Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Арістотель Аристотель написав цей рядок 2300 років тому а він залишається влучним і зараз коли

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


У своїй довершеності людина – найблагородніша з тварин,

позбавлена ж закону і справедливості вона – найгірша з них"     

(Арістотель)

Аристотель написав цей рядок 2300 років тому, а він залишається влучним і зараз, коли ми зібралися тут сьогодні поговорити про важливість верховенства права в успішному сучасному суспільстві. Одна з інтерпретацій вислову Аристотеля полягає в тому, що за відсутності верховенства права та закону немає і самого суспільства – принаймні по-справжньому цивілізованого суспільства.

Ці два принципи дуже важливі адже вони формують правову державу, на них будується правова система країн, втілюють ідеї демократії і прав людини.

Верховенство права і закону та демократія

Особистий мій інтерес у просуванні верховенства права і закону з метою збереження демократії в Україні пов’язаний із тим, що Україна – велика країна із чималим населенням, яка має значну геополітичну вагу в центрі Європи і на східному кордоні Європейського Союзу. Я глибоко зацікавлені у стабільності , і вважаю, що демократична Україна саме й буде сприяти стабільності.

Моя альтруїстична мотивація випливає із моєї фундаментальної віри у права людини і з нашого бажання бачити, як люди в усьому світі користуються такими ж невід’ємними правами, що ми закріпили у нашій Декларації незалежності і Конституції. Багато з цих прав згодом були визнані в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права і в незліченних конституціях по всьому світу, в тому числі в українській.

Події останніх кількох місяців тут, в Україні показали, наскільки важливою для подальшого розвитку демократії в Україні є справедлива, незалежна, і підзвітна система судоустрою. Відсутність професійних незалежних судів, або саме тільки враження, що суди не є вільними, підриває довіру до системи правосуддя.

Якщо люди вважають, що вони не мають рівного доступу до судів або бачать вибіркове переслідування політичної опозиції, вони дійдуть висновку, що судова система несправедлива і політизована, і це підірве їхню віру в інститути, основна функція яких полягає у забезпеченні їх прав. Це жахливо впливає на готовність суспільства в цілому поважати закон і діяти відповідно до встановлених правил.

Карозерс писав у своїй статті у "Форін Ефферз": "зміцнення верховенства права допомагає стримувати дві важкі проблеми – корупцію і злочинність – які є звичними для багатьох країн з перехідною економікою, озлоблюють громадян і ускладнюють реформаторські зусилля".

Як громадяни можуть довіряти лідерам, коли ті кажуть про необхідність якихось болісних реформ, якщо ці лідери сприймаються громадянами як такі, що за допомогою органів влади збагачуються за рахунок народу? Як вони можуть довіряти судам і правоохоронним органам захист своїх прав, коли вони бачать, що грошовиті особи з політичними зв’язками користуються "недоторканим" статусом, який дозволяє їм порушувати закони безкарно?

Хоча верховенство права не може гарантувати, що не буде корупції, або що лідери руху за громадянські права не стануть жертвами насильства , воно може гарантувати, що будуть наслідки для тих, хто порушує закон.

Закони США не завадили колишньому губернатору Іллінойсу Роду Благоєвичу тиснути на бізнес з метою отримати пожертви або його спробі продати призначення на місце в Сенаті, звільнене Бараком Обамою, коли той став президентом, але вони дозволяють нашій системі правосуддя віддати Благоєвича під суд і, після визнання винним, засудити його до 14 років в’язниці за його злочини. Він – третій губернатор штату Іллінойс за останні пару десятиліть, визнаний винним у посадовій корупції і засуджений до тюремного ув’язнення.

Верховенство права і закону та їх вплив на правову систему країни.

Верховенство права і закону впливає на формування правової політики держави. іщо не є важливішим для верховенства права, ніж створення сильної, незалежної та вільної від корупції системи судоустрою. Не менш важливим є створення більш надійної і справедливої системи кримінального правосуддя, яке почнеться з прийняттям Кримінального процесуального кодексу, що відповідає європейським нормам.

Агентство США з міжнародного розвитку ,Міністерство юстиції та інші відомства уряду США тісно співпрацювали з українською владою, Європейським Союзом і Радою Європи у розробці пропозицій із узгодження цих законів із міжнародними та європейськими стандартами і рекомендаціями Венеціанської комісії та Ради Європи зокрема.

Не секрет, що українці не вірять, що їхні правові системи – кримінальна чи цивільна – не залежать від політичного втручання.

Багато міжнародних спостерігачів погоджуються, і не тільки через те, що видається вибірковим переслідуванням лідерів політичної опозиції в останні місяці. Є багато інших показників неблагополуччя правової системи, включаючи і відчуття, що корпоративне рейдерство зростає за сприяння деяких адвокатів, прокурорів, суддів і співробітників правоохоронних органів.

Крім того, на серйозні проблеми вказує провальний доробок України в Європейському суді з прав людини. У 2011 році Україна посіла третє місце знизу із 105-ма судовими рішеннями проти країни. Рішення проти України виносились за порушення у таких галузях: тривалість розгляду цивільних і кримінальних справ (66 окремих випадків), право на свободу та особисту недоторканність (42), право на справедливий судовий розгляд (21) та нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження (15).

