Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

політична та військова діяльність великих київських князів ОлегаІгоря

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


10. Державно-політична та військова діяльність великих київських князів Олега,Ігоря.

Олег(пом.912?)

Мало що відомо про цього першого історичного засвідченого правителя Києва. Лишається незрозумілим чи належав він до династії Рюріковичів,чи був самозванцем,якого Нестор-літописець через кілька століть приписав до цієї династії. Але не підлягає сумніву те,що Олег був талановитим  і рішучим правителем. Завоювавши у 882р Київ і підкоривши собі полян,він силою поширив свої володіння(тобто право збирати данину) на сусідні племена,найважливішим з яких були деревляни. Це втягнуло його у війну з хозарами,яка закінчилася тим,що Олег зруйнував хозарські порти на Каспії. У 911.,перебуваючи в апогеї могутності,він на чолі великого війська напав на Константинополь і пограбував його. І все ж «Повість временних літ» ,напевне,перебільшує його подвиги,стверджуючи,начебто він прибив на головній брамі грецької столиці свій щит. Однак,схоже,що Олег справляв на Візантію відчутний тиск,якщо греки мусили піти на укладення дуже вигідної для київського князя торговельної угоди.

Ігор(913-945)

Ігор князював не так вдало,як його попередник Олег. За звичаєм правителів Києва,з початку свого князювання Ігор утверджував свою владу над підлеглими племенами. Першими проти нього постали деревляни та уличі. Кілька років виснажливих походів пішло у нього на те,щоб знову примусити бунтарів сплачувати данину. Лише після відновлення влади у своїх землях Ігор зміг узятися за широко масштабні далекі походи – торгівельні чи теж грабіжницькі-на зразок тих,що проводив Олег.Коли у 941р. розпалася мирна угода з Візантією,укладена Олегом,Ігор вирушив у морський похід на Константинополь. Для нього він закінчився катастрофою. За допомогою пальної суміші,що називалася «грецьким вогнем»,візантійці спалили руський флот,змусивши Ігоря до поспішної втечі. В наслідок цього у 944р,він мусив укласти дуже не вигідну угоду з візантійським імператором. Того ж року Ігор спробував щастя на сході,і тут йому більше пощастило. Велике руське військо ,зійшовши Волгою,пограбувало багаті мусульманські міста на Каспії та зі здобиччю повернулось до Києва. Князювання Ігоря закінчилося ,як і почалося,повстанням деревлян. Розлючені частими походами за даниною,деревляни влаштували засідку,в якій і загинув Ігор зі своєю невеликою дружиною.

11. Державно-політична та військова діяльність княгині Ольги та князя Святослава

Ольга(945-964)

Автори «Повісті временних літ» були,без сумніву, прихильними до Ольги(по-скандинавському-Хельги)-дружини Ігоря й регенти у пору неповноліття їхнього сина Святослава. Вони часто описують її як вродливу,енергійну, хитру і передусім мудру правительку. Та найбільший комплімент робить цій жінці літописець-чоловік,повідомивши читача про її «чоловічий розум. Вихваляння,що ними щедро обсипали Ольгу монахи-літописці,можна пояснити тим,що у 955р. вона прийняла християнство. Але навіть без цих прихильних оповідей Ольга лишилася б видатною правителькою. У часи коли помста була абсолютним моральним обовязком,Ольга швидко й жорстоко помстилася деревлянам за чоловіка. Разом із тим вона розуміла, що необхідно змінити довільний та безладний спосіб збирання данини,який став причиною смерті ,Ігоря. Тому Ольга впроваджує перші в Київській Русі «реформи»,чітко встановлюючи землі,з яких через певні проміжки часу мала збиратися означена кількість данини.Вона також стежила за тим,щоб її підлеглі не позбавлялися  всіх засобів до існування й відтак могли сплачувати данину. Закріпивши за княжою казною права на багаті хутровим звіром землі,Ольга в такий спосіб забезпечила себе постійним притоком прибутків. Аби краще знати свої володіння,Ольга часто подорожує до своїх великих міст і земель.У зовнішніх відносинах вона віддає перевагу дипломатії перед війною. У 957р. Ольга їде до Константинополя для переговорів із візантійським імператором. Хоч у літописах багато йдеться про те,як вона перехитрила імператора,за іншими джерелами переговори виявилися не дуже вдалими. Але вже те,що наймогутніший правитель християнського світу взагалі погодився зустрітися з Ольгою,свідчить про зростаюче значення Києва.

15.Галицько-Волинська держава. Князь Данило Галицький

Данила Галицкий был сыном основателя Галицко-Волынского государства Романа Мстиславича. После смерти отца был провозглашён князем в Галиции, однако из-за междоусобных войн вместе с матерью и братом Васильком находился в Польше и Венгрии. Княжить Данило Галицкий начал на Волыни (1221 г.), в 1238 г. окончательно добыл Галицкое княжество. В 1239 г. распространил свою власть на Киев. Его воевода Дмитрий возглавил оборону города от орд хана Батыя в декабре 1240 г.

