Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Креслення простих геометричних елементів за допомогою графічних примітивів в програмах utoCD КОМПАС М

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


Практична робота №2

Тема: Креслення простих геометричних елементів за допомогою графічних  примітивів в програмах AutoCAD, КОМПАС

Мета роботи: Оволодіння прийомами  креслень відрізків

Обладнання: ПК, програма забезпечення -  AutoCAD, КОМПАС, методичні вказівки  (інструкції)

Література: В.Є.Михайленко і ін. «Інженерна графіка». Львів – «Новий світ-2000»

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Інструктаж з ТБ при роботі на ПК, організація робочого місця 

1. Прочитати зміст роботи, коротко законспектувати. Підготувати відповіді на контрольні запитання. Враховуючи вказівки виконати завдання.

2.Створити новий документ Аркуш креслення за допомогою кнопки  Новий аркуш на Панелі управління.

Хід роботи

Креслення відрізків за допомогою команди Line

Розпочніть нове креслення, використовуючи опцію Start from Scratch (Без шаблону), і виконуйте надалі всі побудови, що Вам пропонуються. Результати роботи зберігати непотрібно.

Для креслення відрізка виберіть піктограму Line (Відрізок) на панелі інструментів Draw (Рисування). В командному рядку з’явиться повідомлення:

line Specify first point:

відрізок Задайте першу точку:

Це означає, що Вам необхідно задати першу точку відрізка. Задайте точку на екрані за допомогою миші. Для цього зафіксуйте приціл в графічній зоні і натисніть ліву кнопку миші. У відповідь AutoCAD запропонує задати наступну точку:

Specify next point or [Undo]:

Задайте наступну точку або [Відмінити]:

Продовжуйте задавати наступні точки. Щоб закінчити виконання команди натисніть Enter. Для завершення команди line можна також використати праву точку миші. В цьому випадку з’являється плаваюче меню, де для припинення команди line необхідно вибрати Enter.

Виконати команду Line (як любу іншу команду AutoCAD) можна також двома іншими способами: за допомогою меню DrawLine (РисуванняВідрізок), а також ввівши line безпосередньо в командний рядок і натиснувши Enter. Спробуйте викликати команду цими двома способами.

Ви вже помітили що в командному рядку при запрошенні вказати наступну точку в квадратних дужках з’являється [Undo] (Відмінити). Це одна з опцій команди Line. Якщо Ви на запрошення   

Specify next point or [Undo]:

Задайте наступну точку або [Відмінити]:

наберете на клавіатурі U (прописна буква в назві опції) і натиснете Enter, то останній сегмент ломаної буде витерто. Команда Line має ще опцію Close (Замкни), яка активізується у випадку якщо є мінімум три відрізки. Командний рядок у випадку, коли ви накреслили мінімум  три відрізки має вигляд:

Specify next point or [Close/Undo]:

Задайте наступну точку або [Замкнути/Відмінити]:

Якщо Ви на це запрошення введете С, то AutoCAD сам проведе новий відрізок, який з’єднає кінцеву точку останнього відрізка з самою першою точкою ламаної, утворивши багатокутник.

Вправа. Спробуйте за допомогою команди Line накреслити прямокутник, вводячи координати точки за допомогою клавіатури. Нагадуємо, що спочатку задається координата X, а потім Y. Командний рядок у Вас може мати приблизно такий вигляд:

 line

Specify first point: 50, 50

Specify next point or [Undo]: 50, 200

Specify next point or [Close/Undo]: 400, 200

Specify next point or [Close/Undo]: 400, 50

Specify next point or [Close/Undo]: с

відрізок

Задайте першу точку: 50, 50

Задайте наступну точку або [Відмінити]: 50, 200

Задайте наступну точку або [Замкнути/Відмінити]: 400, 200

Задайте наступну точку або [Замкнути/Відмінити]: 400, 50

Задайте наступну точку або [Замкнути/Відмінити]: с

Команда Circle

Розглянемо ще один з найпростіших об’єктів системи – коло. Для побудови кола натисніть на піктограмі Circle (Коло) панелі інструментів Draw (Рисування). У командному рядку з’явиться назва команди, що креслить коло – circle, а також опції команди:

circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

коло

Задайте центр кола або [3Т/2Т/Ддр (дотична дотична радіус)]]:

