Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Розробка проекту Словник

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30Практична робота № 5 "Розробка проекту Словник"

 1.  Постановка завдання

Розробити програму, за допомогою якої користувач міг би скласти словник нових термінів. При необхідності в цей словник можна вносити зміни, доповнювати або скорочувати його. При виборі терміна на контрольній панелі з'являється його номер і загальна кількість слів у словнику.

                                  Малюнок 1

Пояснення: новими в цій програмі є  комбінований список ComboBox на сторінці палітри компонентів Standard, що поєднує рядок уведення c компонентом ListBox, вимикач CheckBox на сторінці палітри компонентів Standard, а також  функція MessageDlg.

2. План розробки програми

 1.  Відкрити новий проект.

                                                 Малюнок 2

 1.  Розмістити у формі компоненти відповідно до малюнка 2.

 1.  Зберегти проект під ім'ям, наприклад, Pr5.pas й Proj5.dpr

 1.  Запустити програму, потім закрити вікно проекту кнопкою Вихід.

 1.  Виконати наступні дії:

Виділений компонент

Вікно інспектора об'єктів

Ім'я властивості

Дія

BitBtn1

Properties

Caption

&Вихід

Kind

bkClose

ComboBox1

Propeties

Text

Вставити пропуск

Items

Двічі клацнувши мишею, відкрити String list editor. Увести кілька термінів, зберегти їх у файлі glostext.txt, попередньо переконавшись, що обрано потрібну папку.

 1.  Запустити програму, клацнути на стрілці компонента ComboBox1, вибрати зі списку, що відкрився, будь-який термін, а потім переконатися, що текст, який набирається в рядку уведення, у список не вноситься. Після цього закрити проект кнопкою Вихід.

 1.  Виконати наступні дії:

Виділений компонент

Вікно інспектора об'єктів

Ім'я властивості

Дія

Button1

Propeties

Caption

Додати

Events

OnClick

ComboBox1.Items.Add (ComboBox1.Text);

if ComboBox1.ItemIndex = -1 then ComboBox1.Text :='';

Останній оператор очищає рядок уведення після того, як текст із нього попадає в список.

 1.  Запустити програму й переконатися, що набрані в рядку уведення слова після натискання кнопки Додати додаються в  список ComboBox1.
 2.  Виконати наступні дії:

Виділений компонент

Вікно інспектора об'єктів

Ім'я властивості

Дія

Button2

Propeties

Caption

Видалити

Events

OnClick

if MessageDlg('Ви дійсно хочете видалити запис?',

mtWarning, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then

ComboBox1.Items.Delete(ComboBox1.ItemIndex);

Пояснення.

Дана умова означає, що при натисканні кнопки Видалити з'явиться діалогове вікно з питанням 'Ви дійсно хочете видалити запис?' із двома кнопками Yes й No. Тільки при натисканні кнопки Yes попередньо обраний термін буде вилучений зі списку.

MessageDlg є функцією із чотирма аргументами:

 1.  Повідомлення, яке потрібно відобразити,(в одинарних лапках).
 2.  Тип діалогового вікна - константи: mtWarning, mtError, mtInformation, mtConformation, що визначають спеціальну піктограму й заголовок діалогового вікна.
 3.  Список констант у квадратних дужках, що визначають присутні у вікні кнопки. Можливі значення - mbYes, mbNo, mbCancel, mbHelp.
 4.  Число, з яким асоційована тема довідки. Воно відмінно від нуля, якщо у вікні присутнє кнопка mbHelp, а програма має пов'язаний з нею файл довідки Windows.

Функція MessageDlg повертає константу, що визначає натиснуту користувачем кнопку.

 1.  Якщо запустити програму, додати в список й (або) видалити кілька рядків, закрити її, а потім знову запустити, помітимо, що внесені зміни не збереглися. Це пов'язане з тим, що в ComboBox завантажується первісний список.

 1.  Виконати наступні дії:

Виділений компонент

Вікно інспектора об'єктів

Ім'я властивості

Дія

Button4

Propeties

Caption

Зберегти

Events

OnClick

ComboBox1.Items.SaveToFile (‘glostext.txt’);

Form1

Events

OnCreate

ComboBox1.Items.LoadFromFile (‘glostext.txt’);

Пояснення.

Тепер при створенні форми в список ComboBox1 завантажується вміст файлу ‘glostext.txt’, а змінений список запам'ятовується в ньому при натисканні кнопки Зберегти.

 1.  Виконати наступні дії:

Виділений компонент

Вікно інспектора об'єктів

Ім'я властивості

Дія

Button3

Propeties

Caption

Редагувати

ComboBox1

Events

OnClick

num:= ComboBox1.ItemIndex;

Попередньо описати в розділі Var целочисленную змінну num.

Button3

Events

OnClick

ComboBox1.Items.Delete (num);

ComboBox1.Items.Add (ComboBox1.Text);

if ComboBox1.ItemIndex = -1 then ComboBox1.Text:='';

Пояснення.

