Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Малювання схем в текстовому редакторі Word 2007

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки

Одеської облдержадміністрації

ДНЗ Одеське професійно-технічне училище машинобудування ”

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «_________________________»

з професії: оператор компютерного набору;

конторський службовець (бухгалтерія)”

  Учень (учениця)                                                                    ?????

  Викладач консультант                                                        ?????

  Майстер виробничого навчання                                       Захарчук У.О.

Тема: Малювання схем в текстовому редакторі Word 2007.

План:

Зміст:

Розділ І. Основна частина (теорія).

Вступ.  Малювання схем в текстовому редакторі  MS Word 2007.

  1.  Поняття про схему. Робота зі схемами._________________________1 сторінка

     2. Cтворення схем. Створення схеми за допомогою SmartArt. ________ 2 сторінка

3.  Блок - схема. _______________________________________________ 4 сторінка

Розділ ІІІ. Практична частина. _____________________________________ 11 сторінка

Розділ IV. Охорона праці. ________________________________________

     1. Електробезпека.----------

     2. Пожежна безпека.----------

     3. Організація робочого місця.-----------

Література. ________________________

Висновки.

Додаток:

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

Розділ І. Малювання схем в текстовому редакторі

Word 2007.

I. Поняття про схему. Робота зі схемами.

Схема — це різновид креслення, який використовується для ілюстрування концептуальних відомостей та пояснення документів.

    Слово «схема» використовується в цій статті для позначення різновиду малюнків, які створюються та редагуються за допомогою меню схема у Word.

Створення схеми, ведеться за допомогою панелі малювання.  

Відкрити панель МЕНЮ – ІЛЮСТРАЦІЯ:

1. Фігури.

2. SmartАrt.

В фігурах, такі параметри: лінії, основні фігури, фігурні стрілки.

Лінії включають в себе: лінію, стрілку, двостороння стрілка, крива.

В основні фігури входять: прямокутник, рівнобедрений трикутник, паралелограм.

Фігурні стрілки: стрілка праворуч, стрілка вліворуч, стрілка верх, кругова стрілка.

В SmartАrt, такі параметри: список, процес, цикл, ієрархія, зв'язок, матриця, піраміда.

Списки: простий блоковий список, список назві малюнків, вертикальний список.

Процес: простий ломаний процес, вертикальний ломаний процес, змінний потік.

Цикл: безперервний процес, різноспрямований процес, сегментований  цикл.

Ієрахія: організаційна діаграма, ієрархія з підписами, ієрархічний список.

Зв'язок: баланс, воронка, шестерінки, сигментірованая піраміда.

Матриця: проста матрица, матриця із заголовками, сітчаста матриця.

Піраміда: проста піраміда, інвертована піраміда, пірамідальний список.

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

II. Створення схем. Створення схеми  за допомогою Smartart.

                                    Прийоми роботи з об'єктами Smartart.

        На вкладці Вставка виберіть Smartart. Відкриється вікно вибору об'єктів. У лівій частині вікна перераховані типи схем. У центрі дани їх різновиду, і будь-хто по кліку відображується в правій частині. Оскільки кожен різновид об'єкту має своє призначення, під ескізом дається невелике пояснення, щоб вам легко було зробити вибір.

      Найбільш поширеним і зручним макетом для створення схеми. Виберіть об'єкт і натискуйте ОК. На аркуші з'явиться макет з декількома блоками, розташованими у вертикальній ієрархії: головним, помічником і трьома підлеглими (які є «колегами», тобто равноправни між собою).

          Блоки можна видаляти або додавати. Щоб видалити блок, кликніть по ньому, потім натискуйте Delete або Backspace. Щоб додати блок, натискуйте правою кнопкою миші в тому прямокутнику, відносно якого збираєтеся додавати. У контекстному меню виберіть команду.  Додати фігуру, потім конкретизуйте, де саме: вище або нижче, до або після.

