Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

А газ факторы Cтатикалы~ ~ысым дегеніміз неА ыны~ т~птік ~ысымы ~за~ мерзімге то~тат~анда бай~алады

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

2

1т немесе 1м3 мұнайдан бөлініп шығатын газ мөлшері қалай аталадыА) газ факторы

Cтатикалық қысым дегеніміз неА) ұңғының түптік қысымы, ұзақ мерзімге тоқтатқанда байқалады

Pбу+(Н-h)гg фонтандаудың қай тұріне жатады қандай формуламен анықталады:5)

Аз тереңдікте түзілген сарқылған кен орнының скважиналарын меңгеру әдістеріЕ) ығыстыру

Айдау зонасында қабат қысымыС) орташа қабат қысымы,  айдау ұңғымаларында байқалады

Айдаудың сақиналы жүйесі кезіндегі екі қатарлы лифт үшін жіберу қысымын анықтау қандай формуламен анықталады5)

Академик Л.С. Лейбензон формуласы бойынша инерция күшімен айнымалы процестер әсерінің есебімен плунжердің пайдалы жүрісі(S– сальникті шток жүріс ұзындығы, λшт – сұйық салмағының әсерінен штанганың ұзаруы,λ1–динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі , λ2 – динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі.) қандай формуламен анықталады4) Sпл=S /cosφλ 

Амперқысқыштарды пайдалануЕ) ТС-ты соңғы теңелуін анықтау үшін

Артезианды фонтандау қандай формуламен анықталады3)   

Ашылған қабаттың 1 м қашықтықта қамтылуын атудың қай түрі қамтамасыз етедіЕ) торпедалық

Ашылған қабаттың 2,5 м қашықтықта қамтылуын атудың қай түрі қамтамасыз етеді:С) оқпен;

Ашылғын қабаттың 30 м қашықтықта қамтылуын атудың қай түрі қамтамасыз етедіА) кумулятивтік

Балансирдің тербеліс санын қалай өзгертеді, қажетС) электроқозғалтқыштың білегіндегі шкивін

Барлық жөндеу жұмыстарын сипаты мен қиындығына байланысты былай боладыЕ) өтпелі және капиталды

Бастапқы қысым дегенА) орташа қабат қысымы, өндірудің бас кезінде барлау ұңғымаларында байқалады

Батырылмалы электровинттік сораптарды (БЭВС) қандай скважиналарда қолдану тиімді  А) жоғары тұтқырлы

Берік жыныстармен қалыптасқан скважинаның түпкі аймағын өңдеуА) қабатты гидравликалық жару

Берілген термобарикалық шарттар  кезіндегі бөлінген геометрикалық көлемдегі көлемді газды мазмұндауымен қоспасының жалпы көлеміне  қатынасы аталынадыA) көлемдік  газ мазмұндауы

Берілген термобарикалық шарттардағы (Р және Т) Vг еркін газ көлемінің геометрикалық көлемдегі бөлінген сұйықтықтың көлеміне қатынасы аталынадыA) газ саны

Бос жынысты скважинаны ашқаннан кейін меңгерудің қай түрін қолданбайдыЕ) компрессорлы әдіс

ВС-да поршенді-золотникті клапандардың атқаратын қызметіA) сорапты резиналы шеңбердің жанып кетуінен сақтау

Газ массасы шығынының Р жэне Т берілгендері кезіндегі қоспа массасының шығынына қатынасы аталады.A) массалық шығындық газ мазмұндауы

Газ сұйықты көтергішті беруді бастау қандай формуламен анықталады:2) V=V1, q=0, H=L

Газ сұйықты көтергішті берудің максималды нүктесі қандай формуламен анықталады4) V=V2, q=qmax, H>L

Газ сұйықты көтергішті берудің үзілу нүктесі қандай формуламен анықталады5) V=V3, q=0, H>L

Газдалған және суланған қабатшалары жоқ өнімді қабаттағы ұңғы түбінің құрамы қандайE) ашық түп

Газды көбікшесі көлемдері бір-біріне қосылуы қалай аталадыB) коалесцендік

Газды мазмұндауы  қай формуламен анықталады3) βоб= Vг /( Vг +Vж)  

