Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах в організаціях ус

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Література:

 1.  Наказ МНС України від 15.08.2007  N 557. «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях»
 2.  Наказ МНС України від 22 вересня 2011 року N 1017 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації гасіння пожеж підрозділами МНС на промислових об'єктах підвищеної небезпеки з наявністю небезпечних хімічних речовин»
 3.  Наказ МНС України від 13.03.2012 N 575 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»
 4.  Наказ МНС України від 22.03.2012 N 627 «Про затвердження Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин»
 5.  Засоби хімічної розвідки, які використовуються в системах цивільного захисту. Навчальний посібник, Андрєєв В.А., Савастінкевіч В.М. М.- 1997 р
 6.  Наказ МНС від 2 червня 2008 року N 428 Про затвердження Керівництва зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС
 7.   ДБН В.2.2.5-97Будинки і споруди захисні споруди цивільної оборони.
 8.  Наказ МНС № 653 від 9.10.2006 року «Про затвердження інструкції щодо утримання захисних споруд ЦО »
 9.  СОУ МНС 75.2-00013528-006:201 «Режими діяльності рятувальників, що використовують засоби індивідуального захисту під час ліквідування наслідків аварій на хімічно та радіаційно небезпечних об’єктах». Загальні вимоги.
 10.  Наказ МНС України №741 від 15.10.2008 року Про затвердження Методичних рекомендацій «Порядок виконання нормативів радіаційного та хімічного захисту особовим складом органів управління та підрозділів МНС».

Перелік питань:

