Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Маса тіла Вивчення нового матеріалу 30 хв 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-27

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 24.1.2022

Урок 1/14. Взаємодія тел. Закон інерції

Мета уроку: ознайомити учнів з тим, що зміна швидкості тіла або його деформація можуть служити мірою дії на це тіло інших тіл.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

План уроку

Демонстрації

8 хв

1. Взаємодія різних тіл.

2. Взаємодія двох візків.

3. Явище інерції.

4. Відеофрагмент «Маса тіла»

Вивчення нового матеріалу

30 хв

1. У чому проявляється взаємодія тіл?

2. Закон інерції.

3. Маса тіла

Закріплення вивченого матеріалу

7 хв

1. Контрольні питання.

2. Навчаємося розв’язувати задачі.

3. Поміркуй і відповідай

1. У чому проявляється взаємодія тіл?

 •  у результаті дії на тіло його швидкість може змінюватися, а в результаті взаємодії тіла можуть деформуватися.
 •  За Арістотелем, сила — причина руху. Ісаак Ньютон здогадався, що причиною зміни швидкості тіл при падінні є притягання їх Землею. Воно діє на відстані: Земля притягує тіла, які не тільки перебувають поблизу її поверхні, притягання Землі поширюється набагато далі! зміна швидкості тіла або його деформація можуть служити мірою дії на це тіло інших тіл.

2. Закон інерції

Галілей відкрив перший закон механіки, що називають законом інерції:

 •  якщо на тіло не діють інші тіла, воно рухається з постійною за модулем і напрямком швидкістю або зберігає стан спокою.

Здатність тіла зберігати свою швидкість незмінною, якщо на нього не діють інші тіла, називають явищем інерції.

3. Маса тіла

 •  Інертність — властивість, що полягає в тому, що для зміни швидкості тіла на задану величину необхідно, щоб дія на нього іншого тіла тривала певний час. Властивість тіла — інертність — характеризується фізичноювеличиною: масою.
 •  Мірою інертності тіла є маса тіла.

Масу позначають звичайно буквою m.

Одиницею маси в СІ є 1 кілограм (кг). Маси двох тіл можна порівняти, якщо виміряти, як змінюються їхні швидкості при взаємодії.

Візьмімо два візки масами m1 й m2.

На одному з них закріпимо пружину, зігнемо й зафіксуємо ниткою. Якщо нитку перепалити, то під дією пружини бруски набувають швидкості v1 й v2 . За відношенням швидкостей візків можна порівняти й відношення їхніх мас:


Таким чином, відношення мас тіл обернено пропорційно відношенню їхніх швидкостей. А якщо маси тіл можна порівнювати, то їх можна й вимірювати.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

 1.  Наведіть приклади взаємодії тел.
 2.  Як рухається тіло, що не взаємодіє з іншими тілами?
 3.  Чи можна миттєво змінити швидкість тіла?
 4.  У чому проявляється властивість тіл, яка називається інертність?
 5.  Чому та сама сила надає різним тілам різні швидкості?
 6.  За яких умов тіло рухається за інерцією? Наведіть приклади.
 7.  Як пов’язані між собою маси взаємодіючих тіл і швидкості, набуті цими тілами?

Закріплення вивченого матеріалу

1. Навчаємося розв’язувати задачі

1. З гармати масою 3 т вистрілили в горизонтальному напрямку ядром масою 20 кг. При цьому ядро набуло швидкості 300 м/с. Якої швидкості набула гпрмата при віддачі?

Розв’язок. У результаті пострілу швидкість ядра змінилася від нуля до vя , а швидкість гармати — від нуля до vг. Зміна швидкостей взаємодіючих тіл обернено пропорційна їхнім масам: Звідси  Перевіривши одиниці величин і зробивши обчислення, одержуємо: vг = 2 м/c.

2. Куля масою 10 г, що летить горизонтально, потрапила в дерев’яний брусок масою 500 г, що лежав на гладкій горизонтальній поверхні, і застрягла в ньому. Якою була швидкість кулі, якщо брусок після пострілу набув швидкості 10 м/с? (Відповідь: 510 м/с)

2. Поміркуй і відповідай

1. Чому під час ожеледі водієві автомобіля слід бути особливо уважним, якщо перед ним їде інша машина, на задньому склі якої розміщена велика буква «Ш»? 2. Чому ми можемо стряхнути бруд і сніг із взуття? 3. Чи можна наведені нижче приклади охарактеризувати як рух за інерцією: а) Місяць рухається навколо Землі; б) поїзд іде з постійною швидкістю по прямолінійній ділянці дороги; в) снаряд після пострілу влучає у ціль; г) дерев’яний човник гой-

дається на хвилях?

