Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Підготувати конспекти- а посадові обов~язки з охорони праці зав

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

„ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ”

Завдання для студентів, які навчаються за індивідуальним графіком

1.Підготувати конспекти:

а) посадові обов’язки з охорони праці зав. кабінетом, вчителя [3,11];

б) функції служби охорони праці на підприємстві (конспект) [1,2,3,7];;

в) схема ступеневого контролю з охорони праці в системі закладів міністерства освіти і науки України [1,2,3,7].

2.Зробити лабораторні роботи:

а) „Паспортизація санітарно-технічних умов праці”: провести виміри температури і вологості повітря, освітленості в класі або кабінеті(при відсутності люксметру оцінку природної освітленості виконують по світовому коефіцієнту, штучного–по питомій потужності; визначається кількість ламп для освітлення класу, кабінету) ; визначити площу квартирок або фрамуг, заповнити паспорт санітарно-технічного стану кабінету, зробити висновки [9];

в)для студентів спеціальностей факультету технологій та дизайну, „фізика і математика”, „хімія і біологія” провести оцінку місцевої вентиляції майстерні, кабінету (в разі її відсутності, провести відповідні розрахунки, скласти аксонометричну схему, підібрати вентилятор) [9];

г)”Розслідування нещасного випадку”: скласти схему розслідування нещасного випадку з співробітником школи та учнем школи, оформити документи розслідування нещасного випадку з співробітником школи (наказ про призначення комісії з розслідування нещасного випадку, пояснення потерпілого, керівника робіт, свідків, акт розслідування нещасного випадку форма Н-5, акт Н-1), оформити документи розслідування нещасного випадку з учнем школи: наказ, акт Н-Н (ситуації, які розслідуються, обираються з урахуванням фазового напрямку на основі аналізу небезпек існуючих під час здійснення навчально-виховного процесу в класі, кабінеті, майстерні, спортзалі та інших приміщень, споруд школи) [9].

д) «Оцінка професійного та виробничого ризиків».

е) «Розрахунок часу евакуації при пожежі».

Розрахунки виконуються для підприємства на якому працює студент.

3.Зробити індивідуальні завдання:

а) визначити розміри компенсацій за шкоду здоров’ю внаслідок виробничої травми;

варіанта

Процент втрати працездатності,

%.

Розмір пенсії по інвалідності,

грн

Процент вини потерпілого,

%

Середня заробітна плата,

грн

1

20

-

-

480

2

40

200

10

500

3

60

300

-

650

4

80

980

20

2000

5

25

370

-

950

6

35

400

50

1250

7

45

450

-

1350

8

55

520

20

1200

9

65

640

-

1300

10

80

660

-

1340

11

20

-

-

1400

12

40

580

10

1450

13

60

600

-

1500

14

80

640

20

1600

15

85

660

-

1700

16

25

320

50

1800

17

35

460

-

1900

18

45

565

20

2000

19

55

580

-

2100

20

65

550

-

2800

21

75

680

-

2300

22

20

-

10

585

23

30

280

-

750

24

40

390

25

1050

25

50

260

10

750

26

60

280

50

850

27

80

420

-

1350

28

35

690

20

1850

29

45

600

-

3600

30

75

586

10

2800

б)розробити інструкцію у відповідності до теми (номер теми відповідає номеру в груповому журналі) [4, 8, 9, 12];

Індивідуальне завдання виконується на аркушах формату А-4 На титульному листі вказується назва інструкції і прізвище, ім’я та по батькові виконавця, факультет, шифр групи, на інших сторінках викладається зміст інструкції у  відповідності до вимог(див. додаток). В місцях, яки передбачають підписи, вказується посада посадової особи, яка повинна підписатися.

Номер варіанта обирають у відповідності до номеру в груповому журналі або за призначенням викладача.

Для студентів факультету технологій та дизайну, спеціальностей „фізика і математика”, „хімія і біологія”, „фізичне виховання” номера завдань визначаються за таблицею.

