Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Пояснить сутність сигналу та інформації

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


(1)

1. Пояснить сутність сигналу та інформації.

2.  Які частоті мають назву радіочастот?

3.  Вказати начальну фазу сигналу

4. Як побудована земна атмосфера?

5. яку назву має діапазон частот якщо границя діапазону 3-30 Гц?

(2)

1. Що таке повідомлення? У чому полягає звязок: інформація та повідомлення.

2. Які різновиди зв’язку ви знаєте?

3.  Визначити довжину хвилі, якщо частота розповсюдження 50 Гц.

4. Що таке дифракція?

5. Яку назву має діапазон частот 300-3000 гГц.

(3)

1. Основна мета радіотехніки.

2.  Які діапазони хвиль ви знаєте?

3. як визначити довжину ½ хвильового вібратору, якщо границя діапазону 3-30 Гц

4. Перечисліть основні радіотехнічні процеси

5. Як розповсюджуються довгі хвилі?

(4)

1. Що таке електричний сигнал?

2. Що таке електричний ланцюг  та елемент електричного ланцюгу?

3.Ємність конденсатора С = 1,5нФ,а в пФ та мкФ?

4. Що таке дискретний сигнал?

5.Надайте с структуру передаючого сигналу.

(5)

1. Чим відрізняються активні та пасивні чотирьохполюсники?

2. Які найпростіші антени Ви знаєте?

3. Визначити довжину хвилі у вакуумі, якщо f=100мГц.

4.Що таке аналоговий сигнал?

5. Надайте структуру прийому сигналу.

(6)

1. Які основні призначення радіосигналу?

2. Надайте приклад  ВАХ  резистору та стабілітрону.

3. Індуктивність котушки L= нГн, а в Гн і мкГн?

4. Як розповсюджуються метрові хвилі?

5. Надайте структуру радіорелейного  звязку.

(7)

1. Надайте поняття радіохвилі.

2. Наведіть структурну схему радіоканалу.

3. Визначити довжину хвилі космічного зв’язку  300гГц-3ТГц

4. Що таке міліметрові хвилі та як вони розповсюджуються?

5.  Наведіть області використання радіохвиль різних діапазонів.

(8)

1. Визначники коливального контурна та його схема електрична(паралельного)

2. Як розповсюджується електромагнітна хвиля в іоносфері?

3.  L= 4мкГн, С=4мкФ, fc=?  

4. Що є носієм повідомлення в радіотехніці?

5. Що таке діюча висота антени?

(9)

1. Що таке Абетка Морзе?

2. Чим відрізняються приймальні та передавальні антени?

3. Визначити начальну фазу сигналу

4. Які різновиди зв’язку вам відомі?

5.  Що таке індуктивний опір?

(10)

1. Які сигнали використовує обчислювальна техніка?

2. Основні параметри електромагнітної хвилі

3.Визначити довжину хвилі радіорелейного звязку (300мГц-3ГГц)

4. Які марки матеріалів, що використовують в радіотехніці, вам відомі?

5.Надайте графічне зображення відеосигналу.

(11)

1. Перечисліть відомі вам сигнали, що мають різну фізичну природу.

2.З якою швидкістю розповсюджується електромагнітна хвиля

3. Вкажіть начальну фазу  

4.Надайте структуру радіоканалу

5.Які сигнали шлють інформацію,а яки ні?

(12)

1. Як розповсюджуються см-хвилі?

2.Як пов’язані між собою період коливань та довжина хвилі?

3. fK=? ,якщо Т=10-10с

4.Що таке ретранслятори?

5.Що таке серія коливань

(13)

1. Які форми сигналу ви знаєте

2.Які діапазони хвиль Ви знаєте?

3. L=6нГн, С=6мкФ, fc=?

4.Сутнысть радіолокації

5.Що таке інформація?

(14)

1. Поясніть суттєвість сигналу та інформації

2. Як розповсюджується електромагнітна хвиля в тропосфері?

3.Визначитм довжину хвилі в космічному звязку 300гГц-3тГц

4.Що таке радіорелейний звязок

5.Поясніть склад каналу зв’язку

(15)

1.Що таке радіохвиля?

2. Які частоти відносяться до радіочастот?

3.Визначити начальну фазу сигналу

4.Що таке елементарний ланцюг?

5.Назвіть відомі вам провідники сигналу

(16)

1. Поясніть аналоговий та цифровий сигнал

2.Як розповсюджуються короткі хвилі?

3.Як визначити довжину вібратору, якщо λ=3м

4.Які різновиди зв’язку ви знаєте?

5.Як довжина зв’язку пов’язана з висотою приймальної та передавальної антени?
1. Курсовая работа- Безработица в современной России
2.  Сильным даже при малых концентрациях резким и достаточно характерным запахом отличающимся от других зап
3. тематический анализ и линейная алгебра 7 вариант Исполнитель-
4. Лабораторная работа 1 По NORTON WINDOWS COMMNDER студент должен знать и уметь- 1
5. 20 г. Вопросы к экзамену по дисциплине Философия для специальности 108 01 01 Профессиональн
6. тематическое выражение.
7. Ядерная трагедия Казахстана.html
8. Российская таможенная академия Ростовский филиал Кафедра конституционного и международного права
9.  Спите меньше Это поможет вам сделать вашу жизнь более полной и продуктивной
10. Rock в переводе с английского качать укачивать качаться в данном случае указывает на характерны
11. УТВЕРЖДАЮ- Директор ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ Гриднев А
12. Міжнародний контракт
13. тематической модели и анализ качества используемых в САУ
14. выбирающая убитых в скандинавской мифологии дочь славного воина или конунга которая реет на крылатом
15. 85 мкм которая относится к ближнему инфракрасному диапазону излучения
16. іТолы~ ішкі ша~ылу ~~былысыны~ м~ні Абсолют сыну к~рсеткіші ол ~лшем бірлігі жо~ шама
17. сторінок редактор Frontpge Express дозволяє використовувати майстра і шаблони
18. Вариант 1 1 Верным относительно связи философии и мировоззрения является суждение что
19. совокупность показателей и пояснений обеспечивающая детализацию и обоснованность статей финансовых отче
20. Как известно на протяжении семи лет действовали утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 о