Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

«ПОГОДЖЕНО»                                                                                    «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова профкому                                                                           Начальник  О.З «Берізка»
________ В. Ю. Сарвадій                                                               _________  Н.Й. Стойка
“___” ________  2010р.                                                                  “___” _________ 2010р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

для машиніста по пранню білизни

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  

Дана інструкція передбачає попередження небезпечних і шкідливих робочих факторів.

 1.  До роботи в пральнях допускаються особи, які пройшли спеціальну підготовку, навчання, атестацію з небезпечних умов праці.
 2.  При поступленні на роботу персонал пральні повинен пройти відповідний інструктаж, первинний інструктаж з охорони праці, а в подальшому, кожні 3 місяці – повторний інструктаж.
 3.  Обслуговуючий пральні повинен знати і виконувати діючи нормативні акти по охороні праці, виробничій санітарії, знати і виконувати правила пожежної безпеки.
 4.  Персонал пральні несе персональну відповідальність за порушення даної інструкції у відповідності до чинного Законодавства.

Основні завдання та обов’язки

 1.  Машиніст для прання білизни в оздоровчому закладі  повинен стежити за чистотою рушників, постільної білизни та іншого.
 2.  Прати дитячий одяг впродовж їх перебування в оздоровчому закладі.
 3.  Сушити, прасувати, складати входить в його обов’язки.
 4.  Здавати білизну сестрі-господарці.

ПРАВА

Виконувати накази вищестоячих посадових осіб, непередбачених даною інструкцією по визваній виробничій необхідності.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Машиніст для прання білизни відповідає за:

 1.  Пральну машину, регулювання її програм.
 2.  Праску, її вмикання і вимикання.
 3.  Вимикання всіх електроприладів.
 4.  Регулювання постачання гарячої води.

Адміністрація може притягти робочого до відповідальності за невиконання обов’язків у порядку встановленому діючим законодавством.

З інструкцією ознайомлена:                                                       М. В. Маркуш


1. это набор механических отношений и действовать она должна подобно механизму- алгоритмизированное эффекти
2. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
3. ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ А
4. Ділова риторика
5. на тему- Совершенствование организации движения на регулируемом пересечении пр
6. тема координат Система координат устанавливает начальные точки поверхности и линии отсчёта и единицы изм
7. модульної контрольної роботи з історії української культури- Слова та терміни- менталітет ентогенез н
8. правовая характеристика решений международных конференций
9. менеджмент mngement не переводится на русский язык дословно
10.  Правовое регулирование деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации
11. идеального государства Платона
12. Формы (источники) права
13. вступает в силу 1 июля 2014 года государственную регистрацию могут осуществлять Минздрав России Росздравнадз
14. Изобразительное искусство 1984 СОДЕРЖАНИЕ От редакторов 7 ВВЕДЕНИЕ
15. Реферат- Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды
16. 5 1 место 3 Лукашенок Владимир Сергеевич 36 3
17. Subject. Min fetures of the sentence
18. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, относящихся к компетенции ОВ
19. Трудности адаптации первоклассников к школе Штурмуйте каждую проблему с энтузиазмом к
20. Инженерно геодезическая практика