          Щоб ввести текст, в блок, просто кликніть по слову «Текст» і починайте друкувати. Інший спосіб – введення в області тексту. Знайдіть виступ зліва на контурі схеми, кликніть по ньому. Відображуватиметься маркірований список з окремим рядком для кожного блоку.

Меню об'єктів Smartart має в своєму розпорядженні багатий вибір елементів стилю. Відразу після вставки об'єкту відкривається вкладка Робота з об'єктами SmartАrt. Там можна набудувати вигляд, положення в просторі, тінь, колір та інші

      

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

Побудова схем.

Побудова схем або блок-схем при допомозі різних фігур. Для цього використовують кнопки на панелі малювання (лінія, стрілка, прямокутник, овал або через автофігури).

3 шт

3 шт

Наприклад: намалюем  декілька фігур та стрілок.

1. Намалюем прямокутник.                                                          4. Намалюем квадрат.

3 шт

2. Намалюем рівнобедрений трикутник.                                5. Намлюем 16 стрілок:

3 шт

-----------------------------------

3 шт

3. Намалюем паралелограм. 6. Намалюем овал

C2

D2

А2

               А3

B2

        А1+А2+А3=А6                         C1+C2+C3=C6                        

        B1+B2+B3= B6                         D1+D2+D3=D6

         A1 ( группа №1)                   А2 ( група №2)

         1 група+ 2 група= підсумок створення схем з фігур і фігурних груп

 C3

B3

D3

А1

 С1

В1

D1

      1 група

        2 група

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

IІІ. Блок - схема.

      Блок-схема — поширений тип схем (графічних моделей), що описують алгоритми або процеси, в яких окремі кроки зображаються у вигляді блоків різної форми, сполучених між собою лініями, вказуючими напрям послідовності.

Саму блок-схему можливо  також створити спеціальною комп’ютерною програмою.

       Двовимірне представлення програми ясніше відображало її структуру. Вживання блок- схем дозволяло швидше і якісно розробляти і відлагоджувати програми.                   

      Природним розвитком даної ситуації є об'єднання двох підходів в описі програм: у вигляді тексту і блок-схеми. Під ними розуміється спосіб опису алгоритму рішення задачі в графічному вигляді, що сполучає достоїнства тексту і блок-схем програм.  Унаслідок всього розповідного, представляє інтерес реалізація системи в рамках якої, буде представлена можливість визначення алгоритму в графічному вигляді, тобто у вигляді блок-схеми.

   Блок-схеми дають можливість наочного представлення алгоритму, це спрощує розуміння його структури.

       

     Блок-схемою називається наочне графічне зображення алгоритму, коли окремі його етапи зображаються за допомогою різних геометричних фігур - блоків, а зв’язки між етапами, вказуються за допомогою стрілок, що сполучають ці фігури. Блоки супроводяться написами. Типові дії алгоритму зображаються наступними геометричними фігурами.

Редактор блок-схем.

Редактор блок-схем - спеціалізована програма, вона надає той набір інструментів, який необхідний саме для створення блок-схем.

Зупиняючись детальніше на опціях редактора, слід зазначити найбільш важливі з них:

  1.  Використання шаблонів при створенні блок-схем.  
  2.  Експорт блок-схем в процедури і функції мов програмування.  
  3.  Експорт блок-схем в різні графічні формати.

      

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

Створення блок - схеми: вкладку «Вставка» і в полі «Ілюстрації» натискуєте кнопку «Фігури». У віконці, що відкрилося, тиснете «Нове полотно». Далі вже в полі Полотна Ви створюєте потрібну Вам блок-схему.

         Для початку, зручно описати основні кроки на рідній мові, а потім створювати графічне зображення. Щоб додати текст в символ, клацніть по символу, а потім клацніть правою кнопкою миші, щоб вибрати функцію додавання тексту. Надрукуйте те, що хотіли, клацніть за межами символу, щоб дезактивувати додавання тексту.

    Наприклад: введення розміру масиву - введення елементів масиву в циклі - розрахунок - виведення результату на дисплей.

