Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематичний факультет ІІІ курс Лектор ~ Кметь І1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Українська мова професійного спрямування

Механіко-математичний факультет, ІІІ курс,

Лектор – Кметь І. Ф.

Практичне заняття №7

Синтаксичні особливості професійного мовлення

План

 1.  Основні одиниці синтаксису української мови.
 2.  Специфіка словосполучень.
 3.  Види синтаксичного зв’язку у словосполученнях.
 4.  Узгодження означень та прикладок.
 5.  Керування: прийменникові, безприйменникові конструкції.
 6.  Складні випадки керування.

Запитання і завдання для самостійної роботи

 1. З’ясуйте особливості вживання конструкцій з прийменниками: по, при.

Практичні завдання

 1.  Виправте словосполучення, правильно вживаючи прийменники:

Іти по хліб, кликати по імені, при умові, підручник по математиці, все йде по плану, вдарити по руці, по вісім годин на добу, Ваші дії при пожежі, не по силам, звернутися по допомогу, заходи по, товариші по службі, не по дорозі, по вивченню справ, при мені, при розгляді питання, по спеціальності, при вирішенні питання використано методи, знаю по опиту, при допомозі, при детальному вивченні, по поверненню, при умові, по заказу, при вході.

 1.  Виправте безприйменникові словосполучення, прокоментуйте редагування:

Дякувати вчителя, вибачати друга, завідувач кафедрою, опанувати емоціями, сповістити колегам, повідомити викладачеві, мати про це на увазі, запобігати хворобу, зраджувати собі, знання сягають до відповідного рівня, завдавати шкоду, їхати на поїзді, розкажи за свого брата, відповідно з інструкцією, згідно існуючих вимог, повертатися на Україну.

 1.  Знайдіть помилки, пов’язані з узгодженням прикладок –– власних географічних назв.

Біля застави Рибаківка, до села Боберка, у селі Боберці, до міста Любліна, до міста Кривого Рогу, за селом Добропіллям, у місті Чебоксарах, у місті Кам’янцю-Подільському, містом Гельсінками, до Республіки Панама, до Республіки Мадагаскару, Республікою Молдовою, до Королівства Непалу, у Державі Кувейт, на озері Байкал, на острові Новій Гвінеї, на острові Гренландія, на станції Жмеринці, річкою Гангом, у річці Дніпрі, протокою Ла-Маншу, у горах Гімалаях, до гір Карпати, у пустелі Каракумах, у порту Одесі.

 1.  Подані речення складено з порушенням синтаксичних норм. Укажіть на них і виправте:

Він зрадив своєму слову, бо тому що був під впливом сильніших. Вона раділа перемозі, так як доклала зусилля до її досягнення. Держава зазнала збитки і турбувалася їхнім відшкодуванням. Ми обов’язково надрукуємо ваші лист і звернення. Здалеку долітають завмираючі в ранковій тиші звуки музики. Цю пропозицію підтримали більшість присутніх. Чимало людей повертаються у село. У горах Карпати уже падає сніг. Чекатиму тебе на вулиці Підвальна. Зійди на станції Красному. Згідно розпорядження декана ми вчимося у другу зміну. Завтра вранці їду на рибу. Ми знайомимося і вивчаємо досвід колег. Ніхто з присутніх на сесії участь у голосуванні не брали.  Отримані дослідниками результати мали велике наукове значення. При дослідженні цього питання ми забули про найголовніше – виконання потребує певних коштів. Вчора Закон було прийнято Верховною Радою. Обсяги робіт завжди визначаються замовником. Мені подобаються експериментальні вистави і слухати сучасну музику. Не слід забувати уроки історії. Ми звернулися до братів Петренко. Він зупинився у готелі ”Дніпрі”. Три хлопці сиділо під вікном.

Література до теми

 1.  Мацюк З. Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2009.
 2.  Токарська А., Кочан І. Українська мова фахового спрямування для юристів. – К., 2008.
 3.  Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К., 2001.
 4.  Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова. – Івано-Франківськ, 2009.1. Говоря по правде это не только ответственность перед собой и другими
2. Организационное поведение1
3. следственных связях и соподчиненности.
4.  Какой платёж признаётся налогомОбщие условия его установления Налог ~ это обязательный индивидуально б
5. Лечебное дело 4 курс 1
6. Организация и технология торговли
7. Основы криминалистики
8. Философия Проблемно тематический курс
9. Предпосылки и перспективы развития туристических связей Республики Беларусь и Польши
10. 2013уч. год ОБЩАЯ ЧАСТЬ Понятие управления как сферы применения норм административного права
11. Лабораторная работа 1 Линии задержки электрических сигналов Цель работы- Изучение конструкции элек
12. Организация страхового дела в России и проблемы его развити
13. МЭИ именуемое в дальнейшем ФГБОУ ВПО НИУ МЭИ в лице начальника учебного управления Иванова Дмитрия Але
14. Рост и развитие сорных растений в условиях техногенного загрязнения почвы
15. Тема 10- Система контролю в установі сфери культури
16. Introduction. The number of rticles devoted to the interction of molecules with strong lser field incresed considerbly in recent yers
17. тематические модели- объекта управления исполнительного устройства регулятора Коэф
18. Пост 1 Центра Пост 1 Алексенцева В
19. Строительство 270200 ~ Транспортное строительство
20. Лабораторная работа 9 Подчиненные и связанные формы