Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Політична карта світу

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Тема: Політична карта світу.

Питання:

 1.  Виписати з атласу приклади залежних територій.
 2.  Назвати форми державного правління з прикладами стан.
 3.  Назвати форми державного пристрою з прикладами країн.

Охрактеризувати країни за наведеною схемою.

Країна

Історико-географічний регіон

Форма державного устрою

Форма адміністративно-територіального устрою

Варіант 1. Білорусь, Сполучені Штати Америки,Індія.

Варіант 2. Німеччина, Японія, Польща.

Варіант 3. Велика Британія, Китай, Австралія.

План.

 1.  Типологія держав.
 2.  Міжнародні організації.

1. Держави можна поділяти за:

 1.  Економічними системами
 2.  За структурою зайнятості
 3.  За рівнем розвитку

ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ

Сьогодні розрізняють чотири типи економічних систем: традиційну, командну, ринкову й мішану. Традиційна економічна система — це така система, за якої господарські відносини будуються на основі традицій і звичаїв, вироблених століттями. Вона збереглася тільки в племінних общинах економічно відсталих країн.

Командна (планова) економічна система ґрунтується на державній власності, директивному ціноутворенні, централізованому плануванні та розподілі. У цій економічній системі питання, які стосуються видів виробленої продукції та цін на них, розв'язують державні органи.

Ринкова економічна система ґрунтується на приватній власності, конкуренції, вільному ціноутворенні й вільному обміні товарами. Основну роль у розподілі ресурсів і виборі товарів відіграють ціни. Ринкова система не ідеальна, вона має свої переваги й недоліки.

Завдання

Пригадайте, що ви знаєте про ринкову економічну систему з уроків «Економічної і соціальної географії України», і заповніть таблицю (учитель консультує, а за необхідності допомагає учням).

Переваги ринкової економіки

Недоліки ринкової економіки

Це саморегулююча, динамічна система з внутрішнім порядком і закономірностями.

Існують різні види власності на засоби виробництва, у тому числі приватна. Свобода підприємництва. Можна займатися будь-яким видом діяльності, який не заборонений законом. Обсяги виробництва й споживання регулюються через ринок. Ціни формуються під впливом попиту та пропозиції.

Підприємці діють в умовах конкуренції. Це дозволяє раціонально використовувати й розподіляти виробничі ресурси, орієнтувати виробництво на задоволення потреб споживачів, підвищувати якість вироблених товарів і наданих послуг, прискорювати технічний прогрес, підвищувати продуктивність праці

Має стихійний характер розвитку з чергуванням спадів і піків виробництва. Треба бути готовим до можливих кризових явищ, безробіття, банкрутства. Можливе формування монополій, які здійснюють диктат над споживачем.

Ціни на товари та послуги коливаються.

Відсутність ефективних механізмів для розв'язання соціальних проблем.

Обмежені можливості розвитку фундаментальних наукових досліджень.

Відсутність ефективних механізмів захисту довкілля. Відбувається розшарування суспільства, з'являються бідні й багаті

Зараз найбільшого поширення набуває мішана економічна система. Це пов'язано з тим, що навіть у ринковій економіці держава відіграє важливу роль. Використовуючи законодавчу й виконавчу владу, вона визначає податкову політику, регулює дії монополій, контролює деякі ціни (наприклад на енергоносії).

Завдання

Чи погоджуєтеся ви з такою думкою: світова економічна криза показала, шо держава не тільки може, але й повинна регулювати багато видів діяльності, у тому числі у фінансовій сфері. Наведіть аргументи на користь цієї точки зору.

КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА СТРУКТУРОЮ ЗАЙНЯТОСТІ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ.

Найважливішим показником, за яким визначають, до якої групи країн належить держава за рівнем розвитку суспільства, є частка зайнятих у сільському господарстві (від загальної кількості тих, хто працює). Як правило, чим менша частка населення зайнята в сільському господарстві, тим вищим є рівень розвитку країни.

Ще 150 років тому в більшості країн світу основною галуззю було сільське господарство. У XX ст. за своїм значенням його випередила промисловість. Але в кінці XX — на початку XXI ст. у ряді найрозвиненіших країн і вона поступилася своїм місцем невиробничій сфері — банківському сектору, сфері послуг, туризму.

Можна зробити висновок, що більшість країн у своєму розвитку послідовно проходять кілька стадій: аграрне суспільство — індустріальне суспільство — постіндустріальне суспільство. Відповідно до цих стадій розвитку країни поділяють на п'ять груп.