Треба зазначити, що за останні два роки парламент прийняв нові закони про державну службу, безоплатну правову допомогу, боротьбу з корупцією, торгівлею людьми, і відмиванням грошей. Ефективне застосування цих законів могло б допомогти Україні вирішити низку проблем, згаданих у доповіді Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ ) за 2010 рік, в тому числі пов’язаних із доступом до правосуддя, підвищенням здатності бюрократичної машини України управляти ефективно, та наданням захисту і допомоги найбільш соціально вразливим верствам населення України.

Верховенство права і закону. Їх вплив на права людини.

Верховенство права і закону спрямовані на захист прав і свобод людини і громадянина. Конституція України стаття 3 гласить: людина, її життя,честь і гідність вважаються найвищими соціальними цінностями. Обовязком держави є захищати права та свободи людини і громадянина!                          

Отже ці два принципи визначають людину як найвищу цінність. Принципово важливим є встановлення людини як найвищої цінності. Це означає, що людина є цінністю не тільки для себе, а й для всього соціуму.

Держава спрямовує свою діяльність на захист цих прав. Стаття 22 гласить,що права та свободи людини не можуть бути скасовані. Конституція України другий розділ передбачає право на свободу слова, думки. Різні права захисту прав людини встановлює Конституція, які належать демократичним країнам Європи. Також основний закон передбачає на свободу світогляду і віросповідання( ст. 34), на мирні збори, мітинги, демонстрації( ст. 39).

Формально наша законодавча база відповідає принципам права та законності. Навіть є орієнтиром для інших, але тільки формально!

Практично все не так. Людина не є найвищою соціальною цінністю. Наприклад: ст. 48 Конституції України передбачає право на достатній рівень життя для себе, своєї сімї. люди получають заробітню плату таку, що не можуть забезпечити собі достатній життєвий рівень. Пенсіонер получає пенсію 1000 гривень ( в кращому випадку!). Що пенсіонер собі може купити за цю 1000? А ніщо! Ставиться питання: а в чому проблема? Відповідь очікувана: у владі! Державна влада неспроможна забезпечити життя громадян тому що владні чиновники ставлять свої інтереси вище за інтереси народу. Кошти з державного бюджету ідуть не за призначенням.. А потім кажуть чому такий низький рівень медицини, соціального стахування, культури.  Кошти замість того щоб іти на потреби населення,медицину,освіту вони ідуть на рахунок Адміністрації Президента, дорогі вілли в Межигірї, вертольоті площадки. Все робиться тільки не для народу!

Стаття 49 передбачає право на охорону здоровя, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для забезпечення охорони здоровя. Відкривши очі подивившись в реальність ми бачимо, що охорона здоровя одна з ключових проблем країни. З кожним роком ця проблема набирає все більшого резонансу. Стан здоров'я населення України на сучасному етапі розвитку оцінюється як незадовільний: високий рівень загальної смертності (16,3 на 1000 населення), що практично неухильно зростає (за даними Європейської бази даних «Здоров'я для всіх», більш високі, ніж в Україні. Все через те що, В цілому існуюча система фінансування охорони здоров'я не забезпечує результативного захисту населення від фінансових ризиків, пов'язаних із необхідністю оплати медичних послуг у випадку захворювання, та не сприяє ефективному використанню ресурсів системи. Нехай представники народу поїдe  в село на Поліссі і побачить якщиро захищають інтереси українців наша влада. Стаття 3 Конституції каже,що держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження прав і свобод людини є обовязком держави. Насправді це є тільки фомальна буква закону. 

Це говорить про те, що в Україні практично не діють принципи верховенства права і закону, а безправя і беззаконності.

Висновок: 

Справедливість – такий же необхідний для життя продукт, як і хліб. (Людвіг Берні).

Наслідок верховенства справедливості – це побудова правової  держави, яка виражає і захищає інтереси кожного її громадянина, кожної особи. Людина в такій державі може з упевненістю сказати, що я пишаюсь тим що я є громадянином цієї країни. 

Я вірю, що все таки українці вийдуть із ярма неволі беззаконня і практично будуть втілені в життя принципи верховенства права і справедливості.
1.  Белый- сочетается со всем
2. . При проведенні медичного огляду старшокласниць у двох дівчаток у віці 17 років виявлено відсутність
3. тема знань про економічні процеси економічна теорія виникла набагато пізніше у ХУІІХУШ ст
4. лекции пользовались колоссальным успехом во всем мире
5. Почтовый клиент Outlook Express
6. Прояви себя и интернетпорталом pedkonkurs
7. 7С Складові теорії 7СДана теорія продовжує залишатися популярною і далеко ще не вичерпала своїх можли
8. Маркетинг в розничной торговле
9. Реферат- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
10. Восточном Китае и Японии в Западном Закавказье по юговосточному побережью Черного моря
11. ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПОРТА И ТУРИЗМА ФАКУЛЬТЕТ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧ
12. Для описания электрического поля обычно задают вектор напряжённости для каждой точки поля
13. реферату- Сутність і завдання організації праціРозділ- Економіка підприємства Сутність і завдання організ
14. Славянофилы и западники
15. С гениальностью все просто
16. эрос дргреч стихийная восторженная влюблённость в виде почитания направленного на объект люб
17. ЩитМ 1998 136 с В настоящем пособии рассматриваются особенности применения видеозаписи при раскрытии и ра
18. Календарно-обрядовые, земледельческие праздники мордвы
19. Участие общественности в решении проблем охраны природы Международное сотрудничество в охране окружающей среды
20. Общее понятие о способностях Способностями называются психические свойства личности обладая которыми че