Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лабораторна робота 7 Побудова трьохмірних тіл Мета роботи- самостійно побудувати об~єкт за допомогою та

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Лабораторна робота № 7

Побудова трьохмірних тіл

Мета роботи: самостійно побудувати об’єкт за допомогою табличних даних.

Хід роботи

1. Запустити AutoCAD 2000і

2. Ознайомитися с методами побудови найпростіших трьохмірних тіл

3. Виконати побудову всіх прикладів наведених у методичних вказівках

4. Побудувати зображення, яке описано в завданні.

5. Зберегти результати в файлі і оформити звіт.

6. Вимоги до звіту

Звіт виконується на листах А4 формату і повинен містити:

– назву роботи, мету роботи, порядок виконання роботи і отримане зображення;

– відповіді на контрольні питання

Методичні вказівки

Кнопки команд побудови твердотілих моделей знаходяться на панелі Solids (Тіла). Для виклику панелі Solids (Тіла) необхідно у меню View (Вид) вибрати команду Toolbars…(Панелі...) і у вікні, яке з’явилося вікні встановити „х” напроти пункту Solids (Тіла). Вид даної панелі інструментів показана нижче.

Паралелепіпед

— команда BOX (ящик) дозволяє створити твердотілий паралелепіпед.

Для цього слідує вказати початкову точку, а потім: або положення діагонально протилежних кутів і висоту паралелепіпеда; або ввести ключ С (Куб) і довжину куба; або ввести ключ L тобто Length(Довжина), а потім на питання системи почергово ввести довжину, ширину та висоту паралелепіпеда.

Натискаємо на кнопці Box (Ящик) панелі Solids (Тіла).

На запит системи

Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>:

(Вкажіть кутову точку паралелепіпеда або [Центр] <0,0,0>: )

задаємо координати нижнього лівого кута основи паралелепіпеда (x; y; z).

На запит системи

Specify corner or [Cube/ Length]:

(Вкажіть протилежний кут або [Куб⁄ Довжина]: )

вказуємо координати нижнього протилежного кута основи паралелепіпеда (x; y; z).

На запит системи

Specify height:

(Вкажіть висоту паралелепіпеда: )

задаємо висоту паралелепіпеда.

Ключ Center (Центр) створює паралелепіпед, у якого всі ребра рівні.

На запит системи

Specify length:

(Вкажіть довжину паралелепіпеда: )

потрібно задати довжину сторони куба.

Ключ Lenth (Довжина) дозволяє побудувати паралелепіпед методом почергового вводу довжини (по осі X), ширини (по осі Y) та висоти (по осі Z).

На запити системи:

Specify length:

(Вкажіть довжину паралелепіпеда: )

Specify width:

(Вкажіть ширину паралелепіпеда: )

Specify height:

(Вкажіть висоту паралелепіпеда: )

вводяться довжина, ширина та висота паралелепіпеда відповідно.

Сфера

— Команда SPHERE (СФЕРА) дозволяє створити твердотілу сферу — (шар).

Для цього достатньо  вказати її радіус або діаметр. Каркасне представлення сфери розміщується таким чином, що її центральна вісь співпадає з віссю Z поточної системи координат.

Натискаємо кнопку SPHERE (СФЕРА) панелі Solids (Тіла).

На запит системи

Specify center of sphere <0, 0, 0>:

(Вкажіть центральну точку сфери <0, 0, 0>:

вказуємо координати центру сфери (x; y; z).

На запит системи

Specify radius of sphere or [Diameter]:

(Вкажіть радіус сфери або [Діаметр]: )

вводимо радіус сфери або задавши ключ D (Д) вводимо діаметр.

Циліндр

— Команда CYLINDER (ЦИЛІНДР) дозволяє створити твердотілий циліндр.

Після виклику команди система виводить запит:

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0, 0, 0>:

(Вкажіть центральну точку основи циліндра або [Еліптичний] <0, 0, 0>: )

Після завдання координати точки основи циліндра система виводить наступні запити:

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]:

(Радіус основи циліндра або [Діаметр]: )

Specify height of cylinder or [Center of other end]:

(Висота циліндра або [Центр другої основи]: )

Моделювання складних тіл.

Нижче описано, як будувати складні форми, використовуючи об’єднання , видалення та перетин уже побудованих тіл.

За допомогою команди UNION (ОБ’ЄДНАННЯ) можливо створити складний об’єкт який буде складатися аз сумарного об’єму всіх його складників.

За допомогою команди SUBTRACT (ВИДАЛЕННЯ) можна видалити із множини тіл ті частини об’єму, які належать також іншій множині. Наприклад, її можливо використати для отримання отворів у механічних деталях шляхом видалення циліндрів.

За допомогою команди INTERSECT (ПЕРЕТИН) можна побудувати складне тіло, що займає об’єм, спільний для двох або більше тіл, що перетинаються. Частини тіл які не перетинаються видаляються із малюнка.

Викликаються перераховані команди із меню Modify (Редагування) пункту Solids Editing (Редагування тіл) або з панелі інструментів Solids Editing (Редагування тіл) (малюнок нижче).

Об’єднання об’єктів

— для об’єднання об’єктів в один використовується команда UNION (об’єднання).

