Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 6 Міжнародне морське право 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Тема 6. Міжнародне морське право

 

1. Аналітичне завдання

Проведіть аналіз положень Конвенції ООН з морського права, а також теоретичних напрацювань щодо правових режимів різних видів морських просторів. На підставі зробленого аналізу заповніть таблицю, а також продемонструйте досліджувані морські простори на карті:

Вид морських просторів

Особливості місцезнаходження

Права та обов’язки держав

 

 

2.              Задача

На борту судна Deluxe Porte, яке належало громадянину Монголії А, однак, ходило під прапором Греції, під час перебування у територіальних водах Італії було вчинено злочин. Внаслідок пострілів невідомого, який перебував в момент вчинення дій у порту Палермо, було вбито двох громадян України, котрі перебували на судні на законних підставах. Правоохоронні органи Італії затримали особу, яка здійснювала постріли, та розпочали її кримінальне переслідування, однак, Україна звернулась з проханням до Італії про видачу особи, яка була обвинуваченою у вчиненні злочину.

Якими положеннями національного законодавства можна обґрунтувати право України здійснювати кримінальне переслідування невідомого? Чи повинні правоохоронні органи Італії видати обвинуваченого? Котра з держав здійснювала б юрисдикцію, на Вашу думку, якщо б на момент вчинення злочину судно перебувало у відкритому морі? Що таке конкурентна юрисдикція?

 

3.              Case study

Проведіть аналіз обставин міжнародного спору Case of The S.S. Wimbledon (U.K. et al. v. Germany):

- суб’єктів міжнародного права, між якими виник спір (першою вказується держава, яка звернулась до суду за захистом порушених інтересів);

- інстанції, що вирішувала спір, та обґрунтування підстав юрисдикції;

- опису ситуації (фактичний виклад обставин справи);

- сутності протиріччя позицій держав (пояснення позицій кожної з сторін, а також виявлення суперечності між ними);

- основних положень рішення у справі.

 

4. Контрольні питання

1)  Що Вам відомо про норми, які існували у сфері морського права, від найдавніших часів до початку XX століття?

2)  З яких етапів складається процес кодифікації міжнародного морського права? Які основні міжнародні договори у сфері морського права існують?

3)  Що означає поняття «внутрішні води»? У чому полягає відмінність між правовим режимом внутрішніх вод та територіальних вод?

4)  Які способи встановлення лінії територіальних вод було закріплено відповідно до положень Конвенції з морського права 1982 р.? Якими з держав в наш час було встановлено ширину територіальних вод у менш, ніж 12 морських миль, а якими – у більш, ніж 12?

5)  З якою метою підлягають відмежування прилеглі зони? Чи тотожними є поняття прилеглої зони та виключної економічної зони?

6)  Якими правами володіє держава в межах континентального шельфу? Який орган володіє повноваженнями щодо міжнародного району морського дна?

7)  Спори між якими державами існують на сучасному етапі щодо меж континентального шельфу?

8)  На яких умовах здійснюється судноплавство міжнародними протоками (на прикладі будь-якої з таких проток)?

9)  На яких умовах здійснюється судноплавство міжнародними каналами (на прикладі будь-якого з таких каналів)?

10)         Охарактеризуйте свободи відкритого моря? Якими обов’язками володіють держави у відкритому морі?

 

Рекомендовані джерела для опрацювання:

1.      Кодекс торговельного мореплавства України // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №47. -  ст. 349.

2.      Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №25-26. – ст. 131.

3.      Конвенція Організації Обєднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 р. (people.polynet.lviv.ua/interlaw/frames/main11.html).

4.      Баймуратов М.А. Международное публичное право: Учебник. – К.: Истина, 2004. – 552 с.

5.      Калинкин Г. Режим морских пространств. – М. : Юрид. лит., 1981. – 192 с.

6.      Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть. - М.: Изд-во БЕК, 1998. - 410 с.

7.      Молодцов С.В. Международное морское право. – М. : Международ. Отношения, 1987. – 270 с.

8.      Словарь международного права /Авт. кол. : С. Б. Бацанов, Г. К. Ефимов, В. И. Кузнецов и др. ; Дипломатическая акад. МИД СССР. - М. :Междунар. отношения, 1986. - 432 с.

9.      Современное морское право и практика его применения. – М. : Транспорт, 1985. – 264 с.

10.  Case of The S.S. Wimbledon [Електронний ресурс] / World Courts. – Режим доступу:

http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1923.08.17_wimbledon.htm.
1. Публичное право jus publicum ~ совокупность норм регулирующих вопросы религиозного характера и вопросы управ
2. реферату- Сукупний попит та сукупна пропозиціяРозділ- Мікроекономіка Сукупний попит та сукупна пропозиція
3. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Львів 2008
4. Внедрение средств автоматизации
5. Математизация науки- философско-методологические проблемы
6. темам правления 1986 в соавторстве с Филиппом К.html
7. общее право на равный доступ к природе
8. Дидактические процессы в предмете физическая культура
9. .youtube.comwtchvXvoByNj469U l teqreny be gry tourbet il nes bi msiri Не надо сравнивать меня с другими nt kther chksi yifhm ini mni mefli guiri Ты боль
10. Современные представления о Духовном здоровье
11. Тема- ЗУНР та конфлікт з Польщею
12. Стране городов то почувствовал острую необходимость узнать как можно больше об этом месте ощутить свою соп
13. Иванов АИ Технические измерения
14. Модуль1 Философия в исторической динамике
15. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ки
16. Московский государственный технологический университет СТАНКИН Кафедра производственного менеджмент
17. Нормальный закон распределения
18. Реферат- Организация труда руководителя
19. Основи агрохімії
20. .М. Адвокатура создана для того чтобы- все перечисленное B обеспечение каждого адвоката заработной п