Завдання

Користуючись джерелами географічних знань, охарактеризувати групи країн за структурою зайнятості в галузях економіки (учитель консультує, а за необхідності допомагає школярам).

(1) Аграрні, Це найменш розвинені країни світу, в основному африканські — Малі, Чад, Мозамбік, Гамбія, Ефіопія. У сільському господарстві таких країн зайнято понад 60 % працюючого населення.

 1.  Аграрно-індустріальні. У сільському господарстві цих країн зайнята значна
  частка працюючих (30—60 %). Але й на промисловість також припадає їх помітна частка (близько 20 %). Прикладами таких країн можуть бути Колумбія
  й Перу в Південній Америці, Індія, Монголія і Пакистан в Азії. Рівень розвитку цих країн також переважно невисокий.
 2.  Індустріально-аграрні. У сільському господарстві цих країн зайнято 15—30 %
  працюючих, а найбільша їх частка припадає на промисловість. Хоча рівень
  розвитку таких країн близький до середнього, але господарство багатьох із них
  розвивається швидкими темпами. До цієї групи належать, зокрема, Туреччина, Бразилія, Аргентина, Україна, Росія, Румунія, Польща.
 3.  Індустріальні. Особливістю цих країн є те, що в сільському господарстві зайнята дуже мала частка працюючих — приблизно 10% і менше. При цьому
  головні надходження ззовні такі держави отримують від експорту промислових товарів. Більшість індустріальних країн розташовані в Європі (Норвегія,
  Ісландія, Бельгія, Мальта, Данія).
 4.  Постіндустріальні. Зайнятість у сільському господарстві цих країн теж мала
  (менше ніж 10%), але головні надходження пов'язані в них уже не з промисловістю, а зі сферою послуг, експортом капіталу, туризмом тощо. Таких країн
  у світі ще небагато, серед них — США, Велика Британія, Франція, Японія,
  Німеччина.

ПОДІЛ ДЕРЖАВ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ

Типологія країн за Б.П. Яценко

Типи країн

Підтипи країн

Країни

Економічеськи розвите країни

Головні країни

(країни „великої вісімки”)

Малі промислово розвинені країни

Промислово розвинені країни Південної півкулі

США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Росія

Нідерланди, Бельгія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Норвегія, Данія, Австрія і ін.

Австралія, Нова Зеландія, Республіка Південна Африка

Середне розвинені країни перехідної економіки

Країни, які із запізненням стали на шлях капіталістичного розвитку

Країни нової індустріалізації

Іспанія, Португалія, Греція, Туреччина та інш.

Сінгапур, Мексика, Аргентина, Уругвай, Бразілтя, Чилі, Південна Корея

Постсоціалістичні країни перехідної економіки

Постсоціалістичні країни Євразії

Молоді незалежні держави

Угорщина, Румунія, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Югославія (Сербія та Чорногорія), Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Албанія, Монголія

Росія, Україна, Белорусь, Литва, Латвія, Естонія, Молдавія, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, узбекистан, Киргистан, Таджикистан, Туркменістан

Країни, які розвиваються

Країни з порівняно зрілою структурою господарства

Країни, які здобувають нафту

Менш розвинені країни

Індия, Пакистан, Таїланд, Філіппіни, Індонезія, Венесуела, Перу, Колумбія, Еквадор, Марокко, Туніс, Єгипет і ін.

Саудовськая Аравія, Кувейт, ОАЕ, Ірак, Іран і ін.

Ефіопія, Сомалі, Танзанія, Чад, Малаві, Бангладеш, Емен, Афганістан і ін.

Запитання та завдання

 1.  Назвіть види економічних систем.
 2.  Розкажіть про класифікацію країн за структурою зайнятості в галузях
  господарства.
 3.  Що таке аграрна країна? Чим вона відрізняється від індустріальної?
 4.  Назвіть характерні риси постіндустріальних країн та наведіть приклади
  таких країн.

Ігрова Хвилинка. Чи знаєте ви країни світу!

