Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Укооспілка ВСТУП АБ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-27

Загрузка...

Диплом на заказ

PAGE   \* MERGEFORMAT 2

Аналіз діяльності АБ « Укооспілка »

ВСТУП

АБ "Укоопспілка"  зареєстровано  Національним банком України 25.10.93 р.  за номером 204 в формі товариства з обмеженою відповідальністю. Рішенням    загальних   зборів   (від 04.07.94р.) перетворено у  відкрите  акціонерне  товариство  - АБ "Укоопспілка".

Стратегічна мета банку

Банк є універсальною кредитною установою, що акумулює грошові ресурси підприємств, установ та організацій різних форм власності, а також громадян та направляє їх  на  реалізацію  економічних  і  соціальних  програм  у відповідності до рішень загальних зборів акціонерів Банку.

Спеціалізація банку

Банк створений і направляє свою діяльність на забезпечення комплексного кредитного, розрахункового, касового, валютного обслуговування підприємств, установ і організацій споживчої кооперації та іншіх форм власності ,підтримку розвитку фермерських господарств, підтримку розвитку торгівлі і насичення споживчого ринку товарами та послугами, оздоровлення грошового обігу.

Комерційна діяльність

Достатньо стабільний рівень надходжень досягається, головним чином за рахунок отримання процентів  від  кредитування суб'єктів господарської діяльності (62,3 %  від загальної суми доходів). Процентні витрати за депозитами складають, в середньому 32,9% від загальної суми витрат .

    Активна діяльність  банку  на  міжбанківському  валютному ринку та  ринку  цінних паперів дозволяє отримати дохід 29,6% від загальної суми доходів .

     Комісійні доходи  за  операціями з клієнтами банк отримує, в основному, від комісії за касове обслуговування та продаж  і купівлю валюти. Витрати за коштами на розрахункових рахунках клієнтів складають лише 0,6% від загальної суми витрат. Банк в основному працює з небанківськими установами, частково з іншими банками1.

РОЗРАХУНКОВО - АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

В Таблиці 1 наведена динаміка основних показників діяльності  АБ «Укооспілка».

 Таблиця 1

Динаміка показників діяльності Укооспілка а 2002-2013 рр.

Показник

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1

Активи, млн.грн.

59,22

92,58

82,00

99,6817

118,0859

159,62

2

Зобов’язання, млн.грн.

47,37

54,86

42,89

56,7823

60,6769

90,37

3

Чисті активи

36,78

64,83

39,1101

42,8994

57,409

69,24

4

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

26,46

39,3

50,953

59,5639

70,0113

99,34

5

в т.ч. кредити суб’єктам господарської діяльності

19,365

32,785

41,236

65,839

52,432

78,246

6

-фіз. особам

2,3254

5,1254

7,354

10,858

15,195

8,145

7

Капітал, млн.грн.

14,3

40,37

41,0265

43,8209

58,7166

70,165

8

Капітал ЄВРО

0,795

6,99

6,4115

7,1237

9,0709

10,209

9

Статутний капітал, млн.грн.

9,583

20,698

22,398

32,244

33,627

35,626

10

Депозиит фіз. осіб, всього, млн.грн.

4,33

3,409

9,1705

12,9732

16,7475

35,902

11

в т,ч, депозити  до запитання

0,795

0,883

0,3684

0,641

0,5932

1,346

12

―строкові депозити

3,535

2,525

8,8022

12,3322

16,1542

34,557

13

Депозити юр. осіб, всього, млн.грн.

17,442

19,935

26,472

34,6823

33,8228

42,019

14

в т.ч. кошти до запитання, млн.грн.

11,502

11,397

13,8305

18,2855

23,2496

26,032

15

―строкові депозити

5,94

8,538

12,6414

16,3968

10,5731

15,987

16

Фінансовий результат, млн.грн.