Спеціальність

Номер за списком

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Факультет технологій та дизайну

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

1

Фізика і математика

31

32

33

34

35

36

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Хімія і біологія

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

4

5

6

7

Фізичне виховання

31

32

33

34

35

36

1

3

4

5

6

7

8

19

10

Спеціальність

Номер за списком

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Факультет технологій та дизайну

2

3

5

7

8

10

13

15

18

19

20

23

24

25

26

Фізика і математика

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

Хімія і біологія

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

Фізичне виховання

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

Тематика завдань для розробки інструкції

 1.  Вступний інструктаж (Програма проведення)
 2.  Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять в шкільних майстернях.
 3.  Інструкція  з пожежної безпеки в навчальних майстернях школи
 4.  Інструкція з охорони праці під час роботи з використанням переносних електроінструментів
 5.  Інструкція з охорони праці під час виконання сільськогосподарських робіт
 6.  Інструкція з охорони пращ при користуванні електроплитою
 7.  Інструкція з охорони пращ під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики
 8.  Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики
 9.  Інструкція з охорони праці під час роботи з проекційною апаратурою
 10.  Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики
 11.  Інструкція з охорони праці під час роботи на персональному комп'ютері
 12.  Інструкція з охорони праці під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці
 13.  Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсії з біології
 14.  Інструкція з  правил зберігання хімічних реактивів
 15.  Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті допризовної підготовки (тирі)
 16.  Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять в спортивному залі та на спортивних майданчиках
 17.  Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів
 18.  Інструкція з охорони пращ при проведенні масових заходів у навчальних закладах
 19.  Інструкція з охорони праці при проведенні екскурсій, туристичних походів, культпоходів у театр та кінотеатр
 20.  Інструкція з пожежної безпеки при проведенні екскурсій і туристичних походів до лісу
 21.  Інструкція з охорони праці при перевезенні організованих груп дітей автомобільним І залізничним транспортом
 22.  Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителів та працівників школи
 23.  Інструкція з охорони праці під час управління автомобілем
 24.  Інструкція з охорони пращ для електромонтера
 25.  Інструкція з охорони праці під час експлуатації парових та водогрійних котлів
 26.  Інструкція з охорони пращ для вихователя дошкільного закладу
 27.  Правила користування газом та побутовими газовими приладами
 28.   Інструкція з охорони праці під час прибирання шкільних приміщень та території
 29.  Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсій
 30.  Інструкція з пожежної безпеки

а) фізико-математичний факультет

 1.  Загальні правила безпеки в кабінеті фізики.

Загальні правила безпеки в кабінеті інформатики.

Правила безпеки при проведенні лабораторних робіт з фізики.

Правила безпеки при проведенні демонстраційних дослідів з фізики.

Правила безпеки при пайці м’якими припоями.

Правила безпеки при зарядці та використанні джерел струму в кабінеті фізики.

б) природничий факультет

Загальні правила безпеки в кабінеті хімії.

Загальні правила безпеки в кабінеті біології.

Правила безпеки при роботі на навчально-дослідних ділянках.

Правила безпеки при проведенні лабораторних робіт з хімії.

Правила безпеки при проведенні лабораторних робіт з біології.

Правила безпеки при проведенні демонстраційних дослідів з хімії.

Правила безпеки при роботі зі скляним посудом.

Правила безпеки при проведенні дослідів з нагріванням.

Вимоги безпеки при проведенні дослідів з газами.

Правила безпеки при  роботі з кислотами та лугами.

Правила безпеки при  використані витяжної шафи.

в) факультет технологій та дизайну

Правила безпеки при роботі на заточувальному верстаті.

Правила безпеки при роботі при ручної обробки металів (кулінарних роботах).

Правила безпеки при роботі на токарному верстаті по металу (при роботі на ручних швейних машинах).

Правила безпеки при роботі на токарному верстаті по деревині (при роботі на електричних швейних машинах).

Правила безпеки при роботі на фуговально-пильному верстаті (при первинної обробці харчових продуктів).

Правила безпеки роботі на фрезерному верстаті (при теплової обробці харчових продуктів).

Правила безпеки роботі на свердлильному верстаті (при волого-теплової обробці тканини).

Загальні правила безпеки в майстерні по обробці деревини.

Загальні правила безпеки в майстерні по обробці металу.

Правила безпеки при термічної обробці металів та під час лиття металів (швейної майстерні).

Правила безпеки під час виконання електромонтажних робіт.

Правила безпеки при електропаянні.

Правила безпеки під час проведення електрозварювальних робіт.

Правила безпеки під час ручної обробки деревини.

