Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

курсовий проект я розробив проект виконання робіт на капітальний ремонт повітряного вимикача ВВН22015

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


ВСТУП

На курсовий проект я розробив проект виконання робіт на капітальний ремонт повітряного вимикача ВВН-220-15.

Капітальний ремонт виконується з періодичністю один раз в 4÷6 років. Такий ремонт виконується з метою підтримання та відновлення працездатності обладнання.

В пояснювальній записці я привів технічну характеристику даного обладнання. В розділі організацій і технологія ремонту я розробив підготовчі, основні і заключні етапи ремонту з врахуванням послідовності його виконання.

Основним переліком робіт який виконується при капітальному ремонті є:

 •  підготовка вимикача до ремонту;
 •  демонтаж камер, відділювачів і дільників напруги;
 •  ремонт камер полюсів;
 •  демонтаж, ремонт, монтаж опорних ізоляторів і розтяжок полюсів;
 •  ремонт відділювачів полюсів;
 •  ремонт дільників напруги і шаф управління;
 •  ремонт резервуарів і розподільчої шафи;
 •  ремонт дуттєвих клапанів;
 •  встановлення камер, відділювачів та дільників напруги;
 •  налагодження вимикача;
 •  контрольна обтяжка і ошиновка;

Вибрав необхідне технічне оснащення для ремонту вимикача а саме: необхідні інструменти, прилади, матеріали, пристосування і спеціальні інструменти. Для строповки опорного ізолятора камери масою 165 кг вибрав відповідний діаметр стропа із урахуванням мінімального розривного зусилля. В якості вантажопідйомного механізму застосовую автокран КС-1563. Розробив заходи охорони праці для безпеки проведення ремонтних робіт. І привів перелік техніхнічної документації, яка оформляється в процесі ремонту і після його закінчення.

В графічній частині виконував: план розміщення обладнання на ремонтній площадці та ескізне креслення полюса вимикача ВВН-330-15.

1 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМИКАЧА ВВН-220-15

Для проведення ремонту даного вимикача наводиться його технічна характеристика.

Даний вимикач використовується на номінальну напругу 220 кВ, виконаний з закритими відділювачами, і є трьохполюсним повітряним вимикачем призначеним для зовнішнього встановлення  в мережах змінного струму частотою 50 Гц, з великим струмом замикання на землю.

Технічні характеристики вимикача наводжу в таблиці 1.1

Таблиця 1.1-Технічні характеристики вимикача ВВН-220-15

Назва параметру

Значення

1 Номінальна напруга, кВ

2 Найбільша робоча напруга, кВ

3 Номінальний струм, А

4 Номінальна потужність відключення, МВА

5 Номінальний струм відключення, кА

6 Промислова частота, Гц

7 Граничний струм термічної стійкості (на протязі 3 с.), кА

8 Граничний наскрізний струм, кА

- амплітудне значення;

- початкове значення періодичної складової;

9 Число розривів на 1 полюс

- камери;

- відділювачів;

10 Маса полюса, кг

11 Габаритні розміри, мм

- довжина;

- ширина;

- висота;  

220

252

2000

15000

39,4

50

39,4

100

39,4

5

4

5100

6400

2140

8050

Таблиця 1.2-Час спрацювання вимикача

Назва параметру

Значення

1 Час включення вимикача (від подачі команди на включення до замикання контактів відділювала) не більше, с

2 Час відключення (від подачі команди на відключення до закінчення гасіння дуги) не більше, с

3 Власний час відключення(від подачі команди на відключення до моменту розходження дугогасильних контактів), с

4 Максимальна тривалість горіння дуги не більше, с

5 Мінімальна безконтактна пауза при АПВ, с

6 Розкид при ввімкненні трьох полюсів не більше, с

0,25

0,08

0,06

0,02

0,3

0,04

Таблиця 1.3-Дані про розхід повітря

Назва параметру

Значення

1 Ємність резервуарів вимикача (трьох полюсів), л

2 Розхід повітря на одне відключення не більше, л

3 Розхід повітря на одну операцію АПВ не більше, л

4 Розхід повітря на вентиляцію не менше, л/год

5 Розхід повітря на витік при включеному вимикачі не більше, л/год

6 Розхід повітря на витік при відключеному вимикачі без відділювачів, не більше л/год