0,157

0,072

0,9617

1,0213

1,5871

1,39

17

Чистий прибуток

0,467

0,586

1,523

1,987

2,298

2,261

18

Прибутковість статутного капіталу,%

4,87%

2,83%

6,80%

6,16%

6,83%

6,35%

19

Прибутковість чистих активів,%

0,79%

0,63%

1,86%

1,99%

1,95%

1,42%

Продовження Таблиці 1

Показник

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всього

1

Активи, млн.грн.

210,49

200,24

195,83

256,567

369,6918

277,0371

1509,856

2

Зобов’язання, млн.грн.

124,05

112,5

103,64

162,5262

261,9858

141,1285

905,8305

3

Чисті активи

86,45

87,74

92,19

94,0408

107,7061

135,9086

604,0355

4

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

132,91

116,02

110,08

171,0494

244,109

192,2187

966,3871

5

в т.ч. кредити суб’єктам господарської діяльності

103,33

94,991

100,6598

165,32

200,785

180,979

846,0648

6

-фіз. особам

25,484

30,879

24,7899

33,266

19,34

9,161

142,9199

7

Капітал, млн.грн.

80,718

87,99

92,257

93,8989

100,1429

135,2097

590,2165

8

Капітал ЄВРО

11,304

7,668

9,212

8,8809

9,3197

12,7514

59,136

9

Статутний капітал, млн.грн.

35,130

37,05

42,626

42,6263

72,626

72,6263

302,6846

10

Депозиит фіз. осіб, всього, млн.грн.

50,083

40,07

32,916

40,0449

43,7299

67,287

274,1308

11

в т,ч, депозити  до запитання

1,683

0,893

1,355

7,6325

9,4799

3,562

24,6054

12

―строкові депозити

48,4

39,177

31,561

32,4123

34,25

63,7249

249,5252

13

Депозити юр. осіб, всього, млн.грн.

54,678

55,838

54,393

102,6042

215,601

72,2412

555,3554

14

в т.ч. кошти до запитання, млн.грн.

30,829

36,348

34,548

51,0322

122,1254

24,9009

299,7835

15

―строкові депозити

23,849

19,49

19,846

51,572

93,4756

47,33403

255,5666

16

Фінансовий результат, млн.грн.

1,93

0,93

0,05

0,0198

-0,3443

-2,1957

0,3898

17

Чистий прибуток

2,604

0,62

0,095

0,02

0,05

0,2109

3,5999

18

Прибутковість статутного капіталу,%

7,41%

1,67%

0,22%

0,05%

0,07%

0,29%

0,097149

19

Прибутковість чистих активів,%

1,24%

0,31%

0,05%

0,01%

0,01%

0,16%

0,017718

Джерело: складено за даними з джерел 1,2.

  1.  Розрахуємо основні показники , такі як абсолютне та відносне відхилення, структурні зрушення та порівняння із середніми даними по Україні.


Таблиця 2

 

 

 

Абсолютне відхилення

 

 

 

 

 

Показник

2013-2012

2012-2011

2011-2010

2010-2009

2009-2008

2008-2007

2007-2006

2006-2005

2005-2004

2004-2003

2003-2002

1

Активи, млн.грн.

-92,6547

113,125

60,737

-4,410

-10,250

50,87

41,5341

18,4042

17,684

-10,582

33,360

2

Зобов’язання, млн.грн.

-120,8573

99,460

58,886

-8,860

-11,550

33,68

29,6931

3,8946

13,895

-11,973

7,490

3

Чисті активи

28,2025

13,665

1,851

4,450

1,290

17,21

11,831

14,5096

3,789

-25,720

28,050

4

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

-51,8903

73,060

60,969

-5,940

-16,890

33,57

29,3287

10,4474

8,611

11,653

12,840

5

в т.ч. кредити суб’єктам господарської діяльності

-19,806

35,465

64,660

5,669

-8,339

25,084

25,814

-13,407

24,603

8,451

13,420

6

-фіз. особам

-10,179

-13,926

8,476

-6,089

5,395

17,339

-7,05

4,337

3,504

2,229

2,800

7

Капітал, млн.грн.