Газдың меншікті шығымы қандай формуламен анықталады:3) R= V/q  

Газдың мұнайдағы құрамының ақиқаттығы қандай формуламен анықталады:1)   

Газдың мұнайдағы құрамының шығымы қандай формуламен анықталады:4)  

Газдың салыстырмалы жылдамдығы қандай формуламен анықталады2) аг . Сж  

Газлифтті көтергіштің құрылысының  қандай боладыА) 1 қатарлы, 1 қатарлы жұмыс тесіктерімен, жартылай қатарлы, 2 қатарлы

Газлифтті көтергіштің құрылысының сұлбасы қандай боладыС) 4 түрлі

Газлифтті пайдалану желісіЕ) компрессорлы және компрессорсыз

Газлифті клапандары құрылысына қарай былай бөлінедіС) серіппелі, сильфонды, комбинирлі

Газлифті скважина конструкциясының қай түрінде құм тығыны пайда болуының ықтимылдылығы төменЕ) екі қатарлы.

Газлифті скважина конструкциясының қай түрінде солқылдау ықтималдылығы жоғарыС) бір қатарлы

Газлифті скважина шығымын реттеу қалай жүргізіледіA) айдайтын газдың шығымын өзгертеді

Газлифті скважинаға айдайтын қажетті газ мөлшері, Rнаг қандай формуламен анықталады2) Rнаг= Rопт- Гэф 

Газлифті скважинадан 1 м3 сұйықты шығару үшін айдалатын газ мөлшері қалай аталадыD) газдың меншікті шығымы

Газлифті скважинаны қай уақытта периодты түріне ауыстырған дұрысА) егер газ мөлшерін, энергияны және т.б. азайтқандағы үнемдеу жоғалған мұнай құнынан асып түссе

Газлифтілі клапандар құрылысына қарай былай бөлінедіВ) 3 түрлі

Газсұйық көтергішінің П.Ә.К.-н тап қандай формуламен анықталады:2)  

Газсұйық қоспасының идеал тығыздығы қандай формуламен анықталады1) 

Газсұйық қоспасының негізгі градиенттік теңдеуі қандай формуламен анықталады:3)

Газсұйықты көтерушінің жұмыс істеу аймағыА) qопт-тан көп, бірақ  qmax-тан кіші

Газсұық қоспасының қозғалуы кезіндегі қысымның баланс теңдеуі қандай формуламен анықталады4)  

Гидродинамикалық жетілген коэффициентіА) перфорацияланған ұңғы дебитінің түбі ашық

Гидродинамикалық жетілдіру коэффициенті қандай формуламен анықталады:3)

Гук заңы бойынша сұйық салмағының әсерінен болатын штанга деформациясы(qж – 1 м сұйықтың ауырлық күші, fшт –штанг қимасының ауданы, L– штанга тізбегінің ұзындығы,, Е– Юнга модулі) қандай формуламен анықталады:4)  

Гук заңы бойынша сұйықтың салмағының әсерінен болатын СКҚ-ның деформациясы (qж – 1 м сұйықтың ауырлық күші, fшт –штанг қимасының ауданы, L– штанга тізбегінің ұзындығы,, Е– Юнга модулі) қандай формуламен анықталады1)  

Дилатанция дегеніміз неA) тау жынысының көлемінің өзгеруі

Динамикалық деңгей деген неЕ) сұйық бағанасының деңгейі, жұмыс істеп тұрған ұңғыға атмосфералық қысым әсер ететін жағдайда байқалады

Динамикалық жүктеменің әсерінің есебімен плунжердің пайдалы жүрісі(S– сальникті шток жүріс ұзындығы, λшт – сұйық салмағының әсерінен штанганың ұзаруы,λ1–динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі , λ2 – динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі.) қандай формуламен анықталады5) Sпл=S – λшт + λ1 + λ2

Динамикалық қысым дегеніміз неА) ұңғының түптік қысымы,ұңғымаға флюидтерді жинау уақытында байқалады

Динамикалық фактор қандай формуламен анықталады 1) m=jmax /g  

Динамометрлеуді қандай мақсатта тексередіВ) терең сораптардың жүмысын бақылау үшін

