Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

на тему- статистичні дані причини смертності населення України

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


3

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

Кафедра медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання

РОЗРАХУНКОВО–ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни  «Медична інформатика»

на тему:

« статистичні дані причини смертності населення України.»

студента ІІ курсу  3  групи

2 медичного  факультету

Цедіщевої Анфіси Володимирівни

Викладач: Шабацька С.А

Київ – 2011.

Зміст

1. Актуальність теми          3

2. Мета роботи           4

3. Таблиця 1Захворюванність дорослого населення України у віці 18 років і старше у 1997 та 2006 р.р. на 100 тис. осіб      5

4. Таблиця 2 Основні показники смертності і середньої тривалості життя в Україні та країнах Західної Європи за окремі роки у період 1990 -2006р.р. 6

5.Таблиця 3 Повікові коефіцієнти смертності населення України за окремі роки у період 1990 – 2006 р.р.у розрахунку на 1000 осіб відповідного віку.  7

6. Таблиця 4 Індекси чоловічої над смертності у трудоактивному періоді в Україні в окремі роки за період 1990 – 2006 р.р.     8

7. Таблиця 5 Структура стандартизованого показника смертності у віці 15 – 24 роки за причинами смерті в Україні та країнах Європейського Союзу у 2006 р. , %             9

8.Таблиця 6 Стандартизовані показники смертності чоловіків та жінок віком 25 -64 роки за причинами смерті в Україні та країнах Європейського Союзу у 2006р. , на 100 тис. осіб.         10

9. Таблиця 7 Співвідношення показників смертності від хвороб системи кровобігу у вікових групах 30 – 44 роки та 45 – 59 років на Україні з рівнем країн Європейського Союзу у 2006 р.        11

10. Таблиця 8 Стандартизовані коефіцієнти смертності від новоутворень у чоловіків і жінок віком 25–64 роки в Україні у 1995, 1998 та 2008 рр., на 100 тис. осіб            12

11. Таблиця 9 Віковий склад офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих та померлих від СНІДу в Україні у 2006 р., %      13

12. Таблиця 10. Віковий склад офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих та померлихвід СНІДу в Україні у 2006 р., %      14

13. Анотований перелік використаних джерел      15

Актуальність теми

Медико – демографічна ситуація в Україні залишається складною. Чисельність населення невпинно скорочується ( за період 2002 – 2006 рр. це скорочення становило 1 млн. 472 тис. осіб ). Основну роль при цьому відіграє природне зменшення – результат перевищення числа померлих над кількістю народжених. За 2002 – 2006 рр. внаслідок депопуляції України втратила 1,7 млн осіб.

У структурі причин смерті 84%припадає на хвороби системи кровообігу, новоутворення та зовнішні причини смерті. У цілому в 2002 -2006 рр. підвищився рівень смертності від інфекційних та паразитарних хвороб, системи кровообігу, органів травлення, розладів психіки, хвороб нервової системи, природжених вад розвитку. Водночас смертність від новоутворень, хвороб органів дихання, сечостатевої системи поступово знижується.

Мета роботи

  1.  Дослідити причини смертності в різних вікових групах.
  2.  Дослідити причини смертності серед жіночого та чоловічого населення в Україні.
  3.  Ознайомитись із статистикою ВІЛ – інфікованих.

Таблиця 1. Захворюваність дорослого населення України у віці 18 років і старше у 1997 та 2006 р.р. на 100 тис. осіб

Класи хвороб та окремих нозологій

Захворюваність

1997

2006

2006 /1997, разів

Всі хвороби

49883

55705,6

1,1

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

2060

2199,2

1,1

Новоутворення

851

1018,4

1,2

Хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення з залученням імунного механізму

149

217,9

1,5

Хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин

448

891,4

2,0

Розлади психіки та поведінки

448

428,3

0,9

Хвороби нервової системи

6993

1513,2

1,2

Хвороби ока та придаткового апарату

3240,0

Хвороби вуха та соскоподібного відростка

2239,3

Хвороби системи кровообігу

3691

6187,9

1,7

Хвороби органів дихання

17518

16741,5

1,0

Хвороби органів травлення

2158

2457,9

1,1

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

3312

3350,0

1,0

Хвороби кістково-м’язової системи та

сполучної тканини

3141

3490,5

1,1

Хвороби сечостатевої системи

3842

5033,6

1,3

Вагітність, пологи та післяпологовий період

4513

5403,2

1,2

Вроджені аномалії (вади розвитку),

деформації і хромосомні порушення

12

15,5

1,3

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії

зовнішніх причин

5038

4868,6

1,0

[1]

Таблиця 2. Основні показники смертності і середньої тривалості життя в Україні та країнах Західної Європи за окремі роки у період 1990 -2006р.р.

Роки

Стандартизовані

коефіцієнти

смертності* , %

Померло дітей

у віці до 1 року

на 1000 народжених

Середня очікувана тривалість життя, років

чоловіки

жінки

Україна

Західна

Європа

Україна

Західна

Європа

Україна

Західна

Європа

Різниця

Україна

Західна

Європа

Різниця

1990

11,4

7,8

12,8

7,8

65,4

72,8

-7,4

74,9

79,4

-4,5

1995

14,2

7,2

14,7

6,5

61,1

73,7

-12,6

72,5

80,2

-7,7

1998

12,9

6,9

12,8

5,8

63,0

74,5

-11,8

73,8

81,0

-7,2

2006

13,7

6,1

12,6

4,5

62,3

76,0

-13,7

73,8

82,5

-8,7

[2]

Таблиця 3. Повікові коефіцієнти смертності населення України за окремі роки у період 1990 – 2006 р.р.у розрахунку на 1000 осіб відповідного віку.

Роки

Чоловіки

Жінки

Всього

у тому числі у віці, років:

Всього

у тому числі у віці, років:

0–24

25–64

65 і старші

0–24

25–64

65 і старші

1990

12,5

1,7

10,8

78,1

12,0

1,0

4,4

59,1

1995

16,7

1,9

15,3

83,8

14,5

1,0

5,6

65,0

1998

15,3

1,6

13,3

77,8

13,6

0,8

4,9

51,7

2006

18,0

1,7

15,8

82,1

14,8

0,8

5,5

65,2

[1]

Таблиця 4. Індекси чоловічої над смертності у трудоактивному періоді в Україні в окремі роки за період 1928 – 2008 р.р.

Вікові групи

Роки

1990

1995

1998

2006

25–29

3,71

3,50

3,56

3,25

30–34

3,50

3,54

3,83

3,33

35–39

3,35

3,93

3,76

3,29

40–44

3,04

3,67

3,58

3,53

45–49

2,94

3,6

3,29

3,48

50–54

2,79

3,20

3,05

3,26

55–59

2,58

3,09

2,76

2,79

60–64

2,37

2,75

2,50

2,66

25–64

2,45

2,73

2,92

2,84

[3]

Таблиця 5. Структура стандартизованого показника смертності у віці 15 – 24 роки за причинами смерті в Україні та країнах Європейського Союзу у 2006 р. , %

Причини смерті

Обидві статі

Чоловіки

Жінки

Україна

ЄС

Україна

ЄС

Україна

ЄС

Усі причини, в т. ч.:

112,9

50,3

168,8

72,7

54,5

27,0

Інфекційні та паразитарні хвороби

7,3

0,9

9,2

1,0

5,4

0,7

Хвороби системи

кровообігу

6,5

2,8

9,2

3,5

3,6

2,0

Новоутворення

8,0

4,8

9,2

5,6

6,9

4,0

Зовнішні причини, в т. ч.:

72,3

32,4

117,2

50,8

25,0

13,3

нещасні випадки, пов’язані з транспортом

24,1

17,0

37,8

26,3

9,2

7,4

[2]

Таблиця 6. Стандартизовані показники смертності чоловіків та жінок віком 25 -64 роки за причинами смерті в Україні та країнах Європейського Союзу у 2006р. , на 100 тис. осіб.

Класи причин смерті

Україна

Європейський Союз

Україна/ Європейський

Союз, разів

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

Усі причини, в т.ч.:

1661,2

541,1

487,5

222,3

3,4

2,4

Інфекційні та паразитарні

хвороби

104,2

21,4

8,7

3,2

11,9

6,7

Новоутворення

225,9

128,1

159,5

105,7

1,4

1,2

Хвороби системи кровообігу

629,7

214,0

136,4

46,8

4,6

4,6

Хвороби органів дихання

82,6

14,5

18,6

8,1

4,4

1,8

Хвороби органів травлення

140,9

54,1

39,8

15,6

3,5

3,

Зовнішні причини

366,0

69,2

72,2

18,7

5,1

3,7

Неуточнені та невідомі

причини

40,2

7,4

18,7

5,8

2,1

1,3

[2]

Таблиця 7. Співвідношення показників смертності від хвороб системи кровобігу у вікових групах 30 – 44 роки та 45 – 59 років на Україні з рівнем країн Європейського Союзу у 2006 р.

Рік

30–44 роки

45–59 років

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

1990

2,1

1,6

1,9

2,1

1991

2,4

1,7

2,0

2,3

1992

2,7

1,9

2,3

2,5

1993

3,0

2,1

2,5

2,9

1994

3,3

2,3

2,8

3,2

1995

3,8

2,8

3,2

3,5

1996

3,8

2,6

3,2

3,5

1997

3,6

2,4

3,2

3,5

1998

3,

2,2

3,0

3,2

1999

3,8

2,5

3,3

3,5

2000

4,3

2,7

3,6

3,7

2001

4,2

2,8

3,5

3,7

2002

4,6

3,0

3,8

3,8

2003

4,9

3,1

3,9

4,0

2004

5,3

3,7

4,2

4,2

2005

5,5

3,7

4,3

4,3

[1]

Таблиця 8. Стандартизовані коефіцієнти смертності від новоутворень у чоловіків і жінок віком 25–64 роки в Україні, 1995, 1998 та 2006 рр., на 100 тис. осіб

Причини смерті

1995

1998

2006

Чоловіки

Новоутворення:

― трахеї, бронхів, легенів

85,9

74,7

59,0

― шлунку

38,6

34,4

27,8

― кишечнику та прямої кишки

14,1

13,4

12,9

― губи, ротової порожнини та глотки

19,4

18,3

18,1

― стравоходу

9,2

8,2

7,8

Жінки

Новоутворення:

― молочної залози

31,9

32,1

31,5

― шлунку

13,9

13,2

10,3

― кишечника та прямої кишки

14,1

13,4

12,9

― шийки матки

9,2

9,7

10,5

― трахеї, бронхів, легенів

8,3

7,5

6,5

― губи, ротової порожнини та глотки

1,3

1,2

1,2

[4]

Таблиця 9. Віковий склад офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих та померлих від СНІДу в Україні у 2006 р., %

Групи ВІЛ-інфікованих

Абсолютна

кількість, тис. осіб

Кількість ВІЛ-інфікованих серед дорослих віком 15–49 років, в т. ч, за статтю:

344,4

― чоловіки

178,3

― жінки

166,1

за групами ризику:

― споживачі ін’єкційних наркотиків

144,2

― чоловіки, які мають секс з чоловіками

27,3

― жінки комерційного сексу

35,1

― чоловіки–клієнти жінок комерційного сексу

18,9

― партнери інших груп ризику

118,7

Кількість ВІЛ-інфікованих серед усього населення

377,6

  [4]

Таблиця 10. Віковий склад офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих та померлихвід СНІДу в Україні у 2006 р., %

Вікові групи, років

Нові випадки

ВІЛ

ВІЛ-інфіковані, що перебувають

під диспансерним наглядом*

Померлі від СНІДу

0–14

17,6

8,4

1,3

15–17

0,7

0,4

0,2

18–24

15,5

16,2

4,8

25–49

63,8

73,2

89,4

50+

2,4

1,8

4,3

  [4]

Анотований перелік використаних джерел

  1.  Журнал Академії медичних наук України,№3/2007.

Публікує статті проблемного характеру, наукові огляди найважливіших досягнень в основних галузях медичної науки. У цьому журналі можна ознайомитись з причинами смертності,статистикою смертності. Та переважанням смертності над народжуваністю населення.

  1.  Журнал Громадське здоров’я України,2008.

Наведені дані про чисельність населення України у тому числі міського і сільського, розподіл його за статтю та віковими групами. Медико – демографічні індикатори охарактеризовано відомостями про народжуваність, смертність населення . Наведено показники смертності населення за основними причинами смерті ( хвороби системи кровообігу , злоякісні новоутворення,зовнішні причини смерті).

  1.  Наукове – практичне видання Україна здоров’я нації ,

№3 – 4/2007

Розглядає основні причини смертності населення України,рівні захворюваності та поширеності хвороб серед населення України.

  1.  http://www.idss.org.ua/monografii/Smertnost2007.pdf Проводиься аналіз зрушень у структурі причин смерті у трудоактивному віці; рівня смертності від причин, яким можна запобігти; ролі та внеску смертності від соціально детермінованих захворювань
1. Контрольная работа- Планування аудиту- необхідність та основні стадії
2. Тема 1. Валеология наука о здоровье
3. Наука и лженаука
4. Лабораторная работа 7 КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
5. современное население Канады
6. The min fult of The 70s or the yers of might-hve-been hopes
7. А Москва 2005 УДК ББК Рецензенты- д
8. С Куличенко АИ Поснова Г
9. Современная естественная наука и проблемы естествознания
10. Социальная работа с трудными детьми в условиях реабилитационного центра
11.  Анализ исследования влияния компьютерных игр на поведенческий характер подростка
12. темационный подход к менеджменту
13. К вопросу о первых исследовательских подводных лодках
14. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
15. тема достовірних найбільш суттєвих знань про об~єктивні закони розвитку природи суспільства та мислення
16. 10А. Назначение .
17. Роль зелёных насаждений в городе
18. Systems Design- JobOrder Costing Chpter 2 Systems Design- JobOrder Costing Solutions to Questions 21By definition mnufcturing overhed consi
19. Тема. Лікарські засоби що впливають на еферентну іннервацію.html
20. Факультатив Коррупция и ее общественная опасность