35,0668

6,244

1,642

4,267

7,272

10,553

11,4484

14,8957

2,794

0,657

26,070

8

Капітал ЄВРО

3,4317

0,439

-0,331

1,544

-3,636

1,095

1,1381

1,9472

0,712

-0,579

6,195

9

Статутний капітал, млн.грн.

0,0003

30,000

0,000

5,576

1,920

-0,496

1,999

1,383

9,846

1,700

11,115

10

Депозиит фіз. осіб, всього, млн.грн.

23,5571

3,685

7,129

-7,154

-10,013

14,181

19,1545

3,7743

3,803

5,762

-0,921

11

в т,ч, депозити  до запитання

-5,9179

1,847

6,278

0,462

-0,790

0,337

0,7528

-0,0478

0,273

-0,515

0,088

12

―строкові депозити

29,4749

1,838

0,851

-7,616

-9,223

13,843

18,4028

3,822

3,530

6,277

-1,010

13

Депозити юр. осіб, всього, млн.грн.

-143,3598

112,997

48,211

-1,445

1,160

12,659

8,1962

-0,8595

8,210

6,537

2,493

14

в т.ч. кошти до запитання, млн.грн.

-97,2245

71,093

16,484

-1,800

5,519

4,797

2,7824

4,9641

4,455

2,434

-0,105

15

―строкові депозити

-46,14157

41,904

31,726

0,356

-4,359

7,862

5,4139

-5,8237

3,755

4,103

2,598

16

Фінансовий результат, млн.грн.

-1,8514

-0,364

-0,030

-0,880

-1,000

0,54

-0,1971

0,5658

0,060

0,890

-0,085

17

Чистий прибуток

0,1609

0,030

-0,075

-0,525

-1,984

0,343

-0,037

0,311

0,464

0,937

0,119

18

Прибутковість статутного капіталу,%

0,002215

0,000

-0,002

-0,015

-0,057

0,0106598

-0,004873

0,0067141

-0,006

0,040

-0,020

19

Прибутковість чистих активів,%

0,001417

0,000

0,000

-0,003

-0,009

-0,0017938

-0,0052955

-0,000473

0,001

0,012

-0,002


 Абсолютні відхилення часто слугують для визначення ступеня ризику активів підприємства. Знаходимо їх шляхом віднімання від кожного року рік, що йому передує.  Для одержання даних Таблиці 2, користуємось даними Таблиці 1.

По даним показників, можна помітити від’ємні відхилення, особливо на перших роках діяльності підприємства.

Нині відхилення в прибутковості статутного капіталу, чистих активів та чистого прибутком практично рівна 0, що свідчить про незмінність цих показників у порівнянні з попереднім роком.  Більшість показників свідчить про від’ємні відхилення  2013-2012 рр. Тобто діяльність банку погіршилася.

Розрахуємо дані відносних відхилень.

Відносні показники являють собою ставлення однієї абсолютної величини до іншої. Вони відображають кількісні співвідношення між досліджуваними явищами. При обчисленні відносного відхилення проводиться порівняння одного або декількох показників з базою або підставою.

Відносне відхилення являє собою відхилення, розраховується по відношенню до інших величинам. Виражається у відсотках або долях. Найчастіше обчислюється по відношенню до якого-небудь загального показника або параметру. Застосування цього індексу в дослідженнях підвищує рівень інформативності проведеного аналізу і дозволяє більш точно оцінювати зміни.

Відносні показники розрахуємо в середовищі Excel.

Розрахунок ведемо наступним чином:

Наприклад, для активів, відносне відхилення в 2013-2014 розраховуємо шляхом застосування формули (O2-N2)/N2*100. На практиці дана формула виглядає як: (Активи 2013–Активи 2012 )/Активи 2013.

