Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Інституту історії та політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Звіт

про проходження навчально-виховної педагогічної практики

в Інституті історії та політології  

студентки IV курсу (група П-41)

Інституту історії та політології

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Бурнацевої Світлани Володимирівни

Я, Бурнацева Світлана Володимирівна, студентка ІV курсу, групи П-41 Інституту Історії та політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проходила педагогічну практику в Інституті історії та політології  у період з 1 лютого по 3 березня 2012 року.

За період практики провела 2 лекційних і 2 семінарських заняття -   з навчальної дисципліни «Політологія».

Особливу увага намагалася зосередити саме на підготовці лекційних занять, оскільки необхідно було систематизувати і викласти новий матеріал максимально легко для сприйняття студентами, які б змогли використати його як допомогу у підготовці семінарських занять.

На протязі часу, відведеного для навчально-виховної практики провела поза аудиторний захід, що дало можливість більш детально вивчити атмосферу і настрої в студентському колективі.

На занятті намагалася використовувати якомога новішу літературу, різні форми та методи викладу навчального матеріалу, враховуючи при цьому рівень підготовки та специфіку майбутньої професії студентів даної спеціальності.

В процесі роботи із студентами намагалася зацікавити їх до вивчення політології, до розуміння необхідності значення даної науки в сучасних суспільно-політичних процесах.

Навчально-педагогічна практика допомогла сформувати і розвинути навички педагогічного спілкування із студентами, ознайомитися з методами навчання і прийомами активізації пізнавальної самостійної діяльності студентів та опанувати технології педагогічної діяльності.

Загалом, проходження практики дало можливість застосувати набуті раніше теоретичні знання і навики з методики викладання соціально-політичних дисциплін, отримати знання і уявлення про сутність викладацької роботи та ознайомитися із змістом викладацької діяльності.
1. Установки как путеводитель в жизни Б.html
2. Согласовано Согласовано Руководитель МО
3. Складні випадки правопису великої букви Тренувальні вправи
4. Экономика организации
5. GRMMR Formul 2 Specil question Специальный вопрос Для того чтобы задать специальный вопрос нам нужны Вопрос
6. тематична статистика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня
7. Сестринский процесс при бронхиальной астме
8. Тема- Понятие алгоритмов свойства алгоритма
9. тема сканирования Прогрессивный Скорость электронного затвора Авт
10. Курсовой проект Анализ Финляндии по дисциплине Статистика ОГЛАВЛЕНИЕ.
11. Контрольная работа- Организация управления в административно’политической сфере.html
12. Полные товарищества Полным признается такое товарищество участники которого осуществляют предприним
13. кровопускание третий угодил за решетку.html
14. Индуктивность и взаимная индуктивность При анализе электрических и магнитных полей потокосцепление y одн
15. Реферат- Основные методы и понятия физиологии высшей нервной деятельности
16. Острый пиелонефрит, неактивная фаза, без нарушения функции почек
17. Про страхування від 7 березня 1996 р
18. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ20
19. статьятест Как узнать самостоятельно без помощи специалиста готов ли ребенок к школе Какие тесты и метод
20. Первая русская революция 19051907 гг