Егер бөлек қабаттарға таңдамалы әрекет етпейтін болмаса,онда өнімді қабаттағы ұңғыма түбінің құрамы қандай боладыС) ашық түп

Егер геофизикалық комплексті зерттеулердің орындалуын рұқсат ететін және ұңғыма технологиясын жеңілденетін болса, онда өнімді қабаттағы ұңғыма түбінің құрамы қандай боладыА) перфорацияланған түп

Егер мұнай қаныққан қабаттар уақытша конверсияланған және өтіп кеткен қабаттарды ашуға рұқсат ететін болса, онда өнімді қабатта ұңғыма түбінің құрылысы қандайВ) перфорацияланған түп

Егер перфорацияланбаған,қабаттың өнімді номенациясын қамтамасыз ететін болса, онда өнімді қабаттағы ұңғыма түбінің құрамы қандай боладыD) перфорацияланған түп

Егер түптік аймаққа аралық әсер ету рұқсат берсе, онда өнімді қабатта ұңғыма түбінің құрылымы қандай боладыЕ) перфорацияланған түп

Егер ұзақ мерзімде пайдалану процесінде өту қимасы сақталынса және ұңғыма түбі сақталу қамтамасыз етілсе, онда өнімді қабатта ұңғыма түбінің құрамы қандайВ) перфорацияланған түп

Еркін газбен толган көлденең шабылған құбыр алаңының құбырдың жанлы шабылу алаңына қатынасымен анықталуы мұмкінC) шындық газқұрам

Жер бетінде жасалған фильтрлер қандай боладыА) құбырлық және баған ішілік  

Жетілмеген скважинаның шығымы қандай формуламен анықталады:4)  

Жетілмеген ұңғылардың неше түрі барВ) 3 түрі

Жинау зонасындағы қабат қысымыА) орташа қабат қысымы, пайдалану  ұңғымаларында байқалады

Жұмсару дегеніміз неB) сөндірілген әкпен сілтілендіру

Жұмыс тәртібіне қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінедіВ) 3 түрлі

Жұмыс істеу принципіне қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінедіЕ) дифференциалды

Жұтылу коэффициенті қандай формуламен анықталады:3)   

Жүрістің аз саны кезіндегі терең емес ұңғымалардағы плунжердің пайдалы жүрісі(S– сальникті шток жүріс ұзындығы, λшт –сұйық салмағының әсерінен штанганың ұзаруы, λтр – сұйық салмағының әсерінен  болатын құбырдың ұзаруы) қандай формуламен анықталады2) Sпл=S – λштλтр 

Жыныста өнім келетін жолдарда парафин және асфалтты-смола қатқан кезде скважинаның түпкі аймағын өңдеу әдісіА) жылулық

Жіберу қысымын көрсететін формула қандай формуламен анықталады3)   

Зерттеу жүргізу үшін динамографты қайда орналастырады:В) салникті штоктың арқанды алқасына

Зумп деген неЕ) өнімсіз қабат өтуі

Идеал лифт үшін қайсы дұрыс қандай формуламен анықталады3) Cr=Cж   hтр 0  

Инерция күшінен болатын штангадағы қосымша кернеуі(qшт –1 м штанганың ауырлық күші, fшт –штанга қимасының ауданы, L–штанга тізбегінің ұзындығы, m– динамикалық фактор) қандай формуламен анықталады:3)  

Карбонаттар, құмайттар, алевролиттер және т.б. қалыптасқан скважиналардың түпкі аймағын өңдеуЕ) саз қышқылды

Келтірілген жетекпен тереңдік сорапқа энергияны беру типіне қарай былай бөлінедіА) штангілі, штангісіз  

Кеңейтілген газ жұмысы қандай формуламен анықталады4) W=Го  Po ln Рсу 

Кольматация дегеніміз неD) ұңғының түп аймағының сұйық құрамындағы ісінетін механикалық бөлшектермен ластану процесі

Көтеру құбыры арқылы ҚТҚ есептеу:3) Р3у+

Күнделікті компенсация коэффициенті қандай формуламен анықталады1)     