Така порівняно велика кількість опцій команди означає, що AutoCAD пропонує декілька способів побудови кола, а саме:

 •  за центром кола – опція  Specify center point for circle (Задайте центр кола);
  •  за двома точками – опція 2P(2Т);
  •  за трьома точками – опція 3P(3Т);
  •  за двома дотичними і радіусом – опція Ttr (tan tan radius) (Дотична дотична радіус).

Опція побудови за центром кола – це опція по замовчуванню, тому Вам зразу ж пропонується ввести радіус кола (можна за допомогою миші, або задавши число на клавіатурі). Наприклад :

circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 400,100

коло Задайте центр кола або (3Т/2Т/ДДр (Дотична дотична радіус)]): 400,100

Після чого система попросить задати радіус кола:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Задайте радіус кола або [Діаметр]:

Введенням радіусу або діаметра закінчується побудова.

Вправа. Накресліть коло трьома способами. Не забувайте, що для вибору тої чи іншої опції потрібно набрати в командному рядку прописну літеру опції і натиснути Enter.    

Креслення точки

Познайомимося ще з одним об’єктом AutoCAD – точкою. Інколи Вам може знадобитися позначити на кресленні центр круга, дуги, або просто позначити якусь точку. Для цього використовується команда point (точка). В кресленнях різного призначення використовується різні умовні позначення для точки, тому в системі AutoCAD є понад 20 типів стилів точки на вибір. Перед тим як креслити знак точки необхідно вибрати стиль точки – меню FormatPoint Style (ФорматСтиль Точки). Відкриється діалогове вікно Point Style (Стиль Точки). Щоб встановити стиль натисніть на тому полі діалогового вікна, де зображено потрібний символ. Потім встановіть розмір символу. Для цього за допомогою відповідних перемикачів встановлюють одну із опцій – Set Size Relative to Screen (Розмір відносно екрану) або Set Size in Absolute Units (Розмір в абсолютних одиницях). В останньому випадку встановлюється розмір символу в лінійних одиницях креслення.

Точки виводяться на екран в результаті виконання команди point (піктограма Point (Точка) на панелі інструментів). Після натиснення на піктограмі Point необхідно любим з доступних способів (мишею або з клавіатури) задати координати точки. Як і при викреслюванні багатьох інших об’єктів AutoCAD буде повторювати запит point: до того часу, поки Ви не натиснете клавішу <Esc>.

Найпростіші команди редагування креслення

Дуже рідко вдається виконати креслення, не зробивши в процесі роботи помилку. В системі AutoCAD є можливість відмінити результати дії останньої команди та відтворити креслення. Більше того, система зберігає список всіх команд, що виконувалися з моменту завантаження креслення, тому при бажанні можна відмінити результати всіх операцій, які виконувалися в поточному сеансі роботи.

Команди відміни та поновлення виконаних раніше команд:

U – (піктограма Undo (Відмінити)). Після кожного натиснення на піктограмі Undo стандартної панелі інструментів AutoCAD відміняє останню команду в списку виконаних.

Команда redo (Повернути) відтворює всі відміни, які були зроблені командою undo.

Ще одна команда, без якої важко уявити виконання любого креслення – це команда витирання об’єктів – erase (Витри). Щоб викликати команду необхідно набрати в командному рядку erase, або відшукати відповідну піктограму на панелях інструментів. Команда попросить Вас виділити об’єкти для витирання. Для цього підведіть приціл до об’єкту і натисніть ліву кнопку миші.

Більш простий спосіб витирання – виділити об’єкт, який потрібно знищити, і натиснути клавішу клавіатури <Del>.  