Укажіть офіційну назву країни за її неформальною назвою: 1) Країна Сонцяля, що сходить (Японія); 2) Країна Вранішньої Свіжості (Корея); 3) Країна Тюльпанів (Нідерланди); 4) Острів Свободи, або Довга зелена ящірка з очами з води й каменю (Куба); 5) Смарагдовий (Изумрудный) Острів (Ірландія); 6) Піднебесна (Китай); 7) Країна Кленового Листя (Канада); 8) Країна Тисячі Островів (Індонезія); 9) Країна Тисячі Озер (Фінляндія); 10) Країна Льоду і Вогню, або Пустельник Атлантики (Ісландія).

Проблемні запитання

1. Точка зору про те, що країни з високими показниками ВВП на душу населення обов'язково мають високий рівень життя, не завжди відповідає  дійсності. Рівень життя може бути відносно низьким при високих показниках обсягів виробництва. Як приклад можна навести ряд країн Африки. Наприклад, Габон має показник ВВП на душу населення — 15,1 тис. дол. США, а Екваторіальна Гвінея — 30,6 тис. дол. США (більший, ніж Італія), але при цьому рівень життя населення низький. Чим би ви пояснили цю невідповідність?

Робота у групах

1. Складіть порівняльну таблицю «Ринкова та командна системи господарювання» (за зразком).

Ринкова економіка

Командна економіка

Ґрунтується на приватній власності, конкуренції, вільному ціноутворенні й вільному обміні товарами. Саморегулююча, динамічна система із внутрішнім порядком і закономірностями, але вона має стихійний характер розвитку із чергуванням спадів і піків виробництва.

Відбувається розшарування суспільства, з'являються бідні й багаті

Ґрунтується на державній власності, директивному ціноутворенні, централізованому плануванні й розподілі. Державна власність на засоби виробництва.

Держава обмежує види діяльності, але гарантує робоче місце, певний рівень життя, безкоштовну освіту й медичну допомогу. Немає істотного соціального розшарування суспільства

 1.  Для того щоб наздогнати розвинені країни, деякі, у першу чергу нові індустріальні, країни використовують моделі «наздоганяючого» розвитку. Суть однієї з моделей полягає в підтримці більшості галузей національної економіки, повній або частковій монополії на зовнішню торгівлю, розвитку імпортозамінних виробництв, обмеженні доступу конкуруючих товарів і капіталів на внутрішній ринок, неконвертовеності національної валюти (це стримує вивіз капіталу за кордон), формуванні й розвитку внутрішнього ринку. Інша модель націлює на створення конкуренто спроможних галузей, що виготовляють продукцію на експорт, при цьому залучається іноземний капітал, у тому числі й шляхом надання податкових пільг. Важливою умовою існування цієї моделі є стабільна й передбачувана ситуація в країні, низькі податки. Як ви вважаєте, наскільки перелічені «рецепти» використовуються або можуть бути використані в Україні? Запропонуйте свою модель «наздоганяючого» розвитку для України (урахуйте, що багато країн використовували елементи обох моделей).
 2.  Середній показник ВВП на душу населення для 25 високорозвинених країн становить 29,5 тис. дол. США, а для 25 країн із низьким показником — 793 дол. США. Різниця середніх показників становить 37,2 разу. Ще більш значний розрив існує між середніми показниками верхньої й нижньої десятки — 53,6 разу. Чим би ви пояснили такі розбіжності?
 3.  Деякі фахівці називають найбідніші країни світу вагоном, який відстав і ніколи не наздожене потяг, що швидко рухається. Спробуйте знайти аргументи «за» та «проти» цього твердження.

Робота в групах

1. Укажіть основні періоди (етапи) формування політичної карти світу, наведіть приклади держав (регіонів), переважаючу форму державного правління й типи країн (за зразком).

Назва та часовий проміжок періоду 

Приклади держав та історико-географічних регіонів 

Переважаюча форма державного управління 

Тип країн 

Стародавній, IV тис. до н. е.— кінець IV ст. н. е. 

Месопотамія, Єгипет (Південно-Західна Азія, Південна Африка). Потім формуються наймогутніші держави давнини: Давня Греція, Давній Рим, Китай, давньоіндійські держави (Західна Європа, Східна Азія, Південна Азія) 

Абсолютні монархії (з'являються республіки)

 

Аграрні 

Середньовічний, початок V — середина XVII ст. 

Візантія, Київська Русь, Священна Римська імперія, Іспанія, Португалія, Англія (Східна Європа, Західна Європа) 

Абсолютні монархії 

Аграрні 

2. Використовуючи статистичні дані, охарактеризуйте географію найбільш економічно потужних країн світу (статистичні дані для кожної групи подаються на окремому аркуші).