г) факультет фізичного виховання

Правила безпеки при проведенні занять з легкої атлетики.

Правила безпеки при проведенні занять з гімнастики.

Правила безпеки при проведенні занять з лижної підготовки.

Правила безпеки під час навчання плаванню.

Загальні правила безпеки в спортивному залі школи.

Правила безпеки під час спортивних ігор.

Приклад оформлення інструкції

Титульна сторінка

Полтавский державний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет технології та дизайну

Інструкція  з  охорони праці

з охорони праці під час роботи з електричною праскою

Розробив студент гр.ТД 53 …

Грищенко В.Е.

Полтава  2009р.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Перша сторінка  інструкції

Полтавська загальноосвітня школа №69

Затверджено

Наказ директора школи № 12-ОП

від 12 серпня 2009р

Директор               Шевченко І.І.

Інструкція з охорони праці №34

з охорони праці під час роботи з електричною праскою

І. Загальні положення

1.1. До роботи з електричною праскою допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2.Робоче місце необхідно організовувати згідно з вимогами НОП, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

1.3.  Виконувати необхідно тільки доручену роботу.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг (халат чи фартух, зав'яжіть волосся косинкою чи стрічкою).

2.2.  Приготуйте своє робоче місце, приберіть усі сторонні предмети, які можуть заважати в процесі роботи.

2.3. Перевірте справність електропраски (справність шнура, вилки, розетки) - при виявленні несправностей повідомте про це вчителя. Працювати несправною електропраскою забороняється.

2.4.  Штепсельна вилка повинна щільно входити в гніздо розетки.

2.5. Необхідно перевірити положення терморегулятора, встановити його у відповідне з видом тканини, що обробляється, положення.

2.6.  У приміщеннях з бетонними підлогами перевірити наявність гумового килимка під ногами.

2.7.  Прасувальний стіл чи дошку встановіть на такій висоті, щоб зручно було працювати.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.  Під час роботи електричною праскою обов'язково стояти на діелектричному килимку.

3.2.   Вмикати і вимикати електропраску тільки сухими руками тримаючи за корпус вилки, а не за шнур.

3.3. Необхідно стежити за тим, щоб підошва електропраски не доторкалась до шнура.

3.4. Ступінь нагріву праски не перевіряйте рукою.

3.5.  Не залишайте електропраску ввімкнутою в електромережу без нагляду і не займайтеся сторонніми справами (розмовами).

3.6.Стежте за нормальною роботою електропраски, про всі несправності повідомте вчителя. Учням забороняється самим ремонтувати електропраску і шнур.

3.7.Ставити електропраску під час роботи необхідно на мармурову, керамічну або металеву підставку.

3.8.Провід живлення електропраски повинен закріплюватись на кронштейні, який розміщений над серединою прасувального стола чи дошки і бути захищеним від механічних пошкоджень. Провід (шнур) живлення електропраски не можна скручувати у кільце і намотувати на електропраску. Працювати електропраскою, у якої шнур скручений у кільце, забороняється.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення волого-теплової обробки тканин електропраску необхідно вимкнути з електромережі за корпус вилки.

4.2. Поставте електропраску на підставку, слідкуйте за тим, щоб поряд не було легкозаймистих матеріалів.

4.3. Провід живлення електропраски закріпіть на кронштейні, щоб він не скручувався у кільце.

4.4.Необхідно дати електропрасці повністю охолонути.

4.5. Не можна охолоджувати електропраску водою, тому що в результаті таких дій можна отримати опіки від утворення пари.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні пробивання електричного струму на корпус електропраски необхідно негайно вимкнути електропраску з електромережі, припинити роботу і повідомити про це вчителя.

5.2. У разі виникнення пожежі або загоряння необхідно:

-   вимкнути електромережу;

-   вивести учнів з майстерні у безпечне місце;

- зачинити вікна й двері, щоб вогонь не поширювався у сусіднє приміщення;

-   приступити до ліквідації осередку вогню. Якщо це не можливо зробити своїми силами, то необхідно викликати пожежну службу за тел. 101.

5.3.  При одержанні травми необхідно звернутись до вчителя. Вчитель надасть необхідну першу медичну допомогу, а в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за тел. 103.

Завідувач  майстернею                                    (підпис)               Горобец О.В.

