Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема аграрного права1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


PAGE  2

Перелік питань з аграрного права

для студентів вечірнього факультету

2013 р.

 1.  Основні напрямки аграрної реформи в України.
 2.  Поняття аграрного права.
 3.  Предмет аграрного права.
 4.  Методи правового регулювання в аграрному праві.
 5.  Принципи аграрного права.
 6.  Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.
 7.  Система аграрного права.
 8.  Поняття та особливості джерел аграрного права.
 9.  Класифікація джерел  аграрного права.
 10.   Конституція та Закони України як джерела аграрного права.
 11.   Підзаконні нормативно-правові акти в системі аграрного законодавства.
 12.   Значення, характеристика, види та юридична сила локальних правових актів.
 13.   Роль та значення узагальнень судової практики у забезпеченні належного правозастосування в аграрному секторі економіки України.
 14.   Засоби вдосконалення аграрного законодавства.
 15.   Поняття і особливості аграрних правовідносин, їх елементи.
 16.   Класифікація аграрних правовідносин.
 17.  Співвідношення аграрних правовідносин з правовідносинами суміжних галузей права.
 18.   Поняття, сутність та принципи державного регулювання сільського господарства.
 19.   Форми та методи державного регулювання сільського господарства.
 20.   Система та повноваження органів, що здійснюють державне регулювання сільського господарства.
 21.   Правове становище інспекції сільського господарства як органу регулювання сільським господарством України.
 22.   Правове становище ветеринарної та фітосанітарної служби України в системі органів державної влади з регулювання сільським господарством України.
 23.   Загальна характеристика Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”.
 24.  Особливості цінової політики в АПК.
 25.   Державна агарна інтервенція та її види (товарна та фінансова).
 26.   Правове регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
 27.   Фіксований сільськогосподарський податок як особливий режим оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
 28.   Поняття та класифікація суб’єктів аграрного права.
 29.   Правосуб’єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів.
 30.   Правосуб’єктність аграрних об’єднань.
 31.   Аграрний фонд як суб’єкт аграрних відносин.
 32.   Правове становище Агробіржі як суб’єкта аграрних правовідносин.
 33.   Особливості припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок банкрутства.
 34.   Правове становище державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.
 35.   Поняття та юридичні ознаки державного сільськогосподарського підприємства.
 36.   Державні аграрні підприємства як суб'єкти майнових прав.
 37.   Правовий режим основних, обігових, натуральних та інших фондів державного сільськогосподарського підприємства.
 38.   Правове регулювання приватизації майна державних підприємств в системі АПК.
 39.   Правове становище керівника державного сільськогосподарського підприємства.
 40.   Поняття та основні ознаки сільськогосподарського кооперативу.
 41.   Види сільськогосподарських кооперативів, принципи їх діяльності.
 42.   Порядок створення та державної реєстрації сільськогосподарських кооперативів.
 43.  Право засновництва та членства в сільськогосподарських кооперативах.
 44.   Право власності сільськогосподарських кооперативів. Неподільний та пайовий фонди.
 45.   Види та ознаки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 46.   Право членства у сільськогосподарських кооперативах. Види членства.
 47.   Структура органів управління у сільськогосподарських кооперативах.
 48.   Реорганізація та ліквідація сільськогосподарських кооперативів.
 49.  Загальна характеристика Закону України «Про фермерське господарство».
 50.   Поняття та юридичні ознаки фермерського господарства.
 51.   Порядок створення та державної реєстрації фермерського господарства. Земельні правовідносини у фермерському господарстві.
 52.  Порядок та підстави набуття земельної ділянки для ведення фермерського господарства.
 53.   Майнові правовідносини у фермерському господарстві.
 54.   Членські правовідносини у фермерському господарстві.
 55.  Права та обов’язки фермерського господарства та його членів.
 56.   Правове регулювання праці  у фермерському господарстві.
 57.   Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств.
 58.   Припинення діяльності фермерських господарств.
 59.   Загальна характеристика Закону України “Про особисте селянське господарство”.
 60.   Поняття особистого селянського господарства, його ознаки.
 61.   Земельні правовідносини в особистому селянському господарстві.
 62.   Майнові відносини в особистому селянському господарстві.
 63.   Договірні відносини в особистому селянському господарстві.
 64.   Припинення діяльності особистого селянського господарства. 
 65.   Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності.
 66.   Правове регулювання діяльності підсобних виробництв та промислів у сільському господарстві.
 67.   Планування сільськогосподарського виробництва.
 68.   Правове забезпечення виробництва високоякісних та безпечних продуктів.
 69.   Поняття, особливості та принципи організації праці в сільському господарстві.
 70.   Правове регулювання робочого часу та відпочинку в сільському господарстві.
 71.   Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві.
 72.   Поняття, зміст, принципи охорони праці в сільському господарстві.
 73.   Характеристика нормативно-правових і локальних актів про оплату праці.
 74.   Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських  підприємствах.
 75.   Правове регулювання дисципліни праці в сільському господарстві.
 76.   Дисциплінарна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств за скоєний дисциплінарний проступок.
 77.   Види матеріальної відповідальності членів і найманих працівників сільськогосподарських підприємств. Умови притягнення до матеріальної відповідальності.
 78.   Поняття права власності сільськогосподарських підприємств кооперативного типу. Майнові фонди.
 79.   Право власності сільськогосподарських підприємств корпоративного типу.
 80.   Правове регулювання розподілу дивідендів між власниками акцій підприємств корпоративного типу.
 81.   Правова охорона майнових прав сільськогосподарських підприємств.
 82.  Поняття та особливості аграрно-договірних зобов’язань та аграрно-правового договору.
 83.   Види договірних відносин у сільському господарстві.
 84.   Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції.
 85.   Договірні відносини у сфері технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств.
 86.   Договірні відносини у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств.
 87.   Особливості укладання договорів оренди земельних ділянок. у сільському господарстві. Орендна плата.
 88.   Загальна характеристика Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві”.
 89.   Поняття, значення та правове регулювання відносин у сфері соціального розвитку села.
 90.  Правові основи сільськогосподарської дорадчої діяльності.
1. Тема- Загальний огляд рівня архітектури команд
2. случайконтроль и др
3. . Понятие досудебного этапа банкротства 2Понятие и содержание досудебных мер по предупреждению несостояте
4. зеленой экономике Материал предоставлен изданием БЕЛТА 17 января 2012 16-22 Белоруссия экология экономика
5. Способствовать формированию представления о детской йоге у детей дошкольного возраста
6. Среда программирования Delphi
7. Спаситель. Как писал Дали в своем шокирующе
8. Сертификация СМК Введение В соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации проверка кач.
9. Тема- Трудовая армия как военизированное использование принудительного труда российских немцев с
10. на тему- Художественная ковка в организации пространства интерьера Выполнила- Скрипченко Анастасия
11. История возникновения, развития и изменения отдельных элементов формуляра документов
12. Система тестов по бизнес-анализу
13. Рассчитан по методике Управления Организации Объединенных Наций по наркотиками и преступности УНП ООН
14. Лабораторная работа ’ 9 Тема-
15. Великая Смута (Россия в конце XVI в.
16. Декоративное панно Красно солнышко в технике лоскутного шитья
17. тематики И только после того как результаты научных исследований стали использоваться для создания новой т
18. Теоретические основы учета расчетов по заработной плате и видов удержаний из нее
19. Организация первичного учета лекарств в аптека
20. 15 пен 16 жаста'ы 'ызметкерлерге белгіленген 'ыс'артыл'ан ж'мыс аптасыны' 'закты'ы-24 са'ат; 16 жастан 18 жас