Найбільші економіки світу

Місце у світі 

Країна (територія) 

ВВП, розрахований за паритетом купівельної спроможності 

млрд дол. 

Частка у світі, % 

на душу населення, тис. дол. 

1 

США 

13021 

20,0 

43,1 

2 

Китай 

9964 

15,3 

7,5 

3 

Японія 

4171 

6,4 

32,4 

4 

Індія 

4159 

6,4 

3,7 

5 

Німеччина 

2559 

3,9 

31,0 

6 

Велика Британія 

2122 

3,3 

35,2 

7 

Франція 

1935 

3,0 

31,5 

8 

Італія 

1 791 

2,8 

30,1 

9 

Росія 

1692 

2,6 

11,8 

10 

Бразилія 

1665 

2,6 

8,9 

11 

Іспанія 

1215 

1,9 

27,0 

12 

Канада 

1 164 

1,8 

35,9 

13 

Мексика 

1133 

1,7 

10,6 

14 

Південна Корея 

1065 

1,6 

20,8 

15 

Індонезія 

1055 

1,6 

4,7 

16 

о. Тайвань 

672 

1,0 

29,2 

17 

Австралія 

663 

1,0 

31,6 

18

Туреччина

610

0,9

8,0

19

ПАР

605

0,9

12,2

20

Іран

597

0,9

8,5

Разом

52442

80,6

2. XX ст. стало століттям катастрофічних в історії людства військових конфліктів. Тому питання безпеки призвели до появи утворення міжнародних організацій. Найавторитетнішою у світі організацією є ООН - Організація Об’єднаних Націй, (утворена у 1945 р. з метою підтримки миру, безпеки та розвитку і співпраці між країнами. У  1999 р. до складу ООН входило вже 188 держав. Такі підрозділи ООН як, ЮНЕСКО (комітет з питань освіти, науки і культури – штаб-квартира у Парижі), МВФ (Міжнародний валютний фонд: впорядковує валютно-фінансові відносини між країнами, надає кредитну допомог), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (надає довготривалі кредити), Рада Безпеки (найважливіший орган ООН, що відповідає за підтримку миру та безпеки). Штаб - квартира ООН знаходиться у Нью-ЙорціША).

  Наступна організація НАТО - у 1949 р. внаслідок підписання Північноатлантичного договору. Цей союз утворюють США, Велика Британія, Бельгію, Нідерланди, Люксембург, Канада, Італія, Португалія, Норвегія, Данія, Ісландія, з 1952 р. - Туреччина и Грецію (пішла за складу у  1974 р. і повепнулась у 1980 р.), з 1955 р. - ФРН, з 1982 р. - Іспанія (не
бере участ
і у військових справах), з 1999 р.- Польща, Угорщина,
Чех
ія. У 1996 р. із складу військової організації пішла - Франція. Статут НАТО передбачає забезпечення свободи і безпеки всіх її членів за допомогою військових і політичних засобів, які відповідають принципам ООН. Штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі (Бельгія).

  У 1949 р. була заснована і  Рада Європи (РЄ), націлена на досягнення більшої інтеграції в області прав людини. Для цього РЄ уніфікує законодавства різних країн, проводить експертизу рівня прав особи в конкретній країні. Штаб-квартира РЄ знаходиться в Страсбурзі (Франція).

  У 1992 р. європейське співтовариство підписало в Маастріхте (Нідерланди) договір про створення Європейського Союзу (ЄС), який об'єднав 12 країн (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Франція). У 1994 р. в ЄС ввійшли Австрія, Норвегія, Фінляндія і Швеція. У 2004 р. - Естонія, Латвії, Литва, Кіпр, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія. Метою ЄС є створення "Європи без меж", що передбачає формування політичного, економічного і валютного союзу (грошова одиниця - євро), завершення формування єдиного внутрішнього ринку – усунення всіх перешкод на шляху вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і людей (єдине європейське громадянство).

