Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

І Синонімічний вибір слова і документ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


ІІ. Синонімічний вибір слова і документ.
Пароніми в документах

Синоніми – це слова, які мають близьке або тотожне значення, але відрізняються звучанням.

Синонімія ґрунтується на здатності позначати один і той самий елемент дійсності кількома словами.

Пароніми – слова утворені від одного й того кореня за допомогою різних афіксів і вживані з різними значеннями.

Саме незнання синонімічних та паронімічних можливостей мови, невміння вибрати єдино правильне слово є причиною помилок в мовленнєвій ситуації; уміле ж використання лексичних одиниць робить мовлення багатшим, досконалішим.

Яке слово вибрати?

 1.  Автобіографія - напишіть автобіографію, напишіть свою біографію.
 2.  Адрес – вітальний. Адреса – місце помешкання.
 3.  Бік – сторона тулуба, а також: з одного боку, з другого боку, привернути на свій бік, позитивний бік, з усіх боків, однобічний рух. Сторона – в офіційній юрид.документах: винна, позовна, потерпіла, договірні сторони.
 4.  Білет – кредитний, банківський, екзаменаційний. Квиток – театральний, залізничний, військовий, для проїзду в тролейбусі, автобусі.
 5.  Боліти - дуже, нестерпно. Вболівати - за друга, за хокейну команду, за успіх.
 6.  Будь-який - любий (слово не вживається), любúй - приємний, бажаний.
 7.  Взаємовідносини – взаємини: національні, між людьми. Взаємовідношення – прояв певних взаємопов’язаних дій, явищ: громадської думки і правосуддя, нервової системи і залоз внутрішньої секреції.
 8.  Виголошувати – промову. Проголошувати – рівноправність, декларувати.
 9.  Винятково - не так, як усі, дуже, особисто. Виключно – лише, тільки.
 10.  Витікати (фіз. литися) - випливати - бути висновком.
 11.  Відноситися (у матем., філос., логіці: А так відноситься до В, як...). Ставитися - прихильно, добре, щиро, байдуже.
 12.  Витрати – грошові, капіталу, праці, матеріальні і фінансові, питомі; коли тільки про гроші – можна ще: видатки, поточні витрати (видатки), бюджетні (витрати) видатки).
 13.  Відмінити – засідання, збори, спектакль, висадку десанта. Скасувати – закон,  постанову, указ, рішення суду, вирок, договір, угоду, тілесне покарання, приватну власність, карткову систему.
 14.  Відносини – в галузях науки, суспільного, політичного, економічного характеру: виробничі, економічні, міжнародні, торговельні. Зносини – недоречна заміна іменника – відносини. Взаємини - взаємні стосунки або зв’язки: культурно-побутові, між людьми (інтимні, родинні). Стосунки – зв’язки, контакти взагалі: стосунки й поведінка людей – у неофіційній сфері. Ставлення – при наявності певних почуттів до кого-небудь: до батьків, брата, життя, праці, ставлення керівника до ...; звороти: по відношенню до ..., у відношенні до ... – є порушенням норми - слід: щодо, стосовно, відносно. Відношення – як термін у математиці, лінгвістиці: арифметичне, граматичне.
 15.  Відносно - чогось, краще щодо чогось, про щось.
 16.  Громадський - належить громаді: громадська думка, громадське майно. Громадянський - від громадянин; вчинок, подвиг, обов’язок.
 17.  Відомий – популярний. Видатний – вчений.
 18.  Відсоток – калька з лат.pro - від, centym – соток – переважно в художньому, науково-популярному, розмовному стилях. Процент – у науковому, офіційно-діловому стилях.
 19.  Вірно – кохати, товаришувати, любити Батьківщину: Правильно – точно, безпомилково: відповідати.
 20.  Власник – (нейтр.) будинку, книги. Володар  - (книжн.) світу, дум.