7 Розхід повітря на витік при відключеному вимикачі з відділювачами, не більше л/год

8 Розхід повітря на витік розподільчої шафи, не більше л/год

7200

20000

36500

2700

120

360

430

30

Таблиця 1.4-Дані про тиск

Назва параметру

Значення

1 Номінальний тиск, атм

2 Максимальний допустимий тиск, атм

3 Мінімальний допустимий тиск, при якому забезпечується потужність відключення, (без АПВ), атм

4 Мінімальний допустимий тиск, при якому забезпечується потужність відключення, (з АПВ), атм

5 Тиск початку само-включення відділювача, атм

20

21

16

19

10

Таблиця 1.5-Дані про тиск стиснутого повітря

Назва величини

Тиск,атм.

Номінальний тиск

20

Максимально-допустимий тиск

21

Мінімально-допустимий тиск,при якому забезпечується потужність відключення,(без АПВ)

16

Мінімальний тиск,при якому допускаються АПВ

19

Тиск початку само включення відділювала,не більше

10

2 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ

2.1 Підготовка до капітального ремонту

Підготовка до капремонту виконується після визначення об’єму ремонту вимикача в відповідності з діючим Керівництвом(в повному об’ємі або частково) по капітальному ремонту повітряних вимикачів ВВН-220-15.

При підготовці до ремонту керівнику ремонту необхідно:

а) ознайомитись з переліком робіт, які підлягають виконанню в процесі ремонту;

б) ознайомитись з директивними матеріалами, рекомендаціями заводу виготовлювача;

в) ознайомитись з документацією попереднього ремонту;

г) визначити склад бригад (кількість і кваліфікацію) в відповідності до об’єму ремонту;

д) вивчити з ремонтним персоналом технологічний процес і організацію ремонтних робіт;

е) скласти план розміщення робочих місць, деталей, вузлів, пристосувань і інструментів;

ж) підготувати побутові приміщення для персоналу, приміщення для зберігання інструменту, пристосувань, запасних частин і матеріалів,інструменту.

Перед початком ремонту необхідно перевірити;

а) наявність необхідних запасних частин;

б) наявність інструкції і іншої технічної документації на основні і допоміжні процеси ремонту;

в) наявність пристосувань, інструменту, інвентарю і засобів механізації робіт, а при необхідності і відремонтувати їх;

г) наявність підйомно-транспортних механізмів і такелажних пристосувань і їх придатність для експлуатації в відповідності з правилами Держтехнагляду.

2.2 Проведення капітального ремонту

Проведення капітального ремонту повітряних вимикачів ВВН-220-15 можливо трьома способами.

Перший спосіб – ремонт основних вузлів і деталей на місці встановлення вимикача з використанням пересувної ремонтної майстерні.

Другий спосіб – ремонт камер, відділювачів в стаціонарній майстерні, обладнаній вантажопідйомними механізмами, станками і пристосуваннями.

Третій спосіб – агрегатно-вузловий.

Ремонт основних вузлів і деталей по першому способу в пересувній ремонтній майстерні виконується відповідно технологічному графіку (рисунок 4.1).

Підготовка робочого місця заключається в встановленні автокрана  КС-1563 і автогідропідйомника, пересувної ремонтної майстерні укладанні настилів. 1-5,7,8,10,11 (рисунок 2).

При цьому способі ремонту автокран знаходиться на місці встановлення вимикача весь період ремонту.

Ремонт камер і відділювачів по другому способу – в стаціонарній майстерні, обладнаній вантажопідйомними механізмами і необхідною кількістю станків і механізмів, виконується згідно технологічного графіку

Підготовка робочого місця  заключається в встановленні автокрана  КС-1563 і авто-підйомника АГП-12 і  в вкладанні  настилів 4-12 (рисунок 2).