Основні графічні елементи системи AutoCAD 

Креслення в системі AutoCAD  створюється за допомогою базового набору примітивів – найпростіших графічних елементів. Кожному примітиву відповідає окрема команда. Розглянемо основні графічні елементи системи.  

Прямокутник. Для креслення прямокутників існує спеціальна команда rectang (прямокутник). Вона дозволяє будувати прямокутник за двома протилежними вершинами. Для виклику команди натисніть на піктограмі Rectang або наберіть команду rectang в командному рядку. AutoCAD запитає у вас спочатку одну, а потім другу вершину і накреслить прямокутник. Щоб задати координати можна використати довільний спосіб вводу координат. Команда Rectang має декілька опцій, з яких вам може пригодитися опція Dimensions (Розміри) – виконується побудова прямокутника за довжинами його сторін. Інші опції використовуються в трьохмірному моделюванні.

Багатокутник. В  AutoCAD багатокутник креслиться як правильний багатокутник, тобто як замкнутий контур з ребрами однакової довжини. Допустима кількість сторін багатокутника – від 3 до 1024. Для побудови багатокутника необхідно вибрати піктограму Polygon (Багатокутник) або ввести команду polygon. У відповідь система запитає у Вас кількість сторін багатокутника. Задавши кількість сторін потрібно вибрати ту чи іншу опцію команди, що дозволить вам побудувати багатокутник одним з трьох можливих методів.

Опції команди polygon:

Edge (Сторона) – необхідно задати дві точки, що визначають положення любого ребра багатокутника. Далі AutoCAD сам накреслить багатокутник;

Inscribed in circle (Вписаний) – задавши центр кола і вибравши цю опцію потрібно ввести радіус кола, в яке буде вписано бажаний багатокутник. Багатокутник буде дотикатися своїми вершинами до уявного кола;

Circumscribed about circle (Описаний) – вибравши цю опцію Ви побудуєте багатокутник, який буде описаний навколо уявного кола, яке буде дотикатися до нього в середніх точках ребер.

Вправа. Відкрийте новий файл і виконайте побудову прямокутника (двома способами) та багатокутника (трьома способами). Результати роботи зберігати непотрібно.   

Дуга. Дуга є частиною кола, тому для креслення дуги системі потрібно надати інформацію, необхідну як для креслення кола, так і про те, яка частина кола залишиться на кресленні. В AutoCAD існує більше 12 способів побудови дуги. Який спосіб вибрати залежить від конкретного випадку, а точніше від тої інформації, яку Ви маєте про дугу, що формується.

Кожному способу побудови дуги відповідає своя опція команди arc (Дуга). Ми розглянемо детально лише декілька найбільш широко вживаних способів побудови. Майте на увазі, що дуга викреслюється від початкової точки в позитивному напрямку, тобто проти годинникової стрілки.

Для виклику команди arc натисніть на піктограмі Arc (Дуга) і відповідайте на запитання, які система буде виводити в командний рядок.

Побудова дуги за трьома точками

Command: arc

Specify Start point of arc or [Center]:

Команда: дуга

Задайте Початкову точку побудови дуги або [Центр]:

Якщо на запрошення AutoCAD ввести точку, то вона буде сприйнята як точка, з якої починається креслення дуги. Отримавши точку, система запитує:

Specify second point of arc or [Center/End]:

Задайте другу точку дуги або [Центр/Кінець]:

Введена тепер точка сприймається як друга точка дуги. Після її вводу система запитує

Specify end point of arc:  

Задайте кінцеву точку дуги:

В вводом третьої точки завершується побудова дуги.

Побудова дуги за центром, початковою точкою (радіусом) та кутом

Для цієї побудови необхідно на початкове запрошення AutoCAD

Command: arc

Specify Start point of arc or [Center]:

Команда: дуга

Задайте початкову точку дуги або [Центр]:

вибрати опцію Center (Центр) (тобто набрати на клавіатурі букву “c”). Система пропонує ввести координати центру. Введіть мишею або наберіть на клавіатурі координати центра, після чого система пропонує ввести початкову точку дуги:

Specify Start point of arc:

Задайте початкову точку дуги:

а після її вводу запитує кінцеву точку:

Specify End point of arc or [Angle/hord Length]:

Задайте кінцеву точку дуги або [кут/довижна хорди]:

Для завершення побудови дуги можна вибрати її кінцеву точку, але нас цікавить метод побудови за центром і кутом, тому виберемо опцію Angle (Кут). Ввівши кут (мишею або набравши числове значення на клавіатурі) закінчуємо побудову дуги.

