Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Це також супроводжувалося відповідними геологічними процесами

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

    Є ТАКА ДУМКА!  Що Ви думаєте з цього приводу?

  Науково доведено, що в останній Крейдовий період Мезозойської і на початку Кайнозойської ери відбувся в системі життя необхідний глобальний процес, який спричинив вимирання одних видів і зародження інших.  Це також супроводжувалося відповідними  геологічними процесами.

  В кінці Мезозойської ери відбувалися складні рухи з піднесенням і опусканням земної поверхні, які могли бути спричинені зміною земних полюсів.   В верхньому Крейдовому періоді відбулися великі розломи земної кори і цілих материків.

Так деякі вчені вважають, що в цей період розкололась Гондвана, утворивши Африку і Південну Америку.  На початку Кайнозойської ери відбулися сильні тектонічні рухи, які змінили поверхню Землі і надали її сучасного вигляду.  У цей проміжок часу між двома ерами відбулася якісна зміна життя, багато видів вимерло, але на їх основі  і на основі тих, що залишилися з’явилися нові види, які складають сучасну різноманітність тваринного і рослинного світу, в тому числі ссавців, до яких належить і людина.

- У чому ж причина таких глобальних змін рослинного і тваринного світу саме у цей період?   

 - Як на мою думку,  то однією з головних причин стала радіація, тобто тривалий влив підвищеної радіації, десь в більшій мірі, а десь у меншій, яка з розломів земної кори у цей період безперешкодно проривалася на поверхню.  Саме це я вважаю і спричинило пік мутації всього живого (хромосомних і генних) на основі наявного тоді біологічного матеріалу.  ( Прошу не змішувати поняття мутації і гібридизації, бо остання призводить до виродження через змішування видів, а мутація, це зміна в середині виду під впливом певних чинників без змішування видів.)

  Період того часу виражався в утворенні і в природному відборі тих якісних змін, що формували нові генетичні і екологічні взаємозв’язки кожного живого організму  з оточуючим середовищем.   Доведено, що радіація є одним з основних чинників життя на Землі.   Цей безперервний вплив підвищених доз радіації на живі організми, що тривав тисячоліттями, а то й мільйонами років, розбалансувавши закони спадковості, викликав зміни в будові як окремих генів, клітин, так і органів, систем,  їх функцій, що відбивалося на подальших фізіологічних і морфологічних особливостях цілих організмів, породивши тим самим розмаїття  флори і фауни.    Найбільший свій вплив радіація спричиняє на мозок і нервову систему.  Це відповідь на одвічне запитання  усім, хто запитує, чому зараз мавпи (різні їх види) не розумнішають і не перетворюються на людей, бо саме той тривалий відповідний радіоактивний вплив на все живе і міг спричинити ті колосальні зміни в природі (позитивні і негативні), яка сьогодні утворює життя на Землі.  Тому не могли з’явитися люди, якщо б не було мавп, різних їх видів, що призвело до виникнення найрізноманітніших людських рас і націй, бо з нічого ніщо не народжується.    У любому випадку для виникнення нового виду потрібний якийсь біологічний матеріал (вид) і вплив на нього в часі відповідних умов навколишнього середовища, в тому числі радіації.

  На сьогодні  вже зрозуміло, що Дарвін не помилився лише в одному – що людина виникла з мавпи, але у нього так і не знайшлося логічного пояснення, що спричинило такі перетворення.                                               

                                                 

                                                  Анатолій Резнік

 

                                                м. Волочиськ

                                               вул. Незалежності 13/55

                                              інд. 31200

                                             тел. 0987794349

                                            rieznik_anatolii@mail.ru


Диплом на заказ


1. Затверджую Затверджую Директор Інституту гум
2. й этап методологии построения баз данных обследование всех функциональных подразделении фирмы 2й эта.html
3. Теория моноцентризма
4. Тема урока- Слова ~ старики или устаревшие слова Цель урока- 1дать понятие об устаревших словах;.
5. 2 Задача анализа условий труда Анализ условий труда предусматривает санитарногигиеническое обследова
6. Становление системы государственного регулирования экономики в России
7. Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии.html
8. Royl Eduction Tourism г
9. ЛЕКЦИЯ I ВВЕДЕНИЕ [2] 1
10. На тему- Концепция непрерывного профессионального образования Выполнил студент ГПФ2 зао
11. КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
12. пособие подготовлено на кафедре педагогики и педагогической психологии Воронежского государственного унив
13. Исповедь 1000 Божественная Литургия св
14. Введение Актуальность изучения социальных инноваций и процесса их эффективного управления обусловлена
15. Словакия Фольк 2014 далее г
16. Очищення води за допомогою озонування
17. теперь другой способ формотворчества целая эпоха
18.  Заимствованная лексика 1
19. Тематика контрольных работ по дисциплине Трудовое право на 20122013 учебный год Предмет трудовог
20. на тему- Современное состояние и проблемы медицины катастроф