Күнделікті компенсация коэффициенті нені көрсетеді mт<1D) су айдаудың өндіруден асып түсуін

Қабат ішінде жану кезінде құраладыЕ) 7 аймақ

Қабатқа бу айдау кезінде құраладыВ) 3 аймақ

Қабатқа ыстық су айдағанда құраладыА) 2 аймақ

Қабатта көлденең жарықшақ пайда болу үшін қажеттілікС) жару үшін қажетті сұйықтың динамикалық тұтқырлығын азайту

Қабатта тік жарықшақ  пайда болу үшін қажеттілікА) жару үшін қажетті сұйықтың динамикалық тұтқырлығын көбейту

Қабаттты бірінші ашу дегеніміз неC) қашаумен өнімді қабатты бұрғылау процесі

Қабаттты екінші ашу дегеніміз неA) ұңғы ішінің өнімді қабатпен байланысу процесі

Қабатты гидравликалық жару кезінде қабат жарылғанда бірден болатын өзгерістер:D) P кемиді немесе Q өседі

Қабаттың гидравликалық жарылу процесі неден тұрадыB) үш принциптік операция

Қабаттың гидравликалық жарылуы кезінде қандай сұйық пайдаланыладыB) үш категориялы әртүрлі сұйықтар

Қалың,берік қабаттардан құралған өнімді қабаттағы ұңғы түбінің құрамы қандайВ) ашық түп

Қандай № формуламен газ саны белгілінеде 2) G=V / q

Қандай № формуламен газ саны белгілінеде 3) G=Vг / Vж 

Қандай тербелмелі станокта (ТС) балансирлі теңестіру қолданадыА) аз жүк көтергіш ТС-та

Қандай тербелмелі станокта (ТС) роторлы теңестіру қолданадыС) жоғары жүк көтергіш ТС-та

Қандай ұңғыма фильтр бос цементелмеген қабаттарда кеңейтілген түптік құрауға мүмкіндік бередіD) гравийлі фильтрі

Қандай ұңғыма фильтрі жер асты және жер беті құралдарын сонымен қатар фильтрді құмнан сақтайдыС) гравийлі фильтрі

Қандай ұңғыма фильтрі қабатта құмның үлкен фракцияларын қалдыра отырып, мұнайдың өтуіне кедергі болмай, өткізгіштікті көбейте отырып ұсақ құмдарды өткізедіС) гравийлі фильтрі

Қандай ұңғыма фильтрі қабатта құмның үлкен фракцияларын қалдыра отырып, құлаудан судың шектен өтуінен және басқа да қажетсіз салдардан сақтайды:Е) гравийлі фильтрі

Қандай ұңғымаларда гидродинамикалық жетілген коэффициенті 1-ге тең болып қабылданадыЕ) түбі ашық

Қандай штангалы терең сорапты жоғары газ факторы кезінде қолдануға болмайдыА) НСН-1

Қолдану барысына қарай газлифті клапандары неше топқа бөлінедіВ) 3 топка

Қолдану барысына қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінедіЕ) жіберу, жұмыс, аяқты

Қосу қысымын азайту тәсілдеріЕ) арнайы қосу компрессорын пайдалану, құбырды тізбекпен жіберу, қабатқа сұйықты итеру, қосу тесіктерін пайдалану, көтергіш жұмысын сақиналы желіден орталыққа ауыстыру

Қысқа сораптың плунжер ұзындығы мен сальникті шток жүрісінің көлемдік қатынасы қандай формуламен анықталады1)  

Қысқартылған штангалар стандартты диаметрлер ұзындығымен шығарыладыE) 1; 1,2; 1,5; 2 и 3 м

Максималды бергіш режимі кезіндегі қабат пен көтергіштің бірлескен жұмысы қандай формуламен анықталады4) К

Максималды шығымВ) V=V2, H>L болғандағы q шығыны

Массалық шығындық газ мазмұндауы қандай формуламен анықталады3) βмр=Vρг / (Vρг + qρж)

Мүнай скважиналарын меңгеру деп нені айтады:А) қабаттан мұнай мен газды шақыру

Мүнайлы скважинадағы қысым балансының теңдеуі қандай формуламен анықталады қандай формуламен анықталады:1) Рзуст.жтрск 

