Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Робота з довідниками

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Завдання для самостійної роботи

Тема: Робота з довідниками. Автоматизація обліку грошових коштів. Автоматизація обліку товарно-матеріальних цінностей. Автоматизація обліку необоротних активів. Автоматизація обліку витрат на виробництво та фінансово-розрахункових операцій.

Робота полягає в закріпленні набутих знань стосовно початків роботи з програмою «1С:Підприємство». Студентом повинні бути виконані наступні завдання:

 1.  Скопіювати безпосередньо у свою папку чисту інформаційну базу.
 2.  Перейменувати скопійовану базі наступним чином – База_прізвище.
 3.  Створити в базі власну фірму виходячи з запропонованого напряму діяльності (напрям діяльності студент обирає відповідно до номера в списку студентів групи). Заповнити початкові константи.
 4.  Внести до довідника Фізичні особи інформацію про директора (директором фірми є сам студент), бухгалтера, касира та ще 2 працівників, залежно від напряму роботи фірми.
 5.  Внести до довідника Співробітники організації інформацію про директора (директором фірми є сам студент), бухгалтера, касира та ще 2 працівників, залежно від напряму роботи фірми.
 6.  Внести інформацією про гривневі, доларові та євро рахунки та каси фірми.
 7.  Внести кілька фірм в якості контрагентів власної фірми.
 8.  Внести інформацію про 5 необоротних активів, що є на фірмі.
 9.  Відобразити наявність початкових залишків у створених касах та на рахунках фірми.
 10.  Відобразити наявність початкових залишків по довільних 3-х ТМЦ.
 11.  Відобразити наявність початкових залишків по довільних 3-х основних засобах.
 12.  Відобразити наявність початкових залишків по довільних 2-х малоцінних активів.
 13.  Відобразити наявність початкових залишків по довільному нематеріальному активу.
 14.  Відобразити за допомогою необхідних документів придбання власною фірмою 3 потрібних для діяльності ТМЦ.
 15.  Провести інвентаризацію наявних ТМЦ по всіх існуючих місцях зберігання з оприбуткуванням нестач чи списанням надлишків окремих ТМЦ в деяких місцях.
 16.  Відобразити за допомогою необхідних документів оптовий продаж власною фірмою довільних 2 ТМЦ.
 17.  Відобразити за допомогою необхідних документів факт роздрібного продажу окремих 2 ТМЦ.

Напрями діяльності:

 1.  

 1.  Косметична фірма.
 2.  Іграшкова фірма.
 3.  Фармацевтична фірма.
 4.  Виробництво побутової хімії.
 5.  Бакалійне виробництво.
 6.  Виробництво спиртних напоїв.
 7.  Трикотажна фабрика.
 8.  Взуттєва фабрика.
 9.  Виробництво хутряних виробів.
 10.  Пошиття шкіряного одягу.
 11.  Поліграфічна фірма.
 12.  Автомобільна фірма.
 13.  Виробництво сувенірної продукції.
 14.  Виробництво біжутерії.
 15.  Виробництво м’яких меблів.
 16.  Виробництво вікон.
 17.  Виробництво побутової техніки.
 18.  Харчовий заклад.
 19.  Виробництво солодощів.
 20.  Виробництво спортивного одягу.
 21.  Виробництво спортивних товарів.
 22.  Виробництво канцелярських товарів.
 23.  Пошиття жіночого одягу.
 24.  Пошиття чоловічого одягу.
 25.  Пошиття дитячого одягу.


Завдання для ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Теми  6-12. Автоматизація обліку грошових коштів. Автоматизація обліку товарно-матеріальних цінностей. Автоматизація обліку в роздрібній торгівлі. Автоматизація обліку необоротних активів.

Для виконання індивідуального завдання для власної фірми у базі База_Прізвище повинні бути заповнені довідники «Фірма», «Співробітники», «Рахунки нашої фірми» і інші довідники інформація з яких необхідна для відображення наступних господарських операцій.