Вправа. Спробуйте виконати побудову однієї і тієї ж дуги найбільшою кількістю способів. Для цього по черзі вибирайте опції команди arc в різних комбінаціях.

Кільце. Кільце в AutoCAD – це об’єкт, який розміщений між двома концентричними колами, тобто між колами, центри яких співпадають, а радіуси різні. Для креслення кільця введіть в командному рядку команду donut (кільце). Система попросить Вас задати внутрішній (Inside) і зовнішній (Outside) діаметр кільця та його центр.

Еліпси та еліптичні дуги. AutoCAD дозволяє також будувати еліпси та викреслювати частини еліпса – еліптичні дуги. Побудова еліпса виконується командою ellipse (Еліпс) (піктограма Ellipse (Еліпс) панелі інструментів Draw).

Command: ellipse

Specify axis endpoint or [Arc/Center]:

Команда: еліпс

Задайте кінцеву точку осі або [Дуга/Центр]:

По замовчуванню AutoCAD пропонує побудувати еліпс за кінцевими точками великої і малої осі. Можна почати побудову еліпса з його центру (опція Center). Вибравши опцію Arc Ви потрапляєте в режим викреслювання еліптичних дуг.

Допоміжні лінії. В процесі роботи над кресленням часто доводиться будувати допоміжні лінії, які використовуються тільки як база для побудови ліній реальних деталей. З цією метою можна використати вже відому вам команду Line (Відрізок), але в AutoCAD для креслення допоміжних ліній є окремий примітив – xline (Пряма). Основна його відмінність від line – будуються безмежні в обох напрямках лінії.

Викликати команду xline (пряма) можна за допомогою піктограми Construction Line (Допоміжна лінія).

Опції команди:

Hor (Горизонтальна) – будується горизонтальна допоміжна лінія (необхідно задати точку, через яку вона має проходити);

Ver (Вертикальна) – будується вертикальна допоміжна лінія;

Ang (Кут) – будується допоміжна лінія за кутом по відношенню до вісі Х або до певної кривої на кресленні;

Bisect (Бісектриса) – ця опція дозволяє побудувати бісектрису кута за його вершинами та двома точками, які розташовані на сторонах кута;

Offset (Зміщення) – за допомогою цієї опції можна побудувати пряму, яка паралельна любому вказаному відрізку креслення.

Вправа. Накресліть правильний шестикутник з довільною довжиною ребра. За допомогою команди xline (опція Bisect) побудуйте бісектриси внутрішніх кутів.

Абсолютні і відносні координати. Полярні координати.

Абсолютні і відносні декартові координати.

При виконанні різних побудов Вам вже не раз доводилося задавати координати точки. Ви задавали так звані абсолютні координати, тобто координати по відношенню до точки початку системи координат 0,0. На практиці це не завжди буває зручно, як правило простіше задати координати по відношенню до якоїсь вже наявної точки на кресленні. Саме для такої ситуації вводяться відносні координати. Відносні координати – це віддаль вздовж осей X і Y від попередньої точки. Відносними такі координати називаються тому, що мають зміст тільки відносно попередньої точки побудови.

Для вводу відносних координати з клавіатури використовується символ @ (одночасно натиснути <Shift> і <2>).

Допустимо, Ви хочете побудувати горизонтальний відрізок довжиною 50 одиниць. У Вас є початкова точка з абсолютними координатами 20, 30. Використовуючи відносні координати, Вам непотрібно вираховувати абсолютні координати кінцевої точки 70, 30 (20+50, 30), а задати кінцеву точку наступним чином: @50,0.  