 21.  Воєнний – стосунок до війни: операції, таємниця, доктрина, комунізм. Військовий – стосунок до війська, армії, військовослужбовця: оркестр, правила, дисципліна, одяг, квиток.
 22.  Вступати - у вуз, в хату, у воду. Поступати - чинити  - добре, правильно, милосердно.
 23.  Втрати (збитки) – про заподіяну шкоду: матеріальні, господарські; але: втрати робочого часу, уражаю, зерна, людські втрати, втрата працездатності, зору, крові; відшкодовувати втрати (збитки), зазнати шкоди (втрат, збитків).
 24.  Гармонійний - досконалий, злагоджений, без наруги: характери, розвиток особистості, кольори. Гармонічний - муз. термін.
 25.  Галицизм  -українське діалектне слово, відоме в Галичині - західноукраїнській території. Галліцизм - слово, запозичене з французької.
 26.  Гуманізм: 1) ідейна течія епохи Відродження; 2) світогляд, пройнятий любов’ю до людини. Гуманність - людяність: лікаря, вихователя.
 27.  Декваліфікація - втрата професійних навичок. Дискваліфікація - адміністративне позбавлення права виконувати якусь роботу.
 28.  Декоративний - оздоблювальний: панно, кущі, дерева, цегла. Декораційний - для декорації: майстерня, цех, техніка.
 29.  Дефективний - недосконалий; людина з фізичними або психічними вадами. Дефектний - зіпсований, з вадою, неповноцінний предмет.
 30.  Дистанція - відстань: далека, коротка, значна. Інстанція - установа: обійти всі інстанції, щоб..., остання інстанція, через офіційні інстанції.
 31.  Диференційний – розрізнювальний. Диференціальний - рівняння в матем.
 32.  Доводити –підтверджувати істинність, правильність чого-небудь фактами, доказами: у науковому, офіційно-діловому стилях: до відома, вину, правоту, право, позицію, теорему. Доказувати – розмовний стиль.
 33.  Додержувати - порядку, чистоти. Додержуватися - поглядів, класифікацій.
 34.  Домогтися – наполегливість: чого-небудь. Добитися – рішучі заходи. Досягти – одержати бажане: успіху.
 35.  Екземпляр -рідкісний, викопний представник рослинного чи тваринного світу. Примірник - один з тиражу.
 36.  Економічний – поняття пов’язані з економікою: прогрес, закон, система, зв’язки. Економний – який бережливо, ощадливо витрачає що-небудь, сприяє економії: витраченню.
 37.  Заважати - працювати, дивитися, думати. Мішати - борщ, кашу.
 38.  Завідувач - відділу, кафедри. Завідуючий - відділом, кафедрою.
 39.  Зумовлювати – спричинювати. Обумовлювати - наук.: обмежувати якоюсь умовою, застереженням.
 40.  Загальноприйнятний - раціональний, з яким можна погодитись. Загальноприйнятий - узвичаєний, обов’язковий до виконання.
 41.  Загрожувати - життю, спокоєві, мирові. Погрожувати - розправою, викриттям, бучком.
 42.  Зáпал – натхнення. Запáл - запалювальний пристрій.
 43.  Запитання - формулюється питальним реченням, на нього просять відповісти. Питання - формулюється розповідно-спонукальним реченням, його з’ясовують, висвітлюють.
 44.  Запроваджуватирос. “вводить”, іноді “внедрять”: 8-годинний робочий день, в життя, у практику. Упроваджуватирос.лише “внедрять”: культуру.
 45.  Заступник – офіційна назва постійної посади. Замісник – людина, яка тимчасово виконує чиїсь обов’язки.
 46.  Збіднити - зробити бідним. Збідніти - стати бідним.
 47.  Збірка - одно або кількатомне видання творів одного автора. Збірник - твори художньої літератури або наукові статті, матеріали багатьох авторів, тексти певного призначення.
 48.  Звертатись – з промовою, по допомогу, до теми.
 49.   Поводитись – ставитись до когось.
 50.  Здібний – талановитий. Здатний – спроможний на щось.
 51.  Змістовий - пов’язаний зі змістом: змістова виразність, змістова неточність. Змістовний - багатий змістом; змістовні твори.
