Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема МS Рower Point Створення презентацій

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Лабораторна робота № 5

Тема

МS Рower Point. Створення презентацій.

Мета

Уміти створити найпростішу презентацію. Мати уявлення про мультимедіа. Ознайомитись з типовою професійною презентацією.

План

1. Створення презентації.

2. Анімаційні ефекти.

3. Показ презентації.

Теоретичні відомості

1. Створення презентації. Презентація — це набір слайдів, де є текст, графічні об'єкти, рисунки, кнопки тощо. Презентація може містити звук, відео та анімацію — три основні компоненти мультимедіа. Її демонструють на екрані монітора комп'ютера чи на великому екрані у залі за допомогою проекційної панелі і проектора.

Створюють презентації для того, щоб ілюструвати доповіді, рекламні повідомлення, демонструвати проекти тощо.

Для створення і демонстрації презентацій призначена програма Рower Point, яка дає змогу, зокрема, використати в презентації мультимедійні ефекти.

Презентацію можна створити трьома способами:

1) вручну як нову презентацію: Файл / Створити / Загальні / вибрати Нова презентація / ОК;

2) за допомогою зразків типових презентацій, вибираючи потрібну тему з колекції програми: Файл / Створити / Презентації / Вибрати назву презентації / ОК;

3) за допомогою майстра автозмісту: Файл / Створити / Вибрати закладку Презентації / Майстер автозмісту / ОК => Далі => Вибрати зразок презентації з меню, наприклад, Загальні / Далі / вибрати Доповіді . Далі / Вибрати Презентація на екрані / Далі / Увести заголовок презентації і своє прізвище /Далі / Готово. Коли майстер закінчить роботу, структуру презентації можна редагувати, застосовувати форматування ти анімаційні ефекти. Можна переглянути демонстрацію і зберегти її у файлі з розширенням ррt.

Під час першого запуску програми отримаємо вікно, де описані дії можна виконати простіше.

Є багато зразків (шаблонів) оформлення слайдів , що даються на закладці Дизайни презентацій (Шаблони в Office-2000) команди Створити тощо. На закладці Презентації є зразки готових презентацій на такі теми: власна сторінка, інформація відділу кадрів, стандартна доповідь, оголошення, реклама, опис проекту, погані новини, структура компанії, майстер автозмісту тощо.

Нескладну презентацію зручно готувати в режимі слайда чи структури слайда. Потрібний режим задають натисканням нa одну з кнопок, які є в лівому нижньому куті екрана (рис. 1). Режимів (і кнопок) є п'ять, а саме: 1) слайдів (звичайний); 2) структури; 3) впорядкування; 4) приміток; 5) показу (перегляду, демонстрації).

У режимі слайдів, який використовують найчастіше, можна редагувати слайд традиційними засобами: вводити (вилучати, змінювати) текст, вставляти (переміщати, збільшувати, зменшувати) об'єкти, надавати їм певні властивості. У режимі створення слайдів від слайда до слайда можна перейти за допомогою вертикального бігунця у смузі прокручування.

Ознайомимося зі структурою слайда. Слайд може містити заголовок і основний текст у вигляді маркованих списків, де висвітлюються пункти чи план доповіді, запитання, головні ідеї, назви й адреси фірм тощо. У слайді можуть бути різні об'єкти: рисунки, діаграми, фотографії з файлів, таблиці з Ехсеl, ефекти зі словами WotdArt, заготовка таблиці Wotd (усе це вставляють командою Вставити), а також елементи мультимедіа: анімаційні (рухомі) ефекти, відеокліпи, звук з файлу чи дикторський текст. Зокрема, звук вставляють командами Вставити / КІНО (звук) / Звук з файлу чи Записати звук.

Оскільки одним з головних елементів слайда є маркований список, то особливу увагу треба звернути на кнопки Підвищити чи Понизити рівень елемента списку, які забезпечують відступи. Рівнів (відступів) може бути до п'яти. Відступи поліпшують сприйняття тексту.

