Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лекція 1 Вступ Структура та зміст дисципліни Основи патентознавства та інтелектуальна власність 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Лекція 1

Вступ. Структура та зміст дисципліни «Основи патентознавства та інтелектуальна власність» 

1.1 Винахідництво – основа розвитку промислового виробництва.

1.2 Зміст дисципліни «Основи патентознавства та  інтелектуальна власність»

1.1 Винахідництво – основа розвитку промислового виробництва

ХХ століття – це століття науково-технічної революції, яка дала значний поштовх розвитку промислового виробництва. Людина створила радіо, автомобіль, трактор, літак, ракету, телевізор, холодильник, комп'ютер і т. д. За створенням кожної нової машини коштує праця сотень і тисяч людей. Ідея створення нової машини звичайно належить одному або декільком винахідникам, праця яких дає поштовх розвитку якісних можливостей сучасних машин.

Простежимо це на прикладі розвитку обчислювальної техніки. Першу підсумовує машину створив Б. Паскаль в 1641 р . Вона дозволяла робити одну операцію складання за 3-4 сек. На механічній лічильній машині типу «Фелікс» можна робити операції додавання і віднімання за той же час, множення і ділення приблизно в 1,5 рази довше. Перша ЕОМ ЕНІАК, створена в 1945 р ., Виробляла близько 10 тисяч операцій в секунду. Сучасні персональні комп'ютери виробляють понад 10 млн. операцій в секунду, і їхні можливості з кожним роком збільшуються.

 Розвиток науки і техніки у величезній мірі залежить від роботи сотень і тисяч творчих людей, які завдяки своєму невтомній праці знаходять нові рішення стоять перед людством завдань. Науково-технічний ривок людства в двадцятому столітті багато в чому був підготовлений роботою дослідників і вчених в попередні роки. Але до розвитку промислового виробництва наукові дослідження в основному проводилися окремими людьми, ентузіастами своєї справи. Наукова робота як така приносила невеликий  дохід і не вважалася серйозною діяльністю. Тільки з появою великих заводів і фабрик, які почали витісняти дрібне кустарне виробництво, а це стало відбуватися в кінці XVIII століття, з'явилася серйозна потреба у створенні машин і механізмів, здатних замінити людину в промисловому виробництві. Поява машин дозволило значно збільшити обсяги випуску продукції, здешевити її виробництво. Особливо багато оригінальних нових технічних рішень було створено у XIX столітті. У цей час відбувалося становлення потужного промислового виробництва в розвинених країнах світу - Великобританії, Франції, Німеччини, США, з'явилася досить потужна промисловість в Росії.

 Наука, а з нею і винахідницька діяльність перетворилися на потужний чинник підвищення якості та кількості продукції, що випускається. У науці крім загального морального стимулу отримання нових знань, досягнення нових вершин розуміння природи з'явився комерційний інтерес, наука стала приносити гроші. Інтелектуальний продукт, створюваний творчими людьми, став здатний давати матеріальну винагороду.

1.2 Зміст дисципліни «Основи патентознавства та інтелектуальна власність» 

Даний курс розглядає питання організації винахідництва та методи захисту об'єктів промислової власності охоронними документами, що застосовуються в даний час в Україні. При вивченні дисципліни «Основи патентознавства та інтелектуальна власність» висвітлюються законодавчі акти України і міжнародне патентне право, методи вирішення винахідницьких завдань. Розглядаються питання проведення патентного пошуку і складання заявок на об'єкти промислової власності.

Мета курсу «Основи патентознавства та інтелектуальна власність» - набуття студентами знань, що дозволяють самостійно вирішувати інженерні задачі, визначати з патентної та науково-технічної інформації рівень техніки, яка стосується виробничій сфері.

В результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен засвоїти:

1. Патентне право України і світу.

2. Методи вирішення інженерних завдань.

3. Проведення патентного пошуку об'єктів промислової власності.

4. Способи розробки нових технічних рішень, визначення недоліків техніки та складання заявки на винаходи.

Вивчення дисципліни забезпечить формування у молодих фахівців - інженерів професійного, інженерного підходу до вирішення інженерних і винахідницьких завдань технічного характеру та підготовку студентів до написання розділів дипломного проекту.

Тема 2. Роль винаходів у розвитку сучасного суспільства 

2.1 Зародження патентної системи і Нобелівської премії.

2.2 Перші винаходи і винахідники по металургії, електрики та автомобілів.

2.1 Зародження патентної системи і Нобелівської премії 

Інтелектуальний продукт винахідників придбав властивість власності, захист якої стала здійснюватися через систему патентування, тобто видачу авторам нових розробок спеціальних охоронних документів - патентів, що підтверджують їх авторство на ідею і закріплюють їх права власників на цю ідею. Система патентування з'явилася у Великобританії в кінці ХУI століття, проте патентування набуло поширення в XIX столітті. Створення такої системи захисту, через патентування, стало потужним поштовхом для появи великої кількості винаходів, багато з яких значною мірою змінили уклад життя людини. Винахідництво перетворилося з дивацтва в досить прибуткову діяльність. Багато винахідники завдяки своїм винаходам стали багатими і навіть дуже багатими людьми.

