Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

на тему- Робота з командою блок Block в системі utoCD

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра будівельних конструкцій

Лабораторна робота №6

на тему:

"Робота з командою блок (Block) в системі  AutoCAD"

Виконав:

ст. гр. ПЦБ-33

Білецький І.В.

Прийняв:

ЛисюкC. А.

Львів 2013

Meтa: 

На цій лабораторній роботі необхідно засвоїти практичні навики роботи з командою Blook в системі AutoCAD. Скомпонувати креслення на новому листі,  і винести його на друк.

Теоретичні відомості:

Часто при створенні креслення доводиться багаторазово розміщати на ньому ту саму групу об'єктів. Наприклад, на схемі планування будинку архітектору доводиться кілька разів розміщати двері і вікна. Інженер- електрик часто викреслює на схемі ті самі умовні позначки.

Механічний пристрій може містити в собі безліч гайок, болтів, позначень обробки поверхонь і т.п. Для спрощення подібної роботи в AutoCAD існують блоки.  Блоки — це групи об’єктів, шо зберігаються під визначеним ім'ям і при необхідності вставляються в креслення. Блок у AutoCAD — це один об’єкт, незалежно від кількості об’єктів, використаних для Його створення А оскільки це один об'єкт, то його можна легко перемітати, копіювати, масштабувати чи обертати. При необхідності блок можна розчленувати на вихідні об'єкти.

Одна з переваг використання блоків — зменшення розміру файлу креслення. Склад блоку зберігається тільки один раз, а інші екземпляри блоку представлені в базі даних креслення як посилання на нього. З блоком можна працювати так само, як з будь-яким об’єктом креслення. Можна використовувати прив'язку до характерних точок окремих об'єктів у блоці, хоча змінювати окремі об'єкти не можна. Наприклад, можна накреслити лінію від середини відрізка, що входить до складу блоку.

У багатьох областях використовуються бібліотеки деталей, що складаються з тисяч елементів. Для підтримки таких бібліотек у AutoCAD є можливість збереження і вставки блоку. Блок можна зберегти в кресленні або в окремому файлі і надалі вставляти в будь-яке креслення.

AutoCAD дозволяє приєднувати до блоку визначені атрибути. Атрибути — це ярлички, зв'язані з блоком. В основному вони застосовуються для маркерувания об'єктів і для створення простих баз даних.

Об'єднання об'єктів у блоки

Будь-який об'єкт чи набір об'єктів може бути збережений як блок Хоча створити блок досить легко, усе-таки не зашкодить витратити небагато часу на проектування, щоб полегшити його подальше використання. Перш ніж створювати блок, необхідно розібратися, як вставляються блоки і як створюваний блок буде використовуватися.

Базові точки і точки вставки

Базовою називалася точка, що використовується для вставки блоку. Boна повинна бути в кожному блоці. Якщо вставляється блок, то базова точка буде маги координати, зазначені при вставці блоку, тобто координати точки вставки. Всі об'єкти блоку будуть вставлені на відповідні місця щодо  точки вставки

Базова точка не обов'язково повинна бути на об'єкті. Вона повинна розташовуватися в такому місці, щоб блок легко вставлявся щодо неї. Базова точка може міститься в точці креслення з координатами 0, 0 (початок координат). Такс розташування базової точки я лівому нижньому куті рамки дозволяє легко вставляти цей блок у будь-яке креслення.

Властивості Блоку

Блок може бути вставлений в будь-яке місце креслення, в будь- якому масштабі і під будь-яким кутом Блок розглядається AUTOCAD як єдиний об'єкт, як звичайний примітив, і до нього можна застосовувати ті ж операції що для звичайного примітиву (видаляти, масштабувати, редагувати, перемішати і т.д.).

Блоки можуть бути сформовані і використані як в рамках одного креслення (внутрішні блоки), так і записані у файлі на диску з тим, щоб надалі їх можна було помістити в інші креслення

Використання блоків дозволяє:

 1.  понизити трудомісткість проектування;
 2.  пристосуватися до вимог замовника;
 3.  спростити процес модифікації креслення
 4.  скоротити час створення креслення і спростити процес його редагування;
 5.  заощадити пам'ять.

Команди роботи з блоками

Є набір команд спеціально призначених для роботи з Блоками : БЛОК (Block), ВСТАВ ( insert), БA3A (base) ПБлок (wbІоск). Крім того, для перейменування і видалення існуючих Блоків і інших іменованих об'єктів можуть використовуватися команди Новое имя (rename) і Завзятості(purge).

Створення блоку

Для створення блоку необхідно: Відкрити аркуш. Включити режими Grid і Snap, встановити крок сітки 5. Виводи блоку повинні збігатися з кутами координатної сітки Викликати команду Блок (Block) будь-яким способом. Команда м.б задана: За допомогою падаючого меню Рисовать/Блок/Сделать.  За допомогою піктограми Зробити Блок Набрати їм’я  команди Block з клавіатури При використанні методу 1 і 2 з'являється діалогове вікно створення блоку в якому необхідно задати.

Ім'я блоку яке мас бути унікальним бажано коротким і відображати сенс іменованого блоку. За допомогою кнопки Список Імен Блоків можна поглянути список блоків, що існують в системі. Поле Знайдене показує, скільки об'єктів було виділено для приміщення в блок. Якщо необхідно додати в блок ще декілька об'єктів, можна скористатися кнопкою Вибрати об'єкти.

Вказати базову крапку, як правило, це крапка, лежача в лівому нижньому кутку блоку. Для цього необхідно скористатися командами групи Base Point, причому координати базової точки можна вказати з клавіатури в полях X, Y, Z або за допомогою миші - кнопка Select Point. Цю крапку можна розглядати як ручку за яку блок вставлятиметься в креслення. При вставці блоку його можна обертати довкола цієї крапки.

Вибрати об'єкти з яких буде створений блок. - Натисненням кнопки ОК створюється блок з вказаним ім'ям, атрибутами і параметрами.

Запис блоку у файл

Блоки, що створюються з використанням команди БЛОК, зберігаються лише в кресленні, в якому вони були створені, і вони можуть бути поміщені лише в це креслення. Використовуючи команду ПБЛОК можна Блок записати в дисковий файл, для використання іншими кресленням Блок зберігається у файлі за допомогою команди WBLOCK, що вводиться з клавіатури в командному рядку. AutoCAD запрошує ім'я файлу.

Для запису блоку це робиться за допомогою стандартної панелі діалогу для роботи з файлами (аналогічно збереженню/завантаженню креслення). Після вказівки імені файлу потрібно в командному рядку ввести ім'я блоку, який мав бути збережений на диску: Запит в командному рядку Block name вказується ім'я блоку, який необхідно записати у файл. В результаті описаної операції блок буде збережений у файлі на диску.

Вставка блоку

Якщо в ході робіт над кресленням був створений блок, копію блоку можна вставити в будь-яке місце креслення необмежене число разів. При цьому, копія блоку с единим об'єктом складної форми і редагувати об'єкти, його складові, вже неможливо Блок, створений таким чином, може бути тепер вставлений за допомогою команди ВСТАВ, в будь-яке місце креслення

Для вставки копії блоку в креслення можна скористатися командою Вставіть/Ьлок або за допомогою піктограми При цьому на екрані з'являється панель діалогу вставки блоку

Натискуючи кнопку Блок, можна вибрати із списку блок для вставки. Після натиснення кнопки ОК в командному рядку з’являються залити в наступному порядку: Command: insert Block name (or) <Bl>: Insertion point.

100,100 необхідно мишею або з клавіатури вказати крапку на кресленні, куди буде поміщена копія блоку;

X scale factor <1> / Comer / XYZ: 2 необхідно вказати масштаб (за умовчанням І) для всіх горизонтальних розмірів об'єктів блоку;

У scale factor (default2^): 2 необхідно вказати масштаб (за умовчанням дорівнює масштабу no X) для всіх вертикальних розмірів об'єктів блоку, Rotation angle <0>: 45 потрібно вказати кут нахилу блоку відносно точки вставки.

Після цього AutoCAD запрошує значення атрибутів, визначених для даного блоку. При цьому використовується запит і значення за умовчанням, які вказувалися при створенні атрибутів блоку. По завершенню введення значень атрибутів на полі креслення з’являється копія блоку.

Хід роботи

 1.  викреслюємо фігуру в масштабі 1:1 згідно завдання;
 2.  зблоковуємо нашу фігуру;
 3.  вставляємо фігуру з блоку в масштабі 1:1;
 4.  вставляємо фігуру з блоку в масштабі 2:1;
 5.  створюємо новий текстовий стиль і підписуємо фігуру;
 6.  створюємо два нових розмірних стилі з урахуванням масштабного коефіцієнта;
 7.  всі елементи заносимо у відповідні слої;
 8.  наносимо розміри на листі;
 9.  виводимо на друк.
 10.  

Висновок: 

На даній лабораторній роботі я набув практичних навиків роботи з блоками в системі  AutoCAD. А також застосував раніше вивчені команди для редагування, нанесення розмірів на креслення.
1. Социальные отношения можно определить как относительно устойчивые и самостоятельные связи между индивидам
2. Металлургия Украины
3. по теме- Методика расчета и оценки стоимости денег во времени и ее использование в инвестиционном анализе
4. Только одновременное наличие всех трёх указанных свойств выделяет процессы Р.
5. Тема- Предмет и метод экономической теорииТакими категориями как совокупная добавленная стоимость сред
6. Тесь начальник службы безопасности Место жительства- г
7.  Форми професійного мовного спілкування економіста Ділове спілкування визначається як специфічна форм
8. Тема- Bonjour PrisЦели-1
9. ТЕМА 6 Відшкодування компенсація шкоди у кримінальному провадженні
10. Курсовая работа- Защита авторских и смежных прав в Республике Казахстан
11. ТЕМА- Химия элементов dблока
12. на тему-
13. Научная толерантность Научная толерантность ~это терпимость к другим точкам зрения в науке допущение ра
14. 01 суббота 10.html
15. Рентабельность сельскохозяйственного производства
16. Учебное пособие- Организационная культура
17. Культура Древней Месопотамии
18. Управление логистикой на предприятии
19. экономические характеристики Первый вопрос Под производственным процессом понимают совокупность в
20. Обслуживание автотранспорта