Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Пояснить сутність сигналу та інформації

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

(1)

1. Пояснить сутність сигналу та інформації.

2.  Які частоті мають назву радіочастот?

3.  Вказати начальну фазу сигналу

4. Як побудована земна атмосфера?

5. яку назву має діапазон частот якщо границя діапазону 3-30 Гц?

(2)

1. Що таке повідомлення? У чому полягає звязок: інформація та повідомлення.

2. Які різновиди зв’язку ви знаєте?

3.  Визначити довжину хвилі, якщо частота розповсюдження 50 Гц.

4. Що таке дифракція?

5. Яку назву має діапазон частот 300-3000 гГц.

(3)

1. Основна мета радіотехніки.

2.  Які діапазони хвиль ви знаєте?

3. як визначити довжину ½ хвильового вібратору, якщо границя діапазону 3-30 Гц

4. Перечисліть основні радіотехнічні процеси

5. Як розповсюджуються довгі хвилі?

(4)

1. Що таке електричний сигнал?

2. Що таке електричний ланцюг  та елемент електричного ланцюгу?

3.Ємність конденсатора С = 1,5нФ,а в пФ та мкФ?

4. Що таке дискретний сигнал?

5.Надайте с структуру передаючого сигналу.

(5)

1. Чим відрізняються активні та пасивні чотирьохполюсники?

2. Які найпростіші антени Ви знаєте?

3. Визначити довжину хвилі у вакуумі, якщо f=100мГц.

4.Що таке аналоговий сигнал?

5. Надайте структуру прийому сигналу.

(6)

1. Які основні призначення радіосигналу?

2. Надайте приклад  ВАХ  резистору та стабілітрону.

3. Індуктивність котушки L= нГн, а в Гн і мкГн?

4. Як розповсюджуються метрові хвилі?

5. Надайте структуру радіорелейного  звязку.

(7)

1. Надайте поняття радіохвилі.

2. Наведіть структурну схему радіоканалу.

3. Визначити довжину хвилі космічного зв’язку  300гГц-3ТГц

4. Що таке міліметрові хвилі та як вони розповсюджуються?

5.  Наведіть області використання радіохвиль різних діапазонів.

(8)

1. Визначники коливального контурна та його схема електрична(паралельного)

2. Як розповсюджується електромагнітна хвиля в іоносфері?

3.  L= 4мкГн, С=4мкФ, fc=?  

4. Що є носієм повідомлення в радіотехніці?

5. Що таке діюча висота антени?

(9)

1. Що таке Абетка Морзе?

2. Чим відрізняються приймальні та передавальні антени?

3. Визначити начальну фазу сигналу

4. Які різновиди зв’язку вам відомі?

5.  Що таке індуктивний опір?

(10)

1. Які сигнали використовує обчислювальна техніка?

2. Основні параметри електромагнітної хвилі

3.Визначити довжину хвилі радіорелейного звязку (300мГц-3ГГц)

4. Які марки матеріалів, що використовують в радіотехніці, вам відомі?

5.Надайте графічне зображення відеосигналу.

(11)

1. Перечисліть відомі вам сигнали, що мають різну фізичну природу.

2.З якою швидкістю розповсюджується електромагнітна хвиля

3. Вкажіть начальну фазу  

4.Надайте структуру радіоканалу

5.Які сигнали шлють інформацію,а яки ні?

(12)

1. Як розповсюджуються см-хвилі?

2.Як пов’язані між собою період коливань та довжина хвилі?

3. fK=? ,якщо Т=10-10с

4.Що таке ретранслятори?

5.Що таке серія коливань

(13)

1. Які форми сигналу ви знаєте

2.Які діапазони хвиль Ви знаєте?

3. L=6нГн, С=6мкФ, fc=?

4.Сутнысть радіолокації

5.Що таке інформація?

(14)

1. Поясніть суттєвість сигналу та інформації

2. Як розповсюджується електромагнітна хвиля в тропосфері?

3.Визначитм довжину хвилі в космічному звязку 300гГц-3тГц

4.Що таке радіорелейний звязок

5.Поясніть склад каналу зв’язку

(15)

1.Що таке радіохвиля?

2. Які частоти відносяться до радіочастот?

3.Визначити начальну фазу сигналу

4.Що таке елементарний ланцюг?

5.Назвіть відомі вам провідники сигналу

(16)

1. Поясніть аналоговий та цифровий сигнал

2.Як розповсюджуються короткі хвилі?

3.Як визначити довжину вібратору, якщо λ=3м

4.Які різновиди зв’язку ви знаєте?

5.Як довжина зв’язку пов’язана з висотою приймальної та передавальної антени?


Диплом на заказ


1. Определение момента инерции дискастержня по его крутильным колебаниям Целью данной работы является опр.
2. І. Військово економічне співробітництво
3. вам не платят. Поэтому если Вы закрываете ранг Нефрит Jde выгодно закупаться без закупки будете получать т
4. ЛЕКЦИЯ1 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
5. Правовое положение Федерального агентства правительственной связи и информации
6. Служба в образовании 12-15 Историография Социология
7. юбленным пристанищем гигантским альбатросам
8. Дмитрий Иванович Донской
9. Курсовая работа- Доверенность
10. Реферат на тему- Олександр Македонський
11. Основы социологии
12. Переход развитых стран Европы Азии Америки в постиндустриальную стадию развития
13. на тему- Платежный баланс- цель и методы его регулирования
14. Иронии судьбы и Чародеев в России ни один Новый год просто не будет восприниматься как праздник ~ а еще Ч
15. 1Древние греки говорили атом невидимый
16. Лекция 2 Экономическая мысль до появления экономической теории
17. Анатомия и физиология человека
18. Реформы Александра II
19. Инновационный поиск 2012.
20. Шпаргалка- Планирование как функция управления предприятием