Данило был мудрым политиком, стремившимся усилить своё государство. С этой целью он расширял города, закладывал новые — Львов, Холм; заботился о православной церкви; содействовал развитию культуры.

Реформаторская деятельность князя Данила Романовича была прервана монголо-татарским нашествием на Юго-Западную Русь. Впервые с монголо-татарами князь Данило столкнулся в битве на р. Калке в 1223 г. Сил у раздробленной Руси для борьбы против врага не было, поэтому никто не помешал ему пройти и землями Галицко-Волынского государства. Под ударами завоевателей пали города Галич, Владимир и много других.

Несколько лет князь Данило не признавал власти хана, однако на грозное требование Батыя в 1246 г. он был вынужден прибыть в его столицу в г. Сарай, где и получил ярлык на княжение. Тем не менее дальнейшая деятельность князя Данила свидетельствует, что он признал себя зависимым от монголов лишь на некоторое время. Вернувшись домой, он начал тщательную подготовку к борьбе против Золотой Орды. Данило заключил военные союзы с недавними врагами: польскими князьями, венгерским королём. Подготовке князя к антимонгольскому походу содействовал и папа римский Иннокентий /V. Чтобы поощрить Данила, папа предложил ему титул короля. В первый раз Данило отказался от этого предложения по политическим соображениям, но вторично принял. В 1253 г. в Дорогочине папский посланец торжественно короновал Данила Галицкого.

Но европейские монархи остались в стороне от борьбы русичей против монголов. Уже в 1252 г. в Галицию вторглось кочевье Куремсы, но дружина сына Данила — Льва — разгромила ордынцев, вытеснив их за Днестр. С конца 1254 г. Данило перешёл к решительным действиям против Куремсы и нанёс ему ряд поражений в течение 1256—1257 гг. Это были первые победы русичей над монголо-татарами.

В Золотой Орде решили любой ценой укротить своевольного подданного и восстановить зависимость Галицко-Волынского княжества. В 125В г. на земли княжества вторглось мощное и многочисленное войско во главе с опытным полководцем Бурундаем. Западноевропейские соседи отказались помочь Данилу. В таких неблагоприятных условиях Данило Романович принял требования Бурундая, в частности разрушил основные крепости княжества: Львов, Владимир, Луцк и др. Лишь Холм остался нетронутым.

Оценивая роль и значение деятельности князя Данила, следует указать, что он объединил все земли, которыми владел Роман, создал из них с помощью Василька мощное государство, с которым считались соседи, которое признавал папа римский. Своим коронованием он утвердил его положение как королевства, как достойного наследника традиций Киевского государства и сделал возможным почти на сто лет его существование. Данилу не удалось осуществить свой главный замысел — освободить Юго-Западную Русь из-под золотоордынского ярма. Но государство, созданное им, было настолько сильным, что ханские орды не смогли его уничтожить. Он сдержал германскую, польскую и венгерскую экспансии. Одолев могущество бояр, он поднял социально-экономический и культурный уровень своих владений до одного из самых высоких в Восточной Европе.
1. тема двух равных по величине и противоположных по знаку зарядов на фиксированном расстоянии друг от друга 0
2. Дорогая Жасмин Бертрис Смолл Дорогая Жасмин Наследие Скай О`Малли ' 1 http---www
3. Правознавство навчальнонауковий інститут права і психології Київ ~ 2
4. Санитарная обработка объектов мясоперерабатывающей промышленности
5. Прогнозування матеріального потоку на складі Задача Провести прогноз об~єму перевезеньз регіональног
6. 30 25 36 34 190 80 Сухая где.html
7. Вестника Знания В В.
8. Забезпечувати безпеку працюючих при монтажі введенні в експлуатацію та експлуатації обладнання як у випад
9. The history of grammatical study of the English language
10. Статья 18 Право на охрану здоровья 1
11. Культура России также своеобразна и обладает рядом специфических черт которые определяются образом жизни
12. 01 січня 2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю Голд Фіш платник податку на п
13. і. Наявність оцінки землі дає можливість органам місцевого самоврядування поряд з нормативноорганізаційни
14. Основы уголовно-правовой борьбы с терроризмом
15. My sons I m shortly bout to die; I would hve you know therefore tht in my vineyrd there lies hidden tresure
16. на тему- Документи і матеріали КирилоМефодіївського братства ПЛАН Вступ 1
17.  Больной 38 лет упал ударился головой потерял на несколько минут сознание
18. Сигнализаторы в автоматическом анализе воздушной среды производственных помещени
19. Слухи как инструмент маркетинга
20. Первоистокирф от 18