Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Питання до екзамену1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Основи менеджменту. Питання до екзамену.

 1.  Предмет та методологія курсу. Основи менеджменту
 2.  Головні етапи розвитку науки управління
 3.  Підходи до управління з позицій різних шкіл
 4.  Школа наукового управління
 5.  Класична школа. Принципи управління А. Файоля
 6.  Соціальна школа та школа науки управління
 7.  Процес ний підхід. Функції процесу управління
 8.  Системний підхід. Модель організації як відкритої системи
 9.  Ситуаційний підхід, його методологія
 10.  Загальна характеристика організації
 11.  Горизонтальний, вертикальний розподіли праці по управлінню
 12.  Особливості праці менеджера, його головні ролі
 13.  Рівні управління та функції керівників
 14.  Неформальна організація
 15.  Поняття успіху, його складові. Управління та право
 16.  Внутрішнє середовище організації. Внутрішні змінні
 17.  Цілі та завдання в організації
 18.  Організаційна структура. Типи структур
 19.  Обсяг управління
 20.  Технологія. Фактори, які збільшили її роль (у нее стоит знак вопроса)
 21.  Класифікація технологій по Вудворд, Томпсон
 22.  Три аспекти людської змінної. Неформальні групи
 23.  Системна модель внутрішніх змінних. Внесок різних підходів (у нее стоит знак вопроса)
 24.  Характеристика зовнішнього середовища
 25.  Фактори зовнішнього середовища
 26.  Управління і право
 27.  Міжнародне оточення організації, його фактори
 28.  Роль бізнесу у суспільстві. Дві точки зору
 29.  Проблема етики в управлінні, зміст тесту по етиці
 30.  Процеси, що пов’язують функції управління
 31.  Елементи та етапи процесу комунікацій
 32.  Комунікації та ефективність управління. Типи комунікацій
 33.  Перешкоди на шляху особистісних комунікацій та шляхи їх подолання. Мобінг
 34.  Перешкоди на шляху організаційних комунікацій, шляхи подолання. Мобінг
 35.  Сприйняття, семантика, невербальна інформація: вплив на комунікації
 36.  Проблема слухання та зворотного зв’язку в комунікаціях
 37.  Природа процесу прийняття рішень. Організаційне рішення, типи
 38.  Підходи до прийняття рішень
 39.  Етапи раціонального процесу прийняття рішень
 40.  Фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень
 41.  Середовище прийняття рішень. Поняття ймовірності
 42.  Проблема пошуку інформації
 43.  Необхідність моделювання. Три базові типи моделей
 44.  Етапи побудови моделі
 45.  Моделі: теорії ігор, теорії черг, управляння запасами
 46.  Моделі: лінійного програмування, економічний аналіз
 47.  Платіжна матриця, поняття очікуване значення, як метода прийняття рішень
 48.  Прогнозування: сутність, умови, проблеми
 49.  Неформальні методи прогнозування
 50.  Кількісні методи прогнозування: аналіз часових рядів, каузальне прогнозування, метод історичної аналогії, ймовірнісні моделі,поведінкова модель, детермінована
 51.  Якісні методи прогнозування
 52.  Мотивація: сутність, основні поняття
 53.  Змістовні теорії мотивації
 54.  Процесуальні теорії мотивації
 55.  Влада, вплив, баланс влади
 56.  Традиційні форми влади та впливу
 57.  Сучасні форми влади та впливу
 58.  Торії лідерства – наказ – швидко, авторитарний стиль
 59.  Поведінкові теорії лідерства – автократ, демократ
 60.  Управлінська сітка
 61.  Ситуаційні теорії лідерства
 62.  Ситуаційна модель керівництва. Підхід «шлях-метод»
 63.  Теорія життєвого циклу
 64.  Природа конфлікту в організації. Роль, типи конфліктів
 65.  Модель процесу конфлікту
 66.  Причини конфлікту
 67.  Управління конфліктом: правила поведінки, обговорення. Структурні методи
 68.  Міжособистісні стилі вирішення конфліктів
 69.  Сутність та фактори стресу. Модель стресової реакції
 70.  Методи управління стресом

+

Школи: -планування

             -контроль

Тейлор, адміністративна школа

 1.  внутрішнє середовище
 2.  рішення:

а) прийняття рішень

б) моделі та методи прийняття рішень

           3) лідерство
1. Расходитесь по домамЗавтра утром ~ снова к намМы с тобой построим домИ игрушки соберем
2. переживания и искусство представления
3. Реферат- Исследование взаимосвязи социального капитала и экономико-психологических характеристи
4. на тему- Музыкальное оформление урока классического танца Выполнил- работник МОУ ДОД ДЮСШ ТС.html
5. В базе данных в той же где вы работали создайте таблицу Клиенты таблица 3 в режиме конструктора- Таблиц
6. А класс 262 2 526 1 81 2 20
7.  Синтетическая биология Одно из новых направлений генной инженерии
8. Политическая культура представляет собой органичную часть политической жизни общества
9. Отношение современного студента к употреблению алкоголя
10. тема- Учетная политика организации принципы ее формирования и раскрытия выполнила студ
11. Средняя общеобразовательная школа 37 г
12. ге те~ ВаSO4 NNO3 NCl NBr N3PO4 3
13. Женская аудитория как объект рекламного воздействия
14. язык худ. лит. не включается в понятие худ
15. Комплексной программы воспитания в учреждениях образования Республики Казахстан и призваны оказать помощ
16. Вариант 17 Дано Тип нагрузки ~ Усилители ПЧ и микрофонные усилители Напряжение на нагрузке
17. ВВЕДЕНИЕ 1 1 Конфликт и понятие управления конфликтами
18. Методические рекомендации к программе по православному воспитанию детей дошкольного возраста
19. Тема- Дослідження автоматичної системи регулювання температури на базі регулятора двоканального БРТУНАВК
20.  загальної гігієни та Обласний лабораторний епідеміології ХМАПО Центр Держсанепідслужби