Мына    β=V/(V+q) формуламен анықталады?E) көлемдік  шығындық газ мазмұндауы

Мына  G=V / q формуламен анықталады?C) газды сан

Мына  G=Vг / Vж  формуламен анықталады?A) газды сан

Мына  βмр=Vρг / (Vρг + qρж) формуламен анықталадыE) массалық шығындық газ мазмұндауы

Мына  βоб= Vг /( Vг +Vж) формуламен анықталады?C) көлемдік  газ мазмұндауы

Нақты қоспаның тығыздығы қандай формуламен анықталады5)

Оптималды режим кезіндегі газсұйық көтергішінің бергіштігнің теңдеуі қандай формуламен анықталады2) qопт=55d3( (Рбу)/gL)1,5(1-( Рбу)/gL))

Оптималды шығымС) ПӘК-тің q максималды шығыны

Ортадан тепкіш батырылмалы электроқозғалтқыштың тереңдік алқасы2) L = Hд  + Hп +  +hтр  Hг 

ОТБС скважинаның қай түрінде қолданыладыA) жоғары шығымды, суланған

ОТБС-5:5А:6 шартты топтары нені білдіредіA) ОТБС-ның қорабының сыртқы диаметрі (92; 103; 114 мм)

ОТБС-тағы компенсатордың тағайындалуыC) сораптың дірілдеуін жою

ОТБС-те протектордың тағайындалуыE) қозғалтқышты сораптағы скважина сұйықтарынан қорғау

Өнім шақырудың қандай әдістері барЕ) таратание, поршендеу, компрессорлық әдіс, ұнғы сұйығын жеңілдеуіне алмастыру, сұйықтыгазды қоспаны айдау, тереңдік сораппен сору

Өнім шақырудың қандай басты түрлері барD) 6 түрі

Өнімді қабаттағы ұңғыма түбінің құрамы қандай болады,егер оның жабыны мен табанының өлшемдері нақты анықталса А) ашық түп

Пайдалану кезінде жеңіл шығарылатын және тек ұсақ құмды өткізетін қандай ұңғы фильтрін айтамызА) гравийлі фильтрі

Пайдаланудың қай түрінде бағаналы эмульсия түзіледіА) эрлифті

Плунжердің жүрген жолын қалай нақты анықтайдыЕ) теориялық динамограмма арқылы

Плунжердің жүру жолын қалай өзгертеді, ауыстыру қажетА) шатунның кривошиптегі орнын

Сағадан динамикалық деңгейінің тереңдігі қандай формуламен анықталады:1) Ндс –h

Сазбен қабаттанбайиын,салыстырмалы біркелкі өнімді қабаттағы ұңғы түбінің құрамы қандайD) ашық түп

Сазды қышқыл деп нені айтадыЕ) тұз қышқылының қоспасы және плавинді

Салынатын және салынбайтын сораптардың айырмашылығыD) түсіру-көтеру операцияларының саны бойынша

Салыстырмалы түсіру қандай формуламен анықталады1)  

Сильфонды клапандар мына түрлерге бөлінедіА) 2 түрлі

Сифонды су алу қай уакытта қолданыладаA) жоғары өзгермелі деңгейдегі су өндіретін скважиналарда

Скважинаның басқа қабаттағы газын қолданған кездегі газлифт қалай аталады:Е) скважина ішіндегі

Скважинаның қай конструкциясында қабаттарды айыруды, таңдаулы ашуды және  гидродинамикалық жетілгендікті сенімді қамтамасыз етіледіА) түпкі аймағы атып тесілген құбырлы

Скважинаның түбін жыныстардың қай түрінде ашық қалдырады: С) берік жыныстарда

Скважинаның фонтандауының шарты қандай формуламен анықталады:3)

СКҚ алқасын бекіту қай жерде жүргізіледіА) құбырлар басында

СКҚ-ның беріктік қор коэффициентіне байланысты  жүктеме 1,3-1,5 тең.неге сәйкес боладыС) ағу кернеуіне

Солқылдаумен күресЕ) шеткі клапанға пакер орнату

Сораптың бергіштік коэффициентін қандай мақсатта анықтайыА) сорап жұмысының тиімділігін анықтауда

