Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема аграрного права1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

PAGE  2

Перелік питань з аграрного права

для студентів вечірнього факультету

2013 р.

 1.  Основні напрямки аграрної реформи в України.
 2.  Поняття аграрного права.
 3.  Предмет аграрного права.
 4.  Методи правового регулювання в аграрному праві.
 5.  Принципи аграрного права.
 6.  Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.
 7.  Система аграрного права.
 8.  Поняття та особливості джерел аграрного права.
 9.  Класифікація джерел  аграрного права.
 10.   Конституція та Закони України як джерела аграрного права.
 11.   Підзаконні нормативно-правові акти в системі аграрного законодавства.
 12.   Значення, характеристика, види та юридична сила локальних правових актів.
 13.   Роль та значення узагальнень судової практики у забезпеченні належного правозастосування в аграрному секторі економіки України.
 14.   Засоби вдосконалення аграрного законодавства.
 15.   Поняття і особливості аграрних правовідносин, їх елементи.
 16.   Класифікація аграрних правовідносин.
 17.  Співвідношення аграрних правовідносин з правовідносинами суміжних галузей права.
 18.   Поняття, сутність та принципи державного регулювання сільського господарства.
 19.   Форми та методи державного регулювання сільського господарства.
 20.   Система та повноваження органів, що здійснюють державне регулювання сільського господарства.
 21.   Правове становище інспекції сільського господарства як органу регулювання сільським господарством України.
 22.   Правове становище ветеринарної та фітосанітарної служби України в системі органів державної влади з регулювання сільським господарством України.
 23.   Загальна характеристика Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”.
 24.  Особливості цінової політики в АПК.
 25.   Державна агарна інтервенція та її види (товарна та фінансова).
 26.   Правове регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
 27.   Фіксований сільськогосподарський податок як особливий режим оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
 28.   Поняття та класифікація суб’єктів аграрного права.
 29.   Правосуб’єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів.
 30.   Правосуб’єктність аграрних об’єднань.
 31.   Аграрний фонд як суб’єкт аграрних відносин.
 32.   Правове становище Агробіржі як суб’єкта аграрних правовідносин.
 33.   Особливості припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок банкрутства.
 34.   Правове становище державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.
 35.   Поняття та юридичні ознаки державного сільськогосподарського підприємства.
 36.   Державні аграрні підприємства як суб'єкти майнових прав.
 37.   Правовий режим основних, обігових, натуральних та інших фондів державного сільськогосподарського підприємства.
 38.   Правове регулювання приватизації майна державних підприємств в системі АПК.
 39.   Правове становище керівника державного сільськогосподарського підприємства.
 40.   Поняття та основні ознаки сільськогосподарського кооперативу.
 41.   Види сільськогосподарських кооперативів, принципи їх діяльності.
 42.   Порядок створення та державної реєстрації сільськогосподарських кооперативів.
 43.  Право засновництва та членства в сільськогосподарських кооперативах.
 44.   Право власності сільськогосподарських кооперативів. Неподільний та пайовий фонди.
 45.   Види та ознаки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 46.   Право членства у сільськогосподарських кооперативах. Види членства.
 47.   Структура органів управління у сільськогосподарських кооперативах.
 48.   Реорганізація та ліквідація сільськогосподарських кооперативів.
 49.  Загальна характеристика Закону України «Про фермерське господарство».
 50.   Поняття та юридичні ознаки фермерського господарства.
 51.   Порядок створення та державної реєстрації фермерського господарства. Земельні правовідносини у фермерському господарстві.
 52.  Порядок та підстави набуття земельної ділянки для ведення фермерського господарства.
 53.   Майнові правовідносини у фермерському господарстві.
 54.   Членські правовідносини у фермерському господарстві.
 55.  Права та обов’язки фермерського господарства та його членів.
 56.   Правове регулювання праці  у фермерському господарстві.
 57.   Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств.
 58.   Припинення діяльності фермерських господарств.
 59.   Загальна характеристика Закону України “Про особисте селянське господарство”.
 60.   Поняття особистого селянського господарства, його ознаки.
 61.   Земельні правовідносини в особистому селянському господарстві.
 62.   Майнові відносини в особистому селянському господарстві.
 63.   Договірні відносини в особистому селянському господарстві.
 64.   Припинення діяльності особистого селянського господарства. 
 65.   Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності.
 66.   Правове регулювання діяльності підсобних виробництв та промислів у сільському господарстві.
 67.   Планування сільськогосподарського виробництва.
 68.   Правове забезпечення виробництва високоякісних та безпечних продуктів.
 69.   Поняття, особливості та принципи організації праці в сільському господарстві.
 70.   Правове регулювання робочого часу та відпочинку в сільському господарстві.
 71.   Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві.
 72.   Поняття, зміст, принципи охорони праці в сільському господарстві.
 73.   Характеристика нормативно-правових і локальних актів про оплату праці.
 74.   Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських  підприємствах.
 75.   Правове регулювання дисципліни праці в сільському господарстві.
 76.   Дисциплінарна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств за скоєний дисциплінарний проступок.
 77.   Види матеріальної відповідальності членів і найманих працівників сільськогосподарських підприємств. Умови притягнення до матеріальної відповідальності.
 78.   Поняття права власності сільськогосподарських підприємств кооперативного типу. Майнові фонди.
 79.   Право власності сільськогосподарських підприємств корпоративного типу.
 80.   Правове регулювання розподілу дивідендів між власниками акцій підприємств корпоративного типу.
 81.   Правова охорона майнових прав сільськогосподарських підприємств.
 82.  Поняття та особливості аграрно-договірних зобов’язань та аграрно-правового договору.
 83.   Види договірних відносин у сільському господарстві.
 84.   Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції.
 85.   Договірні відносини у сфері технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств.
 86.   Договірні відносини у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств.
 87.   Особливості укладання договорів оренди земельних ділянок. у сільському господарстві. Орендна плата.
 88.   Загальна характеристика Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві”.
 89.   Поняття, значення та правове регулювання відносин у сфері соціального розвитку села.
 90.  Правові основи сільськогосподарської дорадчої діяльності.


Диплом на заказ


1. МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ Женевська конвенція 1949 р.
2. журналистика на дневном и заочном отделении
3. Держим тепло вместенадалі ~ Правила Акції1
4. Реферат- Представление и кодирование информации
5. Из России с любовью Ян Флеминг Из России с любовью Агент 007 ~ 5 Ян Флеминг Из Рос
6. Объектно-ориентированная разработка программ
7. Внутрифирменная коммуникация глазами японцев и американцев
8. Трикаскадний лінійний підсилюва
9. на тему- Будова процес роботи і регулювання гідросистеми коренезбиральних комбайнів КС6Б і РКС6 для
10.  2013г Рекомендована к утверждению ШМС Заместитель директора по УВР
11. ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт металлургии и химии Кафедра электропривода и электр
12. Реферат- Связь интенсивности физических упражнений с объемом учебной и умственной деятельности
13. Реферат Ювелирные и поделочные камни
14. Ценностные аспекты коперниканской революции
15. доистория введен в научный оборот- А К.html
16. Записка о современном состоянии сельского хозяйства СССР по сравнению его с довоенным положением и положени
17. 10 Заповедей для Настоящей Женщины
18.  Пример решения- Пронумеруем участки 1 ~ 3
19. Проблема контрабанды
20. тематической модели