  Найбільшим міжнародним об'єднанням на постсоціалістичному просторі є СНД – Співдружність незалежних держав,  в яку спочатку (8 грудня 1991 р.) входили Росія, Україна і Білорусь. Метою створення СНД був розвиток співпраці країн – колишніх республік СРСР, зв'язаних багаторічними традиціями і інтеграцією. За два тижні, 21 грудня 1991 р. до договору приєднався Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан. Сферами співпраці СНД є: забезпечення  прав і свобод людини, координація із зовнішньополітичної діяльності, формування загального економічного простору, розвиток систем транспорту і зв'язку, охорона здоров'я населення і навколишнього середовища, соціальна і міграційна політика, боротьба з організованою злочинністю, охорона зовнішніх меж. Орган СНД, що постійно діє, - координаційно-консультаційний комітет – знаходиться в Мінську (Білорусь).

  Авторитет в світі має і  такі міжнародні організації як ОПЕК (Організація країн - експортерів нафти), АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії), ОАЄ (Організація африканської єдности) і ін.

НАЙВАЖЛИВІШІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Розширення економічних зв'язків між окремими країнами і регіонами світу викликало в другій половині XX ст. посилений розвиток міжнародної економічної інтеграції — процесу взаємного зближення і взаємодоповнення господарств країн світу. Унаслідок цього у світі виникли численні міжнародні економічні організації. Однією з найважливіших є Світова організація торгівлі (СОТ). Її членами є понад 150 країн світу (серед них і Україна). Найважливішими завданнями СОТ є:

а) розвиток міжнародної торгівлі на основі справедливої і чесної конкуренції;

б) сприяння зростанню виробництва та обміну товарами і послугами між
країнами світу;

в) створення у світі більшої кількості робочих місць.

Завдяки діяльності СОТ на сьогодні 95 % світової торгівлі регулюється правилами цієї організації.

Приклад успішної діяльності ЄС викликав появу економічних інтеграційних об'єднань в інших регіонах світу. Так у 1992 р. була створена Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), до складу якої увійшли і США, Канада і Мексика; у 1991 р. був створений Південноамериканський  спільний ринок (МЕРКОСУР), до якого увійшли Бразилія, Аргентина, Уругвай, Парагвай та ін.

Запитання та завдання

 1.  Дайте оцінку економіко-географічному положенню однієї з країн за планом: а) у якому історико-географічному районі розташована; б) яке положення — центральне чи периферійне — займає в регіоні; в) із якими країнами межує; рівень їх розвитку; г) до яких морів має вихід; д) розташування щодо найважливіших світових економічних центрів — США, Західної Європи та Східної Азії; е) розташування щодо найважливіших транспортних коридорів.
 2.  На прикладі України покажіть позитивні й негативні наслідки вступу до
  СОТ (один із варіантів поданий у таблиці).

Позитивні наслідки

Негативні наслідки

Усунення бар'єрів у торгівлі з більшістю країн світу і як наслідок — здобуття рівних прав у міжнародній торгівлі.  Збільшення ринку збуту виробленої в Україні продукції.

Більш широкий доступ до прогресивних  технологій.

Забезпечення передбачуваності та послідовності державної політики через дотримання зобов'язань, узятих під час  вступу до СОТ.

Українські споживачі отримають більше можливостей для придбання якісних товарів.

Покращання привабливості України для внутрішніх та зовнішніх інвесторів

Скорочення державних програм підтримки сільського господарства.

Широкий доступ товарів іноземного виробництва може привести до того, що деякі місцеві підприємства не витримають високого рівня конкуренції. Буде відбуватися перерозподіл ресурсів на користь великих підприємств.

На економіку країни будуть впливати несприятливі явища, які періодично відбуваються у світовому господарстві (наприклад, глобальна фінансова криза)

Проблемні запитання

 1.  Пригадайте з курсу «Економічна й соціальна географія України», з якими країнами Україна має найбільш тісні зовнішньоекономічні зв'язки. Чи вважаєте ви, що саме на ці держави повинні бути зорієнтовані основні вектори зовнішньої політики України? Чи відповідає ваша точка зору існуючому стану речей? Висловите свою думку щодо основних напрямків зовнішньої політики України.
 2.  Жителі однієї з найуспішніших країн Європи — Норвегії — не дали згоди на вступ до ЄС. Назвіть можливі причини цього рішення.
 3.  Протягом останніх п'ятдесяти років у розвитку міжнародної економічної інтеграції відбувається рух від простих форм об'єднання, наприклад утворення зон вільної торгівлі, коли знижуються або скасовуються мита, до більш складних, наприклад, загальний ринок, коли через кордон вільно переміщаються не тільки товари, але й послуги, люди й капітали. Це створює рівні умови для розвитку, скасовує економічні бар'єри між країнами.
 4.  Найвища на сьогоднішній день форма інтеграції — економічний і валютний союз. По суті ми спостерігаємо своєрідну еволюцію форм економічної інтеграції. Подібні процеси відбуваються і в живій природі, коли різні форми життя постійно розвиваються, удосконалюються й виживають найбільш пристосовані.
 5.  Ми порівняли розвиток й удосконалення форм міжнародної інтеграції з еволюцією органічного миру. Знайдіть сильні й слабкі сторони цього порівняння. У якій мірі для розвитку міжнародної економічної інтеграції можна застосувати такі слова: спадковість, мінливість, боротьба за існування, природний добір?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання: 1. Підготувати повідомлення про міжнародні організації.