В цілому відносні відхилення мають позитивні значення, проте в 2013-2012 рр. Бвльшість показників від’ємні, що свідчить про погіршення діяльності АБ «Уооспілка».

Розраховані дані заносимо до Таблиці 3.Таблиця 3

Відносне відхилення

Показник

2013-2012

2012-2011

2011-2010

2010-2009

2009-2008

2008-2007

2007-2006

2006-2005

2005-2004

2004-2003

2003-2002

1

Активи, млн.грн.

-25,06269

44,092

31,015

-2,202

-4,86959

31,86944

35,17278524

18,462968

21,567

-11,431

56,33232

2

Зобов’язання, млн.грн.

-46,13124

61,196

56,818

-7,876

-9,3107618

37,269005

48,93641567

6,8588275

32,398

-21,824

15,8117

3

Чисті активи

26,18468

14,531

2,008

5,072

1,492192

24,855575

20,608267

33,822384

9,689

-39,673

76,26427

4

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

-21,25702

42,713

55,386

-5,120

-12,707847

33,793034

41,89138039

17,539819

16,900

29,651

48,52608

5

в т.ч. кредити суб’єктам господарської діяльності

-9,864283

21,452

64,236

5,968

-8,0702603

32,057869

49,23329265

-20,36331

59,664

25,777

69,30028

6

-фіз. особам

-52,63185

-41,863

34,192

-19,719

21,170146

212,87907

-46,39684107

39,942899

47,648

43,481

120,4094

7

Капітал, млн.грн.

35,01676

6,650

1,780

4,849

9,0091429

15,040262

19,49772296

33,992227

6,811

1,626

182,3077

8

Капітал ЄВРО

36,822

4,941

-3,594

20,136

-32,165605

10,72583

12,54671532

27,33411

11,108

-8,276

779,2453

9

Статутний капітал, млн.грн.

0,000413

70,378

0,001

15,050

5,4654142

-1,3922416

5,944627829

4,2891701

43,959

8,213

115,9866

10

Депозиит фіз. осіб, всього, млн.грн.

53,86955

9,202

21,658

-17,854

-19,992812

39,499192

114,3722944

29,093053

41,467

169,009

-21,2702

11

в т,ч, депозити  до запитання

-62,42576

24,204

463,284

51,736

-46,939988

25,037147

126,9049225

-7,4570983

73,996

-58,279

11,06918

12

―строкові депозити

86,0581

5,670

2,697

-19,440

-19,055785

40,058454

113,9195999

30,992037

40,104

248,602

-28,5714

13

Депозити юр. осіб, всього, млн.грн.

-66,49311

110,129

88,635

-2,588

2,1215114

30,126847

24,23276606

-2,4782093

31,015

32,792

14,29309

14

в т.ч. кошти до запитання, млн.грн.

-79,61038

139,310

47,714

-4,952

17,901975

18,42732

11,96751772

27,14774

32,211

21,352

-0,91288

15

―строкові депозити

-49,36215

81,253

159,861

1,827

-18,277496

49,177457

51,20447173

-35,517296

29,707

48,060

43,73737

16

Фінансовий результат, млн.грн.

537,7287

-1838,889

-60,400

-94,624

-51,813472

38,848921

-12,4188772

55,39998

6,197

1235,694

-54,1401

17

Чистий прибуток

321,8

150,000

-78,947

-84,677

-76,190476

15,170279

-7,130822694

10,89525

-9,373

140,171

25,4818

18

Прибутковість статутного капіталу,%

321,7983

46,732

-78,948

-86,682

-77,42433

16,796366

-7,130822694

10,89525

-9,373

140,171

-41,903

19

Прибутковість чистих активів,%

1047,359

73,501

-83,931

-84,332

-74,971701

-12,663405

-27,21175043

-2,3730887

7,321

193,439

-19,7339


Розрахуємо структурні зрушення  за 2002-2013 рр.