Стандартты диаметрлі штангалар үшін штангаларды бекітуге шектік айналу моменті ұсыныладыС) 300; 500; 700 и 1000 Н·м

Статикалық деңгей деген неD) сұйық бағанасының деңгейі, жұмыс істеп тұрған ұңғыға атмосфералық қысым әсер ететін жағдайда байқалады

Суды сүзу дегеніміз неE) коагуляяциядан кейінгі өлшенген кішкентай бөлшектерден суды тазарту

Судың коагуляциясы дегеніміз неB) сұйықты басқа да жеңіл сұйыққа алмастыру процесі

Сусыздандыру дегеніміз неA) суды темірдің тотықтарынан тазарту

Сұйықтықтың мөлшерінде орналасқан, газ көбікшесі көлемдерімен сипатталатын газдық кезеңді бөлшектеу деңгейі аталадыA) дисперстік

Сүзгіні қайда қолданадыС) тереңде түзілмеген бос қабаттарда

Сүйыққа қандай салыстырмалы тереңдікте лифтті батырғанда лифт ең үлкен тиімділікпен жұмыс істейді қандай формуламен анықталады5) =0,50,6

Тау жынысының  қауіпті тығыздығыC) жыныстың  кез келген соңғы қозғалысындағы дилатанция нөлге тең кездегі тығыздық

Тереңде түзілген бос қабаттарда қолданатын меңгеру әдістеріВ) газдалған сұйық айдау

Тереңді сорапты құралдардың негізгі классификацияларыВ) 3

Тереңдік сорап берудің коэффициенті қандай формуламен анықталады3)  

Тереңдік сорапты толу коэффициентіA) геометриялық көлемімен плунжер астына баратын сұйық көлемінін қатынасы, плунжердің жогары жүрісінде қөрінетін  

Тереңдік сораптың нақты өнімділігі қандай формуламен анықталады:4) Q =1440·Fпл· S · n·η  

Тереңдік сораптың шартты теориялық өнімділігі қандай формуламен анықталады2) Qтеор =1440·Fпл· S · n

Тесікті сүзгі өзін қалай көрсетедіВ) құбырда бойымен кесілген тесік

Тиімді жұмыс істейтін газ факторы қандай формуламен анықталады2)  

Тұрақтану дегеніміз неA) судың химиялық құрамын тұрақтандыру

Түрақтандырғышты не үшін қолданадыА) қышқылдың жыныспен әсерлескендегі пайда болған өнімдерді сұйық күйінде қстап тұру үшін

Түсірмелі электрвинтті сораптың іліну тереңдігі қандай формуламен анықталады5) Н=Нд + Нпу/ρg +hтр–Нг.

Ұзындығы бойынша СКҚ-лар 3 топқа бөлінедіА) 5,5–8 м; 8–8,5 м; 8,5–10 м.

Ұңғыдағы штангілі сорап құрылғысы мыналарға бөлінедіА) балансирлі, балансирсіз

Ұңғыдағы штангіні сораптың қолданылатын тетігіне қарай мыналарға бөлінедіЕ) механикалық, гидравликалық, пневматикалық

Ұңғыларды пайдалану коэффициентіА) ұңғылардың тәулікте жұмыс істеу уақытының  қосындысы

Ұңғыларды тұз қышқылымен өңдеудің басты түрлері, карбонатты коллекторларды ашатындарВ) қышқылдық ванналар, жай қышқылдық өндеу, қысыммен қышқылдық өндеу, термоқышқылдық өндеу, аралық қышқылдық өндеу

Ұңғылардың жөндеу аралық мерзіміА) ұңғымалардың тәулікте жұмыс істемеу уақытының  қосындысы

Ұңғылардың өнімділігінің меншіктк коэффициеті қандай формуламен анықталады2)

Ұңғымадағы фильтр дегеніміз неА) қабат пен ұңғының арасындағы гидродинамикалық байланысты қамтамасыз ететтін, өнімді қабаттың аралығындағында орналасқан тесіктері бар пайдаланудың бағанының бөлігі

