Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Про страхування від 07

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

№ 78--------За правильність вирішення не відповідаю =)))))))

Відповідно до статті 20 Закону України «Про страхування» від  07.03.1996 № 85/96-  Страховик зобов'язаний:

1) ознайомити   страхувальника   з   умовами   та   правилами страхування;                 2) протягом двох робочих днів,  як тільки  стане  відомо  про настання  страхового  випадку,  вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальнику;                    3) при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату  або виплату  страхового  відшкодування  у  передбачений  договором  строк.  Страховик  несе  майнову  відповідальність  за несвоєчасне  здійснення страхової  виплати  (страхового  відшкодування)  шляхом  сплати   страхувальнику  неустойки  (штрафу,  пені),  розмір  якої  визначається  умовами  договору страхування або законом; { Пункт 3  частини  першої  статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }                                   4) відшкодувати   витрати,   понесені   страхувальником   при настанні   страхового   випадку  щодо  запобігання  або  зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;                 5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили   страховий   ризик,   або   збільшення   вартості  майна переукласти з ним договір страхування;      6)  не  розголошувати  відомостей  про страхувальника та його майнове  становище, крім випадків, встановлених законом; { Пункт 6 частини  першої статті 20 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }                          7)  надавати  Державній  автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх   справ  України  інформацію  про  укладення  договорів  обов'язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності  власників    наземних    транспортних   засобів,   що   підлягають  обов'язковому  технічному  контролю.  {  Частину  першу  статті 20 доповнено  пунктом  7  згідно із Законом N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }           Умовами договору страхування можуть  бути  передбачені  також інші обов'язки страховика. Відповідно до кодексу етики в страховій діяльності:                    2. Обов’язки страховиків по відношенню до клієнтів                 2.1. Страховики повинні із співчуттям і розумінням ставитися до кожного випадку нанесення шкоди будь-якому клієнту, а також зважати на почуття та емоції людей, які потрапили у важке становище, а також на дії, які можуть привести до погіршення ситуації із значно більшими за обсягами негативними наслідками.                      3. Обов’язки страховиків щодо забезпечення якості послуг, які ними надаються            3.1.Страховики зобов’язані дбати про якість послуг, що ними надаються, керуватися, зокрема, такими принципами:                  3.1.1. пропонувати клієнтові сукупність запобіжних заходів, що сприяють обмеженню ризику, а отже й витрат на страхування,                   3.1.2. інформувати клієнта відповідно до обсягу послуг, що йому надаються, про засади та правила, котрі застосовуються у страховій діяльності, та пояснювати пов’язані з ними права та обов’язки сторін у спосіб, що сприяє ухваленню клієнтом раціонального рішення,           3.1.3. не застосовувати в рекламі формулювань, що можуть ввести потенційних клієнтів в оману, зокрема, в тому, що стосується обсягу страхового покриття та умов договору страхування, а також мети укладення договору страхування,                3.1.4. надавати клієнтові інформацію, на яку він має право згідно із законодавством України,    3.1.5. пропонувати клієнтові страхування, що найбільш відповідає його потребам і можливостям. На мою думку, працівник повинен відмовити страховику.


1. Реферат- Короленко в Нижнем Новгороде
2. тема Ребёнок хочет найти в книжке не только приключения но и подсказки ответы на свои вопросы
3. N переходе носители заряда образуется при введении в кристалл акцепторной или донорной примеси
4. БелГУ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА РОССИЙСКОЙ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ Театр Древней Греции
5. Уральский государственный университет физической культуры кафедра- спортивной медицины и физической р
6. Лабораторная работа 5 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В MS EXCEL Цель работы- использование статистических
7. Кинетика диффузионных процессов в твердых телах
8. На тему- Роль человеческого фактора в процессе принятия управленческих решений
9. лицевой ортопедии для изготовления частичных и полных съемных зубных протезов вспомогательных моделей
10. Алканы Строение нахождение в природе получение свойства
11. Тема- Технологія виготовлення металевого стержня для підставки під гарячий посуд 1 год
12. Школа выживания в природных условиях Андрей Ильин Школа выживания в природных условиях
13. Рассказ незаконнорожденной Жила семья ~муж с женой
14. проблема органической и средовой обусловленности психического и поведенческого развития человека; 2 пробл
15. реферату- Держава і право ФРНРозділ- Правознавство Держава і право ФРН ПЛАН Вступ ст
16. это электромагнитные волны с длиной волны 4107 8107 м
17. Современные тенденции развития программных средств поддержки интерпретации каротажа и керна
18. 4 г
19. Взаимодействия ВУЗов и предприятий
20. И удивительное дело как будто сами небеса отзываются на голос ее гнева