 1.  Для виправлення помилок виділений рядок  видаляється зі списку, а виправлений рядок (тобто вміст рядка уведення) додається в список.
 2.  Нова змінна num необхідна для збереження номера обраного рядка. При внесенні змін обраним рядком стає рядок уведення, для якої ItemIndex = -1.

 1.  Для кнопок Додати, Редагувати, Видалити для збереження внесених змін необхідно додати:  

Виділений компонент

Вікно інспектора об'єктів

Ім'я властивості

Дія

Events

OnClick

ComboBox1.Items.SaveToFile (‘glostext.txt’);

 1.  Запустити програму й переконатися, що при виборі рядка та внесенні змін натискання кнопки Редагувати  змінений рядок вносить у кінець списку.

 1.  Передбачити режим роботи зі списком, що допускає тільки читання.

Пояснення. 

Комбіновані списки бувають 3 типів:

прості (simple) - список завжди відкритий;

що розкриваються (drop down) - список згорнуть;

незмінні (drop down list) - список згорнуть і можливий тільки вибір елемента зі списку.

Виділений компонент

Вікно інспектора об'єктів

Ім'я властивості

Дія

CheckBox1

Propeties

Caption

Тільки читання

Events

OnClick

if CheckBox1.Checked = False          then ComboBox1.Style:= csDropDown    else ComboBox1.Style:= csDropDownList;

Властивість Checked в обраного вимикача має значення True, а у вихідному стані - значення False.

 1.  У режимі Тільки читання, зробити недоступною кнопку Додати: 

Виділений компонент

Вікно інспектора об'єктів

Ім'я властивості

Дія

CheckBox1

Events

OnClick

if CheckBox1.Checked = false then Button1.Enabled := true else

Button1.Enabled := false;

Аналогічно зробити недоступними кнопки Редагувати, Видалити, Зберегти.

 1.  Зберегти проект, запустити й протестувати його.

3. Завдання

 1.  Передбачити можливість додавання термінів у список не тільки при натисканні кнопки Додати, але й при натисканні клавіші Enter.

Підказка. Для компонента ComboBox1 в оброблювач події onKeyPress вставити код: if Key = #13 then ...

 1.  Додати дві мітки й вивести на них загальну кількість термінів у списку й номер обраного терміна.

Підказка. Для компонента ComboBox1 в оброблювач події Change вставити код, що присвоює заголовку панелі значення ComboBox1.Items.Count, а в оброблювач події Click - код, що присвоює заголовку іншої панелі значення ComboBox1.ItemIndex+1, маючи на увазі, що перший термін має індекс 0, другий - 1 і т.д.

 1.  Зберігати всі зміни словника при закритті форми.

Підказка. Для компонента Form в оброблювач події CloseQuerry вставити код, що зберігає змінений список у файлі ‘glostext.txt'.

 1.  Зробити список відсортованим.

Підказка. Властивості Sorted компонента ComboBox1 привласнити значення True.

Контрольні запитання

 1.  Яка специфіка використання комбінованого списку ComboBox? Яких типів бувають списки?
 2.  Яке призначення вимикача  CheckBox?
 3.  Як при створенні проекту використовується функція MessageDlg? Які особливості використання цієї функції?
 4.  Як реалізувати вихід із створеного проекту за допомогою натискання кнопки (компонента на формі)?
 5.  Яке призначення String list editor? До якого компоненту він застосовується?
 6.  Що означає властивість компонента OnClick?
 7.  Як називається розділ програми, який слідує після службового слова Var? Які існують правила описання змінних?
 8.  Як практично зробити недоступною певну кнопку?
 9.  Як використовується оброблювач події CloseQuerry?
 10.  Як здійснити сортування списку?
1. 2014г
2. рефератів- 1 Правове положення жінки
3. демократического социализма
4. Сущностные особенности развития вредных привычек.html
5. Статистическая отчетность в правоохранительных органах
6. Аденауэр, Конрад
7. Сущность политических конфликтов Конфликты в России
8. Электромагнитных излучений природного или искусственного происхождения существует множество-это и радиот
9. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка Факультет специального
10. Тема 6.1 Анатомия спинного мозга
11. тема 2 Почему транспортной формой углеводов является глюкоза а в запас откладывается крахмал или гликоге
12. Time writer of plys short stories nd novels
13. Тема Державна система забезпечення якості лікарських засобів і виробів медичного призначення Оснащен
14. Мифологические представления славян
15. Детский сад 29 Александровского района Пермского края Конспект зимнего развлечения в
16. Золотое перо А в 1997м году он стал лауреатом премии Академии свободной прессы в номинации Профессион
17. тема часів АвстроУгорської імперії
18. Тема- Прадавнє коріння риторики
19. Отчет об изменениях капитала бухгалтерской финансовой отчетности Анализ формы 3 Отчет об изменениях
20. Алифатические нитросоединения.html