Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Информатика п~ні бойынша 051301 Жалпы медицина 051302 Стоматология 5В110400 Медициналы~профилактика

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ИНФОРМАТИКА МОДУЛІ

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ

«Информатика» пәні бойынша

051301- «Жалпы медицина » , 051302 «Стоматология»

5В110400- «Медициналық-профилактикалық іс», 051101- «Мейіркештік іс»,

051102- «Қоғамдық денсаулық сақтау»,

5В074800 - «Фармациялық өндірістің технологиясы»,

051103- «Фармация» , 050507- «Менеджмент»

мамандықтарының 1-курс студенттеріне  арналған емтихан сұрақтары

1. Информатикаға кіріспе және ақпараттық технологияның техникалық базасы

Пән, объектілер және информатика құрамының бөлігі. Ақпараттың физикалық және математикалық аспектілері. Информатиканың математикалық негіздері. Дискреттілеу туралы түсінік. Санау жүйесі. Екілік, сегіздік және он алтылық санау жүйесі. Бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне ауыстыру. Ақпаратты компьютерде беру (бейнелеу). Булдік алгебра және компьютердің логикалық сұлбасы. Компьютердің негізгі блоктарын ұйымдастыру элементтері. Процессордың ұйымдастыру архитектурасы. Компьютер жадысын ұйымдастыру. Адрестеу жүйесін ұйымдастыру. Жадыны басқару, мультипроцессорлық есептеу жүйелері: есептеу процесін параллелдендіру, ярустық параллелді формалар. Гипержазықты әдістер.

2. Компьютердің программалық жабдықтамасы

WІNDOWS операциялық  жүйесі. Негізгі менюден командалар таңдау. Программаны жүктеу. Құжаттарды ашу. Программалар мен құжаттардың таңбашасын құру. Бума құру. Терезелердің экранда орналасуы: терезені жинақтау және бүкіл экранға ашу. Бір терезеден келесі терезеге өту. Мәселелер тақтасының көмегімен терезелерді орналастыру. Белгішелерді реттеу. Жұмыс үстелінің реңін таңдау  және баптау, экранның бастамасын, экранның және түстердің нақтылығын баптау. Wіndows жүйесінің жұмысын аяқтау. Wіndows анықтамалық жүйесін шақыру. Ақпаратты іздеу. Көмекшінің шығуы. Сұхбаттық терезенің жанама анықтамасы. Стандартты программаларды іске қосу. “Блокнот” программасында құжаттарды құру. Құжаттарды ашу және сақтау. Айналым жолақтарын пайдалану. Құжаттардағы мәтіндік фрагменттерді таңдау. Мәтін фрагментін көшіру, қырқып алу және қою. Алмасу буферімен жұмыс істеу. WordPad  мәтіндік процессорындағы құжаттарды пішімдеу. Paіnt графикалық редакторымен жұмыс істеу. Wіndows тің файлдық құрылымы. Файлдық құрылымы бойынша екі әдіспен жұмыс істеу: Жолсерік программасы және жүйелік терезе “Менің компьютерім”. Жолсерік программасы және жүйелік терезе “Менің компьютерім” арқылы файл құрылымын көру. Файл құрылымының режимдерін көру әдістері.  Кесте режимі арқылы бума терезесімен жұмыс істеу. Файлдар мен таңбашаларға  жаңа ат беру,  көшірмесін алу, орнын ауыстыру және жою. Drag@Drop  механизмі арқылы объектінің орнын ауыстыру және көшірмесін алу. Жанама менюі. Жасырын және жүйелік файлдарды көру. Файлдар тобын таңдау. Файлдарды іздеу.

Негізгі қызметші программалар. Қызметші программаларды тағайындау және оның құрамы. Дискілерді тексеретін программалар. Қатты дискіні стандарттық тексеру. Дискілерді дифрагментациялау. Компьютер жұмысын талдау программалары. Жүйелік монитор программасы. Қатты және иілгіш дискілердің тиімділігі және олардың тексерілуі. Файлдарды архивтеу және архивтен шығару. Компьютерлік вирустар және олардан қорғану.