Масштаби маси структурних зрушень відображають величину структурних зрушень за певний період, тобто на скільки істотно змінилася питома вага певного показника порівняно з базовим періодом.

Показники структурних зрушень також розраховуємо в середовищі Excel. Формула для розрахунку ( на прикладі Активів 2013 року):

N2/$O$2*100

На практиці дана формула виглядає наступним чином: Сума активів за 2002-2013 рік/на обсяг активів 2013р. * 100%. Тобто, для кожного показника необхідно знайти загальний обсяг (суму даних показника за всі роки, в межах яких проводиться дослідження). Далі сума показника ділиться на відповідний рік і множиться на 100%. При цьому сума певного показника виступає базою для такого показника ( тобто чисельник є незмінним в кожному році для відповідного показника). Отримані дані заносимо до таблиці 4.Таблиця 4

Структурні зрушення 2002-2013 рр.

Показник

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Разом

1

Активи, млн.грн.

2,79203

4,36484

3,8659

4,699659

5,567356

7,52555

9,92390011

9,440647

9,23273

12,09628

17,42973

13,06137

100

2

Зобов’язання, млн.грн.

3,76318

4,3582

3,4071

4,510909

4,820305

7,179189

9,85480195

8,937245

8,233387

12,91144

20,81272

11,21156

100

3

Чисті активи

4,02273

7,09064

4,2776

4,692028

6,278984

7,572974

9,45527964

9,596371

10,08308

10,28551

11,78012

14,86471

100

4

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

2,01674

2,99539

3,8836

4,539878

5,336165

7,571558

10,1302172

8,842885

8,390146

13,03715

18,60565

14,65064

100

5

в т.ч. кредити суб’єктам господарської діяльності

1,70471

2,88609

3,63

5,795851

4,615624

6,888047

9,09620854

8,362121

8,861149

14,55323

17,67524

15,9317

100

6

-фіз. особам

1,21163

2,67055

3,8318

5,657486

7,91725

4,243896

13,2782626

16,08929

12,91661

17,33302

10,07697

4,773276

100

7

Капітал, млн.грн.

1,66547

4,70176

4,7782

5,10367

6,838521

8,171877

9,40094839

10,24789

10,74486

10,93608

11,6633

15,74741

100

8

Капітал ЄВРО

0,7971

7,0085

6,4285

7,142549

9,094901

10,23601

11,3339102

7,688289

9,236375

8,904399

9,34436

12,78514

100

9

Статутний капітал, млн.грн.

2,09758

4,53048

4,9026

7,057733

7,360451

7,798002

7,68943525

8,109695

9,330198

9,330264

15,89675

15,89682

100

10

Депозиит фіз. осіб, всього, млн.грн.

1,21403

0,9558

2,5712

3,637383

4,695609

10,06608

14,042107

11,23469

9,22888

11,22766

12,26085

18,86571

100

11

в т,ч, депозити  до запитання

2,71962

3,02066

1,2603

2,192802

2,029283

4,604543

5,75738916

3,054871

4,635331

26,11008

32,42987

12,18528

100

12

―строкові депозити

1,07962

0,77116

2,6883

3,766353

4,933623

10,55399

14,7817493

11,96497

9,638983

9,898977

10,46023

19,4621

100

13

Депозити юр. осіб, всього, млн.грн.

2,3902

2,73184

3,6277

4,752768

4,634984

5,758169

7,49292374

7,651887

7,453868

14,0606

29,54537

9,899737

100

14

в т.ч. кошти до запитання, млн.грн.

2,84647

2,82048

3,4227

4,525217

5,753711

6,442287

7,62942793

8,995246

8,54979

12,62923

30,22307

6,162367

100

15

―строкові депозити

1,82408

2,62189

3,882

5,035208

3,246838

4,909365

7,32366583

5,985083

6,094405

15,83698

28,70494

14,53556

100

16

Фінансовий результат, млн.грн.