Узгоджено:

Керівник служби охорони праці                        (підпис)             Дробня І.К.

(завуч школи)   


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

 1.  Міжнародні норми в галузі охорони праці.
 2.  Законодавча та нормативна документація з охорони праці в закладах освіти.
 3.  Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.
 4.  Система управління охороною праці в закладах освіти. 
 5.  Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду.
 6.  Організація роботи служби охорони праці в закладах освіти: структура, функції
 7.  Документація з охорони праці в закладах освіти: навчального кабінету, майстерні..
 8.  Посадові обов’язки з охорони праці керівників навчального закладу.
 9.  Посадові обов’язки з охорони праці завідуючих кабінетом, лабораторією, майстернею.
 10.  Посадові обов’язки з охорони праці вчителя, викладача.
 11.  Навчання з охорони праці учнів та співробітників в закладах освіти.
 12.  Вимоги до розробки інструкції з охорони праці в навчальному кабінеті, майстерні.
 13.  Інструктажі з охорони праці робітників.
 14.  Інструктажі з охорони праці з учнями шкіл.
 15.  Відповідальність на порушення законодавств про охорону праці.
 16.  Організація ступеневого контролю в закладах освіти.
 17.  Державний нагляд за охороною праці.
 18.  Види нещасних випадків, нормативні документи з порядку розслідування та їх обліку на виробництві та в закладах освіти.
 19.  Порядок розслідування нещасних випадків пов’язаних з виробництвом.
 20.  Спеціальне розслідування нещасних випадків.
 21.  Порядок розслідування нещасних випадків з учнями шкіл, вихованцями, студентами
 22.  Спеціальне розслідування нещасних випадків з учнями шкіл.
 23.  Розслідування професійних захворювань.
 24.  Дослідження та профілактика виробничого травматизму.
 25.  Аналіз професійного та виробничого ризиків.
 26.  Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи.
 27.  Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень та територій навчальних закладів.
 28.  Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в закладах освіти.
 29.  Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до засобів індивідуального захисту.
 30.  Загальні заходи та засоби регулювання параметрів мікроклімату.
 31.  Природне освітлення в закладах освіти, види, нормування, експлуатація.
 32.  Штучне освітлення в закладах освіти, види, джерела світла для навчальних приміщень, нормування.
 33.  Вимоги охорони праці до організації навчального процесу, розпорядок дня учня.
 34.  Охорона праці під час проведення навчальних занять (за фахом).
 35.  Вимоги охорони праці до організації робіт учнів по самообслуговуванню.
 36.  Вимоги охорони праці до організації літньої трудової практики учнів.
 37.  Вимоги охорони праці до організації предметних екскурсій з учнями шкіл.
 38.  Вимоги до організації туристичних екскурсій з учнями шкіл.
 39.  Вимоги охорони праці до організації туристичних походів з учнями шкіл.
 40.  Вимоги охорони праці до організації сільськогосподарських робіт з учнями шкіл.
 41.  Вимоги охорони праці до організації робіт, яки пов’язані з переміщенням вантажів вручну.
 42.  Основи організації безпечної експлуатації електроприладів в закладах освіти.
 43.  Вимоги охорони праці при роботи на комп’ютері для учнів, співробітників навчальних закладів.
 44.  Вимоги охорони праці до перевезення учнів на транспорті.
 45.  Вимоги охорони праці при використання технічних засобів навчання.
 46.  Вимоги охорони праці до збереження хімічних речовин.
 47.  Заходи по запобіганню травматизму в навчально-виховних закладах.
 48.  Заходи по запобіганню дитячого  дорожньо-транспортного травматизму.
 49.  Заходи по запобіганню побутового травматизму з учнями, співробітниками навчально-виховних закладів.
 50.  Система попередження пожеж в закладах освіти.
 51.  Суть і складові системи пожежного захисту в закладах освіти.
 52.  Вимоги до евакуації людей під час виникнення пожежі.
 53.  Організація пожежної – профілактичної роботи в закладах освіти.
 54.  Вимоги охорони праці до організації та проведення масових заходів в навчальних закладах.
 55.  Вимоги охорони праці до збереження горючих матеріалів та легкозаймистих речовин в навчальних закладах.
 56.  Аналіз пожежної небезпеки в закладах освіти (класи приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці, вогнестійкість).
 57.  Засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння.
 58.  Соціальне страхування від нещасного випадку: завдання страхування, принципи та види страхування.
 59.  Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів: джерела фінансування Фонду, страхові тарифи. .
 60.  Страхові виплати по соціальному страхуванню від нещасного випадку.