Вимикач розбирається, потім колонки дугогасильних камер і відділювачів і інші вузли перевозяться в стаціонарну майстерню. Автокран можна забирати з місця ремонту до початку збирання вимикача (на 6-7 робочих днів) і може бути використаний на інших роботах.

Третій спосіб – агрегатно-вузловий спосіб ремонту використовується при наявності обмінного фонду камер і відділювачів  повністю на вимикач.

В якості вантажопідйомного механізму при ремонті вимикача рекомендується виконувати спеціальний автокран КС-1563 і автогідропідйомник АГП-12.

2.3 Технологічна послідовність виконання робіт

1 Підготовка вимикача до ремонту

2 Демонтаж камер, відділювачів і дільників напруги

3 Ремонт камер полюса І

4 Демонтаж, ремонт, монтаж опорних ізоляторів і розтяжок полюса І

5 Ремонт камер полюса ІІ

6 Демонтаж, ремонт, монтаж опорних ізоляторів і розтяжок полюса ІІ

7 Ремонт камер полюса ІІІ

8 Демонтаж, ремонт, монтаж опорних ізоляторів і розтяжок полюса ІІІ

9 Ремонт відділювачів полюса І

10 Ремонт дільників напруги і шаф управління

11 Ремонт відділювачів полюса ІІ

12 Ремонт резервуарів і  шаф управління

13 Ремонт відділювачів полюса ІІІ

14 Ремонт дуттєвих клапанів

15 Встановлення камер відділювачів і дільників напруги

16 Налагодження вимикача

17 Контрольна обтяжка і ошиновка

2.4 Операційна карта розбирання вимикача

Таблиця 2.1-Роботи по розбиранню відділювача

Полюс вимикача

Шифр операції

03

Склад ланки

Затрати праці на операцію 45 люд.год.

Спеціальність

Розряд

Кількість

Інструменти приспосіблення, оснащення.

Назва операції

Розбирання відділювача

Електрослюсар

2

3

1

4

5

1

6

Зміст операції

Назва

Кількість,

шт.

                                                     2

       3

     4

1 Застропити відділювач

2 Розібрати відділював по елементам,замірити втиск

Ключ з три щіткою 17(14) мм;

Лінійка 1000мм;

Лінійка 300мм

1

1

1

3 Відкрутити гайки 7 і 19,від’єднати верхній фланець і середні фланці 14 від ізоляторів

Ключ з три щіткою 17(14) мм

1

4 Очистити ганчіркою ізолятори 10 від пилу і бруду

Ганчірка

1

5 Оглянути і виявити,згідно рекомендацій додаток 5,дефектні ізолятори і замінити їх. Замірити висоту ізоляторів

Лінійка 1000мм

1

6 Оглянути і виявити,згідно рекомендаціям додаток 6,дефектні резинові прокладки 16 і ущільнення 45.Дефетні деталі замінити

7 Оглянути розрізні кільця 17 і натискні кільця 18.Тріщини не допускаються

Повторити переходи 1-7 для двох інших полюсів

2.5 Операційна карта ремонту верхніх фланців

Таблиця 2.2-Роботи по ремонту верхніх фланців

Полюс вимикача

Шифр операції

06

Склад ланки

Затрати праці на операцію 45 люд.год.

Спеціальність

Розряд

Кількість

Інструменти приспосіблення, оснащення.

Назва операції

Ремонт верхніх фланців

Електрослюсар

2

3

1

4

5

1

6

Зміст операції

Назва

Кількість,

шт.