 1.  Робота з атласом і контурною картою (виконати завдання: с. 1-3).

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1.  Укажіть склад і типові риси одного з типів країн на свій розсуд.
 2.  Які чинники обумовили появу індустріальних країн?
 3.  Як ви вважаєте, чим зумовлений зв'язок між показником ВВП на душу
  населення та рівнем освіти?
 4.  Чим би ви пояснили значні відмінності між країнами, що розвиваються?
 5.  Ступінь державного втручання в економіку є суперечливим питанням. Зберіть дані про це й дайте відповідь: чи можна сказати, що у Франції та Швеції роль держави в економіці досить висока й це позитивно впливає на рівень життя, а в США роль держави в економіці нижча й це знижує соціальні стандарти в країні?
 6.  Випереджальне завдання. Підготуйте характеристику країн за їх розташуванням   в   історико-географічних   регіонах,   формою   правління,
  адміністративно-територіальним устроєм, а також за типом розвитку (розвинені країни, середньорозвинені країни, постсоціалістичні країни, країни, що розвиваються, країни централізовано керованої економіки: 1) Іспанія (Королівство Іспанія), 2) Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія),
  3) Єгипет (Арабська Республіка Єгипет), 4) Філіппіни (Республіка
  Філіппіни), 5) Швеція (Королівство Швеція), 6) Індонезія (Республіка Індонезія), 7) Іран (Ісламська Республіка Іран), 8) Аргентина (Аргентинська Республіка), 9) Алжир (Алжирська Народна Демократична Республіка), 10) Демократична Республіка Конго (ДРК, колишня Заїр), 11) Південна Африка (Республіка Південна Африка), 12) Румунія (Держава Румунія).
 7.  Коли був створений Європейський Союз (ЄС)? Наведіть приклади країн,
  які належать до цієї організації.
 8.  Охарактеризуйте склад і мету діяльності Світової організації торгівлі.
 9.  Пригадайте, з лідерами яких держав зустрічалися перші особи України
  (Президент, Прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради) останнім часом. Які
  питання обговорювалися? Із лідерами яких країн контакти на найвищому
  рівні відбуваються найчастіше? Чим би ви це пояснили?
 10.  У статті 1 Статуту Ради Європи говориться, що метою діяльності цієї ор
  ганізації є досягнення єдності між її членами в ім'я захисту і здійснення
  ідеалів і принципів, що є їхнім загальним надбанням, і сприяння їхньому
  економічному та соціальному прогресу. Як ви вважаєте, якими шляхами
  можна досягти цієї мети?
 11.  Україна намагається реалізувати курс на входження до європейських
  структур і в той же час активно будувати свої відносини з Російською Фе
  дерацією. Як успішно вирішити це завдання?
 12.  Складіть розгорнутий план повідомлення за темою «Майбутнє міжнарод
  них організацій і місце в них України». Для прикладу можна взяти ООН,
  Європейський Союз або СНД.

Контрольна робота. Теми: «Вступ», «Політична карта світу»,

Тестові завдання

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть історичну подію, одним із наслідків якої стало утворення світової соціалістичної системи.

А Перша світова війна         В Закінчення «холодної війни»

Б Друга світова війна          Г Здобуття незалежності більшістю африканських країн

2. Укажіть найважливіші зміни на політичній карті, пов'язані з останнім
етапом її формування.

А Німеччина розділена на дві держави — ФРН і НДР на карті з'явилися нові держави — Філіппіни, КНДР, Республіка Корея

Б   Розпад Австро-Угорщини, Османської та Російської імперій

В Захоплення європейськими державами значних територій у Новому Світі

Г Розпад СРСР, СФРЮ та Чехословаччини об'єднання ФРН і НДР у єдину державу.