      Блок-схема починається з блоку ПОЧАЛО і закінчується блоком КІНЕЦЬ. Всі останні блоки повинні мати (безпосередньо або через інші блоки) з’єднання з цими двома блоками.

       

Зображення блок-схем алгоритмів, засобами Word.

Клацнемо мишею на вкладку «Вставка» в панелі «Ілюстрація» зумовлює появу на екрані однойменного підменю, що містить множину вмонтованих геометричних фігур, розділених на шість груп: «Лінії», «Основні фігури», «Фігурні стрілки», «Блок-схема», «Зірки й стрічки» та «Винесення».Сформовану схему алгоритму виділяють за допомогою кнопки ,  а всі її елементи групують у кадр, послуговуючись командою згрупувати зі списку «Дія».

      

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

X,Y

X*Y

Y=X

X=Y

Блок схема складається з окремих геометричних фігур. Для зручності всі блокові символи можна звести в єдину таблицю:

Переміщення фігури в блок-схемі:

  1.  Щоб перемістити фігуру, клацніть її і перетягніть в нове місце.
  2.  Щоб перемістити поле малими кроками, натискуйте клавішу CTRL і,

утримуючи такою, що її натискує, та натискуйте клавіші із стрілками.

Зміна кольорів блок-схеми.

Щоб швидко надати графічному елементу професійному вигляду, можна змінити кольори блок-схеми або застосувати до неї стиль Smartart. Можна також додати ефекти, такі як свічення, згладжування або об’ємні ефекти.

Кольорова гама.

Щоб додати в символ колір, потрібно клацнути правою кнопкою миші усередині зображення, і виберіть функцію Формат. Відкриється нове діалогове вікно, де можливо вибрати для малюнка колір, зразок і так далі.

   

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

Приведемо найбільш символи, що часто вживаються.

Позначення та приклад заповнення.

Назва символу

 Пояснення

Процес

       

 Обчислювальна дія, послідовність дій.

Рішення

 Перевірка умов

Модифікація

 Початок циклу

Зумовлений процес

Обчислення по підпрограмі, стандартній підпрограмі

Ручне введення

Уведення-виведення в загальному вигляді

Дисплей.

Пуск - останов.

Початок, кінець алгоритму, вхід і вихід в підпрограму

Документ

    

Виведення результатів на друк.

      


       «Процес». застосовується для позначення дії або послідовності дій, що змінюють значення, форму вистави або розміщення даних. Для поліпшення наочності схеми декілька окремих блоків обробки можна об'єднувати в один блок. Представлення окремих операцій достатнє вільний.

    «Рішення». використовується для позначення переходів управління по умові. У кожному блоці "рішення" мають бути вказані питання, умова або порівняння, які він визначає

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

.

Символ використовується для зображення уніфікованих структур:

1.РАЗВИЛКА ПОВНА.  

2.РАЗВИЛКА НЕПОВНА.

3. ВИБІР.

4.ЦИКЛ-ДО.

5.ЦИКЛ-ПОКА.

     «Модифікація». використовується для організації циклічних конструкцій. (Слово модифікація означає видозміну, перетворення). Усередині блоку записується параметр циклу, для якого вказуються його початкове значення, гранична умова і крок зміни значення параметра для кожного повторення.

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

   «Зумовлений процес». використовується для вказівки звернень до допоміжних алгоритмів, що існують автономно у вигляді деяких самостійних модулів, і для звернень до бібліотечних підпрограм.

  

 «Ручне введення». Введення даних оператором в процес обробки за допомогою пристрою, безпосередньо зв'язаного з комп'ютером (наприклад, клавіатура).

«Дисплей». Введення - виведення даних у випадку, якщо безпосередньо підключений до процесора пристрій відтворює дані і дозволяє операторові вносити зміни в процесі їх обробки.

    

Пуск - останов. Початок, кінець алгоритму, вхід і вихід в підпрограму

 «Документ». Введення - виведення даних, носієм яких служить папір.( а, с ).

   «Линия потока». Указание последовательности связей между символами. 