Вправа. Використовуючи команду line побудуйте прямокутник розміром 40х60 задаючи його вершини за допомогою відносних координат. Ваш командний рядок може мати приблизно такий вигляд:

Command: line

Specify first point: 70,90

Specify next point or [Undo]: @40,0

Specify next point or [Undo]: @ 0,60

Specify next point or [Undo/Close]: @ -40,0

Specify next point or [Undo/Close]: c

Як бачите, використовувати відносні координати в деяких випадах набагато зручніше ніж абсолютні.

Полярні координати.

Поряд з декартовими координатами іноді зручно застосовувати полярні  координати. Полярні координати точки задають положення за допомогою двох параметрів - віддалі точки до початку системи координат і кута в площині XY. Кути відраховуються від додатного напрямку вісі ОХ проти годинникової стрілки. При записі полярних координат в AutoCAD віддаль і кут відділені знаком <. (Так, точка 100<60, буде знаходитися на віддалі 100 одиниць від початку системи координат і утворювати кут 60о з віссю ОХ). Відносні полярні координати, як і відносні декартові, записуються за допомогою знаку @ і означають, що відлік віддалі та кута наступної точки побудови ведеться відносно попередньої точки.

Вправа. Побудуйте прямокутник з попередньої вправи, задаючи його вершини за допомогою відносних полярних координат. Для побудови Вам необхідно виконати такі команди:   

Command: line

Specify first point: 70,90

Specify next point or [Undo]: @40<0

Specify next point or [Undo]: @60<90

Specify next point or [Undo/Close]: @40<180

Specify next point or [Undo/Close]: c

Значення координат точки виводяться в спеціальний індикатор в рядок стану. Можливі декілька форматів відображення координат. Для зміни формату відображення скористуйтеся декілька раз клавішею <F6> або натисніть лівою кнопкою миші на індикаторі координат.

Завдання 2.

1. Відкрийте заготовку шаблону, яку ви побудували на практичній роботі №1

2. Побудуйте спіраль, використовуючи метод побудови дуг за початковою точкою, центром та охоплюваним кутом. Спочатку побудуйте дугу з початковою точкою p1 і центром в точці p2 (точки довільні), вибравши опцію angle (кут – 180о). Далі побудуйте дугу з початковою точкою p3 (кінцева точка попередньої дуги) і центром в точці p1. На завершення побудуйте ще одну дугу з центром в точці p2.

Для зручності встановіть режим SNAP, попередньо задавши крок сітки –    

10 мм

3. Виконайте спряження двох кіл з радіусами R1 і R2 дугою заданого радіусу R3 (R4).

Послідовність побудови.

Зовнішнє дотикання.

Побудуйте два допоміжні кола (дуги) з центрами в точках o1 і o2 радіусами R1+R3 і R2+R3 відповідно. Знайдіть точку перетину. Проведіть командою xline дві лінії, що сполучають отриману точку перетину допоміжних кіл і центри кіл. В точках перетину ліній з колами Ви повинні отримати дві точки, які сполучіть командою arc (центр дуги виберіть в точці перетину допоміжних кіл з радіусами R1+R3 і R2+R3). Вилучіть з креслення всі допоміжні кола і лінії.

Пропонуються такі величини радіусів R1=10, R2=15, R3=30.

Внутрішнє дотикання.

Побудова виконується аналогічно - тільки допоміжні кола будуються з радіусами R4-R1 і R4-R2. Виберіть R4=40.

4. Виконайте креслення болта з шестигранною головкою.

Послідовність побудови.

Спочатку рекомендується накреслити вигляд зверху. Потім зі всіх вершин шестикутника проведіть горизонтальні допоміжні лінії для встановлення проекційних зв’язків. Користуйтеся командою zoom для встановлення зручного на даний момент масштабу зображення. Полегшити виконання креслення можна включивши сітку GRID з невеликим кроком – 1 або 2 мм.

Дотримуйтесь проставлених на кресленні розмірів.