2,81417

1,29058

17,238

18,30648

28,44826

24,91531

34,5946334

16,66995

0,896234

0,354909

-6,17147

-39,3572

100

17

Чистий прибуток

3,67084

4,60623

11,971

15,61874

18,06334

17,7725

20,4686407

4,873486

0,746744

0,157209

0,393023

1,657771

100

18

Прибутковість статутного капіталу,%

11,1869

6,49927

15,609

14,14634

15,68762

14,56897

17,0160228

3,841481

0,511616

0,107708

0,158042

0,666619

100

19

Прибутковість чистих активів,%

7,57778

6,08238

17,848

19,15472

18,70016

13,61152

11,8878358

2,975323

0,466163

0,074907

0,129964

1,491155

100Структурні зрушення завжди пов’язані  зі змінами в структурі окремих  суб’єктів або їх груп та структури розміщення ресурсів на деякому проміжку часу. А в даному випадку зі зміною певного показника.

Для прикладу проаналізуємо динаміку обсягів Активів за 2002-2013 рр. та  подивимось як це вплинуло на структурні зрушення даного показника.

Рис.1 Обсяг активів в 2002-2013 рр.

Дана діаграма показує динаміку зміни обсягів активів в 2002-2013 рр.

Якщо простежити за даними структурних зрушень активів у Таблиці 4, то може помітити відповідність. Оскільки там, де на графіку відбуваються підйоми чи падіння показника – структурні зрушення повторюють дану тенденцію.

Як бачимо, до 2012 року відбувався підйом активів АБ «Укооспілка», а в 2013 відбувся спад.

Такий спад може бути обумовлений зниженням обсягу кредитно-інвестиційного портфелю, а також депозитних вкладів юридичних осіб, порівняно з 2012 роком.

Порівняємо дані показників кредитно-інвестиційного портфеля та статутного капіталу АБ «Укооспілка» із середніми даними цих показників по Україні.

Таблиця 5

Динаміка показників діяльності банків вцілому по Україні за 2002-2013 рр.

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

32097

46736

73442

97197

156385

269688

458368

792244

747348

755030

825320

815327

Статутний  капітал, млн.грн.

7915,0

9983

12882

18421

25451

42566

69578

119263

115175

137725

155487

169320

Джерело: Офіцційний сайт Національного банку України/.- Режим доступу: http://www.bank.gov.ua;

Асоціація українських банків/.-Режим доступу: http://www.aub.org.ua

Таблиця 6

   Динаміка показників діяльності банку Укооспілка за 2002-2013 рр.

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

26,46

39,3

50,953

59,5639

70,0113

99,34

132,91

116,02

110,08

171,1

244,1

192,22

Статутний капітал, млн.грн.

9,583

20,7

22,398

32,244

33,627

35,626

35,130

37,05

42,626

42,63

72,63

72,626

Джерело: дані Таблиці 1.

Маємо дані Таблицць 5-6. Можемо розрахувати динаміку діяльності банків України у 2002-2013 рр. в середньому на 1 банк. Для цього необхідно знати кількість банків.

Динаміка кількості банків в Укаїні має наступний вигляд:

Таблиця 7

Динаміка кількості банків в Україні за 2002-2013 рр.

Рік

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

К-ть банків

189

182

179

181

186

191

198

198

197

194

176

183

Джерело: Офіцційний сайт Національного банку України/.- Режим доступу: http://www.bank.gov.ua;

Розоахуємо динаміку показників діяльності банків України в середньому на 1 банк. Для цього дані Таблиці 7 (окремо для кожного показника у відповідному році).

Таблиця 8

Динаміка  показників діяльності банків України у 2002-2013 рр. в середньому на 1 банк

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

169,83

256,8

410,3

537

840,78

1397,4

2314,9

4001,23

3793,64

3891,91

4689,32

4455,34

Статутний капітал, млн.грн.