Домашнє завдання-1

1. У-1: § 7.

2. Сб-1:

рів1 — № 8.5, 8.6, 8.8, 8.13, 8.14.

рів2 — № 8.25, 8.26, 8.27, 8.32, 8.33.

рів3 — № 8.36, 8.41, 8.42, 8.46, 8.47.

Домашнє завдання-2

1. У-2: § 9, 10 (п. 1-3).

2. Сб-2:

рів1 — № 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6.

рів2 — № 8.7, 8.9, 8.11, 8.12, 8.15.

рів3 — № 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27.

3. Д: Підготуватися до самостійної роботи № 6 «Закон інерції.Маса».

Завдання для самостійної роботи № 6 «Закон інерції. Маса»

Початковий рівень

1. Виберіть правильне твердження. Явище збереження швидкості тіла за відсутності дії на нього інших тіл називають...

А ...механічним рухом;

Б ...інерцією;

В ...вільним падінням.

2. Виберіть правильну відповідь. При пострілі із гвинтівки швидкість кулі дорівнює 500 м/с, а швидкість гвинтівки при віддачі 1,25 м/с. У якого тіла маса більше й у скільки разів?

А У гвинтівки більше в 40 разів.

Б У кулі менше в 625 разів.

В У гвинтівки більше в 400 разів.

Середній рівень

1. Фігурист масою 60 кг, стоячи на ковзанах на льоду, кинув уперед шматок льоду зі швидкістю 3 м/с. Знайдіть масу цього шматка, якщо в момент кидка фігурист відкотився зі швидкістю 40 см/с.

2. При взаємодії двох візків їхні швидкості змінилися на 20 см/с й 60 см/с. Маса більшого візка 600 г. Чому дорівнює маса меншого візка?

Достатній рівень

1. а) Вершник швидко скаче на коні. Що буде з вершником, якщо кінь спіткнеться? б) Чи змінилася маса повітря в балоні, якщо кран відкрили й частина повітря вийшла з балона? 2. а) Чому краплі дощу при різкому струшуванні злітають із одягу? б) Тіло перемістили із Землі на Місяць. Чи змінилася при цьому маса тіла?

Високий рівень

1. а) Чи рухатиметься вітрильний човен, якщо на його вітрила направити потік повітря з потужного вентилятора, що знаходиться у човні? У якому стані перебуватиме човен, якщо цей вентилятор буде дути повз вітрило? б) Чи можуть два нерухомих спочатку тіла в результаті взаємодії одне з одним набути однакових за числовим значенням швидкостей? Відповідь обґрунтуйте.

2. а) Лисиця, тікаючи від собаки, що її переслідує, часто рятується тим, що робить різкі раптові рухи убік саме в той момент, коли собака готовий схопити її зубами. Чому собака при цьому промахується?

б) За допомогою двох однакових буксирів зрушують з місця два судна. Сила натягу буксирного канату однакова. За якою ознакою можна встановити, маса якого із цих суден більша?
1. Реферат- Пневмонии Антибактериальная терапия Новые подходы к лечению
2. Практическая культура безопасности эксплуатации АЭС
3. О проведении в 20132015 годах эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет имеющих одного и б
4. Памятники героической обороны Севастопоя 1854-1855 гг
5. то Пробегаю взглядом по стенам они зеленые
6. Тема- Глобальный характер экологических проблем
7. Шпоры по стратегическому менеджменту
8. Degree Progrm of Informtion Technology 27
9. информационная цивилизация или информационное общество
10. сетевых адаптеров концентраторов коммутаторов и маршрутизаторов
11. з курсу ldquo;Безпека життєдіяльностіrdquo; студента 2 курсу ДКТ Підгорного Свєтослава Київ 199
12. подвальный этаж Этаж полностью или большей частью заглубленный в землю 4
13. варианты для выхода на объект и его рецепт
14. Использование товарных знаков
15. Русская провинция- город Усолье-Сибирское
16. Челябинский государственный университет Ю
17. х годов С появлением моста Пхукет начал привлекать внимание первых иностранных туристов
18. В Попова Марина 11ВПанарина Людмила 11В Английский язык Кривцунова А
19. либо психопатологию и составляющего более половины всех совершающихся в мире суицидальных действий приводи
20. адр-мклофелин Сердечная недостаточность- с