Контрольні питання :

 1.  Яка різниця між командами LINE, PLINE, XLINE ?
 2.  Скільки існує способів побудови дуги?
 3.  Від чого залежить відображення широких поліліній?
 4.  Які лінії креслять за допомогою команди PLINE?
 5.  Назвіть три способи побудови кола за допомогою CIRCLE

 Завдання 3. Вивчення графічного редактора КОМПАС

Вивчити основні принципи побудови графічних примітивів в КОМПАСІ

1 Команди редагування зображень в КОМПАС

Команди редагування дозволяють видозмінювати кресленик, ускладнювати його, повертати, масштабувати, копіювати і відображати необхідні елементи. Команди редагування реалізуються за допомогою сторінки Редактирование компактної панелі Панель інструментів Редактирование включає наступний набір кнопок:

Сдвиг – здвигає виділені об'єкти креслення;

Поворот – повертає виділені об'єкти креслення або формату;

Масштабирование – виконує масштабування виділених об'єктів креслення або фрагментів;

Симметрия – виконує симетричне відображення виділених об'єктів креслення відносно прямої;

Копирование – копіює виділені об'єкти креслення або фрагменти;

Деформация сдвигом – виконує деформацію переміщенням об'єктів креслення або фрагменту;

Усечь кривую – видаляє частину об'єкта, обмежену точками перетину його з іншими об'єктами;

Разбить кривую - розбиває об'єкт в заданій точці на дві частини;

Очистить область – видаляє всі об'єкти, які знаходяться всередині або зовні від деякої границі;

Преобразовать в NURBS – перетворює геометричний об'єкт або текст, написаний в True Type, в NURBS–криву для наступного гнучкого редагування об'єкту переміщенням його характерних точок.

Команди редагування припускають виділення об'єкту редагування. Виділяти об'єкти можна тоді, коли жодна команда не активна. Про те, чи знаходиться КОМПАС в режимі виділення об'єктів, можна говорити за станом рядка запитів. Для виділення необхідно натиснути на контурі об'єкта ЛКМ.

Виділення групи об'єктів може бути здійснено з використанням рамки. Для цього необхідно в режимі виділення вказати мишею координати двох кутів прямокутника, не відпускаючи ЛКМ. Всі об'єкти, повністю потрапивши в рамку, будуть виділені іншим кольором.

Зсув об’єктів

Для переміщення об’єктів в КОМПАСі передбачено два варіанти: спрощене та точнее переміщення. В обох випадках вимагається попереднє виділення об’єктів. Для спрощеного переміщення, коли немає потреби в точному зсуві, слід розмістити курсор на одному з виділених об’єктів, натиснути і не відпускати ЛКМ, задати нове положення об’єктів і відпустити кнопку миші.

Поворот об’єктів

В кресленнях часто зустрічаються складні елементи, розміщені під певним кутом до горизонтальної осі координат. Викреслювати їх в похилому положенні достатньо складно. В таких випадках зручніше зображати елемент на вільному місці креслення в горизонтальному чи вертикальному положенні. Потім повернути елемент на необхідний кут і розмістити його в заданному місці. Викликана команда – Поворот припускає задати центр повороту – точку, відносно якої будуть повернені всі виділені об’єкти. Поворот об’єктів може бути виконано двома способами:

Завданням кута повороту;

За базовою точкою.

Параметри кута повороту (поле Угол), положення базової точки (поля Т1, Т2) задаються у вікнах Панелі властивостей. Для повороту фрагментів, які складаються з декількох примітивів, необхідно:

1) вказати першу і другу точку діагоналі рамки, не відпускаючи ЛКМ, в якій повинен знаходитись фрагмент, який переноситься;

2) клацнути на кнопці – Поворот;

3) вказати положення базової точки р3, відносно якої здійснюється поворот фрагментів;

4) задати кут повороту і натиснути ENTER;