 52.  Індуктивний - логічн.: метод пізнання. Індукційний -фіз.:струм.
 53.  Іноземний - що належить іншому народові, краєві: іноземна мова. Іншомовний - слово, назва, запозичання.
 54.  Контроль – здійснюють люди, організації. Контролювання – здійснюють механізми, прилади, техніка.
 55.  Мета (вжив. лише в одн.). Ціль (уроч., вжив. і в мн.).
 56.  Нервувати - дратувати когось. Нервуватися - роздратовувати самого себе.
 57.  Мимохідь - йдучи мимо, проходячи повз. Мимохіть -ненароком, поза бажанням, не бажаючи.
 58.  Напрям - шлях розвитку, течія, кінцева точка. Напрямок - фізичний рух на певну відстань.
 59.  Об’єм – вимір в кубічних одиницях (об’єм цистерни). Обсяг – в інших випадках (обсяг роботи, книги, капіталовкладень).
 60.  Особовий - склад, напр.:  навчального закладу, армії, справа як документ, рахунок у банку, особовий займенник, особові закінчення дієслів. Особиста - справа, рахунки з кимось, почуття, щастя, життя.
 61.  Пам’ятка - предмет культури минулого, зокрема писемна. Пам’ятний -  археологічний, архітектурний, споруда.
 62.  Подвижник - людина, яка самовіддано бореться за досягнення мети. Сподвижник - чийсь соратник у якійсь важливій діяльності.
 63.  Периферичний - мед.: нерв. Периферійний - з периферії: театр, вуз, письменник.
 64.  Письменний - що вміє писати. Грамотний - 1)що пише за правилами; 2) розм. освічений.
 65.  Подовжений - збільшеної довжини: подовжені тіні, пропорції, день, кіносеанс, група подовженого дня. Продовжений – здійснюється в усіх значеннях зя словом подовжений. 
 66.  Плямувати - забруднювати; компрометувати себе. таврувати - ставити тавро, гостро викривати.
 67.  Позбавитись - попередити якесь лихо, напр., посуху. Позбутись - врятуватись, уникнути неприємностей
 68.   Привласнювати - чиюсь річ робити своєю. Присвоювати -почесне ім'я, звання.
 69.  Показник - успіху, праці, смаку та ін. Покажчик - напрямку руху, розташування книг в бібліотеці, словопокажчик до словника.
 70.  Положення -правило, поза, розташування в просторі. Становище – обстановка. Стан - соціальний, фізичний, моральний, хімічний та ін.
 71.  Приводити – зумовлювати, спричинювати що-небудь: до збільшення випуску товарів, до перемоги, до мети. Призводити – до негативних наслідків: до гріха, неприємностей, втрат, катастрофи.
 72.  Програмний - підпорядкований певному планові, провідний. Програмовий - один з програми, за програмою.
 73.  Професійний - навик, звичка, хвороба. Професіональний - спорт, колектив хоровий або танцювальний.
 74.  Проявлятися - виникати, краще з’являтися.
 75.  Роль – відігравати.  Значення - мати.
 76.  Рятівник - людина, яка приносить порятунок у певній непередбаченій ситуації. Рятувальник - людина, що спеціально займається рятуванням (посада).
 77.  Скоро - присл. с часовим значенням: скоро прийду, скоро принесуть. Швидко - присл., що виражає інтенсивність руху: швидко бігти, швидко наближатися, швидко піти.
 78.  Сподіватися - чекати когось. Надіятися - покладатися на когось.
 79.  Тактовний - чемний, вихований, делікатний у поводженні. Тактичний - продуманий, спланований, як спосіб досягнення певної мети.
 80.  Тепер - у наш час, раннім часом, нині, сьогодні. Зараз - цієї ж миті, хвилини.
 81.  Україніка - зібрання творів про Україну. Україністика -українська філологія, культура.
 82.  Уява - фізична здатність набувати знань: "добре розвинута уява", "тренована уява". Уявлення - набуті певні знання про щось, когось: "не маєш уявлення", "глибоке уявлення”.
 83.  Являється – з’явитися, ввижатися; переважно в розмовному стилі: являється у сні. Є – дієслово-зв’язка, часто пропускається: Він (є) – майстер високого класу.