3. Укажіть державну форму правління, що переважає в сучасному світі.

А Абсолютна монархія                        В Республіка

Б Теократична монархія                     Г Конституційна монархія

4. Укажіть, до якого типу країн належить держава, в сільському господар
стві якої зайнято від 35 до 59 % працюючих.

А         Аграрні                             Б          Аграрно-індустріальні

В          Індустріальні                   Г           Постіндустріальні

5. Укажіть дві підгрупи середньорозвинених країн.

А Країни з відносно зрілою структурою господарства та країни — великі експортери нафти

Б Країни, що із запізненням стали на шлях інтенсивного розвитку ринкової економіки, та країни нової індустріалізації

В   Малі розвинені країни Європи та країни переселенського капіталу

Г   Країни-члени СНД та постсоціалістичні держави Євразії

 6. Укажіть місто, у якому розташована штаб-квартира ЮНЕСКО.

А         Нью-Йорк                          Б          Лондон

В          Рим                                    Г          Париж

Завдання на встановлення відповідності

7. Установіть відповідність між назвами регіонів і типами країн, до яких належить більшість розташованих у них держав.

1    Центральна Європа                  А          Розвинені

2   Тропічна й Південна                Б           Ті, що розвиваються, найменш розвинені

      Африка     В           Постсоціалістичні

3     Північна Африка                     Г          Країни централізовано керованої економіки

4    Англо-Америка                       Д           Ті, що розвиваються, із відносно зрілою                                         

                         структурою господарства

8. Укажіть відповідність між назвами міжнародних організацій і завданнями. Які вони розв’язують.

1     Організація ООН                      А       Розвиток міжнародної торгівлі на основі

  із питань освіти, науки                         справедливої, чесної конкуренції, сприяння

  й культури (ЮНЕСКО)                         зростанню виробництва й обміну товарами і    послугами

2 Продовольча й                                        між країнами, створення робочих місць                                                                      

сільськогосподарська   Б      Вироблення конвенцій і рекомендацій із питань

 організація (ФАО)                 трудового законодавства й   покращення умов праці

3 Світова організація торгівлі        В      Організація досліджень, проведення наукових

  (СОТ)             конференцій стимулює наукову й творчу

4 Міжнародна організація праці            діяльність

  (МОП)     Г     Проведення експертиз з рівня захисту  прав особистості,

          як у законодавстві країн-учасниць, так і на практиці                                          

Д     Покращення харчування і якості життя,  удосконалювання

                                     виробництва, переробки й збуту продовольства, продукції

       сільського та лісового господарства, а також рибальства      

Завдання на встановлення послідовності

9. Установіть послідовність етапів розвитку країн світу, що знаходять відображення в структурі зайнятості їхніх трудових ресурсів.

А Індустріальна

Б Аграрна

В Постіндустріальна

Г Аграрно-індустріальна

10. Установіть послідовність міжнародних організацій залежно від кількості країн-учасниць (починаючи від найбільшої).

А ООН

Б ОПЕК

В СОТ

Г ЄС
1. тематика Теореми Ролля Лагранжа Коші
2. ВВЕДЕНИЕ Основные нравственные ценности определяя миссию профессии заключается в защите свободы права п
3. Реклама С
4. зерв тис грн сума тис грн пито резерв сума пито
5. Тематичний план 5 3
6. ИЛИАДА ГОМЕРА Как мы узнали в результате многолетних раскопок начатых в 1870 г
7. Тема 8 КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
8. Антигуа
9. Курсовая работа- Выходная ведомость о потребности в семенах культур для сельскохозяйственного предприятия
10. Использование фитонцидных растений для оздоровления воздуха помещений
11. The Wlter E. Wshington Convention Center locted in the hert of Wshington DC is home to mny ntionl nd interntionl events
12. Тема 4.3. Управление конфликтами1 1
13. Женские образы в произведениях Н. С. Лескова
14. на тему- Информационные банковские технологии
15.  Вакцина против полиомиелита в драже служит для создания искусственного активного иммунитета с целью проф
16. 2040 ~10 млрд В настоящее время характерной чертой размещения людей является его неравномерность
17. Лабораторная работа 7 Работа с файлами
18. ТЕМАТИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН кафедра ОТД Федеральный компонент Математика Что
19. тема права социального обеспечения
20. I m sorry to hve tken so much of your time it is so selfish of me