                                                     1

       2

     3

1 Відкрутити гайки 2 і знати ввід 1 з верхнього фланця

Гайочний ключ 22*24мм

1

2 Установити фланець 6 з нерухомим контактом на підставку

3 Знати нерухомий контакт з верхнього фланця 6 аналогічно переходу 2 операції 05

Ключ для гайок

відділювача

3

4 Відкрутити гайки 52 і зняти резервуар 51 з фланця 6

Ключ з три щіткою 17(14) мм

1

5 Очистити деталі фланця 6 від пилу,бруду і старої змазки

Ганчірка,

бензин

1

6 Прочистити отвори в фланці 6. Зачистити контактні поверхні фланця 6 і вивода 6

Шабер,

салфетки,

бензин

1

7 Оглянути і виявити дефектні ущільнення 50 згідно рекомендаціями додатка 6

8 Промити деталі фланця 6 і ретельно протерти

Бензин, кисть, салфетки, міткаль

1

9 Змазати контактні поверхні фланця 6 і вивода 1 тонким слоєм змазки

Змазка ГОИ-54п,

кисть

10 Провести розбирання, огляд і виявлення дефектів,ремонт і збирання рухомого контакту аналогічно переходам 12-32 операції 05

11 Установити резервуар 51 з ущільненням 50 на верхній фланець 6 і накрутити гайки 52

Ключ з три щіткою 17(14) мм

1

12 Встановити вивід1 на фланець 6 і накрутити гайки 2

Гайочний ключ 22*24мм

1

2

3

Повторити переходи 1-12 для двох інших полюсів

3 ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

3.1 Перелік інструментів

Таблиця 3.1-Перелік інструментів  

Назва

Кількість, шт.

1

2

Ключ гайковий ріжковий двосторонній, мм:

8х10

12х14

14х18

17х19

19х22

22х24

24х27

27х30

30х32

Напилки різні

Ключ розвідний

Ключ трубний важільний №1

Молоток

Кувалда

Бородок

Зубило слюсарне 10х60˚

Кернер

Плоскогубці комбіновані довжиною 150 мм

Круглогубці

Викрутки різні

Штангенциркуль ШЦ-1

Лінійка вимірна металева довжиною мм:

300

1000

Мітчики різні (М8Д-2, М16Д-2)

Вороток розсувний (для мітчиків)

Плашки різні

Вороток для круглих плашок

30х9,25

38х11,75

3

3

3

3

3

3

3

3

3

10

1

1

3

1

2

2

2

6

2

10

2

2

1

5

1

6

1

1

Продовження таблиці 3.1

1

2

Шабер плоский односторонній з вставною пластиною

Шабер трьохгранний односторонній

Ніж монтажний

Пензлик:

КФ-025

КФ-6

Надфілі різні

Ключ торцевий з внутрішнім шестигранником, мм:

14

17

22

1

1

3

2

2

6

1

1

1

3.2 Перелік приладів

Таблиця 3.2-Перелік приладів

Назва

Тип

Осцилограф

Мікроомметр

Мегометри:

2500 В

1000 В

Мости :

постійного струму

змінного струму

Амперметр

Мілівольтметр

Лабораторний автотрансформатор

Трансформатор напруги

Манометр зразковий

     Класу 0,6

Пилосос побутовий

Насос гідравлічний, ручний (р = 150 кгс/см²)

Н-004М1

М-246

МС-06

М1101М

Р-333

Р-595

М-104

М-109

ЛАТР-302

НОМ-10

приціл вимірювання 0-25 кгс/см²

-

ГМ-017А

3.3 Перелік матеріалів

Таблиця 3.3-Перелік матеріалів.

Назва

Кількість

1

2

Бензин авіаційний Б-70, л

Спирт етилево-гідролізний, л

Азотна кислота, л

Оліфа натуральна, л

Мастило ГОИ-54п (ЦИАТИМ-221), кг

Клей № 88-Н, кг

Сурик залізний, кг

Емаль ПФ-115, кг

Гума різна

Міткаль, м

Серветки для обтирання, шт.

Ганчірка для обтирання, кг

Шкірка шліфувальна, м²

Пароніт ПОН1х500х500, лист.

