Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематичний факультет ІІІ курс Лектор ~ Кметь І1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Українська мова професійного спрямування

Механіко-математичний факультет, ІІІ курс,

Лектор – Кметь І. Ф.

Практичне заняття №7

Синтаксичні особливості професійного мовлення

План

 1.  Основні одиниці синтаксису української мови.
 2.  Специфіка словосполучень.
 3.  Види синтаксичного зв’язку у словосполученнях.
 4.  Узгодження означень та прикладок.
 5.  Керування: прийменникові, безприйменникові конструкції.
 6.  Складні випадки керування.

Запитання і завдання для самостійної роботи

 1. З’ясуйте особливості вживання конструкцій з прийменниками: по, при.

Практичні завдання

 1.  Виправте словосполучення, правильно вживаючи прийменники:

Іти по хліб, кликати по імені, при умові, підручник по математиці, все йде по плану, вдарити по руці, по вісім годин на добу, Ваші дії при пожежі, не по силам, звернутися по допомогу, заходи по, товариші по службі, не по дорозі, по вивченню справ, при мені, при розгляді питання, по спеціальності, при вирішенні питання використано методи, знаю по опиту, при допомозі, при детальному вивченні, по поверненню, при умові, по заказу, при вході.

 1.  Виправте безприйменникові словосполучення, прокоментуйте редагування:

Дякувати вчителя, вибачати друга, завідувач кафедрою, опанувати емоціями, сповістити колегам, повідомити викладачеві, мати про це на увазі, запобігати хворобу, зраджувати собі, знання сягають до відповідного рівня, завдавати шкоду, їхати на поїзді, розкажи за свого брата, відповідно з інструкцією, згідно існуючих вимог, повертатися на Україну.

 1.  Знайдіть помилки, пов’язані з узгодженням прикладок –– власних географічних назв.

Біля застави Рибаківка, до села Боберка, у селі Боберці, до міста Любліна, до міста Кривого Рогу, за селом Добропіллям, у місті Чебоксарах, у місті Кам’янцю-Подільському, містом Гельсінками, до Республіки Панама, до Республіки Мадагаскару, Республікою Молдовою, до Королівства Непалу, у Державі Кувейт, на озері Байкал, на острові Новій Гвінеї, на острові Гренландія, на станції Жмеринці, річкою Гангом, у річці Дніпрі, протокою Ла-Маншу, у горах Гімалаях, до гір Карпати, у пустелі Каракумах, у порту Одесі.

 1.  Подані речення складено з порушенням синтаксичних норм. Укажіть на них і виправте:

Він зрадив своєму слову, бо тому що був під впливом сильніших. Вона раділа перемозі, так як доклала зусилля до її досягнення. Держава зазнала збитки і турбувалася їхнім відшкодуванням. Ми обов’язково надрукуємо ваші лист і звернення. Здалеку долітають завмираючі в ранковій тиші звуки музики. Цю пропозицію підтримали більшість присутніх. Чимало людей повертаються у село. У горах Карпати уже падає сніг. Чекатиму тебе на вулиці Підвальна. Зійди на станції Красному. Згідно розпорядження декана ми вчимося у другу зміну. Завтра вранці їду на рибу. Ми знайомимося і вивчаємо досвід колег. Ніхто з присутніх на сесії участь у голосуванні не брали.  Отримані дослідниками результати мали велике наукове значення. При дослідженні цього питання ми забули про найголовніше – виконання потребує певних коштів. Вчора Закон було прийнято Верховною Радою. Обсяги робіт завжди визначаються замовником. Мені подобаються експериментальні вистави і слухати сучасну музику. Не слід забувати уроки історії. Ми звернулися до братів Петренко. Він зупинився у готелі ”Дніпрі”. Три хлопці сиділо під вікном.

Література до теми

 1.  Мацюк З. Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2009.
 2.  Токарська А., Кочан І. Українська мова фахового спрямування для юристів. – К., 2008.
 3.  Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К., 2001.
 4.  Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова. – Івано-Франківськ, 2009.1. діркових переходів має тиристор Три і більше Скільки виводів має диністор 2 Укажіть ділянку вольтам
2. тематика 1й семестр теория.html
3. Реклама в інфраструктурі сучасного ринку
4. Модуль 5 Гармонические колебания
5. 2001 годах. Классическая сбалансированная сеть Файстеля с начальной и конечной битовыми перестановками общег
6. Разработка мотивации на предприятии
7. Тема- Створення структури бази даних
8. Отраслевая и межотраслевая горная рента в отраслях топливно-энергетического комплекс
9. Биологи - наука о жизни
10. Для обеспечения человека пищей соответствующей его энергетическим затратам и пластическим процессам не
11. Проектирование железнодорожного пути
12. і. Мемлекеттік бас~ару нысаны ’ы~ты~ ж~не ’ы~ты~ емес болып жіктеледі
13. Бизнес-план и средства его создания
14. Химия и физика полимеров
15. Расследование преступлений связанных с получением банковского кредита
16. Заболевания глаз
17. Критика Программа радикального негативизма 1
18. тематическое моделирование 333-л
19. ПО ТЕМЕ 23- Патогенное действие факторов внешней и внутренней среды
20. Kostin.nrod2.ru- Костина Майя Владимировна