Симетрія об'єктів

В машинобудівельному кресленні деталь або окремі її елементи можуть мати симетричні ділянки відносно вертикальної, горизонтальної або похилої осі. В таких випадках достатньо накреслити один елемент. Симетричні йому елементи кресляться у відповідності з використанням команди – Симметрия, кнопка виклику якої розміщена на панелі Редактирование. Параметри осі симетрії можуть бути внесені в поля Панели свойств. Тут же знаходяться перемикачі управління початковими об'єктами. Щоб використовувати в якості осі симетрії накреслений раніше відрізок або пряму, можна скористатися кнопкою – Выбор базового объекта на панелі Специального управления. Для симетрії фрагментів, які складаються з декількох примітивів, необхідно:

1) вказати першу і другу точки діагоналі рамки, не відпускаючи ліву кнопку миші, в якій повинен знаходитись фрагмент перенесення;

2) клацнути на кнопку Симметрия;

3) вказати точки р1 і р2, які знаходяться на осі віддзеркалення.

Використання менеджера бібліотек

КОМПАС представляє можливість використання бібліотек однотипних елементів.

Наприклад, для зображення з'єднання болтом необхідно:

1) вказати кнопку – Менеджер библиотек панелі Стандартная, а потім вказати розділи Примеры библиотек-Библиотека конструктивних элеметнов-Крепежный элемент-БШГ М 12*38.

2) вставити зображення з'єднання болтом у вільному полі креслення.

3) для редагування зображення з'єднання болтом необхідно в Панели свойств вибрати режим – Рассыпать або клацнути по зображенню з'єднання болтом (при цьому зображення виділяється зеленим кольором), натиснути ПКМ і в контекстному меню вибрати опцію Разрушить.

4) клацнути двічі по зображенню з'єднання болтом. Після цього з'являється вікно завдання параметрів болтового з'єднання. У вікні необхідно задати необхідний діаметр різьби і висоту пакета, тобто сумарну товщину двох з'єднувальних пластин. В заданому вікні відповідним вибором кнопок Болт Гайка Шайба, можна задавати зображення різних болтів, гайок і шайб. Для цього треба вибрати відповідні стандарти. Можна також отримати спрощене зображення і різні види з'єднання.

Порядок виконання роботи

1. Створити новий документ Аркуш креслення за допомогою кнопки  Новий аркуш на Панелі управління.

2. Змінити масштаб відображення документа клацанням на кнопці Показати все   на Панелі управління.

3. Присвоїти документу ім'я співпадаюче з вашим варіантом.

4. Створити на аркуші креслення нове креслення згідно з  варіантом, який вказує викладач


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


15
1. экономических трудностей поскольку эти годы не были самыми неурожайными сколько результатом сталинской к
2. д и сырья для последующей химической переработки
3. курсовой проект работу по дисциплине
4. неудобства недостаточная невозможность измерения площадей и линий части которых расположены на разных аэ
5. Реферат- Организация документооборота
6. налоговых отношений в России началось с принятия в декабре 1991 г
7. экономической целесообразностью и т
8. Лекция 9 Халы~аралы~ ~уе транспортыны~ бірлестігі Жоспар- Ма~саттары
9. подростки учат друг друга некоторым важным вещам to go ginst uthorities nd dults to oppose people hving
10. Сварка
11. ЗАДАНИЕ 1 СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА Создайте папку для хранения в ней создаваемых до
12. Земля планета на которой мы живем Чему учится ребенок- изменять имена существительные по числам; находи
13. доки. При перевірці умови в кінці кожного повторення цикл називається до
14. стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности особых экономических зон Особые экономическ
15. Особенности взаимоотношении Великобритании и Индии на межгосударственном уровне
16. по теме Информация введение Задание 1 Вопрос- Наибольший объем информации человек получает при
17. тема центральных банков Организационная структураЕвропейской системыцентральных банков ЕСЦБВ состав ЕС
18. Тема Наследование по завещанию Фамилия студента
19. Prty twoprty nd multiprty governments The importnce of culture in diplomcy Минимальные требование к проекту Титульный лист
20. реферату- Методичні основи планування продуктивності праціРозділ- Економіка підприємства Методичні основ