Канат капроновий діаметром 6 мм, м

Плівка поліетиленова, м²

Пакля лляна, кг

Фартух гумовий кислотно-лугостійкий, шт.

Фотопапір, рулон

Проявник (побутовий), пакет   

Закріплювач (побутовий), пакет   

Рукавиці гумові кислотно-лугостійкі, шт.

Пояс запобіжний, шт.

Ванночка, шт.

30

2

0,5

2

1

0,5

0,5

15

За необхідністю

10

60

3

3

1

30

15

0,2

1

1

2

2

2

3

2

3.4 Перелік запасних частин

Таблиця 3.4-Частковий перелік запасних частин.

Назва

Кількість

1

3

Ізолятор опори:

камери ИП-1232У

             ИП-1235

відділювач ИП-1381

                    ИП-1231   

12

6

12

6

Продовження таблиці 3.4

1

3

Прокладка під кільця для кріплення ізоляторів опори камери

Кільце натискне для кріплення ізоляторів опори:

камери

відділювача

Кільце опорне для кріплення ізоляторів опори:

камери

відділювача

Прокладка під ізолятори опори камери для вимикачів

Прокладки під ізолятор опори відділювача для вимикачів

Прокладки для вирізки прокладок різного призначення

Конденсатор

Вказівник продувки

Зворотній клапан

12

12

12

12

12

12

12

1 комплект

12

6

6

3.5 Перелік пристосувань і спеціального інструменту

  

Таблиця 3.5-Частковий перелік пристосувань і спеціального інструменту.

Найменування

Кількість,

шт.

Заводське креслення

Розробник

Малюнок

1

2

3

4

5

1 Підставка для розбирання і збирання гасильної камери і відділювача

2

-

-

Мал. П-1

2 Ключ для гайок відділювача

3

5ВД.484.004

НПО «Электро

аппарат »

Поставляє завод

3.6 Вибір стропів і вантажопідйомного механізму для підняття опорного ізолятора камери масою 165 кг

Для підняття опорного ізолятора камери масою 600кг складаємо схему строповки (рисунок 4.2)

Використовую однопетлевий строп.

Приймаю:

 •  число віток стропа n = 2
 •  кут відхилення віток стропа від вертикалі α = 20°

Визначаємо зусилля, яке діє на одну вітку стропа: S = m·Q/n (кгс)

Де  m = 1,06 [4,сторінка 512]

S = 1,06·600/2 = 318 кгс

Визначаємо мінімальне розривне зусилля канату:

·S; кгс

Де k – коефіцієнт запасу міцності; k = 6 [4,сторінка 511]

6·318 = 1908кгс = 19080 Н

По ДЕСТу 10293-77, [4, таблиця 6.50] вибираємо капроновий канат діаметром 712,7 мм з розрахунковим зусиллям 22600 Н, яке більше мінімального розривного зусилля 19080 Н.

Для підняття вантажу вибираємо автокран з гнучкою підвіскою стрілового обладнання, одномоторний КС-1563 на базі автомобіля ЗІЛ-130 вантажопідйомністю  0,8÷4 тонн [4, таблиця 6.12].

4 ЕСКІЗ ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ РЕМОНТУЄТЬСЯ АБО ЙОГО ВУЗЛІВ

Рисунок 4.1Технологічний графік капітального ремонту повітряного вимикача ВВН-220-15 на місці встановлення

Рисунок 4.2-Схема строповки опорного ізолятора відділювача

5 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РЕМОНТІ ПОВІТРЯНИХ ВИМИКАЧІВ

5.1 Загальні вимоги

До роботи при ремонті електроустаткування розподільчих пристроїв допускаються особи не молодші 18 років,які пройшли медогляд у встановленому порядку,мають відповідну кваліфікацію,пройшли перевірку ПТБ,ПТЕ,ППБ та інструкцій,і мають групу по електробезпеці.

Ходити в зоні діючого обладнання дозволяється тільки для виконання робіт по завершеному маршруту.

Забороняється перебувати без захисних касок у виробничих приміщеннях,в ремонтній зоні. Куріння дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях.