Примітна в цьому відношенні життя талановитого винахідника, промисловця і вченого зі Швеції Альфреда Нобеля (1833-1896), який у 1867 р . винайшов і запатентував у Великій Британії вибухівку - динаміт і гремучертутний капсуль для його підриву. Винахід Нобеля з'явилося дуже вчасно і була затребувана споживачами. У середині XIX століття велося безліч великих будівництв з переміщенням величезних мас ґрунту, такі роботи вимагали застосування великої кількості вибухівки. Застосовуваний до цього нітрогліцерин був дуже небезпечний у зверненні. За допомогою динаміту були побудовані Суецький і Панамський канали, Сен-Годарський тунель в Швейцарії, трансамериканська залізниця і безліч інших об'єктів.

Продаж ліцензій на свій винаходи (він отримав 355 патентів) і власне виробництво динаміту принесло Нобелю величезні статки, які оцінювалися в кінці його життя в 35 млн. шведських крон, за сучасним курсом близько 1 млрд. доларів США. Відомий Нобель як засновник Нобелівської премії, яка присуджується з 1901. в шести областях людської діяльності - фізика, хімія, медицина, література, зміцнення миру і економіка. В даний час величина премії складає більше 1 млн. доларів. Вручення премії відбувається 10 грудня в річницю смерті А. Нобеля в Стокгольмі й Осло (в Осло відбувається вручення премії за зміцнення миру). У 1957 р . 102-му елементу періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва було присвоєно назву «Нобеля». Саме XIX століття дало світові імена вчених, що створили основу, що заклали фундамент сучасного розвитку техніки.

2.2 Перші винаходи і винахідники в металургії, при використанні електрики і в автомобілебудуванні 

У 1829 р . в США Д. Несміту був виданий патент на фрезерний верстат, який і зараз є одним з основних видів металорізального обладнання.

У 1856 р . француз Г. Бессемер отримав патент на конвертер для переділу рідкого чавуну в сталь продуванням повітря без витрат пального, тепер такий процес одержання сталі називається «бесемерівський». У 1860 р . Бессемер запатентував конвертер, що обертається, конструкція якого майже без змін застосовується і понині. Всього Бессемер мав більше 100 патентів на різні винаходи.

У 1936 р . радянський винахідник Н. І. Мозговий запропонував продувати конвертер чистим киснем, що прискорило процес одержання сталі, підвищило її якість. Киснево-конвертерний спосіб одержання сталі в даний час вважається найбільш перспективним.

У 1864 р . також француз П. Мартен запропонував і запатентував новий спосіб отримання сталі в печі, яку зараз називають мартенівської. У 70-х роках ХХ століття близько 80% сталі в світі отримували в мартенівських печах.

У 1876 ​​р . американець А. Белл винайшов і запатентував в США телефон. До кінця XIX століття тільки в США було більше 1 млн. телефонних апаратів.

У 1885 р . російський винахідник М.М. Бенардос створив і запатентував електрично-дугове зварювання. Він отримав на нього патенти в Німеччині, Франції, Росії, Великобританії, США, Італії, Бельгії та інших країнах. В даний час жодне машинобудівне виробництво немислиме без застосування електричного зварювання. Всього М.М. Бенардос мав близько 100 патентів на різні винаходи.

У 1887 р . серб М. Тесла винайшов і запатентував в Англії двофазний асинхронний електродвигун.

У 1889 р . російський винахідник М.О. Доліво-Добровольський створив і запатентував в Німеччині трифазний асинхронний електродвигун. У 1890 році він запатентував у Німеччині та Англії ротор типу «біляче колесо» з кільцями і пусковим пристроєм. Двигуни з подібними роторами в даний час застосовуються повсюдно в мільйонах машин і пристроїв.

Зусиллями трьох видатних винахідників була створена електрична освітлювальна лампа.

У 1876 ​​р . П.М. Яблочков створив і запатентував у Франції дугову електролампу з вертикальним розташуванням електродів. Ця лампа відразу отримала назву «свічка Яблочкова».

У 1880 р . американець Т. Едісон отримав у США патент на лампу розжарювання з вугільною ниткою розжарювання в скляному вакуумному балоні. За своє життя Т. Едісон запатентував більше 1000 винаходів.

У 1900 р . російський інженер О.М. Лодигін патентує у Франції лампу з вольфрамової ниткою розжарювання. У 1906 р . його патент купує фірма «Дженерал електрик», яку створив Т. Едісон. Зараз ця корпорація є найбільшим світовим виробником електроніки, машинобудування, ракетної техніки і т. п.

Багато великих винахідників створили власні фірми для впровадження своїх винаходів.

Назви фірм відомі тепер всьому світу. У 1886 р . німець К. Бенц взяв патент на триколісний автомобіль з бензиновим двигуном. У 1885 р . його співвітчизник Г. Даймлер побудував перший мотоцикл з бензиновим двигуном. Згодом вони об'єднали зусилля і створили автомобільну фірму «Даймлер-Бенц», яка зараз є законодавцем моди в автомобілебудуванні і випускає щорічно близько 800 тис. легкових, вантажних автомобілів і автобусів в багатьох країнах світу.

У створенні автомобіля взяли участь безліч винахідників з різних країн світу. Французи: О. Пеккер в 1828 р. . винайшов диференціал, А. Болле в 1878 р . запатентував незалежну підвіску коліс. У 1816 р . німець Г. Лангеншпергер запатентував передні керовані колеса на цапфах.

У 1845 р . англієць Р. Томпсон винайшов пневматичні шини. У 1892 р . німець Р. Дизель запатентував двигун внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення.

Яскравим прикладом недооцінки значення патентування свого винаходу є історія створення радіо. 25 квітня (7 травня) 1895 р . російський інженер А. С. Попов продемонстрував у Кронштадті прилад з передачі радіосигналів. Тільки в січні 1896 р . він опублікував в журналі Російського фізико-хімічного товариства статтю «Прилад для виявлення і реєстрації електричних коливань». У цей час в Італії молодий студент Марконі незалежно від А.С. Попова і нічого не знаючи про його дослідах, влітку 1895 р . провів аналогічні досліди і в червні 1896 р . запатентував в Англії ідею радіопередачі сигналів. Відразу ж після отримання патенту Г. Марконі знайшов кошти і організував промислове впровадження радіо.

Великі винаходи, які обезсмертили імена їх творців, були створені в області побутових пристроїв, що використовуються людиною щодня у побуті. У 1901 р . американець К. Жилет винайшов і запатентував в США безпечну бритву. Він запропонував застосовувати змінне лезо, заточене з двох сторін і розташоване перпендикулярно осі ручки. Бритва такої конструкції застосовується практично без змін мільйонами чоловіків у світі і зараз. К. Жиллет створив фірму «Жилет індастріз лімітед», яка і понині є найбільшим світовим виробником бритв у світі.

З'явилося багато винаходів у ХХ столітті. У 1957 р . німець Ф. Ванкель створив і запатентував в багатьох країнах світу нову конструкцію двигуна внутрішнього згоряння - роторно-поршневого типу. Ліцензії на виготовлення і збут нового двигуна купили практично всі великі автомобільні фірми світу: «Дженерал моторс», «Ауді», «Даймлер Бенц», «Фольксваген», «Сітроен», «Пежо», «Тойота», «Ніссан моторс» і інші.

Наведені вище приклади великих винаходів із зазначенням імен людей, що їх створили, показують, що винахідницька діяльність творчих людей прославила їх імена. Треба сказати, що тільки грамотне патентування творчих розробок дозволило цим людям закріпити за собою моральний пріоритет їхніх розробок і дало їм змогу отримати за них цілком заслужене ними найбільше матеріальну винагороду.

Контрольні питання 

1. Вкажіть шляхи вдосконалення обчислювальної техніки.

2. Які знання може і повинен придбати студент при вивченні дисципліни «Основи патентознавства та інтелектуальна власність».

3. Назвіть етапи і причини появи системи патентування.

4. Наведіть приклади успішної роботи щодо створення і використання винаходів.


Диплом на заказ


1. Комплексная система защиты яблони от вредителей
2. Методология Scrum
3. Course in my veins. I m not sheep witing to be prodded by my shepherd
4. Учебное пособие- Техногенные месторождения
5. атомы Демокрита
6. Принципы разработки ключевых показателей эффективности КПЭ для промышленных предприятий
7. О техническом регулировании а правила разработки постановлением Правительства Российской Федерации от
8. Расцвет отеля Дюморт В 1920е годы в Манхэттене Магнус Бейн веселится с элитой в одном гламурном и попу
9. Функции политической культуры Политическая культура неотъемлемая составная часть общенациональной ку
10. New York Times It ws written by my L
11. Подготовительные работы Кондуктор Эксплуатационная колонна
12.  Сравнительный компаративный метод предполагает сопоставление исторических объектов в пространстве во в
13. Антимонопольна політика держави та її сутність
14. тематика відкриття впродовж століть Математика сукупна назва багатьох математичних наук
15. Курсовая работа- Особенности международного договора на сооружение строительных объектов
16. Жизнь взаймы. Эрих Мария Ремарк Мужчина его автомобиль хрупкая девушка умирающая от туберкулеза
17. Критический дисбаланс между расселением горожан и дислокацией рабочих мест и прочих базовых т
18. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
19. демократии основой формирования рабочего движения и пролетарской партии
20. Globlstr- спутниковая система персональной связи