Додатково для студентів: ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

 1.  Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень шкільних майстерень.
 2.  Вимоги до обладнання шкільних майстерень з обслуговуючої праці.
 3.  Вимоги до обладнання шкільних майстерень.
 4.  Загальні вимоги до вентиляції шкільних майстерень.
 5.  Місцева вентиляція шкільних майстерень, будова, розрахунок, підбір вентилятора.
 6.  Вимоги до електромережі та електрообладнання шкільних майстерень.
 7.  Правила безпеки при роботі з пересувним електроінструментом.
 8.  Правила безпеки при роботі на заточному верстаті (при роботі на машинах при переробці харчових продуктів).
 9.  Правила безпеки при роботі на токарному верстаті по металу ( при роботі на ручних швейних машинах).
 10.  Правила безпеки при роботі на токарному верстаті по деревині ( при роботі на електричних швейних машинах).
 11.  Правила безпеки при роботі на фуговально-пильному верстаті (при первинної обробці харчових продуктів).
 12.  Правила безпеки при роботі на фрезерному верстаті (при теплової обробці харчових продуктів).
 13.  Правила безпеки при роботі на свердлильному верстаті ( при волого-тепловій обробці тканини).
 14.  Вимоги безпеки при термічної обробці металів та під час лиття металів.
 15.  Вимоги безпеки під час проведення занять з електромонтажних робіт.

Додатково для студентів: СПЕЦІАЛЬНІСТЬ „ХІМІЯ І БІОЛОГІЯ”

 1.  Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень кабінету хімії.
 2.  Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень кабінету біології
 3.  Загальні вимоги до вентиляції кабінетів хімії та біології.
 4.  Місцева вентиляція кабінету хімії, будова, розрахунок, підбір вентилятора.
 5.  Вимоги охорони праці до електромережі кабінету хімії.
 6.  Правила безпеки при проведенні лабораторних занять з хімії, біології.
 7.  Правила безпеки при роботі з кислотами і лугами.
 8.  Правила безпеки при роботі з металевим натріем.
 9.  Правила безпеки при роботі з органічними розчинниками.
 10.  Правила безпеки при роботі зі скляним посудом.
 11.  Вимоги безпеки до збереження хімічних реактивів.
 12.  Правила знищення відходів та реактивів.
 13.  Правила безпеки при роботі в куточку живої природи.
 14.  Правила безпеки при проведенні занять з біології в теплицях (оранжереях).

Додатково для студентів: СПЕЦІАЛЬНІСТЬ „ФІЗИКА І МАТЕМАТИКА”

 1.  Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень кабінету фізики.
 2.  Вимоги до приміщення кабінету інформатики.
 3.  Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до кабінетів фізики, інформатики.
 4.  Вимоги безпеки до електромережі кабінету фізики, інформатики.
 5.  Правила безпеки при проведенні занять з фізики.
 6.  Правила безпеки при проведенні занять з інформатики.

Додатково для студентів: факультет фізичного виховання.

 1.  Правила безпеки при проведенні занять з легкої атлетики.
 2.  Правила безпеки при проведенні занять з гімнастики.
 3.  Правила безпеки при проведенні занять з лижної підготовки.
 4.  Правила безпеки під час навчання плаванню.
 5.  Загальні правила безпеки в спортивному залі школи.
 6.  Вимоги охорони праці до спортивного обладнання та інвентарю.
 7.  Вимоги охорони праці до улаштування спортивних майданчиків.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна 

 1.  Гандзюк М.П., Желібо Е.П. , Халімовский Л.О. Основи охорони праці: Підруч. Для студ вищих навч. закладів – К.: Каравела.–2003.
 2.  Жидецький В.І. Основи охорони праці.–Львів:Афіша.–2002
 3.  Катренко Л.А., Пістун І.Т. Охорона праці в галузі освіти –К.: Університетська книга, Cуми.–2001.