Виконувати тільки ту роботу,яку доручає майстер або бригадир,при умові,що відомі засоби її виконання. Не користуватись захисними засобами,які не пройшли встановлених випробувань,або термін чергового випробування яких закінчився.

Підтримувати чистоту на робочому місці,у виробничих приміщеннях. Виконувати правила особистої гігієни. До початку роботи перевірити справність інструменту і оснастки,несправне замінити. При повному закінченні ремонту вимикача вивести з робочого місця пересувну ремонтну майстерню,робоче місце очистити від усіх залишків,предметів і матеріалів,які застосовувалися в ремонті. Привести вимикач в робочий стан.

При виникненні неполадок,поломок механізмів,технологічного обладнання необхідно негайно вимкнути струм,припинити роботу і доповісти майстрові.

При нещасному випадку надати до медичну допомогу потерпілому,викликати швидку,або відправити потерпілого в медпункт.

Особи,які не виконують вимоги несуть відповідальність в порядку,встановленому законодавством,положеннями,правилами і діючими на підприємстві стандартами.

5.2 Вимоги безпеки праці при ремонті на висоті

До робіт на висоті відносяться роботи,при яких робітник знаходиться на висоті 1,3м і більше від поверхні землі,перекриття або робочого настилу.

Роботи на висоті відносяться до робіт з підвищеною небезпекою,для виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці.Для виконання робіт на висоті використовуються риштування і підмостки.

Риштуванння щоденно оглядаються керівниками робіт .Результати огляду записуються в «Журналі приймання і огляду риштувань і підмостків». Збирання і розбирання риштувань проводиться по наряду під керівництвом і спостереженням виконавця робіт. Риштування і підмостки можуть виготовлятися дерев'яними і металевими.

При ремонтних роботах персоналом електроцеху застосовуються драбини таких типів:

-приставні,розсувні,трьох колінні;

-стрем'янки.

На всіх драбинах,які застосовуються в експлуатації повинні бути вказані інвентарний номер для наступного випробування.

При роботі на висоті більше 1,3м потрібно застосувати запобіжні пояси.

При роботі на висоті з застосуванням механізмів,тобто з телескопічної вилки,повинен бути зв'язок між членами бригади,який знаходиться в кошику і водієм.

6 ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКА ОФОРМЛЯЄТЬСЯ ПРИ РЕМОНТІ І ПІСЛЯ ЙОГО ЗАКІНЧЕННЯ

ФОРМА АКТУ РЕМОНТУ ПОВІТРЯНИХ ВИМИКАЧІВ ВВН-220-15

Енергосистема______________________________

Підприємство______________________________

Підстанція_________________________________

Приєднання________________________________

Технічний акт капітального ремонту повітряного вимикача

Типу__________________

                                                        Заводський №_______ 

Рік виготовлення_________________________________

Вид ремонту_____________________________________

                                       (плановий, позачерговий,

________________________________________________

після відключення граничної кількості КЗ)

Дата початку ремонту_____________________________

Дата закінчення ремонту___________________________

Ремонт виконаний з оцінкою_______________________

Таблиця 6,1-Відомість капітального ремонту вимикача

Вузол

Технічний стан до ремонту

Виконаний обєм робіт

Продовження таблиці 6.1

Характеристика

Норма

Результати вимірювань

Полюс І

Полюс ІІ

Полюс ІІІ

1 Втиск контактів камери при розриві, мм:

 1-й

 2-й

 3-й

 4-й

 5-й

 6-й

 7-й

 8-й

12±3

2 Втиск контактів відокремлювача при розриві, мм:

 1-й

 2-й

 3-й

 4-й

 5-й

 6-й

  ...