2. Анімаційні ефекти. Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах застосовують анімаційні ефекти до заголовків, текстів чи інших об'єктів на слайдах за допомогою відповідних кнопок на панелі інструментів Ефекти анімації. Найцікавішими є такі ефекти: друкарська машинка, лазер, вкидування, зворотна послідовність літер, в'їзду об'єктів, польоту, випалювання, спалах, виліт згори, справа, зліва, рух за заданою траєкторією. Щоб задати ефект, вибирають об'єкт на слайді і натискають на потрібну кнопку на панелі. Командою Показ слайдів / Налаштовування анімації; можна міняти порядок активізації анімованих об'єктів на слайді, застосовувати звукові ефекти під час анімації: оплески, барабан, овації, вибух, скрегіт гальм, дзвіночки, звук з файлу; задавати ефекти після анімації тощо. Можна задати дію, яка відбудеться після анімації: поміняти колір, заховати об'єкт тощо. Поекспериментуйте з різними ефектами під час виконання практичної роботи.

Ефекти для заголовків і текстів зручно назначати в режимі впорядкування слайдів. Для цього на панелі ефектів анімації спочатку потрібно натиснути на кнопки Анімація заголовка чи Анімація тексту, а потім — на кнопку конкретного ефекту. В цьому ж режимі можна змінювати послідовність слайдів методом їх перетягування.

Важливим елементом слайда є його фон (тло). Фон можна вибрати серед заготовок дизайнів (шаблонів) або створити самостійно командою Формат / Фон.

Режим структури слайда зручний для роботи з текстами, оскільки на одному екрані є змісти усіх слайдів оздоблювальних ефектів.

У режимі сторінок приміток у слайд вводять службову інформацію (коментарі, пояснення), якої під час демонстрації не буде видно.

3. Показ презентації. Розглянемо способи демонстрації слайдів. Перед демонстрацією треба за допомогою контекстного меню слайда чи командою Показ слайдів ∕ Перехід слайдів задати ефекти демонстрації окремого слайда чи всіх слайдів:

  •  ефект появи слайда: без ефекта; жалюзі горизонтальні або вертикальні, напливання наліво або направо тощо, прорізування, розчинення, відкривання направо чи наліво, поява зверху або збоку тощо;
  •  спосіб просування (подання) слайдів на екрані: клацання миші чи автоматично через декілька заданих секунд;
  •  звуковий супровід: аплодисменти, барабан, овації, вибух, постріл, автоперегони, скрегіт гальм, звук з файлу тощо.

Демонстрацію виконують командою Вигляд ∕ Показ слайдів або шляхом переходу в режим перегляду слайдів. Стежте, щоб перед переглядом активним був перший слайд.

У режимі демонстрації слайди з'являються внаслідок клацання кнопкою миші або автоматично. Керувати процесом демонстрації можна також за допомогою меню чи стандартної кнопки керування, яка є у лівому нижньому кутку слайда. Користувач має змогу за допомогою меню Показ слайдів створити свої кнопки керування, якщо його не задовольняють можливості стандартної, а також відрегулювати час демонстрації кожного слайда.

Презентація займає багато місця на диску. Тому за допомогою команди Файл ∕ Спакувати запускають майстра, який спакує презентацію для економного зберігання і копіювання на дискети.

Хід роботи

1  Запустіть програму Рower Point

2. Створіть загальну (нову, порожню) презентацію.

3. Виберіть авторозмітку (вигляд) першого слайда із запропонованого меню: титульний слайд.

Виберіть перший вид слайда ∕ ОК.

4. Уведіть заголовок першого слайда.

Клацніть у полі заголовка і введіть: Що я знаю про Рower Point;

5. Уведіть підзаголовок з двох пунктів:

Моя перша презентація (натисніть на Еnter) Доповідач: Прізвище І. П.

6. Застосуйте оформлення (шаблон, стиль) до слайда з меню. Формат ∕ Застосувати оформлення ∕ Виберіть шаблон на свій смак (метеор, вир тощо) ∕ Застосувати.

7. Створіть (вставте) другий слайд.

Вставити ∕ Створити слайд ∕ Виберіть другий вид слайда: маркований список ∕ ОК.

8. Уведіть заголовок другого слайда:

2. Рower Point. Початок роботи.

9. Наповніть змістом другий слайд.

Уведіть такий список з трьох пунктів у поле тексту: Запуск програми. Вибір способу створення слайдів. Оформлення слайдів.

10. Створіть третій слайд з заголовком

3. Рower Point. Робота з текстом

11 . Уведіть такий список пунктів у текст слайда:

Уведення текстів у слайд.

Редагування текстів

Нові кнопки керування:

Тінь,

Збільшення /зменшення інтервалів між абзацами,

Збільшення/зменшення шрифту,

Підвищення/пониження рівня тексту.

