Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Про страхування від 07

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


№ 78--------За правильність вирішення не відповідаю =)))))))

Відповідно до статті 20 Закону України «Про страхування» від  07.03.1996 № 85/96-  Страховик зобов'язаний:

1) ознайомити   страхувальника   з   умовами   та   правилами страхування;                 2) протягом двох робочих днів,  як тільки  стане  відомо  про настання  страхового  випадку,  вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальнику;                    3) при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату  або виплату  страхового  відшкодування  у  передбачений  договором  строк.  Страховик  несе  майнову  відповідальність  за несвоєчасне  здійснення страхової  виплати  (страхового  відшкодування)  шляхом  сплати   страхувальнику  неустойки  (штрафу,  пені),  розмір  якої  визначається  умовами  договору страхування або законом; { Пункт 3  частини  першої  статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }                                   4) відшкодувати   витрати,   понесені   страхувальником   при настанні   страхового   випадку  щодо  запобігання  або  зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;                 5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили   страховий   ризик,   або   збільшення   вартості  майна переукласти з ним договір страхування;      6)  не  розголошувати  відомостей  про страхувальника та його майнове  становище, крім випадків, встановлених законом; { Пункт 6 частини  першої статті 20 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }                          7)  надавати  Державній  автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх   справ  України  інформацію  про  укладення  договорів  обов'язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності  власників    наземних    транспортних   засобів,   що   підлягають  обов'язковому  технічному  контролю.  {  Частину  першу  статті 20 доповнено  пунктом  7  згідно із Законом N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }           Умовами договору страхування можуть  бути  передбачені  також інші обов'язки страховика. Відповідно до кодексу етики в страховій діяльності:                    2. Обов’язки страховиків по відношенню до клієнтів                 2.1. Страховики повинні із співчуттям і розумінням ставитися до кожного випадку нанесення шкоди будь-якому клієнту, а також зважати на почуття та емоції людей, які потрапили у важке становище, а також на дії, які можуть привести до погіршення ситуації із значно більшими за обсягами негативними наслідками.                      3. Обов’язки страховиків щодо забезпечення якості послуг, які ними надаються            3.1.Страховики зобов’язані дбати про якість послуг, що ними надаються, керуватися, зокрема, такими принципами:                  3.1.1. пропонувати клієнтові сукупність запобіжних заходів, що сприяють обмеженню ризику, а отже й витрат на страхування,                   3.1.2. інформувати клієнта відповідно до обсягу послуг, що йому надаються, про засади та правила, котрі застосовуються у страховій діяльності, та пояснювати пов’язані з ними права та обов’язки сторін у спосіб, що сприяє ухваленню клієнтом раціонального рішення,           3.1.3. не застосовувати в рекламі формулювань, що можуть ввести потенційних клієнтів в оману, зокрема, в тому, що стосується обсягу страхового покриття та умов договору страхування, а також мети укладення договору страхування,                3.1.4. надавати клієнтові інформацію, на яку він має право згідно із законодавством України,    3.1.5. пропонувати клієнтові страхування, що найбільш відповідає його потребам і можливостям. На мою думку, працівник повинен відмовити страховику.
1. Учет жилищных сертификато
2. на тему- Американская помощь голодающему населению Южного Урала в 19211923 гг
3. Древнерусское право
4. Економіка і підприємництво Напрям підготовки 6
5. 20г Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б
6. Курсовая работа- Государственный учет документов в архивах Республики Беларусь
7. Як він працює Прагнучи досягти фотореалістичних результатів багато фотографів вважають що сублімацій
8. Е Романовский территориальное управление ФСДН Дзержинск; Ю
9. І.Г. Купновицька доценти В
10. Задание 1 Вопрос- Выберите из предлагаемых правил те которые имеют отношение к морали- надо чистить зубы п
11. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ПБУ 3-2000.html
12. тема образования находится на новом этапе развития этому способствуют социальноэкономические перемены со
13. Тема 64- Гасіння пожеж при низьких температурах сильному вітрі наявності вибухових і радіоактивних реч
14. ...Fugerit invid ets- crpe diem qum minimum credul postero.
15. теоретик найдет здесь очень неожиданную но предметную и доброжелательную критику гуманистического подхо
16. Реферат- Исследование уровня безопасности операционной системы Linux
17. темах промышленной цифровой автоматики электроприводов теплотехники в устройствах сигнализации измерени
18. Статья- Профессиональное и производственное самоуправление в русской революции 1917 года- Природа конфликта
19. Технология художественной обработки материала- гобелен
20. Lectures if their schedule does not llow them to go home