10±2

3 Хід рухомого контакту камери, мм

40±3

4 Хід рухомого контакту відокремлювача, мм

55

5 Опір обмоток електромагніта, Ом:

 при ввімкненні

   робочої

   всієї

 при вимкненні

   робочої

   всієї

10±1,5

55±3,5

10±1,5

55±3,5

6 Опір ізоляції обмоток електромагніта, МОм, не менше:

 при ввімкненні

 при вимкненні

1

1

7 Мінімальна напруга спрацювання електромагніта при тиску 21 кгс/см². В, не більше:

 при ввімкненні

 при вимкненні

143

143

8 Зазор між бойком електромагніта ввімкнення (вимкнення) і штоком пускового клапана, мм

4,0

9 Діаметр отвору в дроселі приводу СБК, мм

2,3-3,5

10 Діаметр дросельної шайби в імпульсному   трубопроводі, мм

-

11 Хід клапана дуттєвого клапана відокремлювача, мм

12-14

Продовження таблиці 6.1

Характеристика

Норма

Результати вимірювань

Полюс І

Полюс ІІ

Полюс ІІІ

12 Перехідний опір струмопровідного контура, мкОм:

 

 

  всього полюса

180

13 Спад тиску при одному відключенні при тиску в резервуарі полюса, кгс/см²:

 16

 20

 ...

2,2-2,3

2,8-2,9

...

14 Мінімальний тиск спрацювання вимикача при відключенні, кгс/см², не більше

14

15 Мінімальний тиск самовключення відділювача, кгс/см², не більше

10

16 Падіння тиску в резервуарі полюса (кгс/см²), викликане витратою повітря на:

 вентиляцію за 1 год. не менше

 витік полюса при включенні за 10 год. не   більше

 витік полюса при відключенні (без відділювача) за 10 год.

 витік з розподільчої шафи при приєднанні до резервуара полюса за 10 год., не більше

0,38

0,17

0,5

0,125

17 Власний час відключення від подачі команди до першого розмикання контактів камери, с, не більше

0,06

18 Неодночасність розмикання контактів камери, с, не більше

0,007

19 Безконтактна пауза камери (час від останнього розмикання контактів камери до їх першого вібраційного замикання), с

0,10+0,02

20 Запізнення першого розмикання контактів відділювача відносно останнього розмикання контактів камери, с

0,03-0,05

21 Неодночасність замикання контактів камери, включаючи вібрацію, с, не більше

0,14

22 Неодночасність розмикання контактів відділювача, с, не більше

0,02

23 Час включення від подачі команди до першого замикання контактів відділювача, с, не більше

0,25

24 Неодночасність замикання контактів відділювача, с, не більше

0,04

Продовження таблиці 6.1

Характеристика

Норма

Результати вимірювань

Полюс І

Полюс ІІ

Полюс ІІІ

25 Різночасність включення трьох полюсів, с, не більше

0,04

26 Опір омічних дільників напруги (Ом), шунтуючого розриви камери:

 1-й

 2-й

 3-й

 4-й

 5-й

 6-й

 7-й

 8-й

15000

±450

27  Ємність конденсатора (пФ), шунтуючого розрив відділювача:*

 1-й

 2-й

 3-й

 4-й

 5-й

 6-й

  ...

1000

±100

28 Кількість операцій, проведених при на лаштуванні і регулюванні

*В межах одного полюса ємності іокремихз конденсаторів не повинні відрізнятися більш ніж на 50 пФ. Норми, крім визначених, дані для наступних вимог: надлишковий тиск 20 кгс/см²; номінальна напруга електромагнітів 220 В; температура повітря 20° С.

