Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 1 Стратегія підприємства- поняття еволюція концепція Ретроспектива поняття стратегія

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Практичне заняття №1 (2 години)

Тема 1. «Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепція»

  1.  Ретроспектива поняття «стратегія».
  2.  Поняття «стратегія підприємства».Необхідність її формування. Предмет вивчення стратегії підприємства.
  3.  Сучасне розуміння стратегії, концепцій, підходів.

Ключові питання теми: потреба в стратегії для раціонального господарювання на підприємстві; проблеми з розробкою стратегій на вітчизняних підприємствах; походження і зміст категорії «стратегія»; стратегія в економічній науці; широке і вузьке трактування стратегії; стратегія в менеджменті підприємницьких організацій; стратегія підприємства в контексті його економічної політики; економічна політика при розробці і реалізації стратегії підприємства, її процедури; трактування стратегії підприємства в економічній науці; філософська і організаційно-управлінська сутність стратегії підприємства; стратегія як результат; стратегія як процес; стратегія як засіб; аспекти стратегії підприємства; комплексність стратегії; загальні концепції трактування стратегії підприємства; еволюція концепції стратегії підприємства; сучасна концепція стратегії підприємства; відмінності між концепціями стратегії підприємства. Стратегічне бачення і стратегія підприємства.

Тема 1. «Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепція»

1) Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу.

2) Підготувати реферати за наступними темами:

Теми рефератів   

1. Необхідність розробки стратегії підприємства на певному етапі еволюційного розвиту системи планування та її суть.

2. Види стратегій та їх декомпонування.

3. Процес і етапи формування стратегічного плану на підприємстві.

4. Організація розробки стратегії на підприємстві

3) Питання для самостійного опрацювання матеріалу:

1. Звідки запозичений термін «стратегія» в теорію і практику менеджменту підприємств?

2. Що таке «стратегія підприємства» і які визначення Вам відомі?

3. Назвіть основні етапи еволюції трактування стратегії?

4. Які фактор вплинули на еволюцію розуміння стратегії підприємства?

5. Які підходи до розуміння стратегії підприємства Ви можете назвати? В чому їх різниця?

6. Які концепції стратегії Ви можете назвати? Дайте їх характеристику.

7. Назвіть основні принципи стратегії підприємства і дайте їх розуміння.

8. Перерахуйте основні компоненти ув’язування стратегії підприємства з конкретними діями.

9. Які основні функції і завдання вищого керівництва на підприємстві щодо організації розробки стратегії?

10. Перерахуйте аспекти категорії «стратегія підприємства».


Диплом на заказ


1. на тему- Совершенствование инфраструктуры микрорайона Выполнила- студентка3 курса3 группыБор
2. по теме- Оборудование для производства молока питьевого пастеризованного с массовой долей жира 25 на предп
3. Рекапитализация проблемных банков с использованием государственных ресурсов
4. Россия - демократическое государств
5. Прямоугольный волновод
6. тёмную работу засоряют организм человека токсинами являющимися продуктами их жизнедеятельности
7. Война как лекарство от глупости
8. Ливень целую ночь стучал по стеклам и крышам
9. Анализ предприятия РУП Завод точного машиностроения
10. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
11. Франківський державний технічний університет нафти і газу УДК 622
12. Лабораторная работа- Определение физикомеханических характеристик наноматериалов
13. Лабораторная работа 6 Горные машины Проходческие комбайны проверила-
14. Йод и проблема йододефицита
15. Гиппиус Зинаида Николаевна
16. Лабораторная работа 2
17. Экологическое Содружество www
18. Основные понятия в терминологии БЖД
19. а не может быть для них характерна
20. Руссконемецкие паронимы среди слов на изм - ismus и ист - ist посвящена описанию лексем на изм - ист и ismus - ist.