 1.  Як класифікуються індивідуальні засоби захисту (ЗІЗ) ?
 2.  Як повинні зберігатися на ПНО або ОПН промислові засоби захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин?
 3.  Як розділяються на класи сховища за ступенем захисту від дії ударної хвилі? Охарактеризуйте кожен клас.
 4.  Що входить в комплект ВПХР10? Порядок роботи ВПХР 10.
 5.  На основі якого керівного документу здійснюється забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту? Повна назва документу.
 6.  Особи, які задіяні в оповіщенні, локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій, які повинні мати ЗЗОД?
 7.  Що таке ПРУ? Призначення та вимоги до них?
 8.  Що влаштовується на ПНО або ОПН для оповіщення людей у разі виникнення НС? Яким керівним документом передбачаються? 
 9.  Будова і захисні властивості (ФП) фільтруючих протигазів?
 10.   Що в себе включає зберігання ЗРХБЗ? Згідно якого керівного документу проводиться зберігання ЗРХБЗ в підрозділах МНС?
 11.   Як використовується засоби індивідуального захисту органів дихання пораненими і хворими під час медичної евакуації?
 12.   Індикатор сигналізатор ДП 64. Призначення будова принцип роботи.
 13.   Протигаз ПМК. Призначення будова принцип роботи.
 14.   Чи можуть у режимі повсякденного функціонування об'єкта захисні споруди використовуватись для забезпечення господарських, культурних і побутових потреб об'єктів? Розпишіть вимоги.
 15.   Рентгенометр ДП 3Б. Призначення будова принцип роботи.
 16.   Як класифікуються сховища? Розпишіть.
 17.   Протигаз ПМГ Призначення будова принцип роботи.
 18.   Розпишіть порядок оповіщення керівників та інших працівників ПНО або ОПН, а також керівників та працівників об'єктів і населення, які знаходяться в зоні локальної системи оповіщення.
 19.   В чому полягає консервація?
 20.   Що входить в повідомлення про НС?
 21.   Скільки санітарних постів передбачає захисна споруда і якою площею?
 22.   Вимірювач потужності дози (рентгенометр) ДП-5В. Призначення будова принцип роботи.
 23.   Що входить в склад ПРУ?
 24.   Що таке захисна потужність?
 25.   Порядок зберігання ЗЗОД.
 26.   На яких об’єктах має бути захисна споруда, на що вона має бути розрахована і чим забезпечена?
 27.  Протигаз ПМГ-2. Призначення будова принцип роботи.
 28.  На випадок радіаційних аварій які окремі документи повинні розроблятися?
 29.  Радіометр ДРГ-01Т. Призначення будова принцип роботи.
 30.  Яка висота приміщень ПРУ допускається?
 31.  Що таке гарантійне зобов’язання? Види гарантійних зобов’язань на зразки РХБЗ (розпишіть).
 32.  Що таке гарантійне зобов’язання? Види гарантійних зобов’язань на зразки РХБЗ (розпишіть).
 33.  Який час перебування в протигазі при серцево-судинній недостатності і при ураженні ОР середнього та важкого ступеню?
 34.  Що розробляється керівниками аварійно-рятувальних формувань, які призначені для виконання робіт у зонах можливого радіоактивного забруднення місцевості при радіаційних аваріях і згідно якого керівного документу?
 35.  Що забороняється у зонах особливого режиму використання земель?
 36.  Ізолювальні засоби індивідуального захисту органів дихання визначення і приклади наявних зразків. ЗІЗОД (ІЗІЗОД).
 37.  Додатковий (гопкалітовий) патрон призначення принцип роботи.
 38.  Від чого залежить спосіб захисту поранених і хворих?
 39.  Опишіть  I клас сховища за ступенем захисту від дії ударної хвилі?
 40.  Згідно якого керівного документу населення і невоєнізовані формування забезпечуються засобами радіаційного та хімічного захисту?
 41.  Які ЗЗОД повинні мати особи задіяні в оповіщенні, локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій?
 42.  Що забезпечується у процесі  утримання  захисних  споруд  у  мирний час?
 43.  Дайте визначення опромінення.
 44.  Як розділяються по об’ємно - плануючим рішенням всі приміщення сховища поділяються?
 45.  Призначення комплектність ЗЗК.
 46.  Характеристики токсичності ОР, що впливає на людину через органи дихання.
 47.  Найпростіші прилади радіаційної розвідки. Призначення будова принцип роботи.
 48.  Рентгенометри. Призначення будова принцип роботи.
 49.  Порядок оцінки небезпеки, обумовлених впливом шкідливих хімічних речовин.
 50.  Класифікація та порядок використання засобів колективного захисту населення у надзвичайних ситуаціях.
 51.  Загальні правила поводження суб’єктів господарювання щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин.
 52.  Дозиметри. Призначення будова принцип роботи.
 53.  Улаштування і обслуговування захисних  споруд цивільної  оборони.
 54.  Як розділяються за місткістю сховища?
 55.  Які найпростіші загальновійськові укриття?
 56.  Загальна будова ізолюючих протигазів
 57.  Як розділяються по об’ємно - плануючим рішенням всі приміщення сховища поділяються?

Перелік питань розробив:

викладач кафедри цивільного захисту

та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів

майор служби цивільного захисту                                Я.І.Федюк 
1. Новосибирская область
2. География пищевой промышленности
3. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харк
4. Тема 9 Финансовые посредники денежного рынка Глоссарий Финансовое посредничество ~ деятельность
5. Накопление 137Сs и 90Sr в травостое пойменных лугов в зависимости от агрохимических свойств и степени окультуренности аллювиально-дерновых почв
6. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)
7. тема и структура земельного права
8. ТЕМА 4- КЛАССИЧЕСКАЯ АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
9.  Административноправовой статус гражданина и формы его реализации 1
10. техническим снабжением
11. Рекламний та PR менеджмент Реклама та PR у системі маркетингових комунікацій компанії
12. 2014 г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
13. реферату- Охорона і збереження природи всього живого на земліРозділ- Екологія Охорона і збереження природи
14. Учебное пособие- Основные понятия статистики
15.  Поняття держави форми та механізми
16. Культура как объект изучения
17. планы для Вас 16 PGE 15 Московский Государственный Университет им.html
18. вариант 1Буквы Б или П
19. во Примечание HL1HL8
20. Тема 5 Великое троеградье