3. Қолданбалы программалық жабдықтама

MS Word мәтіндік процессоры. MS Word мәтіндік процессорын  тағайындау және оның мүмкіндіктері. Жатық меню. Word саймандар тақтасын экранға шақыру. Мәтіндік құжаттарды құру және құжатты көру  режимдері. Файлдермен жұмыс істеу:  құжатты құру, сақтау және ашу. Беттердің параметрлерін тағайындау. Абзацты пішімдеу. Құжатты баспаға шығару. Жұмысты аяқтау. MS Word мәтіндік процессоры. Алмасу буферімен жұмыс істеу: мәтін фрагментін көшіру, қырқып алу, жылжыту және өшіру. Мәтінді пішімдеу: қаріп, абзац, жиектеу (өрнекпен безендіру) және жабық жазықтықты бояу. Тілді таңдау. Тасмалдауды тағайындау. Санағыш тізімін құру (белгіленген және нөмірленген тізім). Жазу емлесін (орфографияны) тексеру. MS Word-та кесте құру: кестедегі бағана мен жолды қою және жою, ұяшықты жиектеу мен біріктіру. Колонтитул. Автофигуралар. Суретті қою және өңдеу. Мәтінді және суретті орналастыру. Суреттермен жұмыс істеу. Жиектеу. Графикалық объектілерді құру және өзгеріс енгізу. Графикалық объектілердің шек арасын айқындау, жабық жазықтықты бояу, көлеңкесін тағайындау. Элементтер тобын топтастыру, жіктеу, ретімен орналастыру. Графикалық объектілерді түзету және орнын ауыстыру. Графикалық объектілердің бағытын өзгерту. Формула енгізу.

MS Excel электрондық кестелерін қолдану. MS Excel программасын іске қосу. Программаның экрандағы көрінісі. Формула жолағы. Ұяшықтардағы деректер. Мәтін және сандар енгізу. Бағаналар ені мен жолдардың биіктігін, енін өзгерту. Ұяшықтармен жұмыс істеу: біріктіру, бір ұяшықты бірнеше ұяшыққа бөлу, пішімдеу. Диаграмма құру. Диаграмманы өңдеу. Диаграмманы толықтыру. Диаграмма шебері: типтері, бастапқы деректер, параметрлері мен диаграмманы орналастыру. Диаграмма ауданындағы түрін, қаріпін, қасиетін пішімдеу. Формуланы электрондық кестеде қолдану. Формула енгізудің ережелері. Қосындыны есептеу. Функция шебері. Ұяшықтардың мекен-жайын абсолютті, салыстырмалы және аралас түрде беру. Деректерді іздеу. Форма терезесімен жұмыс істеу. Сүзгілеу. Автосүзгі. Бірнеше терезелермен жұмыс істеу. Арнайы функциялармен жұмыс істеу. Деректерді іріктеу.

MS Access деректер қорын басқару жүйесі. Обьектілер және MS Accеss–пен жұмыс істеу  режимдері. Деректер қорының кестелерінің ерекшеліктері. Деректер қорының кестелерімен жұмыс істеу әдістері. Кестелер арасындағы байланысты құру. OLE технологиясы. Сұраныс. Таңдамаға сұраныс.  Сұраныс үшін кестелерді таңдау. Сұранысты үлгі бойынша толтыру. Параметрлік сұраныс. Сұраныстағы есептер. Сұраныстағы өзгерістер. Қорытынды сұраныстар. Формалар. Формаларды құру. Автоформалар. Форма шеберінің көмегімен форма құру. Формалардың құрылымы. Форамалардың бөлімдері. Жазбаларды құру. Автоесеп беру. Есеп берудің құрылымы.

  Медициналық есептерді шығаруда Power Poіnt электрондық презентациясын  қолдану. Презентация құру. Дайын құрылған презентацияны пайдаланып жаңа презентация құру. Шаблон көмегімен презентация құру.  Өз мазмұнымен ұсынылған шаблондар. Web сервердегі шаблондар. Презентацияны безендіру. Анимацияның эффектілері. Презентацияларды көрсету.