12. Понизьте рівень уведеного тексту з назвами нових кнопок. Клацніть на слові Тінь і на кнопці-стрілці пониження рівня тексту, яка є на панелі. Застосуйте цю дію до інших текстів

13. Створіть четвертий слайд із заголовком

4. Рower Point. Панелі інструментів

і таким списком пунктів:

  •  Панель команд
  •  Панель ефектів анімації

14. Переконайтесь, що панелі команд і анімації увімкні або увімкніть їх.

Вигляд ∕ Панелі інструментів ∕ Команди чи Ефекти анімації

15. Задайте ефект в'їзду для заголовка четвертого слайда ефект вкидування для його тексту.

Наводьте вказівник миші на кнопки панелі ефектів анімації ознайомтеся з їх призначенням. Вказівник розмістіть у заголовку,а потім клацніть на відповідній кнопці на панелі ефектів.

16. Перемкніть режим з режиму слайдів у режим структури. Натисніть на другу ліворуч кнопку внизу екрана.

17. Отримайте п'ятий слайд методом копіювання четвертого. Виберіть четвертий слайд, скопіюйте його в буфер обміну і вставте або застосуйте команду Вставити ∕ Дублікат слайду

18. Відредагуйте п'ятий слайд так:

Заголовок: 5. Рower Point;. Режими роботи

Текст:

Режим слайдів

Режим структури

Режим впорядкування

Режим приміток

Режим перегляду

19. Створіть фон для слайдів.

Перейдіть у режим впорядкування слайдів. Виконайте команди Формат ∕ Фон. Розкрийте поле-список і виберіть на свій смак додаткові кольори, способи замальовування: текстуру і градієнтність. Застосуйте вибране до всіх слайдів.

20. Задайте ефекти демонстрації слайдів: поява слайдів зліва, автозміна через 3 секунди під аплодисменти.

21. Активізуйте перший слайд і виконайте демонстрацію слайдів.

Натисніть на кнопку режиму перегляду.

22. Після перегляду перейдіть з режиму структури в режим слайдів.

23. Вставте в титульний слайд картинку голуба з СІірАгt. Вставити Рисунок Картинки Звірі Виберіть голуба ∕ Вставити.

24. Розмістіть картинку в нижньому правому кутку і задайте

голубу ефект анімації: в'їзду чи польоту.

Виберіть об'єкт і клацніть на кнопці анімації.

25. Вставте файл у слайд.

Створіть чистий слайд, заберіть темні кольори командою з Меню

Формат і вставте у слайд будь-який раніше створений файл, наприклад текстовий.

26. Продемонструйте презентацію. Удоскональте презентацію на свій смак, вставляючи рисунки і ефекти анімації. Закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі з деякою назвою.

Перегляньте презентацію і перепишіть заголовки слайдів у звіт.

Контрольні запитання

1. Яке призначення програми МS Рower Point?

2. Що таке презентація?

3. Що може містити слайд?

4. Якими способами можна створити слайд"?

5. Як змінити слайди на екрані під час показу??

6. Як редагують слайд?

7. Що таке маркований список?

8. Що таке слайд?

9. Що таке шаблон оформлення фону слайда? Які Ви знаєте стилі?

10. 3 яких елементів може складатися слайд?

PAGE  1
1. УТВЕРЖДАЮ- Директор ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ Гриднев А
2. Гражданскому праву особенная часть для 3 курса на 20122013 уч
3.  Предмет общей теории государства и права её место и роль в системе общественных и юридических наук
4. Торговое наименование лекарственного препарата- Флуниксин С-Х Flunixin LS
5. Тема 5 Младший школьный возраст Практическое 12
6. тема влади. Період кінця 18ст
7. Прекращение производства по делу
8. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
9. Леон.. прошептала я смотря печальными глазами на тебя
10. Совершенствование маркетинговой деятельности ООО
11. Тема- ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ Содержание Введение Глава 1
12. статья 1990 Только в любви и через любовь человек становитсячеловеком
13. Тема 3. Введение. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Первобытное общество
14. оглушение продуктивному контакту доступна с трудом на вопросы отвечает односложно
15. ПРАВИЛА БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В соответствии со статьей 64 Основ за
16. Мертвые души НВ
17. Развивающее обучение как основа активизации познавательной деятельности младших школьников
18. тема технологической документации ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ И ОФОРМЛЕНИЮ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ НА
19. Введение Наши дети живут в условиях постоянно меняющейся действительности.
20. Реферат- Вольфганг Амадей Моцарт та його твори Австрійський композитор