Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 4 1 Оберіть вірні відповіді 3 варіанти

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Тема 4

1. Оберіть вірні відповіді (3 варіанти).

Методами встановлення причинно-наслідкового зв’язку є:

 А. Метод єдиної подібності;

Б. Метод аналізу і синтезу;

 В. Метод супутніх змін;

 Г. Метод решт;

Д. Метод абстрагування.

2. Встановіть відповідність між методами встановлення причинно-наслідкового зв’язку та їх змістом:

Г-1. Метод єдиної подібності;

Б-2. Метод єдиної розбіжності;

А-3. Метод супутніх змін;

В-4. Метод решт.

А. Коли виникнення або зміна одного явища викликає певну зміну іншого явища, то обидва вони перебувають у причинному зв’язку між собою;

Б. Якщо випадок, у якому досліджуване явище настає, і випадок, в якому воно не настає, в усьому подібні і відрізняються тільки однією обставиною, то саме ця обставина, наявна в одному випадку і якої немає в іншому, є причиною явища, котре досліджується;

В. Якщо складне явище викликане складною причиною, котра являє собою сукупність певних обставин, і відомо, що деякі з них є причиною частини явища, то решта цього явища викликається обставинами, що залишилися;

Г. Якщо два чи більше випадків досліджуваного явища мають лише одну загальну обставину, а всі інші обставини різні, то саме ця подібна обставина є причиною явища, яке розглядається;

Д. Якщо явище пов’язане з іншим явищем, то вони співвідносяться як причина і наслідок.

3. Оберіть вірну відповідь.

Найбільш розвинена форма наукового знання, цілісна система істинних, перевірених практикою знань, що відображає закономірні, суттєві властивості, зв’язки, відносини предметів і явищ реального світу:

А. Науковий факт;

Б. Наукова гіпотеза;

В. Наукова концепція;

Г. Наукова ідея;

Д. Наукова теорія.

4. Оберіть вірну відповідь.

Форма розвитку знання, яка виражає науково обґрунтоване припущення, пояснює причину якого-небудь явища, і достовірність якого не підтверджено практикою:

А. Наукова проблема;

 Б. Наукова гіпотеза;

В. Наукова теорія;

Г. Наукове пізнання;

Д. Наукова концепція.

5. Вкажіть метод встановлення причинно-наслідкового зв’язку, який передбачає: «якщо два чи більше випадків досліджуваного явища мають лише одну загальну обставину, а всі інші обставини різні, то саме ця подібна обставина є причиною явища, яке розглядається»:

 А. Метод єдиної подібності;

Б. Метод єдиної розбіжності;

В. Метод супутніх змін;

Г. Метод решт;

Д. Метод прямого (емпіричного) аналізу і синтезу.

6. Оберіть вірну відповідь.

 Питання, яке виникло в ході пізнання або практики, що потребує науково-практичного вирішення:

А. Науковий факт;

 Б. Наукова проблема;

В. Наукова ідея;

Г. Наукова гіпотеза;

Д. Наукова концепція.

 7. Вкажіть метод встановлення причинно-наслідкового зв’язку, який передбачає: «якщо випадок, у якому досліджуване явище настає, і випадок, в якому воно не настає, в усьому подібні і відрізняються тільки однією обставиною, то саме ця обставина, наявна в одному випадку і якої немає в іншому, є причиною явища, котре досліджується»:

А. Метод єдиної подібності;

 Б. Метод єдиної розбіжності;

В. Метод супутніх змін;

Г. Метод решт;

Д. Метод прямого (емпіричного) аналізу і синтезу.

8. Визначте послідовність основних етапів опрацювання гіпотези при проведенні наукового дослідження:

5-А. Перевірка висунутої гіпотези на практиці;

3-Б. Оцінка ефективності висунутих різних припущень та вибір найбільш вірогідного;

1-В. Спроба пояснити досліджуване явище на основі відомих фактів і теорій;

2-Г. Висунення припущень про причини і закономірності досліджуваного явища;

4-Д. Дедуктивне виведення з висунутого припущення можливих наслідків.

