Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

перегляду навігатор Cht Обмін інформацією розмова в мережі інтернет; розмовля

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Unit8. The internet

Aviable

Наявний, доступний

Browse

Переглядати, дивитися на щось або шукати (файл)

Browser

Браузер, програма веб-перегляду, навігатор

Chat

Обмін інформацією, розмова (в мережі інтернет); розмовляти

Chat room

Клуб (за інтересами), дискусійна група

Connect

Приєднувати (ся); підключати; зв’язуватися

Create

Створювати, діяти

Cyberspace

Кіберпростір

Discover

Відкривати, виявляти

Do research

Проводити дослідження

Download

Завантажувати, скачувати (файл)

HTML (Hyper Test Markup Language)

Мова гіпертекстової розмітки

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Протокол передачі гупертексту

Invent

Винаходити

Interactive

Інтерактивний, діловий

Join

Приєднуватися, вступати

Link

Посилання, зв’язок; зв’язувати (ся) разом

Locate

Визначати місцезнаходження, Знаходити

Navigate

Пересуватися, переміщатися

Network

Комп’ютерна мережа

Originate

Виникати, започатковувати, зароджуватися

Provide

Надавати (щось)

Provide smb with smth

Забезпечувати когось чимсь

Random

Довільний, обраний навмання, випадковий

Set

Набір, комплект

Surf the net

Блукати в інтернеті

Transfer

Пересилати, передавати

URL (Uniform Resource Locator)

Уніфікований вказівник інформаційного ресурсу або адреса web-сторінки

View

Розглядати, переглядати

WWW (the World Wide Web)

«Всесвітнє павутиння», мережа

Web

Веб-сторінка, інтернет-сторінка


1. 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА САМОИНДУКЦИИ МЕТОДОМ ЖУБЕРА ЦЕЛЬ РАБОТЫ Исследовать зависимость коэффи
2. на тему- Проблемы рынка труда в условиях переходной экономики
3. на тему Методы диагностики вероятности банкротства организации выполнил студен
4. .1 Архитектура организация и конфигурация ЭВМ 4 1
5. тема получив запрос пользователя должна построить его образ вектор в том же пространстве
6. і Хабарламаны~ т~ріне ~арай а~парат к~зінен т~тынушы~а жеткізілетін белгілерден т~ратын техникалы~ ~~рал
7.  Кислотность буферных растворов почти не изменяется при их разбавлении или при добавлении к ним некоторых ко
8. тема состоит из дыхательных путей и парных органов дыхания ' легких
9. 3 История возникновения микрофинансирования
10. н Nikerel Материал из Википедии свободной энциклопедии Гн Nikerel
11. 20см высота 25см высота 15см
12. Коэффициенты ряда вычисляются по формуле- 2где произвольный контур принадлежащий кольцу и охватыва
13. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів
14.  Первичный учет 2
15. Реферат за темою- СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Виконала студентка 1го курсу групи МР1113
16. в силлогизме должно быть только три термина меньший больший средний
17. Історія розвитку вітчизняних бірж
18. тематической статистике Задача 1 Исходные данные- студенты некоторой группы состоящей из 30 человек с
19. а и локальную передающуюся через руки человека
20. Практическая энциклопедия бухгалтера1