Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

hours nd wlk before going to bed

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


Text A. Atherosclerosis and Its Treatment

Atherosclerosis is one of the diseases of the cardiovascular system which is due to many causes. There is a number of factors which may determine its development.

Atherosclerosis of the blood vessels results from metabolic disturbances and particularly from disturbances of cholesterol exchange. These disturbances begin long before there is any external evidence of the disease. Therefore the doctor must prevent its appearance beginning preventive measures and treatment as early as possible.

Prevention and treatment of atherosclerosis consist mainly of a certain regimen for the patient, which he must strictly follow. The patient must get up, eat, work, and go to bed at exactly the same time every day.

Sound sleep is very important since it enables the nerve cells to rest. The patient with the signs of atherosclerosis must sleep not less than 7-8 hours and walk before going to bed. Mental and physical overstrain must be excluded.

The incidence of atherosclerosis is high in professional groups with insufficient physical activities. So physical exercises must be part of the prescribed regimen for such persons.

Smoking affects unfavourably the walls of the blood vessels and can result in their spasm, that is why patients suffering from atherosclerosis must not smoke.

The diet of the patients with atherosclerosis must contain sufficient amount of proteins, but fats and carbohydrates must be taken in very limited doses.

Vitamins are widely used in the treatment of atherosclerosis because some of them improve the metabolic processes and others dilate the vessels, particularly the peripheral ones.

Other drugs administered in treating atherosclerosis are the so-called lipotropic substances, which prevent fat from accumulating in the organism.

Since the nervous system affects the metabolic processes in the human body the patients with atherosclerosis are prescribed such drugs as bromide and valerian to improve its general condition.

Текст Атеросклероз  і його лікування

Атеросклероз є однією з хвороб серцево-судинної системи, яка зумовлена ​​багатьма причинами. Існує ряд факторів, які можуть визначати його розвиток.

Атеросклероз судин результаті порушення обміну речовин і, зокрема від порушень холестеринового обміну. Ці порушення починаються задовго до того, як будь-який зовнішній свідчить про хворобу. Тому лікар повинен запобігти її появу починають профілактику і лікування якомога раніше.

Профілактика і лікування атеросклерозу в основному складаються з певного режиму для пацієнта, який він повинен суворо дотримуватися. Пацієнт повинен вставати, їсти, працювати, і лягати спати в один і той же час кожен день.

Міцний сон дуже важливий, оскільки він дозволяє нервовим клітинам, щоб відпочити. Пацієнт з ознаками атеросклерозу повинні спати не менше 7-8 годин і ходити перед сном. Психічне і фізичне перенапруження повинні бути виключені.

Захворюваність атеросклерозом високий в професійних груп, з недостатньою фізичною діяльності. Таким чином, фізичні вправи повинні бути частиною запропонованого режиму для таких осіб.

Куріння впливає несприятливо стінки кровоносних судин і може привести до їх спазму, тому пацієнтів, які страждають від атеросклерозу не повинні палити.

У раціоні хворих атеросклерозом повинна містити достатню кількість білків, а жири і вуглеводи повинні бути прийняті в дуже обмежених дозах.

Вітаміни широко використовуються в лікуванні атеросклерозу, тому що деякі з них покращити обмінні процеси та інші розширюються судини, особливо периферійних.

Інші препарати вводять в лікуванні атеросклерозу є так звані ліпотропні речовини, які перешкоджають жир накопичуватися в організмі.

З боку нервової системи впливає на обмінні процеси в людському організмі пацієнтів з атеросклерозом призначають такі препарати, як бром і валер'янку, щоб поліпшити своє загальний стан.
1. Тема- Кодирование звука
2. Восточные славяне в древности
3. Тема 1 Введение Математические методы и модели в принятии решений
4. Михаил Александрович Бакунин
5. А на чолі з Чан Кайши виступила у військовий похід в Північний Китай згодом увійшов в історію як Північний по
6. История развития пистолета
7. тема русского языка
8. Инструкция по делопроизводству в Министерстве юстиции Российской Федерации
9. Понятие и виды обстоятельств исключающих преступность деяния Встречаются случаи когда действия или бе
10. Лабораторна работа 2 Тема- Основні види UML діаграм Мета- Ознайомитися з мовою UML та основними видами UML діа
11. Отчет по работе лагеря с дневным пребыванием детей Солнечный город при ГОУ СОШ 21 руководитель л.
12. Курсовая работа- Компьютерные преступления и методы борьбы с ними
13. тема цін в Україні.
14. реферат з культури КУЛЬТУРА ЦИВІЛІЗАЦІЙ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ Якщо уявити історію світової культури
15. Необходимость переработки медного концентрата
16. Упражнения на снятие психоэмоционального напряжения у детей для использования в педагогической практике
17. 1464гг. Он считает что Вселенная ~ это единая бесконечная сущность чувственно изменчивый Бог
18. Анализ финансового состояния предприятия
19. естетичного циклу ПОІППО В усі часи вихованню особистості засобами мистецтва надавалося провідне значен
20. единственной а в их коэволюции осуществляемой посредством многостороннего перекрестного диалога или даже