9. Вкажіть метод встановлення причинно-наслідкового зв’язку, який передбачає: «коли виникнення або зміна одного явища викликає певну зміну іншого явища, то обидва вони перебувають у причинному зв’язку між собою»:

А. Метод єдиної подібності;

Б. Метод єдиної розбіжності;

 В. Метод супутніх змін;

Г. Метод решт;

Д. Метод прямого (емпіричного) аналізу і синтезу.

10. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А-1. Теорія;

В-2. Судження;

Г-3. Наукова концепція;

Б-4. Знання.

А. Вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, спрямованих на тлумачення певного явища;

Б. Перевірений практикою результат пізнання дійсності, адекватне її відбиття у свідомості людини;

В. Думка, в якій за допомогою зв’язку понять стверджується або заперечується що-небудь;

Г. Система поглядів, теоретичних положень, основних думок щодо об’єкта дослідження, які об’єднані певною головною ідеєю;

Д. Правило, що виникло в результаті об’єктивно осмисленого досвіду.

11. Оберіть вірні відповіді (3 варіанти).

До наукової гіпотези обов’язково пред’являються такі вимоги:

А. Гіпотеза має відповідати встановленим у науці законам;

Б. Гіпотеза повинна вирішувати лише фундаментальні наукові проблеми;

В. Гіпотеза повинна допускати можливість її підтвердження або спростування;

Г. Гіпотеза не повинна містити протиріч, які забороняються законами формальної логіки;

Д. Гіпотеза повинна бути оприлюдненою.

12. Вкажіть метод встановлення причинно-наслідкового зв’язку, який передбачає: «якщо складне явище викликане складною причиною, котра являє собою сукупність певних обставин, і відомо, що деякі з них є причиною частини явища, то решта цього явища викликається обставинами, що залишилися»:

А. Метод єдиної подібності;

Б. Метод єдиної розбіжності;

В. Метод супутніх змін;

 Г. Метод решт;

Д. Метод прямого (емпіричного) аналізу і синтезу.

13. Оберіть вірну відповідь.

Найбільш розвинена форма наукового знання, цілісна система істинних, перевірених практикою знань, що відображає закономірні, суттєві властивості, зв’язки, відносини предметів і явищ реального світу:

А. Науковий факт;

Б. Наукова гіпотеза;

В. Наукова концепція;

Г. Наукова ідея;

Д. Наукова теорія.

14. Оберіть вірні відповіді (3 варіанти).

Основними функціями теорії у науковому дослідженні є:

А. Пояснювальна функція;

Б. Методологічна функція;

В. Гіпотетична функція;

Г. Синтетична функція;

Д. Політична функція.


Диплом на заказ


1. тема государственного регулирования и поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия
2. Практичний внесок К.І.Рубинського в розвиток бібліотечної справи на Україні
3. продажу на ціну- Конкурентні Монопольні Регульовані Вплив конкуренції на ціну- Поясні
4. ~~рылыс ендірісін ~йымдастыруды~ негізгі ережелеріне с~йкес реттеліп отырылады.html
5. Методологические основы психологии
6. Введение Я преклоняюсь перед Великолепным Беспредельным в форме величайшего божественного сознания пер
7. Problems of Phonostylistics
8. Наружное и среднее ухо и их заболевания
9. Тема тренінгової програми- ldquo;ПОДОЛАННЯ СОРОМ~ЯЗЛИВОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВrdquo;
10. ТЕМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11. проницаемость горной породы при заполнении в ней порового пространства на 100 однородным веществом- жидкост
12. ТЕМА И ВИДЫ КАРТОЧЕК
13. зеркалом его духовной культуры и требовал от учителя мастерского владения словом- каждое слово сказанное
14. Памятники первобытной культуры- искусство Верхнего палеолита и неолита
15. Вологодский колледж коммерции технологии и сервиса Дневникотчет по практике для получ
16. Тема 2.1. Ощущения и восприятие
17. Геометрия Лобачевского
18. варианта Студенты шифр т
19. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли як ясла повнi
20. ВВЕДЕНИЕ Еще совсем недавно о брачном договоре можно было говорить лишь при характеристике семейного пра