Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Це також супроводжувалося відповідними геологічними процесами

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


    Є ТАКА ДУМКА!  Що Ви думаєте з цього приводу?

  Науково доведено, що в останній Крейдовий період Мезозойської і на початку Кайнозойської ери відбувся в системі життя необхідний глобальний процес, який спричинив вимирання одних видів і зародження інших.  Це також супроводжувалося відповідними  геологічними процесами.

  В кінці Мезозойської ери відбувалися складні рухи з піднесенням і опусканням земної поверхні, які могли бути спричинені зміною земних полюсів.   В верхньому Крейдовому періоді відбулися великі розломи земної кори і цілих материків.

Так деякі вчені вважають, що в цей період розкололась Гондвана, утворивши Африку і Південну Америку.  На початку Кайнозойської ери відбулися сильні тектонічні рухи, які змінили поверхню Землі і надали її сучасного вигляду.  У цей проміжок часу між двома ерами відбулася якісна зміна життя, багато видів вимерло, але на їх основі  і на основі тих, що залишилися з’явилися нові види, які складають сучасну різноманітність тваринного і рослинного світу, в тому числі ссавців, до яких належить і людина.

- У чому ж причина таких глобальних змін рослинного і тваринного світу саме у цей період?   

 - Як на мою думку,  то однією з головних причин стала радіація, тобто тривалий влив підвищеної радіації, десь в більшій мірі, а десь у меншій, яка з розломів земної кори у цей період безперешкодно проривалася на поверхню.  Саме це я вважаю і спричинило пік мутації всього живого (хромосомних і генних) на основі наявного тоді біологічного матеріалу.  ( Прошу не змішувати поняття мутації і гібридизації, бо остання призводить до виродження через змішування видів, а мутація, це зміна в середині виду під впливом певних чинників без змішування видів.)

  Період того часу виражався в утворенні і в природному відборі тих якісних змін, що формували нові генетичні і екологічні взаємозв’язки кожного живого організму  з оточуючим середовищем.   Доведено, що радіація є одним з основних чинників життя на Землі.   Цей безперервний вплив підвищених доз радіації на живі організми, що тривав тисячоліттями, а то й мільйонами років, розбалансувавши закони спадковості, викликав зміни в будові як окремих генів, клітин, так і органів, систем,  їх функцій, що відбивалося на подальших фізіологічних і морфологічних особливостях цілих організмів, породивши тим самим розмаїття  флори і фауни.    Найбільший свій вплив радіація спричиняє на мозок і нервову систему.  Це відповідь на одвічне запитання  усім, хто запитує, чому зараз мавпи (різні їх види) не розумнішають і не перетворюються на людей, бо саме той тривалий відповідний радіоактивний вплив на все живе і міг спричинити ті колосальні зміни в природі (позитивні і негативні), яка сьогодні утворює життя на Землі.  Тому не могли з’явитися люди, якщо б не було мавп, різних їх видів, що призвело до виникнення найрізноманітніших людських рас і націй, бо з нічого ніщо не народжується.    У любому випадку для виникнення нового виду потрібний якийсь біологічний матеріал (вид) і вплив на нього в часі відповідних умов навколишнього середовища, в тому числі радіації.

  На сьогодні  вже зрозуміло, що Дарвін не помилився лише в одному – що людина виникла з мавпи, але у нього так і не знайшлося логічного пояснення, що спричинило такі перетворення.                                               

                                                 

                                                  Анатолій Резнік

 

                                                м. Волочиськ

                                               вул. Незалежності 13/55

                                              інд. 31200

                                             тел. 0987794349

                                            rieznik_anatolii@mail.ru
1.  Пароутворення Випаровування і кипіння
2. тема доставки Не менее важно решить как именно мы будем доносить свои мысли до аудитории.html
3. Освоение Северного морского пути
4. Разработка управленческого решения Основные проблемы разработки и реализации управленческих ре.
5. тематика 225 2 ХКК 222 Математика 223 Математика 225
6. Злагода почав працювати 15 березня поточного року
7. Реферат Культура Древнего Египта Введение О происхождении древних египтян науке мало что извест
8. 04 Кутовий штамп
9. Административная ответственность Новый Кодекс об административных правонарушениях в ст
10. замирают на мертвой точке
11. Дискретная случайная величина Х задана законом распределения- х
12. дэмакратычнага кірунку нацыянальнаадраджэнскага
13. Тема 7 ldquo;Радянськоамериканські відносини 60 ~ 70і рокиrdquo; План лекції- Стан радянськоамерикансь
14. Антропогенные воздействия на водные ресурсы России и сопредельных государств в конце XX столетия
15. Контрольная работа- Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків.html
16. ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА г
17. Профилактика девиантного и асоциального поведения молодежи
18. Мы должны осознать что против русского народа ведется хорошо спланированная война имеющая целью его уничт
19. Контрольная работа По дисциплине- Экономика организации Выполнила- студентка г
20. Змеиногорская средняя общеобразовательная школа ’1 Змеиногорского района Алтайского края.html