Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Встановлення реляційних зв~язків між таблицями ccess та попереднє заповнення таблиць даними 2 год

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Лабораторна робота № 3

Тема: Встановлення реляційних зв’язків між таблицями Access та попереднє  заповнення таблиць даними (2 год.)

Мета: Закріпити знання реляційних відношень та зв’язків в базі даних; придбати вміння працювати в режимі “Схема даних” та створювати реляційні зв’язки між таблицями

Теоретичні відомості

Типи зв’язків реляційної бази даних

Режим “Схема даних” СУБД Access

Порядок виконання роботи

В режимі “Схема даних” додати на екран всі 12 створених в попередніх лабораторних роботах таблиць та встановити  між ними 17 реляційних зв’язків згідно з наступним рисунком (рис.5).

Поради до виконання роботи:

  1.  В кожній з пари таблиць має бути не менше одного запису для того, щоб так само, як і на рисунку встановлювався зв’язок типу “один-до-багатьох”.
  2.  При встановленні зв’язків між полями таблиць необхідно встановити прапорці забезпечення цілісності даних, каскадного обновлення зв’язаних записів та каскадного знищення зв’язаних записів.
  3.  Значення поля для зв’язку підлеглої таблиці повинно відповідати значенню поля типу “лічильник” головної таблиці.

Рис.5. Схема даних додатку для оптового складу-магазину.

Вміст звіту

Власна схема даних, що включає 12 таблиць з встановленими між ними 16 реляційними зв’язками типу “один-до-багатьох”; зміст 2÷4 нових записів у кожній таблиці; висновки щодо конкретних недоліків чи незручностей у внесенні нових даних в базу.

Питання для самоперевірки

  1.  Які типи реляційних зв’язків (відношень) підтримує СУБД Access?
  2.  Чим характеризується відношення «один-до-багатьох»?
  3.  Чим характеризується відношення «багато-до-багатьох»?
  4.  Чим характеризується відношення «один-до-одного»?
  5.  Які основні можливості має режим “Схема даних” СУБД Access?
  6.  За яких умов може бути встановлений зв’язок типу “один-до-багатьох” з забезпеченням цілісності даних та каскадним обновленням/знищенням записів?
  7.  Що можна віднести до параметрів об’єднання таблиць СУБД Access?


1. Лекція 7- Судова психологія План- Психологічна характеристика професії судді та суддівської діяль
2. Архитектурные памятники Казанского Кремля.html
3. климатических и социальноэкономических условий Восточного Забайкалья
4. На тему- Оценка экономической эффективности инновационного проекта Выполнил- студент 4102
5. Совершенствование нормативного регулирования как важнейшего направления реформ бухгалтерского учета
6. КАМАЗа 2-30 На заметку Suprotec 2-45 Дорогами БАМа
7. Задание 1 [3
8. Переведення тварин до основного стада оформлюється Актом на переведення тварин із групи до групи
9. тематический класс В и гуманитарный соответственно Г учеников двух общеобразовательных классов тоже
10. Развитие гражданского права
11. 1] Экономические факторы [1
12. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13. Курсовая работа- Справочник радиолюбител
14.  Права покупателя при покупке товара ненадлежащего качества 1
15. на тему 06 основах государственного социального страхования
16. Характеристика авиационных приборов
17. Тема Злочини у сфері службової діяльності Мета
18. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса ~ Дисе
19. тема нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ действующая
20. Административные правонарушения