Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Встановлення реляційних зв~язків між таблицями ccess та попереднє заповнення таблиць даними 2 год

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Лабораторна робота № 3

Тема: Встановлення реляційних зв’язків між таблицями Access та попереднє  заповнення таблиць даними (2 год.)

Мета: Закріпити знання реляційних відношень та зв’язків в базі даних; придбати вміння працювати в режимі “Схема даних” та створювати реляційні зв’язки між таблицями

Теоретичні відомості

Типи зв’язків реляційної бази даних

Режим “Схема даних” СУБД Access

Порядок виконання роботи

В режимі “Схема даних” додати на екран всі 12 створених в попередніх лабораторних роботах таблиць та встановити  між ними 17 реляційних зв’язків згідно з наступним рисунком (рис.5).

Поради до виконання роботи:

  1.  В кожній з пари таблиць має бути не менше одного запису для того, щоб так само, як і на рисунку встановлювався зв’язок типу “один-до-багатьох”.
  2.  При встановленні зв’язків між полями таблиць необхідно встановити прапорці забезпечення цілісності даних, каскадного обновлення зв’язаних записів та каскадного знищення зв’язаних записів.
  3.  Значення поля для зв’язку підлеглої таблиці повинно відповідати значенню поля типу “лічильник” головної таблиці.

Рис.5. Схема даних додатку для оптового складу-магазину.

Вміст звіту

Власна схема даних, що включає 12 таблиць з встановленими між ними 16 реляційними зв’язками типу “один-до-багатьох”; зміст 2÷4 нових записів у кожній таблиці; висновки щодо конкретних недоліків чи незручностей у внесенні нових даних в базу.

Питання для самоперевірки

  1.  Які типи реляційних зв’язків (відношень) підтримує СУБД Access?
  2.  Чим характеризується відношення «один-до-багатьох»?
  3.  Чим характеризується відношення «багато-до-багатьох»?
  4.  Чим характеризується відношення «один-до-одного»?
  5.  Які основні можливості має режим “Схема даних” СУБД Access?
  6.  За яких умов може бути встановлений зв’язок типу “один-до-багатьох” з забезпеченням цілісності даних та каскадним обновленням/знищенням записів?
  7.  Що можна віднести до параметрів об’єднання таблиць СУБД Access?
1. методической работе Ульяновского института повышения квалификации и переподготовки работников образовани
2. Доклад- Оффшорный бизнес
3. Строка как специальная форма массива
4. з курсу ldquo;Основи педагогіки та психологіїrdquo; студента ІІІ курсу Департаменту Комп~ютерних ТехнологійП
5. тема является актуальной так как происходящие в России демократические преобразования курс на строительст.html
6. Экономика России в системе международного разделения труда
7. Контрольная работа 4 Unit 18 Выполнила Нигматуллаева А
8. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика
9. Меры пресечения в уголовном процессе
10. Информация и навыки полученные в процессе одного проекта часто позволяют определить направления дополнит
11.  Приготовить рабочее место для определения кислотности методом титрования по Михаэлису
12. . МЕХАНИКА И АКУСТИКА Поток энергии волны определяется формулой- 1 2 3 4
13. Истоки современного понимания термина культура
14. Биосфера термині т~н~ыш рет ~ылым~а ~ай жылы еегізілді 1875 Парниктік эффекті~ пайда болу себебі ~анд
15. Задание 1 Определение допусков по разным квалитетам для заданных размеров деталей Исходные данные- Э
16. реферату- Пригода бізнесу і його економічна основаРозділ- Підприємництво Пригода бізнесу і його економічна
17. 075.8 ББК 65.24я 73 Рецензенты- кафедра истории и теории социологии Уральского государственного универс
18. Общие требования безопасности1
19.  784 с OCR- Ихтик г
20. тематики НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ Методические указания для выполнения семестровой работы