Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 1 Стратегія підприємства- поняття еволюція концепція Ретроспектива поняття стратегія

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


Практичне заняття №1 (2 години)

Тема 1. «Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепція»

  1.  Ретроспектива поняття «стратегія».
  2.  Поняття «стратегія підприємства».Необхідність її формування. Предмет вивчення стратегії підприємства.
  3.  Сучасне розуміння стратегії, концепцій, підходів.

Ключові питання теми: потреба в стратегії для раціонального господарювання на підприємстві; проблеми з розробкою стратегій на вітчизняних підприємствах; походження і зміст категорії «стратегія»; стратегія в економічній науці; широке і вузьке трактування стратегії; стратегія в менеджменті підприємницьких організацій; стратегія підприємства в контексті його економічної політики; економічна політика при розробці і реалізації стратегії підприємства, її процедури; трактування стратегії підприємства в економічній науці; філософська і організаційно-управлінська сутність стратегії підприємства; стратегія як результат; стратегія як процес; стратегія як засіб; аспекти стратегії підприємства; комплексність стратегії; загальні концепції трактування стратегії підприємства; еволюція концепції стратегії підприємства; сучасна концепція стратегії підприємства; відмінності між концепціями стратегії підприємства. Стратегічне бачення і стратегія підприємства.

Тема 1. «Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепція»

1) Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу.

2) Підготувати реферати за наступними темами:

Теми рефератів   

1. Необхідність розробки стратегії підприємства на певному етапі еволюційного розвиту системи планування та її суть.

2. Види стратегій та їх декомпонування.

3. Процес і етапи формування стратегічного плану на підприємстві.

4. Організація розробки стратегії на підприємстві

3) Питання для самостійного опрацювання матеріалу:

1. Звідки запозичений термін «стратегія» в теорію і практику менеджменту підприємств?

2. Що таке «стратегія підприємства» і які визначення Вам відомі?

3. Назвіть основні етапи еволюції трактування стратегії?

4. Які фактор вплинули на еволюцію розуміння стратегії підприємства?

5. Які підходи до розуміння стратегії підприємства Ви можете назвати? В чому їх різниця?

6. Які концепції стратегії Ви можете назвати? Дайте їх характеристику.

7. Назвіть основні принципи стратегії підприємства і дайте їх розуміння.

8. Перерахуйте основні компоненти ув’язування стратегії підприємства з конкретними діями.

9. Які основні функції і завдання вищого керівництва на підприємстві щодо організації розробки стратегії?

10. Перерахуйте аспекти категорії «стратегія підприємства».
1.  1 Отечественная анатомия в XX столетии- В
2. Тема- Все для вашего УСПЕХА Здравствуй дорогой друг Вот и мчится нам на встречу Новый 2014 Год Все м
3. Методология исследования аудитории телевидения
4. Демократический режим принципы и практика
5. Реферат- Исследование издержек предприятия
6. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Оде.html
7. Традиционные источники электрической энергии
8. профессор членкорреспондент РАН руководитель Центра социокулътурньгх изменений Института философии РАН
9. Рекламный плакат как визуальный текст
10. Современные проблемы охраны окружающей среды
11. Исследование рынка товара
12. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення
13. Таблица научные школы и их основные идеи
14. на тему- ~~Управління необоротними активами ~
15. на тему- Жаропрочные металлы и их применение
16. Тема работы Ф
17. Мой маленький муж ~ плод фантазии автора
18. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Дисциплина- Радиоавтоматика Выполнил студент гр
19. Однажды Малыш вернулся из школы злой с шишкой на лбу
20. Учебное пособие- Проектирование приспособлений для базирования и закрепления деталей