Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

реферату- Кримський природний заповідникРозділ- Екологія Кримський природний заповідник Перед тим як роз

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Назва реферату: Кримський природний заповідник
Розділ: Екологія

Кримський природний заповідник

Перед тим як розглянути Кримський природний заповідник, варто згадати, що природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

В Україні природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

Україна розглядає цей фонд як складову частину світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною. До природно-заповідного фонду України належать: природні території та об'єкти - природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища; штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової, історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.

Залежно від походження, інших особливостей природних комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками природи, мети і необхідного режиму охорони: заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні; пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні.

Законодавством Автономної Республіки Крим може бути встановлено додаткові категорії територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Кримський природний заповідник, найбільший у Криму й один з найстарших на Україні, був створений у 1923 р. на місці колишнього Заказника імператорських полювань і прилягаючих до нього землях. Загальна площа заповідника в даний час складає 44175 га, у тому числі філія «Лебедячі острови», що має міжнародне значення, як місце мешкання водоплавних і болотних птахів.

Складна геологічна структура, своєрідні кліматичні умови, унікальний рослинний і тваринний світ - усе це додає заповіднику виняткову наукову цінність. У заповідних лісах живуть олені, козулі, дикі кабани, муфлони, лиси, борсуки й інші ссавці.

В даний час тут відомо 1180 видів вищих рослин, серед них багато рідких, ендеміків, реліктів.

На території заповідника беруть свій початок самі великі гірські ріки Криму - Альма, Кача, Авунда, Дерекойка.

Найвища вершина Кримських гір - гора Роман-Кіш висотою 1545 м, також знаходиться в заповіднику.

Історія залишила тут свій багатий слід. Це і залишки древніх таврських поховань, Монастир святих Косьми і Даміана, каплиця, побудована на честь 300-річчя будинку Романових, унікальне джерело «Савлух-Су», Форельне господарство, Альтанка вітрів. Ці й інші унікальні визначні пам'ятки по праву користаються підвищеною увагою гостей і жителів Криму.

Щоб ознайомитися з Кримським природним заповідником, можна відвідати дуже цікавий Музей природи, що знаходиться в м. Алушті. Його експозиції розповідають про історію заповідника, його рослинному і тварині світі, сьогоднішній роботі його співробітників. Проводяться екскурсії і по території заповідника
1. Уголовно-правовая характеристика жестокого обращения с животными (ст.245 УК РФ)
2. На древнерусском языке говорили восточнославянские племена образовавшие в IX в
3. мишени Железами внутренней секреции являются специализированные органы которые выделяют образующиеся
4. Тюменский государственный университет Филиал в г.html
5. тематики Содержание Введение
6. ТВОЯ ЙОГА С 3012 ~ 8
7. Организация фестивальной деятельности в новых экономических условиях
8. Анализ действующей в России нормативной документации, регулирующей рынок вторичного сырь
9. 311 08396 РАЗРАБОТАНО Управлением пожарной безопасности военизированной охраны и гражданской обороны Ми
10. Рабочее время время в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распор
11. Инвентаризация основных средств
12. Лечение хронического простатита новые подходы
13. т сч 51 Кт сч 86 в сумме 105000 руб
14. і Зат есімдер тікелей сезім ар~ылы тану~а болатын д~ниедегі на~тылы н~рселерден су жыл~ы ай~ай тал т
15. такой вид психической деятельности который отражает лишь отдельные свойства явлений и предметов воздейст
16. .Информационное обеспечение систем управления и его состав
17. тематичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття науково
18. Проектирование организационной структуры управления машиностроительного предприятия
19. Критические состояния в практике врача
20. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм