Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема кримінального права України

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-27

ПЕРЕЛІК

питань до екзаменаційних білетів на державний екзамен

з дисципліни „Кримінального права України” для студентів

4 курсів навчально-наукового інституту права та психології НАВС

                                                       

Загальна частина

1.  Поняття, завдання та система кримінального права України. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права.

2. Структура Кримінального кодексу України та його статей. Види диспозицій і санкцій.

3. Поняття та ознаки  злочину. Малозначність діяння. (ч. 2 ст. 11 КК). Відмінність злочинів від інших правопорушень. Класифікація злочинів та їх практичне значення.

4. Поняття та ознаки субєкта складу злочину. Співвідношення понять „субєкт злочину” та „особа злочинця”. Спеціальний суб’єкт складу злочину.

5. Осудність як необхідна умова кримінальної відповідальності. Поняття неосудності та її критерії. Обмежена осудність та її кримінально-правові наслідки.

6. Поняття та види стадій вчинення умисного злочину. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення окремих видів злочинів.

7. Готування до злочину. Відмінність готування до злочину від виявлення умислу.

8. Замах на злочин та його види. Добровільна відмова при незакінченому  злочину  та її відмінність від діяльного каяття.

9. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Конституційні положення щодо дії закону  про кримінальну відповідальність у просторі.

10. Чинність  закону про кримінальну відповідальність у часі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Конституційні положення щодо дії закону про кримінальну відповідальність у часі.

11. Поняття, елементи, ознаки та функції складу злочину. Види складу злочину та його значення для кримінально-правової кваліфікації.

12. Поняття  та структура обєкта складу злочину, його значення для визначення характеру суспільної небезпеки діяння. Класифікація обєктів.  Точки зору науковців щодо визначення поняття обєкта та його видів.

13. Предмет злочину. Відмінність предмету злочину від безпосереднього об’єкта, знарядь і засобів вчинення злочинів. Теоретичні погляди щодо визначення місця предмета в структурі складу злочину.

14. Поняття, ознаки та значення  обєктивної сторони складу злочину. Вплив нездоланної сили фізичного та психічного примусу на кримінальну відповідальність.

15. Факультативні ознаки обєктивної сторони складу злочину та їх  кримінально-правове значення.

16. Поняття, ознаки та значення субєктивної сторони злочину.

17. Вина як основна ознака субєктивної сторони злочину. Форми та види вини. Конституційні положення щодо встановлення вини при притяганні особи до кримінальної відповідальності.

18. Поняття та види умислу. Різновиди умислу, які вироблені кримінально-правовою теорією та судовою практикою.

19. Поняття та види необережності. Випадок (казус), його характеристика та відмежування від злочинної недбалості.

20. Поняття та види помилок у кримінальному праві. Їх вплив на кримінальну відповідальність.

21. Поняття та значення співучасті  у злочині. Обєктивні та субєктивні ознаки співучасті.

22. Види співучасників. Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників (кваліфікація їх дій та призначення покарання).

23. Форми співучасті. Вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою та злочинною організацією. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 „Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними обєднаннями”.

24.Специфічні прояви співучасті (ексцес виконавця, посереднє виконання злочину, співучасть у злочині із спеціальним  суб’єктом).

25. Поняття та види причетності до злочину. Кримінальна відповідальність за причетність до злочину. Відмінність причетності до злочину від співучасті в злочині.

26. Поняття та види множинності злочинів. Відмінність множинності злочинів від триваючих, продовжуваних та складних (складених) злочинів.

27. Поняття, ознаки та види повторності злочинів. Правові наслідки повторності злочинів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 р. № 7 «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки».

28. Поняття, ознаки та види сукупності злочинів. Правові наслідки сукупності злочинів.

29. Поняття, ознаки та види рецидиву злочинів. Правові наслідки рецидиву злочинів.

30. Поняття необхідної оборони та умови її правомірності. Конституційні положення щодо захисту життя та здоровя людини від протиправних посягань. Перевищення меж необхідної оборони та уявна оборона.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 „Про  судову практику у справах про необхідну оборону”.