         

4. Компьютер  желісі, телекоммуникациялық және желілік технология

  Желі туралы жалпы маұлұмат. Компьютер желісінің қажеттілігі және сілтемелер. Аппараттық және программалық жабдықтама. Ауқымды және жергілікті желілер. Желі топологиясы. Деректерді беру тәсілін шолу. Ауқымды желі Интернет. Интернетте жұмыс істеу. OutLook Express электронды поштамен жұмыс істеу.

Ақпараттық қауіпсіздік  және оның құрамы. Ақпараттық қауіпсіздік және оның классификациясы Ақпараттық процестерді қауіптерден қорғау. Ақпаратты қорғаудағы инженерлік техникалық әдістер, ұйымдастыру шаралары. Компьютерлік вирустардан ақпаратты қорғау. Антивирустық программалармен жұмыс істеу. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі. Ақпаратты криптографиялық жабу. Интеллектуалдық жүйелер. Медициналық сараптық жүйелер.

          

5. HTML тілінің негіздері. Мемлекетті басқарудағы ақпараттық технология

HTML құжатының негіздері. Мәтінді пішімдеу. HTML-тізімін қолдану. Тізімдер. Тізімдер анықтамасы. HTML-құжатының түстік гаммасы.  HTML-құжатында суреттерді бейнелеу. Кестелер. Форма мен жиекті құру. Фрейма туралы түсінік. Тұтынушы формалары. Гипремәтіндік сілтеме. Қарапайым гиперсілтемені құру. Сілтеме ретінде графикалық файлды қолдану. Сілтеме және түс. Көлденең сызықтар. Аудионы қосу. Фондық дыбыс. Сүзгілеулер. Сүзгілеуді мәтінге қолдану.

ЭҮ туралы негізгі түсінік. Ақпараттық коммуникациялық технология (АКТ) және мемлекетті барқару жүйесінде модернизация жүргізу. Ақпараттандыру пән ретінде мемлекетті басқару. Мемлекетті басқаруда АКТ ендіру мақсаты: кейбір мәселелерді шешуде, құжат алмасуда азаматтарға, бизнесмендерге, мемелекеттік аппараттарға (G2G, G2B, G2C) байланыс арқылы қызмет көрсету. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылым және ақпараттық қауіпсіздік. 2005-2006 жылғы ҚР-ның «Электрондық үкімет» құру жөніндегі Мемлекеттік бағдарламаның негізгі мақсаты мен міндеті. Қазақстанда АКТ-ның мемлекет басқаруға енгізілу үшін оның функционалдық жүйесі мен нормативті құқықтық негізінің қалыптастыру үшін қабылданған заңдар: «Электрондық құжат пен электрондық цифрлық қолдар туралы», «Ақпараттандыру». Қазіргі кездегі заңдастырылған қорлар. ЭҮ инфрақұрылымы. Сыртқы контур. Ішкі контур. Әкімшілік реформа және мемлекет басқару жүйесінің реинжинирингі. «Электрондық үкіметке» арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың негізгі бағыттары мен тетігі. Қазақстан республикасында «Электрондық үкіметті» қалыптастыру. Қазақстанда қазіргі кездегі ақпарттық коммуникациялық технологияны дамыту және басты приоритеттерін ендіру Қазақстан республикасында «Электрондық үкімет» қалыптастырудың 2005-2007  жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес «Электрондық үкіметтің» қызмет көрсетулері. ҚР-да «Электрондық үкіметі» енгізудегі  төрт буын (электрондық порталды құру, халықты компьютермен және Интернет – байланысқа қолжетімділікті  қамтамасыз ету, халықтың компьютерлік сауаттылығын көтеру). ҚР ақпараттық технология паркін дамыту стратегиясы. ЭҮ кезеңдерін қалыптастыру.  «Электронды үкіметтің» 3 кезеңі.

