Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

перегляду навігатор Cht Обмін інформацією розмова в мережі інтернет; розмовля

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Unit8. The internet

Aviable

Наявний, доступний

Browse

Переглядати, дивитися на щось або шукати (файл)

Browser

Браузер, програма веб-перегляду, навігатор

Chat

Обмін інформацією, розмова (в мережі інтернет); розмовляти

Chat room

Клуб (за інтересами), дискусійна група

Connect

Приєднувати (ся); підключати; зв’язуватися

Create

Створювати, діяти

Cyberspace

Кіберпростір

Discover

Відкривати, виявляти

Do research

Проводити дослідження

Download

Завантажувати, скачувати (файл)

HTML (Hyper Test Markup Language)

Мова гіпертекстової розмітки

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Протокол передачі гупертексту

Invent

Винаходити

Interactive

Інтерактивний, діловий

Join

Приєднуватися, вступати

Link

Посилання, зв’язок; зв’язувати (ся) разом

Locate

Визначати місцезнаходження, Знаходити

Navigate

Пересуватися, переміщатися

Network

Комп’ютерна мережа

Originate

Виникати, започатковувати, зароджуватися

Provide

Надавати (щось)

Provide smb with smth

Забезпечувати когось чимсь

Random

Довільний, обраний навмання, випадковий

Set

Набір, комплект

Surf the net

Блукати в інтернеті

Transfer

Пересилати, передавати

URL (Uniform Resource Locator)

Уніфікований вказівник інформаційного ресурсу або адреса web-сторінки

View

Розглядати, переглядати

WWW (the World Wide Web)

«Всесвітнє павутиння», мережа

Web

Веб-сторінка, інтернет-сторінка


1. Шпора к ГОСАМ по бух учету 2004
2. Обоснование контрактных цен. Шпаргалка
3. Бухгалтерский учет Дистанционное обучени
4. Реферат- Экономика производства
5. Тема - Вивчення та визначення мінералів класу самородні сульфіди галоїди
6. Тема моєї манівської роботи- Значення планування сім~ї для народження здорових дітей
7.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
8. ДЕНЬ Солнечный и тёплый весенний день
9. товар Характеристики услуг Отличие услуги от материальновещественного товара Определение ценности
10. Документы по внешнеэкономической деятельности
11. учитель требованиям предъявляемым к первой квалификационной категории Территория Курганинский район.html
12. Реферат- Правовое регулирование деятельности акционерных обществ
13. Педагогічна майстерність
14. Российский государственный профессиональнопедагогический университет Институт искусств Кафедра диз
15. Изометрическая проекция и триметрическая проекция
16. Дипломная работа- Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав
17. Требования предъявляемые к речи переводчика
18. Сборник задач по дисциплине Теория бухгалтерского учета
19. Тема 14 Россия в первой четверти 19 в
20. Гражданскоправовой способ защиты ~ возмещение имущественного ущерба автору или иному правообладателю