Вона дозволяє створити нові складові тіла або області із декількох існуючих тіл або областей, у тому числі, з тих, що не мають спільного об’єму або площі. Після вибору команди на запит системи

Select object:

(Виберіть об’єкт: )

вибираємо об’єкти для об’єднання і натискаємо Enter.

Видалення об’єктів

— Команда SUBTRACKT (Видалення) використовується для видалення одного об’єкту з іншого.

Області створенні шляхом видалення одного набору областей або двовимірних примітивів з площі другого набору. Частіше всього ця команда використовується для створення отворів.

Після вводу команди SUBTRACKT (Видалення) система дає два запити:

Вибираємо тіло чи область, з якого будемо видаляти, тобто те тіло яке збережеться:

Select solids and regions to subtract from…

(Виберіть фігури і області, з яких потрібно видалити...)

Select object:

(Виберіть об’єкт: )

Вибираємо тіло чи область, яке будемо видаляти (тіло, від якого потрібно звільнитися):

Select solids and regions to subtract…

(Виберіть фігури і області, які потрібно видалити...)

Select object:

(Виберіть об’єкт: )

Перетин об’єктів

— Команда INTERSECT (Перетин) дозволяє при перетині декількох існуючих об’єктів створити складні тіла і області.

Після виклику команди система дає запит:

Select object:

(Вибрати об’єкт: )

Вибираємо об’єкти у довільній послідовності і натискаємо Enter, після чого буде створено нова фігура.

Завдання

Побудувати трьохвимірну деталь яка зображена на рисунку 7.

Для прикладу розглянемо принцип побудови основи цієї деталі. Спочатку необхідно чітко представити з яких найпростіших тіл (шар, призма, паралелепіпед, циліндр, конус і т.д.) складається дана деталь, а потім визначити якими командами найбільш зручно створити ці тіла. Дана основа являється призмою складної конфігурації.

Почнемо послідовне виконання трьохмірної основи деталі. Побудова ведеться в просторі моделі (режим Model). Вид налаштований на Top (Вид згори), при подальшій роботі буває зручніше перейти до ізометричного вид, як показано на рисунках 1, 2.

Командою BOX будуємо призму довжиною 100 мм, шириною 52 мм і висотою 10 мм. Потім, з центра отриманої фігури будуємо циліндр діаметром 100 мм і висотою 10 мм, використовуючи команду CYLINDER (рис. 1). Використав команду INTERSECT отримуємо частину основи деталі (рис. 2).

Рис. 1.

Рис. 2.

Далі створюємо верхню прямокутну частину основи, також скориставшись командою BOX з розмірами: довжина 82 мм, ширина 52 мм і висота 5 мм. Далі командою UNION об’єднаємо отримані фігури (рис. 3).

Рис. 3.

Далі будуємо фігуру що відповідає нижньому вирізу в основі деталі. Для цього створюємо командою BOX призму із довжиною 50 мм, шириною 52 мм і висотою 4 мм (рис. 4), а потім командою FILLET (СПРЯГТИ) створюємо закруглення граней як показано на рис. 5. Для спряження необхідно почергово вказати протилежні грані сторін, що потрібно спрягти.

Рис. 4.

Рис. 5.

Виріжте з фігури зображеної на рис. 3 фігуру зображену на рис. 5, використовуючи команду SUBTRACT (рис. 6).

Рис. 6.

Далі самостійно послідовно виконувати наступні кроки, щоб одержати кінцевий результат одержаний на рисунку 7.

Необхідно показати зображення отриманої фігури з різних сторін напрямків зору, та отримати наступний вигляд.

І одержати кінцевий результат.

Рис. 7.

Контрольні питання

  1.  Де використовується трьохмірне комп’ютерне моделювання і трьохвимірні моделі?
  2.  Простір листа і простір моделі у системі AutоCAD. Різниця між ними.
  3.  Яким чином у системі AutоCAD задається система координат користувача у просторі? Які панелі інструментів для цього використовується?
  4.  Що називається точкою зору (видом) при роботі з трьохмірними видами?
  5.  Яким чином відбувається встановлення напрямку зору у системі AutоCAD?
  6.  У чому полягає різниця між об’єднанням, видаленням та перетином об’єктів? Суть цих операцій.
1. задержка психического развития 1
2. Статья- Быстрее ветра
3. одной четверти заработка и или иного дохода родителей 2Расторжение брака без согласия жены невозможно
4. Отчет по лабораторной работе ’ 3 Электрохимические процессы и явления Выполнил- П.html
5. хоп и RB лейбла недавно созданного айдолом Пак ДжеБомом.html
6. Очаг на башне ~ начало восьмидесятых апофеоз той эпохи которую называют
7. УН Основной универсальный домофонный ключ работает в координатном стандарте
8. Игра как эффективный способ социализации младших школьников
9. Том 1 Семейный роман ~ Маргарет Митчелл УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ Том 1 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Глава 1.
10. Это наука о связях между живыми существами и окружающей их средой между человеком и природой
11. Реферат- Социальный приют для детей и подростков Надежда
12. Гидравлика и теплотехника
13. ПромИндустрия г.html
14. Дитяча токсикологія
15. Качество Качество и надежность
16. контрольна робота з предмету Українська література для студентів І курсу II семестр Кількість варі
17. а Биологическая роль Механизм действия Гиперфункция Гипофунк
18. 40 Иностранный язык в профессиональной деятельности преп
19. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов управления.html
20. Индия