивіденди за привілейованими акціями на суму 950 грн. Робітник у статутний фонд підприємства зробив майновий внесок, в обмін на який отримав корпоративні права на суму 5000 грн  

У цьому ж місяці у зв’язку з ювілейною датою робітник отримав від підприємства путівку на базу відпочинку повною вартістю 9400 грн. (з ПДВ) із знижкою 40 % та подарунок – телевізор (звичайна ціна 4500 грн).  

Податок на доходи громадян утримано в сумі 720 грн.

Перевірити достовірність цієї суми. Відповідь та розрахунки поясніть.

Завдання 7

Працівника прийнято на роботу в травні попереднього року. Він подав до бухгалтерії підприємства заяву про застосування ПСП та документи, що підтверджують право на застосування ПСП як особі, яка виховує двох дітей віком до 18 років.

Заробітна плата працівника за січень поточного року склала 1600,00 грн. У цьому ж місяці роботодавцем йому було надано подарунок у грошовій формі на суму 1000 грн.

Керівництво в січні поточного року вирішило направити працівника на курси підвищення кваліфікації і у січні оплатило вартість його навчання в українському навчальному закладі за лютий-березень у сумі 2000 грн за напрямом, що відповідає профілю діяльності підприємства. Підприємство має письмовий договір, укладений з працівником, згідно з яким цей працівник зобов’язаний відпрацювати на цьому підприємстві три роки після підвищення кваліфікації.

Податок на доходи фізичних осіб утримано в сумі 235 грн.

Перевірити достовірність цієї суми. Відповідь та розрахунки поясніть.

Завдання 8

Працівнику служби збуту підприємства було надано щорічну відпустку строком на 14 календарних днів з 15.05 поточного року. До щорічної відпустки йому надано матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 1800,00 грн. Оклад працівника становить 2500,00 грн.

За травень поточного року працівнику було нараховано такі виплати:

— заробітну плату за фактично відпрацьований час (10 роб. дн.) - 1250,00 грн.;

— відпускні за 14 календарних днів — 1183,14 грн.;

— матеріальну допомогу — 1800,00 грн.

Податок на доходи фізичних осіб утримано в сумі 520 грн.

Під час розіграшу у недержавну лотерею він виграв путівку вартістю 7200 грн. (вартість на рівні звичайних цін).

Перевірити достовірність цієї суми та визначити загальну суму податку на доходи фізичних осіб, враховуючи, що працівник виховує двох дітей віком 15 та 19 років. Відповідь та розрахунки поясніть.

Завдання 9

Підприємство в серпні поточного року оплатило навчання працівника відділу збуту Шевченка Т. Г. в українському навчальному закладі за І семестр навчального року. Підприємство має письмовий договір, укладений з працівником, згідно з яким цей працівник зобов’язаний відпрацювати на такому підприємстві три роки після закінчення вищого навчального закладу та здобуття спеціальності.

Заробітна плата Шевченка Т. Г., нарахована та виплачена йому за ІІІ квартал поточного року становить 9000 грн. Операції з оплати навчання відображені в обліку такими записами.

Зміст господарської операції

сума

Бух облік

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

 1.  

У серпні перераховано навчальному закладу плату за навчання працівника

7000

377

311

_

_

2.

Віднесено на витрати майбутніх періодів

6600

39

377

_

_

_

3.

Нараховано дохід працівнику

9400

39

685

_

9400

1372,39

93

685

_

1372,39

4.

Утримано ПДФО із суми доходу

1372,39

685

641/ПДФО

_

_

5.

Перераховано ПДФО до бюджету

1372,39

641/ПДФО

311

_

_

6.

Здійснено залік заборгованостей

9400,00

685

377

_

_

7.

У вересні поточного року віднесено на витрати звітного періоду вартість навчання)

7000

93

39

_

7000

Перевірити правильність відображення в обліку операцій платника. У разі виявлення порушень, визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом та нарахувати фінансові санкції.
1. Производитель сельскохозяйственной продукции не исполнивший обязательство либо ненадлежащим образом исп
2. Задание 1 Составить договор 365 от 17 октября между ОАО Мельничный комбинат исполнитель в лице директо
3. курсовой проект 1
4. В блоксхеме описана команда один ответ 1 цикла с предусловием 2 полного ветвления 3 цикла с пар
5. Курсовая работа- Національний банк України
6. разбавить подвижными играми
7. Інноваційний розвиток готельних підприємств
8. Г классом в классе 29 человек
9. звёздочка Йод зеленка Перекись водорода нашатырный спирт Мазь от ушибов и отеков троксевазин
10. докладная записка 2 справка докладная записка заявление автобиография резюме
11. батарея отрицательная дендизм положительная- одна ежечасно притягивает и присваивает себе все положитель
12. Своя верста 2014 от команды полное название командирующей о
13. Экологией - наука о растительном мире - наука о человеке - наука о Земле - наука о животном мире
14. Profit orgniztions. This include mny forms of orgniztions tht existed in erlier economic systems such s sole proprietorships nd prtnerships
15. Джефферсоном в 1779 г
16. НА ТЕМУ Ценовая политика предприятия
17. Магма Майнинг Корпорейшн Уильяму Уинстону священнику епископальной церкви Чаку Берриллу моему давнишне
18. І. І. Керівник Шелудченко Н
19. Курсова робота Ростові фактори та їх клінічне застосування Виконав студент Барабух
20.  К вопросу о подсознании Значение сновиденийПрошлое и будущее в подсознанииФункция сновиденийАнализ