Перерахуємо деякі правила зображення ліній потоку:

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

   1). Лінії потоку мають бути паралельні лініям зовнішньої рамки блок-схеми (кордонам аркуша, на якому змальована блок-схема).

   2). Напрям лінії потоку зверху вниз і зліва направо береться за основне і стрілками не позначається, в останніх випадках напрям лінії потоку позначається стрілками.

   3). Зміна напряму лінії потоку виробляється під кутом 90 градусів.

                                 

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

IV.Охорона праці

I. Електробезпека.

         Електробезпека — це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля.

         

         Електротравма - травма, спричинена дією на організм людини електричного струму або електричної дуги.

          

           Електротравматизм - явище, що характеризується сукупністю електротравм.

          

           Електроустановки - машини, апарати, лінії електропередач і допоміжне обладнання (разом зі спорудами і приміщеннями, в яких вони розташовані), призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її в інші види енергії.

           

При раптовому припиненні подачі електроенергії вимкнути комп'ютер в такій послідовності: периферійні пристрої, процесор, стабілізатор напруги, витягнути штепсельні вилки з розеток.

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

II. Пожежна безпека.

     Пожежна безпека — стан об’єкта включається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів,

     В профілактичних заходів для забезпечення пожежної безпеки слід використовувати скриту електромережу, надійні розетки з пожежобезпечних матеріалів, силові мережі живлення устаткування виконувати кабелями, розрахованими на підключення в 3-5 разів більшого навантаження, включати й виключати живлення обладнання за допомогою штатних вимикачів.

    

     Треба регулярно робити очистку внутрішніх частин комп'ютерів, іншого устаткування  від пилу, розташовувати комп'ютери на окремих неспалюваних столах. Для запобігання іскріння необхідно рідше встромляти і виймати штепсельні вилки з розеток.

    При обнаружении признаков горения (дым, запах гари) отключить аппаратуру,

найти источник загорания и принять меры для его ликвидации, уведомить

руководителя работы.

    В случаи возникновения пожара необходимо сообщить в пожарную часть, принять необходимые меры для эвакуации людей и приступить к тушению первичными средствами пожаротушения.

III. Робоче місце.

Робоче місце, оператор комп’ютерного набору, повинно бути завжди чистим і одночасно показувати обличчя людини та його навички.

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

Робоче місце – це зона трудової діяльності співробітника, яке оснащене необхідними засобами для виконання посадових обов’язків. Серед  канцелярських  приладів і спеціального обладнання  можна виділити  предмети, які найбільш часто використовуються з документами.

Умови праці – це сукупність факторів виробничої середи, які впливають на здоров’я і працездатність людини  в процесі її діяльності.

До технічних факторів умов праці оператора комп’ютерного набору відносяться обладнання його робочого місця сучасними засобами комп’ютерної і оргтехніки та використання в процесі праці новітніх інформаційних технологій.

       Гігієнічні фактори повинні забезпечити: збереження сил і здоров’я, мінімальне стомлення і добре самопочуття працівника під час роботи. До цих факторів можна віднести освітлення робочого місця, оптимальний температурно-вологий режим в приміщенні, продуману кольорову гамму в оформлені приміщення, зручні меблі, яка відповідає вимога ергономіки, і т.д.

        

Соціальні фактори створюють у працівника почуття комфортності, соціальної захищеності.

        

До них можна віднести харчування робітників, медичне страхування, доступ в спортивні і тренажерні зали, турботу адміністрації про відпочинок співробітників

Санітарно – гігієнічні нормативи для операторів комп’ютерного набору.

Санітарно – гігієнічні нормативи для працівників офісу, який оснащений комп’ютерами і оргтехнікою.

       

Наведемо таблицю з переліком найбільш важливих вимог до санітарно – гігієнічних норм для працівників офісу.

