Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Перед початком роботи оператор користувач ЕОМ повинен оглянути і перевірити на своєму робочому місці спра

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Інструкція поширюються на оператора ПЕОМ (персональної електронно-обчислювальної машини), який здійснює введення, обробку та виведення на печатні пристрої вихідних даних, інформації і текстових документів. До роботи безпосередньо на ПЕОМ допускаються особи, які пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань, пройшли спеціальне навчання (стажування) на робочому місці, перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи оператор (користувач) ЕОМ повинен оглянути і перевірити на своєму робочому місці справність обладнання, пристроїв, електричної проводки та заземлення. При виявленні недоліків доповісти про них безпосередньому керівнику, роботу не розпочинати.

2.2. Вмикання усіх кабелів, що з'єднують системний блок (процесор) з іншими пристроями, проводиться тільки при вимкненому комп'ютері.

2.3В цих приміщеннях повинні підтримуватися параметри температури, освітлення, чистоти повітря, звукоізоляції від виробничих шумів та інш. згідно із санітарними нормами.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Робочий день оператора ПЕОМ складає 8 годин з перервою на обід - 1 година. Безперервна тривалість роботи на комп'ютері не повинна перевищувати 4х годин, після кожної години роботи повинні робитися 5-10 хвилинні перерви.

3.2. Освітлення в приміщеннях, де встановлено ПЕОМ, повинно бути змішане (природне і штучне). Забороняється працювати на ПЕОМ в повній темноті, використовуючи лише світіння монітору.

3.3. Організацію робочих місць операторів (користувачів) ПЕОМ здійснюють на основі сучасних ергономічних вимог. Конструкція робочих меблів підбирається індивідуальним регулюванням згідно із вимогами Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

3.4. При зникненні напруги оператор ПЕОМ повинен відключити обладнання від мережі електропостачання і включити його лише після відповідного розпорядження керівництва.

3.5.Для запобігання нещасних випадків забороняється працювати на ПЕОМ зі знятим кожухом, самостійно ремонтувати апаратуру, торкатися руками з'єднувальних кабелів, проводів живлення і заземлення, класти на апаратуру ПЕОМ сторонні предмети.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи оператор (користувач) ПЕОМ повинен записати у пам'ять комп'ютера всі незбереженні данні, провести повне відключення всіх пристроїв ПЕОМ від мережі електропостачання, та прибрати робоче місце. Не рідше одного разу у три місяці необхідно проводити прибирання від пилу агрегатів та вузлів ПЕОМ, кабельних каналів та важкодоступних просторів приміщення за допомогою ганчір'я, змоченого миючими засобами, та пилососа.

4.2. Після закінчення роботи, у випадку виявлення несправності та недоліків в роботі обладнання, оператор (користувач) ПЕОМ повинен доповісти про це відповідальну за стан електрообладнання особу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5. Аварійна ситуація чи нещасний випадок можуть статися в разі: ураження електричним струмом, загорання апаратури тощо

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій (пошкодження або горіння обладнання, тощо) необхідно припинити роботу, негайно доповісти керівництву, при пожежі також викликати пожежну охорону, вжити заходів для ліквідації аварійної ситуації.

5.2. При нещасному випадку необхідно звільнити потерпілого від дії небезпечного чи шкідливого фактору, надати йому необхідну першу медичну (долікарняну) допомогу, викликати бригаду швидкої медичної допомоги і доповісти керівництву.

5.3. У випадку ураження електричним струмом, не залежно від стану потерпілого, йому необхідно пройти медичне обстеження, без якого повернення потерпілого до роботи категорично забороняється.


1. Windows 2000
2. О внесении изменений и дополнений в Тарифноквалификационные характеристики по общеотраслевым
3. Никомахова этика Аристотеля
4. Рациональное питание и использование восстановительных мероприятий при повышенных физических нагрузках
5. I. Поведение преподавателя
6. на тему- Воспитательная функция государственной службы
7. Коммуникации в менеджменте и их роль Коммуникации между организацией и ее средой Организация функцион
8. Социально-психологическая деятельность по коррекции агрессивного поведения у подростков
9. Стоимость строительства ТЭС любого типа может быть найдена на основе удельных капитальных вложений и мощно
10. Вариант 1 1 Определите материк по его описанию- Занимает четвертое место в мире по площади и является самым в
11.  Какие виды текста использованы- а вводный б информационный в обобщающий г заключительный
12. Портовая индустрия России
13. Малое предпринимательство в рыночной экономике
14. РЕФЕРАТ диссертации в виде опубликованной монографии на соискание ученой степени кандидата исторических.
15. Дипломная работа- Разработка проекта автоматизации риэлтерской деятельност
16. Главная цель мероприятия ~ командообразование
17. Основы философии Философия ее роль в обществе
18. тема оперативного планирования в общем виде ~ это совокупность различных методик и технологий плановой раб.html
19. При этом она содержит незаменимые питательные ингредиенты необходимые для здоровья человека
20. Тема- Бесклассовая адресация CIDR и маски переменной длины VLSM Мета- Научиться строить топологию с бесклассово