Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і Місце дисципліни в системі професійно орієнтованих дисциплін

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Питання на екзамен

 1.  Загальна характеристика зовнішньоекономічного чинника.
 2.  Зовнішньоекономічна діяльність: поняття, види, форми, принципи та передумови розвитку.
 3.  Об'єкти та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
 4.  Місце дисципліни в системі професійно орієнтованих дисциплін.
 5.  Зовнішньоекономічна політика держави.
 6.  Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни.
 7.  Платіжний баланс України, його структура та характеристика.
 8.  Характеристика системи регулювання ЗЕД: принципи, цілі, методи.
 9.  Характеристика органів державного регулювання ЗЕД в Україні та їх компетенції.
 10.  Економічні та адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 11.  Правове регулювання ЗЕД.
 12.  Сутність митного регулювання ЗЕД.
 13.  Види і методи здійснення митного контролю.
 14.  Товарна номенклатура ЗЕД. Порядок митного оформлення товарів.
 15.  Митна вартість та методи її визначення.
 16.  Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 17.  Регулювання та застосування ПДВ при експорті.
 18.  Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика.
 19.  Кількісні обмеження: ліцензування і квотування.
 20.  Фінансові засоби нетарифного регулювання.
 21.  Сертифікація, стандартизація, технічні бар'єри та інші обмеження щодо здійснення ЗЕД.
 22.  Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання.
 23.  Валюта, валютний курс, валютні цінності.
 24.  Система валютного контролю.
 25.  Особливості здійснення торгівлі валютою на біржі.
 26.  Сутність та форми міжнародних розрахунків.
 27.  Основні види банківських послуг у сфері ЗЕД.
 28.  Форми кредитування та обслуговування експортерів та імпортерів.
 29.  .Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки.
 30.  Форми виходу підприємства на зовнішні ринки.
 31.  Умови функціонування підприємств на зовнішніх ринках.
 32.  Цінова політика підприємства, обгрунтування зовнішньоторговельних цін.
 33.  Різновиди формування зовнішньоторговельних цін.
 34.  Особливості встановлення зовнішньоторговельних цін і їх регулювання.
 35.  Сутність та види посередницької діяльності.
 36.  Посередницькі угоди в ЗЕД, їх характеристика.
 37.  Види торгових посередників в ЗЕД.
 38.  Регулювання посередницьких операцій в Україні.
 39.  Сутність та особливості, класифікація компенсаційних угод.
 40.  Операції натурального обміну.
 41.  Комерційна компенсація.
 42.  Операції в рамках промислового співробітництва.
 43.  Зміст і характеристика зовнішньоекономічного контракту.
 44.  Обовязкові умови зовнішньоекономічного контракту.
 45.  Додаткові умови зовнішньоекономічного контракту.
 46.  Умови Інкотермс в зовнішньоекономічних контрактах.
 47.  Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 48.  Методологічні підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
 49.  Сутність та класифікація ризиків ЗЕД.
 50.  Методи страхування ризиків у ЗЕД.
 51.  Сутність та система регулювання міжнародних перевезень.
 52.  Організація міжнародних перевезень.
 53.  Ціни та обслуговування міжнародних перевезень.
 54.  Мета і завдання створення спеціальних економічних зон.
 55.  Класифікація та характеристика видів вільних економічних зон.
 56.  Основні офшорні юрисдикції: сутність, цілі, регулювання.
1. ТЕМА загальна фармакологія У другій половині вагітності жінка приймала транквілізатори групи бензодіаз
2. Оптимальная организация рабочего места Статическое электричество проблемы и пути их решения
3. Понятия,признаки и состав правонарушения Обстоятельства, исключающую юридическую ответственность и основания освобождения от юридической ответственности
4. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ Часто можно наблюдать как в обществе возникают процессы связанные с коллективными д
5. мониторят рейтинги вузов чтобы ответить на вопрос- Какой же из них дает самое качественное образование
6. Антропоцентризм как миропонимание эпохи Ренессанса представляет человека-D центром Вселенной Истин
7. лирического вступления нужно упомянуть компоненты Delphi которые умеют работать с файлами
8. Изучение механизма изомеризационной рециклизации методом молекулярной механики
9. А Необходимо смоделировать условия в которых возможно сформировать навыки уверенности в себе
10. Тема 8.3- Программное обеспечение САПР
11.  Тип кузова- кроссовер 2
12. тема образів у романі Р
13. обобщающее понятие применяемое для обозначения группы активов предприятия хозяйственных средств имеющи
14. Хозяйственный контроль в Украине
15. тема франков
16. ТЕМА 5. НООСФЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1
17. тема имеет ограниченное применение и используется при кодировании устойчивых однопризначных номенклатур
18. Глазовский район 15 января 2014 г.
19. BORDERRIGHT- silver 0px solid; BORDERTOP- silver 0px solid; BORDERLEFT- silver 0px solid; WIDTH- 100; BORDERBOTTOM- silver 0px solid; HEIGHT- 70
20. М Бембель ТНГУ г