Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

цював За цією довіреністю він отримав в касі підприємства 6000 грн

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


55. Токар Петренко підробив довіреність на отримання

заробітної плати від імені працівників всього цеху, де він пра-

цював. За цією довіреністю він отримав в касі підприємства

6000 грн. Усі працівники цеху залишились без заробітної плати,

внаслідок чого більшість із них потрапила в тяжкий матеріаль-

ний стан. Петренка затримали через два дні, але гроші поверну-

ти не вдалося, тому що він повністю їх витратив.

Петренка було притягнуто до кримінальної відповідаль-

ності за ч. 2 ст. 366 КК виходячи з того, що його діяння спри-

чинило тяжкі наслідки. Адвокат Петренка заперечував проти

цього, мотивуючи тим, що Петренко не є службовою особою,

що виключає можливість притягнення його до відповідальності

за ч. 2 ст. 366 КК. Слідчий в обвинувальному висновку пояснив,

що вказівки на спеціального субєкта в ч. 2 ст. 366 КК немає,

тому субєктом злочину, зазначеного в цій частині статті, може

бути будь-яка особа.

Як потрібно вирішити в даному випадку питання про

субєкта злочину, що передбачений в ч. 2 ст. 366 КК?

56. Директор виробничого підприємства на загальних

зборах трудового колективу довів до відома працівників новий

наказ про заборону палити в приміщеннях підприємства.

Це обурило декількох працівників, а працівник Іванов демон-

стративно дістав цигарку і почав закурювати прямо на очах у

директора.

Наступного дня директор написав заяву в міліцію з про-

46

ханням притягнути Іванова до кримінальної відповідальності за

ч. 1 ст. 402 КК за умисне невиконання наказу начальника.

Чи підлягає задоволенню ця заява? Дайте аргументова-

ну відповідь. Якими ознаками характеризується субєкт злочи-

ну, що передбачений в ч. 1 ст. 402 КК?

57. Криволап, який знаходився у стані наркотичного го-

лодування, розбив вікно хірургічного відділення лікарні, про-

ник у приміщення та намагався заволодіти ліками, які містять

наркотичні речовини, та шприцами, але був затриманий.

Чи є Криволап субєктом злочину?

58. Волошин у стані сильного душевного хвилювання,

спричиненого тяжкою образою з боку Шпака, вбив його. Через

це сам захворів на психічну хворобу, яка позбавила його мож-

ливості усвідомлювати свої дії і керувати ними. Після одужання

Волошина притягли до кримінальної відповідальності. Через

три роки з дня вчинення злочину суд виніс вирок, яким засудив

його до одного року позбавлення волі. Адвокат оскаржив вирок

у звязку з порушенням вимог кримінального закону, вимагаю-

чи звільнення Волошина від кримінальної відповідальності.

Як слід вирішити справу?

59. Ганіна було звинувачено в тому, що він убив свою

сусідку по квартирі Іткіну. На досудовому слідстві Ганін не за-

перечував факту вбивства, але заявив, що не може відповідати

за свої дії, тому що хворий на хронічне психічне захворювання

епілепсію. Судово-психіатричною експертизою було встанов-

лено, що Ганін дійсно страждає епілепсією, але під час вбивст-

ва не перебував в стані епілептичного нападу.

Чи можна визнати Ганіна неосудним? Які критерії не-

осудності?

60. Матвієнка було притягнуто до кримінальної відпові-

дальності за вбивство Горбаня. Після вчинення злочину він за-

хворів на реактивний психоз. За висновком судово-

психіатричної експертизи Матвієнко не міг постати перед су-

47

дом і потребував застосування примусових заходів медичного

характеру. У звязку з цим суд звільнив Матвієнка від криміна-

льної відповідальності за вбивство і застосував до нього приму-

сове лікування в психіатричній лікарні з суворим наглядом.

Ознайомившись з текстом ст. 19 КК, вирішіть, чи вір-

не рішення прийняв суд? Чи може підлягати Матвієнко після

одужання покаранню?

61. Крошкін був притягнутий до кримінальної відповіда-

льності за заподіяння тяжкого тілесного ушкодження працівнику

міліції та вчинення опору при затриманні. Під час досудового

слідства встановлено, що він раніше був визнаний неосудним і

неодноразово проходив лікування у психіатричних установах.

Чи є наявні відомості достатніми для визнання Крош-

кіна неосудним? Які критерії неосудності?

62. Федотова була обвинувачена у вчиненні крадіжки

норкової шуби. До постановлення вироку вона захворіла на

тимчасовий розлад психічної діяльності, який позбавив її мож-

ливості усвідомлювати свої дії. Суд, враховуючи положення ч.3

ст. 19 КК України, звільнив Федотову від покарання і призна-

чив їй примусове лікування в порядку ст. 96 КК України.

Чи є обґрунтованим рішення суду? Які правові наслідки

застосування ч.3 ст. 19 КК України?

63. Суд визнав Шапошнікова обмежено осудним і на цій

підставі постановив кримінальну справу закрити та застосувати

до нього примусові заходи медичного характеру у вигляді ам-

булаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Чи можна визнати рішення суду правильним? Чи підлягає

кримінальній відповідальності особа, визнана обмежено осудною?

Проведіть відмежування обмеженої осудності й неосудності.  
1. звіт за ДСТУ Матеріальне забезпечення Таблиця 2
2. Лекция Внешняя организационная структура проекта
3. Понятие и общие виды международных перевозок
4. Темперамент типы темперамента
5. Металлургические процессы при сварке
6. Утверждаю П
7. Методичні вказівки по обстеженню хворих на туберкульоз органів дихання і написАННю історії хвороби
8. Курсовая работа- Сущность потребностей
9. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Донецьк
10. Основы работы в Internet.html
11. Теория и практика массовой информации экзамен Массовая информация ~ это часть социальной информации 1
12. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданств
13. МЕТОД ВЕРОЯТНЫХ СЛОВ
14. Выплавка стали
15. РЕФЕРАТ Ганс Гольбейн ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1
16. Цоколь МБОУ СОШ
17.  РАБОТА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ VB Для вызова интегрированной среды разраб
18. Реферат- Політична історія Галицько-Волинського князівства
19. видит людей. Сможет ли тот помочь Джо Первый раз я сцепился с Мэйсоном Рипли в Центральном Парке потому ч.
20. Ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф