Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 1 Завдання 1 Античність Спираючись на наведений текст поясніть як впливає онтологічне вчення Арісто

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


ВАРІАНТ 34

Тема 1

Завдання 1 (Античність)

Спираючись на наведений текст, поясніть як впливає онтологічне вчення Арістотеля на його політичні погляди стосовно відмінності між людьми?

«Природа влаштувала так, що фізична організація вільних людей відмінна від фізичної організації рабів: у останніх тіло є міцним, придатним для виконання фізичної праці, вільні ж тримаються прямо і для таких робіт непридатні. Проте вони придатні до політичного життя...Рабом за самою природою буває той, хто .. наділений таким розумом, що лише сприймає вказівки, сам же здатністю думати не володіє... В усякому випадку є очевидніш, що одні люди за своєю природою є вільними, інші - рабами, і цим останнім бути рабами і корисно, і справедливо». (Арістотель). -

ТЕМА 2,

Завдання 2 (Середні віки) *

З наведеної цитати, поясніть сутність так званої «теорії подвійної істини».

«Істину каже християнин, твердячи про створення світу та його першодвигун, хоча це припускається можливим з причини, сила якої перевершує силу природних причин. Істину каже той, хто стверджує, що шляхом природних причин і початків це є неможливим».

ТЕМА 3.

Завдання 3 (Відродження)

Визначіть нові пріоритети у ставленні до пізнання, завдань людини, що окреслені в даному твердженні.

«Будь-яке пізнання започатковується розумом та виходить із відчуттів. Серед відчуттів за шляхетністю походження та за гідністю першість належить зору». (Франческа Патриці). ТЕМА 4.

Завдання 4. (Філософія Нового часу)

У наведеному тексті монада тлумачиться як матеріальне утворення чи як елемент духовного світу?

«Монада...є... проста субстанція, що входить до складу складних; проста - значить така, що не має частин... Всяке створене буття - а, отже, і створена монада. -підлягає зміні і., такі зміни у монаді є безперервними. Нічого іншого не можна знайти у простій субстанції..., крім сприймань та їх змін. І тільки в них... с всі внутрішні дії простих субстанцій». (Г.В. Лейбніц) Тема 5

Завдання 5 (Просвітництво) Спираючись

На наведений текст, дайте відповідь на питання: Про які забобони йдеться?

«Я вважав би себе найщасливішим з посеред смертних, якби міг вилікувати людей від притаманних їм забобонів. Забобонами я називаю не те, що заважає нам пізнавати ту чи іншу річ, а те, що заважає нам пізнавати самих себе» ТЕМА 6

Завдання 6 (Німецька класична філософія)

З наведеного положення з'ясуйте, які інтелектуальні форми за Кантом приймають участь у створені знань. Поясніть Ваш вибір. Які з них є науковими, а які Кант відносить до емпіричних?

«Без сумніву, усяке наше пізнання починається з досвіду... Але хоч усяке наше пізнання і починається з досвіду, звідси не випливає, що воно цілком походить із досвіду... Досвід ніколи не дає своїм судженням, істинної... все загальності, він надає їм тільки умовну і


Диплом на заказ


1. Комерційний банк
2. творец мира является главной темой философских размышлений
3. База данных студентов
4. Инвестиционный менеджмент Место и роль инвестиций в развитии экономики и решении социальных пробл.html
5. Разведение пушных зверей
6. Упражнения в равновесии имеют большое прикладное значение
7. Тема 1. Педагогика- предмет категории структура ПЛАН Педагогика как наука и искусство
8. Прионные болезни человека
9. Защита операционных систем
10. Лабораторная работа ’ 8 Диалоговые программы на основе библиотеки классов MFC Цель
11. тематичних наук Київ ~ Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інсти
12. Куинджи АИ
13. 122013 6 17
14. смерть Как часто мы хотим заставить себя забыть о ней
15. на тему- Геоэкономические проблемы безопасности Юга России
16. Изобразительное искусство и компьютерная графика зимняя сессия 20132014 учебного года Предмет Перс
17. ubseduu А що нового у Вас Будь ласка розкажіть нам про себе Маючи в базі Ваші оновлені дані ми змо
18. Алкей
19. задержка психического развития 1
20. задание ’1 Для того чтобы правильно выполнить контрольное задание ’1 необходимо усвоить следующий грамма.html