Додаткова

 1.  ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. К.–1999.
 2.  ДСанПіН 5.5.6.009-98. Влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональному комп’ютері.–К.:–1998.
 3.  ДСанПіН 5.5.2.008-01.Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. К.–2001.
 4.  Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності /Ред. А.С. Сачков, К.: Фелікс.–2003..
 5.  НАПБ.В. 01.050–98/920. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, К.–1988.
 6.  Охорона праці / методичні рекомендації до лабораторних робіт. Укладач Калязін Ю.В. – Полтава: ПДПУ - 2006.
 7.  Охорона праці в Україні. Нормативні документи.К.КИТ.–2004.–440с.
 8.  Охорона праці в школі /Упоряд. Мурашко І.–К.: Редакція загально педагогічних газет.–2003.
 9.  Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Наказ МОН від 1 серпня 2001р. №563. 
 10.  Положення про порядок розслідування нещасних випадків ,що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах. Затверджено наказом МОН України №616 від 31.08.2001
 11.  порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, НПАОП 00.0-6.02-04, К.:Основа.–2004.–104с.
 12.  Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. К.: Основа.–1999.
 13.  Рожков А.П. Пожежна безпека. К.: Пожінформтехніка,1999.
 14.  Трахтенберг І.М. , Коршун М.М. ,Чабанова О.В. . Гігієна праці та виробнича санітарія. К.–1981.

Нормативна література

 1.  ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».
 2.  ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів
 3.  ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
 4.  ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
 5.  ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
 6.  НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65
 7.  НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.
 8.  НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
 9.  Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.
 10.  ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».
 11.  Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.
 12.  Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».
 13.  Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.
 14.  ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.
 15.  Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.
 16.  Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.
 17.  Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.
 18.  Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».
 19.  Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».
 20.  Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.
 21.  Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.
 22.  Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.
 23.  Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

Інтернет-ресурси

 1.  http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).
 2.  http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 3.  http://www.mns.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.
 4.  http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 5.   http://www.iacis.ru  Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
 6.  http://base.safework.ru/iloenc  Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.
 7.  http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.
 8.  http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
 9.  http://www.budinfo.com.ua   Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».
 10.  http://www.oxpaha.ru   ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.
 11.  http://www.tehdoc.ru   Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс,    посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.
 12.  http://www.tehbez.ru   Проект «Охрана труда в предпринимательстве», создан в рамках «Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве».
 13.  http://www.kodeks-luks.ru  Нормативные документы в области охраны труда:
 14.  http://www.gazeta.asot.ru   Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни».
 15.  http://www.asot.ru   Центральный сайт Ассоциации специалистов по охране труда (РФ).

РЕСУРСИ

Методичний фонд кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД, а також бібліотеки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Полтавської обласної бібліотеки імені І.П. Котляревського (адреса: м. Полтава, вул. Леніна 13), бюро метрології та стандартизації (адреса: м. Полтава, вул. Духова 16), Інтернет.

PAGE  10


Диплом на заказ


1. Практикум по общему землеведению [Текст] - для пед1
2. Героические страницы истории Казахстана, Костанайской области и Костаная в годы ВОВ
3. Бессмертный подвиг героев - казахстанцев в Великой Отечественной войне
4. . Укажите причины Великих географических открытийА установка папы римского на открытие Америки; Б жажда зо
5. Курсовая работа- Прогноз развития скотоводства на сельскохозяйственном предприятии
6. I ХАЙ
7. ридизация прижизн
8. Report on these kind of stmps. But first here re couple of interesting fcts bout stmps- The first postge stmps did not come with sticky bck
9. Тема- Система информационной защиты не предприятии Выполнил-Студент 1 курса Дневного отде
10. Права добросовестного владельца на плоды
11. прежнему важны для нас прежде всего изза универсальности финансовых проблем которые испытывают многие ра
12. .1 Термодинамика электродных процессов 5 1
13. Конфликт лат.
14. Доклад на конференции Религия в современной системе международных отношений- либерализм и традиционное соз.html
15.  Однако в численных расчетах на ЭВМ из использование всегда удобно
16. Автотрофные и гетеротрофные клетки Фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белков
17. ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з науковопедагогічної роботи 20року.
18. Тема урока Н Носов Фантазёры Подготовила и провела- учитель начальных кла
19. Ларри Вильяме Краткосрочная торговля подход применяемый большинством трейдеров при игре на рынке.html
20. Тед Тернер и его вклад в развитие американского телевидения