Ұңғының түптік аймағына әсер ету тәсілі мынадайларға бөлінедіЕ) 6 басты топқа

Ұңғының түптік аймағына әсер етуінің басты тәсілі қандайА) химиялық, механикалық, жылулық

Фильтрлер қандай боладыЕ) дөңгелек тесіктерімен, жарық тәріздес тесіктерімен, сымды, пернелі, сақиналы, гравийлы, металлокерамикалық

Фонтанды скважинаның жұмысын реттеу үшін нені ауыстыру қажетВ) штуцер диаметрін

Фонтанды скважинасында үш жақты фонтан қондырғысын қашан қолданадыС) скважинада құмның білінуі кезінде

Хлорлау дегеніміз неD) бактериялар мен микроорганизмдерді жою

Чарный И.А формуласы бойынша айналмалы процестердің әсерінің есебімен плунжердің пайдалы жүрісі(S– сальникті шток жүріс ұзындығы, λшт – сұйық салмағының әсерінен штанганың ұзаруы,λ1–динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі , λ2 – динамикалық жүктемелерден плунжердің қосымша жүрісі.) қандай формуламен анықталады3)  

Шеген құбырлар тізбегінің алқасын бекіту қай жерде жүргізіледіС) тізбек басында

Шеткі клапандарды тағайындауА) сақиналы кеңістіктегі башмақтың тереңдігінде сұйықтың деңгейін ұстап тұруда және солұылдауды болдырмауда

Шеткі клапанды қолданудың мақсаты недеЕ) солқылдауды болдырмау үшін

Штанга алқасындағы штокқа түсетін ең үлкен салмақ5) Рmax=Pш + Рж + Ртр + Рі;

Штанга іліну нүктесінің зымырауы(r– кривошип радиусы, l– шатун ұзындығы, s–штанга іліну нүктесінің жүріс ұзындығы, ω–кривошипті айналымының бұрыштық жылдамдығы) қандай формуламен анықталады5)

Штангалар 4  номиналды өлшеммен штангалар тұлғасының диаметрімен шығарыладыВ) 16, 19, 22 и 25 мм;

Штангалы терең сораптағы үш тырғызу тобыB) 20-70; 70-120; 120-170

Штангісіз тереңдік сорапты ұңғылар орналасуына және қолданылатын жетек типіне қарай мыналарға бөлінедіС) 4 түрлі

Іске қосылу қысымына қарай газлифтілі клапандар мына түрлерге бөлінедіА) 2 түрлі

Істеу тәсілі бойынша фильтрлер мыналарға бөлінедіА) ұңғымада перфорация бойынша, бетінде және түптік аймағында

Эхолоттауды қандай мақсатта жүргізедіЕ) динамикалық деңгейін анықтау үшін

Якорды штангалы сораптың жұмысында қолдануА) сорапты газ және құм кіруден қорғау үшін


Диплом на заказ


1. Основные теоретические и практические проблемы современного избирательного процесса
2. Определение в планируемом периоде количества ТО и КР Симанович Утверд
3. Реферат- Проектирование восстановления корпуса клапана обратного
4. Археографияны~ ~алыптасу ж~не даму тарихы я~ни б~л ~~рылымда археографияны~ ~алыптасу ж~не даму тарихына
5. Организационная культура как социальная система
6. Тема- Физические величины и шкалы измеренийНулевое значение показателя свойства существует в шкале
7. ввести значення числа 2
8. тема Функциональная система по П
9. зачёт Кузнецова Валентина Вильевна Валютный курс и его детерминанты
10. Самовольная постройка как способ приобретения права собственности
11. биоэтика или этика жизни предложен В
12. Тема- Введение в образовательную программу Верещагиной И
13. тема менеджмента качества Методические указания Анализ затрат на качество МУ СМК 03062012
14. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ООО «Магнолия»
15. варіантом. Відобразити на екрані вхідний масив і результат роботи
16. медитативные техники применяемые в тренинговых группах различных направлений являются собственно медита
17. і Категорії функції і ролі менеджерів
18. вариант hominis внутрикожный паразит
19. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі
20. Пропаганда представляет собой форму коммуникации которая отличается от внушения тем что стремится добить