6. Қазіргі кездегі программалық құралдар

Алгоритмдер және программалау тілі. Алгоритмдер (типтер, қасиеттері, беру тәсілдері). Алгоритмдік құрылым (сызықтық, тармақталған, циклдік). Программалу тілінің жалпы қызметі. Базалық алгоритмдер. Алгоритмдер және оны талдау. Негізгі программалық эффективтік есептеу сұлбасы. Базалық алгоритмдердің тізбектеліп өңделуі. Ақпараттық құрылымдар туралы жалпы мағлұмат. Сықызтық, тармақталған, циклдік. Есептеу оптимизациясы. Программаны жөндеу және тестілеу әдістері. Модульдік және құрылымдық программалаудың концепциясы. Объектлік бағдарлық программалауға шолу. Pascal және Delphi. Программаларды өңдеу технологиясы. Деректер типі. Паскальдағы программа құрылымы. Айнымалылар. Тұрақтылар. Математикалық, логикалық және жолдық өрнектер. Меншіктеу операторы. Түсініктеме.  Жаңа типті сипаттау. Саналатын тип. Тип-диапазон. Деректердің құрылымдық типтері (массивтер, жазбалар, жиындар). Шартты оператор. Таңдама операторы. Циклдік операторлар. Ішкі программаның құрылымы (функция және процедура). Параметрлерді тасымалдау. Модульдің құрылымы. Класс туралы түсінік. Объектілік бағдарлық программалауға шолудың үш қағидасы. Өріс, қасиеттер, оқиғалар, әдістер. Delphi  ортасында қосымшаларды құру.  Delphi компоненттерінің иерархиясы. Мәтінмен жұмыс істейтін компоненттер (Label, Edit). ListBox компоненттерінің негізгі қасиеттері мен әдістері. StringGrid компоненттерінің негізгі қасиеттері мен әдістері. Басқару компоненттері (батырмалар, индикаторлар, қосып-ажыратқыш). Қосымшаларды құру (жобану басқару).  Жөндеу. Жөндеудің кеңейтілген құралы. Ерекше жағдайлар. Тұтынушы интерфейсінің негіздері. Графиктермен жұмыс істеу. Delphi жүйесінде файлмен жұмыс істеу тәсілдері.  Delphi-де файлмен жұмыс істеудің жалпы технологиясы. Windows-тың  стандартты сұхбат терезесі. Dialogs тақтасы. Файл таңдау терезесінің компонеттері. Ақпаратты баспаға шығару технологиясы. Деректер қоры және ДҚБЖ туралы түсінік. DataBase, DeskTop көмегімен деректер қорын құру. BDE жүйесінде деректер қорымен жұмыс істеуді іске асыру.  BDE компоненттер тақтасы.  Деректер қоры бойынша навигация. Сүзгілеу. Сүзгінің түрлері. Есептелетін өрістер. Кестеде іздеу жұмыстарын жүргізу. Кесте бойынша навигация. Деректер қорын және қосымшаны құру.

 
1. Повчанні Володимира Мономаха.html
2. Travelling
3. религиозно индифферентным
4. определений называющих различные признаки- размер ~ большая маленькая; форму ~ круглая; цвет волос ~ рыжая
5. Об арбитражных судах Российской Федераци
6. Сущность понятия социокультурный эталон здоровья
7. Курсовая работа- Органы предварительного расследования
8. Эллисона ульцерогенный аденоматоз поджелудочной железы исходящий из островковых клеток Лангерганса
9. АОснования вещества молекулы которых состоят из ионов металлов или иона аммония и одной или нескольких ги
10. Н.А. Бердяев о характере русского народа
11. Общие положения Электрические установки с которыми приходится иметь дело практически всем работающим н
12. Реферат Іван Вишенський Вершиною української полемічної літератури кінця XVI і першої половини XVII ст
13. Реферат- Роль центрального банка
14. Эмоциональное благополучие подростков
15. Основы лексикологии
16. Свобода мысли была наказуема
17. Из гидропроекта
18. деловой Точная передача деловой информации Деловые бумаги объявления заявления от
19. Русский Шекспир.html
20. І Викладач- ас