Осцилограма відключення при тиску 20 кгс/см² - операція „0”

Полюса І

Полюса ІІ

Полюса ІІІ

Осцилограма відключення при тиску 16 кгс/см² - операція „0”

Полюса І

Полюса ІІ

Полюса ІІІ

Осцилограма включення при тиску 20 кгс/см² - операція „В”

Полюса І

Полюса ІІ

Полюса ІІІ

Осцилограма включення при тиску 16 кгс/см² - операція „В”

Полюса І

Полюса ІІ

Полюса ІІІ

Осцилограма АПВ при тиску 19 кгс/см² - операція „О-В-О”

Полюса І

Полюса ІІ

Полюса ІІІ

Осцилограма включення на КЗ при тиску 20 кгс/см² - операція „В-О”

Полюса І

Полюса ІІ

Полюса ІІІ

Висновок_____________________________________________________________________________________________________________________________________________Ремонт і налаштування виконані бригадою в складі________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Вимикач після ремонту здав____________________________________________________

____________________________________________________________________________

                                                            (посада, фамілія, підпис)

Вимикач після ремонту прийняв________________________________________________

                                                                        (посада, фамілія, підпис)

                                                                                                   

                                                                                                   ”___”_____________20__р.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1 Текстова навчальна документація (Посібник). Структура і правила оформлення технічної документації. Бурштинський енергетичний технікум 2002.

2 Методические рекомендации по выполнению требований государственных стандартов в учебном процессе. Служба стандартизации, 1990.

3 Руководство по капитальному ремонту воздушных выключателей ВВН-220-15, ВВН-330-15.Служба передового опита ОРГРЭС М.: 1977.

4 Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей / Под ред. К.М. Антипова, И.Е. Бандуилова М.: Энергоатомиздат, 1987.

5 Методичні рекомендації з Охорони праці при ремонті електроустаткування електростанцій і електричних мереж. Бурштинський енергетичний технікум 2005.

       

ЗМІСТ

Вступ                                                                                                                  

1 Технічна характеристика вимикача ВВН-220-15                                      

2 Організація і технологія ремонту                               

2.1 Підготовка до капітального ремонту                                                        

2.2 Проведення капітального ремонту                                                            

2.3 Технологічна послідовність виконання робіт                                         

2.4 Операційна карта розбирання відділювачів                                            

2.5 Операційна карта ремонту верхніх фланців відділювачів

3 Технічне оснащення

3.1 Перелік інструменту                                                                                 

3.2 Перелік приладів                                                                                       

3.3 Перелік матеріалів                                                                                      

3.4 Перелік запасних частин                                                                            

3.5 Перелік пристосувань і спеціального інструменту

3.6Вибір стропів та вантажопідйомного механізму для підняття відділювала масою 600кг                                                 

4 Ескіз обладнання, яке ремонтується або його вузлів                                 

5 Охорона праці при проведенні ремонтних робіт         

6 Перелік технічної документації, яка оформляється при ремонті і після його закінчення                                                                                                

Перелік посилань                                                                                              
1. а психопрофілактична підготовка; б аутогенне тренування; в голкорефлексотерапія; г гіпнотерапія
2. Вариант I Часть 1 Пачка чипсов стоит 15 рублей
3. 19 2 24 3 152 4 192 А3 С помощью стандарта Unicode в ко
4. а Д 10 ~ К 60 б Д 71 ~ К 50 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 2 Организация бухгалтерского уче
5. Понятие и классификация международных договоров
6. Проблемы оценки социальноэкономической эффективности природоохранных мероприятий
7. Культура России XIX век
8. панельные зданиямонтаж конструкций Совмещенный метод возведения зданий Особенности монтажа ригелей
9. Фонематический слух как сенсорная основа речи
10. тематичного факультету групи МІ33 Антонюк Альона О
11. Логистические концепции
12. общественный труд планируемый обществом для удовлетворения общественных потребностей частный тру
13. Вариант 1 1 Основателем даосизма в Китае был- а Мо Цзы; б Лао Цзы; в Конфуций; г Чжуан Цзы
14.  Исходные данные для проектирования 2
15. Многослойная упаковка
16. тема курсовой работы Преподаватель закрепленный за студентом прочее 3 экземпляра Тема- рыночный ме
17. Гражданскому праву особенная часть для 3 курса на 20122013 уч
18. і Організаційні причини-відсутність або неякісне проведення навчання з питань охорони праці; відсутність
19. АФК ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 1
20. Реферат- Влияние права на развитие культуры США