Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

практичної конференції ldquo;Актуальні проблеми психолінгвістики та психології мовлення особистостіrdquo;.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСИХОЛІНГВІСТІВ

ПЕРШИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки спільно з Міністерством освіти і науки України, Українською асоціацією психолінгвістів оголошують про проведення Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми психолінгвістики та психології мовлення особистості”.

Конференція відбудеться 16-17 травня 2014 року в м. Луцьку та в університетському спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» (озеро Світязь). Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. Пропонуємо такі теми для обговорення:

  •  Загальні, соціальні, вікові та педагогічні проблеми психолінгвістики
  •  Психолінгвістика мовлення особистості в нормі та патології.
  •  Прикладна психолінгвістика.

За матеріалами конференції до її початку планується публікація Ваших доповідей у часописі «Східноєвропейський журнал психолінгвістики».

Стаття, а також відомості про автора (в окремому файлі) мають бути надіслані до оргкомітету до 15 березня 2014 на адресу psycholing2014@gmail.com. Кошти за публікацію статті та оргвнесок (разом 350 гривень) потрібно перерахувати на картковий рахунок Приватбанку 5168742064080496 (одержувач – Засєкін С.В.), повідомивши оргкомітет про здійснену операцію.

Вимоги до оформлення статей для публікації

Стаття повинна відповідати тематиці конференції. Мови – українська, англійська, російська. Автор статті відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за правильне цитування і коректне посилання на них.

Після рецензування статті редакційною колегією журналу оргкомітет надішле офіційне запрошення.

Обсяг статті – 10 сторінок, формат А-4, відстань між рядками - 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Times New Roman; поля: ліворуч, угорі, внизу - 2,5 см, праворуч - 1 см; абзац - п'ять знаків;

сторінки статті НЕ нумеровані;

не використовувати переносів;

формули: розмір шрифту - 11, великий індекс - 8, маленький індекс - 5, великий символ - 14, маленький символ – 11пт;

таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву;

ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об'єкт;

Окремим файлом необхідно додати відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові (трьома мовами); назва статті (трьома мовами); учене звання, посада, місце роботи (установа, підрозділ) автора; адреса; електронна пошта; телефон, факс.

Структура статті:

  1.  ім’я та прізвище автора, рядком нижче установа, де працює автор,

електронна адреса, нариклад: Петро Сміт, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, petroalsmith@ukr.net;

2) назва статті (великими літерами);

3) резюме українською, англійською та російською мовами (150-200 слів) (10 кегль, курсив);

NB категорично заборонено подавати невідредагований варіант машинного перекладу;

4) ключові слова кожною з трьох мов (5-7 слів) (10 кегль, курсив).

ТЕКСТ включає такі необхідні елементи:

вступ / постановка наукової проблеми та її значення;

аналіз останніх досліджень із цієї проблеми;

формулювання мети та завдань статті;

методи та методики;

виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

висновки і перспективи подальших досліджень.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ оформляти за нормами Американської психологічної асоціації (APA): (http://www.apastyle.org/)

Якщо джерело опубліковано українською чи російською мовою (або іншими кириличними мовами), в списку літератури його необхідно подати лише латинськими літерами, наприклад:  

Shevelov, Yu.  Narys Suchasnoii Ukrains’koii Literaturnoii Movy ta Inshi Lingvistychni Studii [An Outline of Modern Ukrainian Literary Language and Other Linguistic Studies] / Yurii Shevelov. – Kyiv : Tempora, 2012. – 664 p.

KravchukSTeoretychna model intelektu [Theoretical model of intelligence] / S. Kravchuk // Psycholohichni Perspektyvy. – 2006. – No 18. – P. 222-230;

на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті; 

посилаючись на статтю, в списку літератури обов'язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому - авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання - джерело та дату використання;

посилання робляться так:  якщо мається на увазі джерело загалом [3], у випадку цитування із зазначенням номеру сторінки [3, 25].
1. Социальная защита судей в РФ
2. Концепция улучшения транспортной и экологической ситуации в городе Москве
3. Идеи Томаса Джефферсона о равенстве и свободе
4. Лабораторная работа 3 РАСЧЕТ НЕКОТОРЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РАЗМЕРОВ И ПАРАМЕТРОВ ПЛОСКОСТНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
5. варианту марксистского атеизма 1
6. Реферат- Анализ мирового рынка молока
7. Sch~tzen Sie die Erholungsktivit~ten ein ktivit~ten
8. . Таиланд самая дешевая страна в мире
9. Лекция 11.ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ Природа познания.html
10. Людовик XIV
11. Финансовые стратегии при реструктуризации государственного долга
12. докладов по корпоративной культуре Внимание Готовясь к докладу необходимо- 1 Изучить теорию по выбранной
13. Острый гематогенный остеомиелит нижней трети правой малоберцовой кости
14. Раувольфия змеиная и барвинок малый источники лекарственных средств гипотензивного действия
15. Нуклеофильное замещение у тетраэдрического атома углерода
16. Долой самодержавие и престолонаследие.html
17. Модели управления персоналом Модели управления персоналом- достижение целей Итак первая модель наиболе
18. .Геологическое летоисчисление
19. ТЕМА СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦ ИСТИННОСТИ
20. на тему- Добровольное медицинское страхование Выполнил- Заинкова М