Параметри

Значення

Приводне та штучне освітлення

300-500 люкс

Рівень шуму

Не більше 65 дБ

Площа на один ПК

Не менш 6 м2

Об’єм на один ПК

Не менш 20 м2

Крісло

Підйомно – поворотні з регулюванням висоти та нахилу спинки

Повітрообмін

Нормальний (провітрювання, вентиляція, кондиціонювання)

Мікроклімат (оптимальні параметри)

Вологість 40-60%

t0 повітря зимою: +18 - +200 С;

t0 повітря влітку: +23 - +25С

Відстань до екрану монітора ( при роботі)

50 – 70 см

Неперервний час роботи за ПК

Не більше 2-х годин, обов’язкові перерви

Спеціальні заходи

Комплексні вправи для м’язів тіла і очей, психологічне розвантаження

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

IV. Вимоги робочого місця оператора комп’ютерного набору.

Конструкція робочого місця користувача (при роботі сидячи) має забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими характеристиками: ступні ніг – на підлозі або на підставці для ніг стегна – в горизонтальній площині; передпліччя – вертикально; лікті – під кутом 70°-90° до вертикальної площини; зап’ястя зігнуті під кутом не більше 20° відносно горизонтальної площини, нахил голови - 20°відносно вертикальної площини.

Висота робочої поверхні столу для оператора комп’ютерного набору має бути в межах: 680-800 мм, а ширина – забезпечувати можливість виконання операцій в зоні досяжності монітора.

 Рекомендовані розміри столу: висота – 725 мм, ширина – 600-1400мм, глибина – 800-1000 мм.

Робочий стіл повинен мати простір для ніг: висотою не менше 600 мм, шириною не менше 500 мм,глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на рівні витягнутої ноги – не менше 650 мм.

Організація робочого місця, передбачає використання оператора комп’ютерного набору, для управління технологічним обладнанням повинна передбачати:

  1.   Достатній простір для оператора комп’ютерного набору;
  2.   Розташування екрану в робочій зоні, яке забезпечувало б зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом ±300 від лінії зору оператора, а також зручність використання під час коригування керуючих програм, одночасно з використання основних виробничих операцій. 

Площа на одне робоче місце оператора комп'ютерного набору повинен складати не менше 6.0 м, а об'єм - не менше 20.0 м. Поверхня підлоги, в приміщені, експлуатації комп'ютерів має бути рівною.

Змн.

Стр.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Література: 

1.Стів Джонсон.                                                                                 

2.Марті Меттьюз.                                                                             

3. Симоновіч С.В.                                                                              

4. http://informat.in.ua.                                                                             

5. Країнський І.                                                                                  

6. http://5fan.ru.

7. http:// ruhow.ru.

8. http://mini-soft.ru.

9. http://manuilov.narod.ru.

Висновки:
1. Методы микроэкономического анализа
2. Создание и функционирование лизинговой компании
3. Архитектурные особенности усадьбы Суханово
4. Тема- Исследование зависимости коэффициента поглощения жидкости от длины волны Выполнил- студент гр
5. Лабораторная работа 3 ldquo; Градуировка термометра сопротивления
6. Лабораторная работа 1 Название- Методы измерения твёрдости металлов
7. Ценностномотивационные аспекты межличностных супружеских отношений как предмет социальнопсихологическ
8. тематический факультет Кафедра математики и методики обучения математике.html
9. Доходность как основное условие расширенного воспроизводства
10. політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського Руського і Жемайтійського
11. соматикалы~-- дендро аксональды-- дендро соматикалы~-- дендро дендритикалы~ Ацетилхолинн
12. Информатизация в юриспруденции- правовой режим информационных ресурсов
13. Дети часто попадают в опасные ситуации
14. тема управления персоналом в организации
15.  Слово ldquo;конституціяrdquo; утворено від латинського ldquo;сопtіtutіоrdquo; що означає- а державний устрій; 2
16. Защита фидеров контактной сети тяговой подстанции и поста секционирования
17. .К таким правам относятся пожизненное наследуемое владение и постоянное бессрочное пользование
18. Гражданское процессуальное право России
19. . Определения производительности труда 12
20. на тему- Собака породы пекинес