31. Поняття та умови правомірності дій по затриманню особи, що вчинила злочин. Перевищення заходів, що необхідні для злочинця, умови кримінальної відповідальності в цих випадках. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 „Про судову практику у справах про необхідну оборону”.

32. Поняття  крайньої необхідності та умови її правомірності. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.

33. Правові підстави   та порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Види звільнення від кримінальної відповідальності. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12 „Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності”.

34. Поняття покарання  та його мета  за кримінальним правом України. Система покарань та її кримінально-правове значення.

35. Принципи та загальні засади призначення покарання. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 № 7 „Про практику призначення судами кримінального покарання”.

36. Обставини, які помякшують покарання. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 № 7 „Про практику призначення судами кримінального покарання”.

37. Обставини, які обтяжують покарання. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 № 7 „Про практику призначення судами кримінального покарання”.

38. Призначення покарання за сукупністю злочинів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 № 7 „Про практику призначення судами кримінального покарання”.

39. Призначення покарання  за сукупністю вироків.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 № 7 „Про практику призначення судами кримінального покарання”.

40. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Умови та правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 № 7 „Про практику призначення судами кримінального покарання”.

41. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2 „Про дострокове звільнення від покарання і заміну не відбутої частини покарання більш м’яким”.

42. Амністія та помилування. Конституційні положення щодо амністії та помилування. Положення про здійснення помилування затверджено Указом Президента України від 19 липня 2005 року № 1118/2005.

43. Поняття та кримінально-правове значення судимості. Умови та строки погашення судимості. Зняття судимості. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16 „ Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості”.

44. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування за кримінальним правом України. Постанова Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 7 „Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування”.

45. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Примусові заходи виховного характеру. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 2 „Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх”.

Особлива частина

1. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109 КК). Конституційні положення щодо основних засад життєдіяльності суспільства, держави й людини в Україні.

2. Державна зрада (ст. 111 КК). Відмінність від шпигунства (ст. 114 КК).

3. Умисне вбивство (ст. 115 КК). Конституційні положення щодо захисту життя людини. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 „Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоровя особи”.

4. Умисні вбивства при помякшуючих обставинах. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 „Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоровя особи”.

5. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК). Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 „Про  судову практику в справах про злочини проти життя і здоровя особи».

6. Залишення в небезпеці (ст. 135 ККК). Відмінність від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя  стані. (ст. 136 КК).

7. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК). Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 21 березня 1949 р.

8. Зґвалтування (ст. 152 КК). Відмінність від насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 „Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи”.

9. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача(ст. 157 КК). Конституційні положення щодо вільного волевиявлення під час виборів.

10.Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз (ст. 1581 КК).

11. Крадіжка (ст. 185 КК). Відмінність крадіжки від грабежу. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 „Про судову практику у справах про злочини проти власності”.

12. Грабіж (ст. 186 КК). Відмінність грабежу від розбою. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 „Про судову практику у справах про злочини поти  власності”.

13. Розбій (ст. 187 КК). Відмінність розбою від вимагання.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 „Про судову практику у справах про злочини проти власності”.

14. Вимагання (ст. 189 КК). Відмінність вимагання від розбою. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10 „Про судову практику у справах про злочини проти власності”.

15. Шахрайство (ст. 190 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 10 „Про судову практику у справах про злочини проти власності”.

16. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК). Відмінність від зловживання службовим становищем вчиненого з корисливих мотивів (ст.. 364 КК).

17. Самовільне зайняття земельної ділянки або самовільне будівництво (ст. 1971 КК).

18. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, ввезення в Україну  з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 6 „Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів”.

19. Контрабанда (ст. 201 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8 „Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил”.

20. Ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів) (ст. 212 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 „Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обовязкових платежів”.

21. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України  від 25 квітня 2003 р. № 3 „Про практику застосування законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.

22. Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 „Про практику застосування законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.

23. Незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 2321  КК).  

24. Незаконне полювання (ст. 248 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17 „Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля”.

25. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17 „Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля”.

26. Бандитизм (ст. 257 КК). Відмінність цього злочину від створення злочинної організації (ст. 255 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 „Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними обєднаннями”.

27. Терористичний акт (ст. 258 КК).

28. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК).  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26квітня 2002 р. № 3 „Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами”.

29. Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою, що розсіває радіоактивний матеріал або випромінює радіацію (ст. 2651 КК).

30. Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК). Закон України „Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 7 „Про практику  застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва”.

31. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки  дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”.

32. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК). Відмінність проти злочинів проти власності, що вчиняються з корисливих мотивів.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки  дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”.

33. Хуліганство (ст. 296 КК). Відмінність від групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК) та від масових заворушень (ст. 294 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10 „Про судову  практику у справах про хуліганство”.

34. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого  2004 р. № 2 „Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну а іншу  антигромадську діяльність”.

35. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів(ст. 307 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня  2002 р. № 4 „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів” та Постанова Пленуму Верховного Суду України № 16 від 18.12.2009 р. «Про внесення змін та доповнень до Постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26.04.2002 р.».

36. Опір представників влади, працівникові правоохоронних органів, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві (ст. 342 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. № 8 „Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоровя, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів”.

37. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. № 8 „Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоровя, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів”.

38. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК). Постанова  Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. № 8 „Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоровя, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів”.

39. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського  порядку і державного кордону  або військовослужбовця (ст. 348 КК). Постанова  Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. № 8 „Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоровя, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів”.

40. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобовязань (ст. 355 КК), Постанова  Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. № 12 „Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності”.

41. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361 КК).

42. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ст. 362 КК).

43. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК). Відмінність від перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК).  Постанова  Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 „Про судову  практику у справах  про перевищення влади або службових повноважень”.

44. Перевищення влади або службових  повноважень (ст. 365 КК). Відмінність від зловживання   владою або службовим становищем (ст. 364 КК). Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15 „Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень”.

45. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст.365-2 КК).

46. Одержання хабара (ст. 368 КК). Постанова  Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 „Про судову  практику в справах  про хабарництво”.

47. Зловживання впливом (ст.369-2 КК).

48. Завідомо незаконні затримання, привід або арешт (ст. 371 КК). Конституційні положення щодо захисту свободи та особистої недоторканності людини. Постанова  Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 4 „Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства”.

49. Примушування давати показання (ст. 373 КК). Відмінність від катування (ст. 127 КК).

50. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК). Постанова  Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1993 р. № 2 „Про судову квітня 2004 р. № 5 „Про судову практику в справах про злочини, повязані з порушенням режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі”

51. Найманство (ст. 447 КК). Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців (ратифікована Україною 14 липня 1993 р.).

Схвалено на засіданні кафедри   кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС  24 січня 2013 р., протокол № 2.

Завідувач кафедри кримінального права

і криміналістики навчально-наукового

інституту права та психології НАВС       В.Я. Горбачевський

2.01.2013 р.


1. Внутренние водные пути
2. Почему мужчины часто выглядят отрешенными после секса
3. Реферат Внедрение системы управленческого учета с одновременной легализацией торговоимпортного бизнеса
4. Великая депрессия 1929-33 гг
5. зеленого горошка пучок зеленого лука для заправки- 2 ч
6. Криворізький національний університет Криворізький економічний інститут
7. ИКФ ЭКМОС Москва 2002 ББК 67.
8. ТЕМАТИКА рефератів з дисципліни Регіональна економіка Соціальноекономічний розвиток Кримськог
9. Модуль 2 3 курс лечебный факультет вопросы на 3 1
10. Из каждой пары профессий нужно указать одну предпочитаемую
11. тема Российскими учеными проработаны вопросы управленческого контроля.
12. Совершенствование механизма кредитования физических лиц на примере Макушинского ОСБ 1686 АК СБ РФ (ОАО)
13. Контрольная работа- Проблемы финансирования бюджетных предприяти
14. тематизированные глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы а также по основным вопросам
15. Посеешь привычку пожнешь здоровье! Из опыта работы
16. Диарейный синдром о чем нужно помнить при подборе препарата
17. Тема- Рак шейки маки 1
18. реферату- Ліндон ДжонсонРозділ- Історія Всесвітня Ліндон Джонсон Ліндон Джонсон В опитуваннях суспільн
19. тема физического воспитания объединяющая урочные классные и внешкольные формы занятий физическими упражне
20. Она обеспечивает относительное постоянство внутренней среды организма