Відобразити господарські операції відповідними документами.

 1.  З каси підприємства переведено на основний рахунок в банк 150 євро (при курсі валюти 11,2 грн.).
 2.  Ваша фірма купує по безготівковому розрахунку за попередньою домовленістю 5 комплектів запчастин до відпарювальної машини по 90 грн./комплект та 2 л масла для швейних машин по 120 грн./л. Весь товар має забрати від постачальника Білокінь І.І.
 3.  У кінці робочого дня здійснюється операція інкасації грошей в касі та передачі їх в банк.
 4.  Ваша фірма купує за готівку 10 чоловічих піджаків у фірми «Арт-Моделс». Готівка на здійснення операції попередньо переводиться з банку в касу.
 5.  Ваша фірма повертає постачальнику 2 попередньо куплених чоловічих піджаки.
 6.  З каси підприємства видано працівнику Кролю А.В.250 грн. на купівлю 8 канцелярських наборів. Він витратив на них 240 грн., про що звітує та повертає решту невикористаних коштів у касу підприємства.
 7.  Вашою фірмою здійснено підняття роздрібних цін на 2 % на наступні товари: 10 дверних ручок (з цінами: 2,5 (купівельна), 2,6 (оптова), 3,75 (роздрібна)), 5 дверних рам (з цінами: 250 (купівельна), 280 (оптова), 350 (роздрібна)).
 8.  Ваша фірма купує 100 англійських фунтів за 1600 грн. При цьому фірма сплачує 1 % комісійних уповноваженому банку – банку «Трансбанк» та внесок у пенсійний фонд. Відобразіть вказану операцію за допомогою необхідних документів.
 9.  З роздрібного магазину «Магазин 1» продано 100 бра, роздрібна ціна яких 850 грн. за 1 шт. Відобразити дану господарську операцію за допомогою відповідних документів.
 10.  Наша фірма заключила договір на суму 1500 грн. з фірмою «Практик» № 55 від 16.05.09 року про сервісне обслуговування програми «1С:Підприємство 8.1» на поточний рік. Дану господарську операцію відобразити відповідними документами.

Література:

 1.  1С:Бухгалтерия 8.1. Базовая версия. Руководство пользователя. – Москва: Фирма «1С», 2008. – 403 с.
 2.  1С:Предприятие 8.1. Конфигурация «Бухгалтерский учет» для Украины. Руководство по ведению учета. – Москва: Фирма «1С», 2009. – 307 с.
 3.  Радченко М.Г. 1С Предприятие 8.1. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы – Питер: 1С-Паблишинг, 2008. – 512 с.
 4.  Самарина Е. В., Харитонов С. А.,. Чистов Д. В Секреты профессиональной работы с «1С:Бухгалтерией 8″. Учет производственных операций – 1С-Паблишинг, 2009.
 5.  Чистов Д.В., Харитонов С.А. Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8" (редакция 2.0). Задачи, решения, результаты – «1С-Паблишинг», 2011. – 460 с.

3
1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ
2. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук5
3. а техногенные катастрофы подразделяются- а катастрофы и аварии на транспорте авиационные железнодор
4. Применение новейших экономико-математических методов для решения задач
5. ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Кафедра менеджменту Розглянуто і ре
6. Несколько строк столбцов называются линейно независимыми если ни одна из них не выражается линейно через
7. Организация процесса конструирования программного обеспечения
8. Геодезические работы
9. Теоретическая часть 2
10. Текущие вопросы планирования кадровой работы
11. Лекция 2 13 Множество действительных чисел
12. Человек на войне (по повести Василя Быкова «Сотников»
13. Одно из преимуществ растрового формата сжатия GIF возможность чередования строк рисунка для улучшения ег
14. Скимия японская Уход фото
15. Регламентация и модернизация процессов в государственной власти
16. дитель Цена руб
17. 2003 N 15ФЗ от 2208
18. тематики и практический психолог
19. Введение Свет представляет собой электромагнитные волны
20. на тему