41,88

54,9

71,97

101,8

136,8

220,6

351,4

602,34

584,64

709,92

883,45

925,25

Таблиця 9

Порівняння з середніми данними

Кредитно-інвестиційний портфель, млн.грн.

0,156

0,153

0,124

0,111

0,083

0,071

0,057

0,029

0,029

0,044

0,052

0,043

Статутний капітал, млн.грн.

0,229

0,377

0,311

0,317

0,246

0,162

0,100

0,062

0,073

0,060

0,082

0,078

За отриманими даними, можемо побачити, яку частку займають показники Укоопілка в середніх показниках по Україні.    

 

Джерело: складено на основі таблиць 6,8.

Рис. 2 Порівняння статутного капіталу Укооспілка та банків україни

( в середньому на 1 банк)

  1.  Здійснимо прогноз динаміки обсягів активів та зобов’язань на 2014-2016 рр.

Для цього необхідно побудувати  графіки із застосуванням різних ліній тренду.

Рис. 3 Динаміка та прогноз зобов’язань АБ «Укооспілка»

Рис. 4 Динаміка та прогноз активів АБ «Укооспілка»

Для здійснення прогнозу, необхідно обрати таке рівняння лінії тренду, яке забезпечить найбільше значення. В нашому випадку такою лінійна.

Розраховуємо прогноз за функцією:

y = 24,091x + 20,161

Значення х можуть приймати наступні значення:

Таблиця 10

Значення х (t)

Лінійна  y = a0 + a1t

рік

t

2002

-7

2003

-6

2004

-5

2005

-4

2006

-3

2007

-2

2008

-1

2009

0

2010

1

2011

2

2012

3

2013

4

2014

5

2015

6

2016

7

Прогноз обсягу активів у 2014-2016 рр.

2014 р. t=5.

у=24,091*5+20,161=140,616 млн. грн.

2015 р. t=6.

y=24,091*6+20,161=164,707 млн. грн.

2016 р. t=7.

y=24,091*7+20,161=188,798 млн. грн.

Прогноз обсягу активів у 2014-2016 рр.

Для прогнозування активів, обираємо експоненціальну функцію лінії тренда:

y = 32,13x0,6217

2014 р. t=5.

y=35,97e^0,1419*5=73,144 млн. грн.

2015 р. t=6.

y=35,97e^0,1419*6=84,2961 млн. грн.  

2016 р. t=7.

y=3597e^0,1419*7=91,148 млн. грн.

 

Рис. 5 Прогноз динаміки активів та зобов’язань на  2014-2016 рр.

В цілому, аналізуючи прогноз динаміки активів та зобов’язань АБ «Укооспілка», можна відмітити, що, не зважаючи на спад обсягу даних показників в 2013 році, їх тенденція, в загалом, іде до збільшення.

ВИСНОВКИ

Проаналізувавши показники діяльності АБ « Укооспілка» можна зробити наступні висновки.

Показники розвитку  банку показують не достатній рівень розвитку. Укооспілка на ринку банківських послуг досить давно, але очевидно, даний банк обрав неправильну стратегію розвитку, залучення та розміщення активів та ін.

В цілому відбувається і деяка позитивна динаміка, проте в більшості показників відхилення показують від’ємні значення.

На такі несприятливі показники діяльності даного банку може впливати ряд факторів.

1) Проблема монопольного становища Укоопспілки, яка, насправді, повинна була усувати монополії, зокрема, в сільській місцевості. Укоопспілка в сільській місцевості України досі займає майже абсолютне монопольне становище в торгівельній і переробній галузях. Внаслідок цього мешканці села постійно потерпають від значного (на 20—60%) завищення цін на товари в кооперативних крамницях. З колись кооперативного об’єднання Укоопспілка перетворилася на першого перекупника на селі, монопольного спекулянта, що скуповує продукцію в селян за безцінь, а продає їм товари із суттєво завищеними цінами.Вищезазначені проблеми свідчать про те, що структура й діяльність Укоопспілки, а також законодавство в сфері споживчої кооперації потребують суттєвого реформування і модернізації з їхньою обов’язковою орієнтацією на природу соціально-економічного кооперації та на сучасний рівень розвитку ринкових відносин в нашій державі.