ПРАВОПИС ЧАСТОК "НЕ" І "НІ"

1. Частка "не" пишеться з різними частинами мови разом у таких випадках: 

а) з усіма словами, які без частки "не" не вживаються (вона виступає префіксом): ненависть, негода, неук (іменники); негайний, нещасний, непорушний (прикметники); неволити, незчутися, нехтувати (дієслова); ненавидячи, нехтуючи (дієприслівники); невпинно, незабаром, непорушно, несказанно (прислівники).
 

2. У префіксі недо-, який вказує на неповну ознаку або дао: недорід, недолік, недостача, недоконаний, недоспілий, недорозвинений, недобачати, недочувати, недоплатити, але: не до вподоби, не до ладу, не до речі.
 

3.3 іменниками, прикметниками, займенниками і прислівниками, якщо вони з часткою "не" становлять єдине поняття і їх можна замінити синонімічними сложами без неї: неволя (рабство, полон), нещастя (лихо, біда), несподіванка (раптовість), недовір'я (підозрілість, сумнів), недалекий (близький), несміливий (боязкий), неабиякий (видатний, примітний), недорого (дешево), неголосно (тихо), невисоко (низько).
 

4.3 дієприкметниками частка не пишеться разом, якщо дієприкметники не є присудками і не мають при собі пояснюючих слів: незавершена робота, але робота не завершена; робота не завершена (ким?) мною; непідписаний документ, але документ ще не підписаний.
 

5.3 дієсловами нездужати, непокоїтися, неславити, але не здужати (не змогти), не славити (не прославляти).
 

6. Частка "ні" пишеться з іменниками та прикметниками разом, якщо вони без неї не вживаються: нісенітниця, нікчема, ніяковий, нікчемний.
 

7. "Ні" пишеться завжди разом з прислівниками (ніде, ніколи, нізвідки, ніскільки, нівроку) та займенниками (ніхто, ніщо, нізащо, ніякий, нічий). Проте якщо між часткою і займенником стоїть прийменник, то всі три слова пишуться окремо: ні з ким, ні до кого, ні при кому.
 
1. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті- національна візія та виклики глобалізації яка в
2. Психология семьи
3. Зарождение экономической теории
4. Тема- Післявоєнна перебудова народного господарства України.html
5. А. ввел англ. естествоиспытатель Т
6. законодательное обеспечение государственной политики занятости; разработка и обеспечение действия системы
7. В зеркале я отражусь где захочу ~ там окажусь после чего оказывается в комнате где будет проходить заняти
8. Любимое дело приносит достаток
9. Лабораторна робота 4 Ознайомлення з роботою струменевого принтера 1
10. Образование восстановленного НАДФ идет в пентозном цикле окисления углеводов а образование пентоз может п
11. Тема- Биологическое значение митоза и мейоза Выполнил- обучающийся группы 42 Жиляев Ростислав.
12. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ По предмету- Организация пассажирских перевозок
13. тематическая теория связи изданной в 1946г
14. феврале освободили Воронеж Курск Белгород и Харьков
15. нить Ариадны А
16. Клітинна оболонка продукт діяльності цитоплазми
17. КАВКАЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН Состав- Ростовская область Краснодарский и Ставропольский края; Адыгейска
18. Необходимая оборона1
19. социальная дифференциация более широкое по объему и включает любые социальные различия в том числе не свя
20. варианты у вас есть на ривере