2) Проблема структурної закритості та захищеності від зовнішніх впливів і позитивних змін. Вигідні норми законодавства про споживчу кооперацію забезпечили керівництву Укоопспілки правову недоторканність і надійний щит від усіх можливих зовнішніх впливів і втручань (навіть, якщо вони мають позитивне значення і необхідні для структурної модернізації й підвищення ефективності господарювання), а отже, – й від можливостей впровадження альтернативних методів управління об’єктами кооперативної власності.

3) Проблема неефективного використання наявних ресурсів та ліквідного майна. На початку 90-х років Укоопспілка мала достатній комплекс ресурсів для того, щоб із переходом до ринку та розвитком приватного підприємництва стати ефективним інструментом активізації кооперативного руху та своєчасно адаптуватися до ринкових умов (більше того, – стати дієвим фактором розвитку ринкових відносин), запровадити прозорі й демократичні методи управління і ефективні прийоми соціального й господарського менеджменту, вертикальні й горизонтальні процедури кооперативного контролю за використанням спільних об’єктів та цінностей, переорієнтуватися на практику маркетингу, бізнес-планування, розширення асортименту послуг, конкурсного відбору кращих методів та форм управління й організації господарської діяльності. Отже, ресурси були, але їх не було використано для досягнення статутних завдань.
4) Проблема централізації управління. Не зважаючи на легалізацію в Україні приватного підприємництва й утвердження принципу економічної свободи, в системі споживчої кооперації було збережено вертикально централізовану структуру, традиційну для радянських часів, коли кооперативними процесами керувала держава2.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

  1.  Офіційна веб-сторінка АБ «Укооспілка».– Режим доступу:http://www.bankukoopspilka.kiev.ua/ua/home.
  2.   Офіцційний сайт Національного банку України.–Режим доступу: http://www.bank.gov.ua;
  3.  Асоціація українських банків/.-Режим доступу: http://www.aub.org.ua.
  4.  Академія. Аналітичний Центр.– Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=903.

1  Офіційна веб-сторінка АБ «Укооспілка».- Режим доступу:http://www.bankukoopspilka.kiev.ua/ua/home

2 Академія. Аналітичний Центр.– Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=903.
1. Формирование в РФ ИПБ явилось следствием осуществления реформы бухгалтерского учета в стране
2. тема состоит из дыхательных путей и парных органов дыхания ' легких
3. по темі я в пропонованих обставинах
4. Тема 7 Ходовая часть
5. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине- Инвестиционная стратегия Вариант 10 Кр ~ 2068029.
6. Ветхий Завет как неотъемлемая составляющая христианского Священного Писания основные определения и реалии
7. задание на 6 мая Итоговый контрольный тест по русскому языку за курс 8 класса
8. Бородин Александр Порфирьевич
9. Налоги и налогообложение проводит конкурс на лучшее эссе Возможные темы- В этом мире неизбежны т
10. Контрагенты меню Предприятие
11. По чести или честное слово это так
12. Политический режим- понятие и типы Политический режим ПР ~ это упорядоченное взаимодействие структур ПС
13. а Розовый красный алый капля краснокоричневогосмягчит цвет водаЯгодный алый красный краснокорич
14.  С этого времени начинается постепенный упадок Золотой Орды
15. Соціологія освіти
16. Лабораторная работа 8- Принципы решения неструктуризованных проблем
17. Гнездо и жизнь пчелиной семьи
18. .История Земли описывает наиболее важные события и основные этапы развития планеты Земля с момента её образо
19. Система Посредник
20. Реферат- Клиникопсихологическая характеристика акцентуаций