Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання Призначення Правил

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-27


Питання

до обов’язкової контрольної роботи для студентів спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»

 1.   Призначення «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж ».
 2.  Розкрити поняття про призначення в структурі об’єкта теплопостачання адміністративно – господарського, адміністративно-технічного, оперативного (чергового), оперативно – ремонтного та ремонтного персоналу.
 3.  Організація експлуатації теплових установок та мереж (плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій,  вимоги до персоналу щодо знань даних Правил та органи нагляду за технічним станом об’єктів теплопостачання і охороною праці.
 4.  Вимоги до персоналу  і нагляд за дотриманням Правил, відповідальні особи за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплового устаткування і мереж.
 5.  Відповідальність персоналу за відмови в роботі теплових установок і мереж та права і можливі санкції до об’єкта теплопостачання з боку Держенергонагляду за порушення вимог цих Правил.
 6.  Підготовка, перепідготовка та навчання персоналу. Термін виробничого навчання.
 7.  Періодичність перевірки знань персоналом цих Правил і виробничих інструкцій та позачергова перевірка знань.
 8.  Структура та форми керування тепловим господарством.
 9.  Робота адміністративно – технічного та чергового персоналу під час оперативного керування тепловими установками та мережами. Здавання та прийняття змін черговим персоналом.
 10.   Забезпечення технічною документацією теплових установок та мереж, іншого устаткування теплового господарства.
 11.   Забезпечення необхідною документацією кожного робочого місця оперативного персоналу (назвати декілька таких документів).
 12.   Облік теплоносія, теплової енергії та конденсату.
 13.   Навчання працівників з питань охорони праці. Види інструктажів з охорони праці.
 14.  Вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці  в виробничих підрозділах.
 15.  Повторний, позаплановий та цільовий інструктаж з охорони праці в виробничих підрозділах.
 16.  Обов’язкові медичні огляди працівників.
 17.  Обов’язки роботодавця щодо охорони праці на своєму підприємстві. Обов’язки працівника щодо дотримання вимог нормативно – правових актів з охорони праці.
 18.  Служба охорони праці на підприємстві. Комісія з питань охорони праці на підприємстві.
 19.  Права працівників на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи.
 20.  Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 1

 1.  Призначення «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж ».
 2.  Періодичність перевірки знань персоналом цих Правил і виробничих інструкцій та позачергова перевірка знань.
 3.  Вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці  в виробничих підрозділах.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 2

 1.  Розкрити поняття про призначення в структурі об’єкта теплопостачання адміністративно – господарського, адміністративно-технічного, оперативного (чергового), оперативно – ремонтного та ремонтного персоналу.
 2.  Структура та форми керування тепловим господарством.
 3.  Повторний, позаплановий та цільовий інструктаж з охорони праці в виробничих підрозділах.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 3

 1.  Організація експлуатації теплових установок та мереж (плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій,  вимоги до персоналу щодо знань даних Правил та органи нагляду за технічним станом об’єктів теплопостачання і охороною праці.
 2.  Робота адміністративно – технічного та чергового персоналу під час оперативного керування тепловими установками та мережами. Здавання та прийняття змін черговим персоналом.
 3.  Обов’язкові медичні огляди працівників.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 4

 1.  Вимоги до персоналу  і нагляд за дотриманням Правил, відповідальні особи за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплового устаткування і мереж.
 2.  Забезпечення технічною документацією теплових установок та мереж, іншого устаткування теплового господарства.
 3.  Обов’язки роботодавця щодо охорони праці на своєму підприємстві. Обов’язки працівника щодо дотримання вимог нормативно – правових актів з охорони праці.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 5

 1.  Відповідальність персоналу за відмови в роботі теплових установок і мереж та права і можливі санкції до об’єкта теплопостачання з боку Держенергонагляду за порушення вимог цих Правил.
 2.  Забезпечення необхідною документацією кожного робочого місця оперативного персоналу (назвати декілька таких документів).
 3.  Служба охорони праці на підприємстві. Комісія з питань охорони праці на підприємстві.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 6

 1.  Підготовка, перепідготовка та навчання персоналу. Термін виробничого навчання.
 2.  Облік теплоносія, теплової енергії та конденсату.
 3.  Права працівників на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 7

 1.  Періодичність перевірки знань персоналом цих Правил і виробничих інструкцій та позачергова перевірка знань.
 2.  Навчання працівників з питань охорони праці. Види інструктажів з охорони праці.
 3.  Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 8

 1.  Структура та форми керування тепловим господарством.
 2.  Періодичність перевірки знань персоналом цих Правил і виробничих інструкцій та позачергова перевірка знань.
 3.  Вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці  в виробничих підрозділах.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 9

 1.  Робота адміністративно – технічного та чергового персоналу під час оперативного керування тепловими установками та мережами. Здавання та прийняття змін черговим персоналом.
 2.  Структура та форми керування тепловим господарством.
 3.  Повторний, позаплановий та цільовий інструктаж з охорони праці в виробничих підрозділах.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 10

 1.  Забезпечення технічною документацією теплових установок та мереж, іншого устаткування теплового господарства.
 2.  Робота адміністративно – технічного та чергового персоналу під час оперативного керування тепловими установками та мережами. Здавання та прийняття змін черговим персоналом.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 11

 1.  Забезпечення необхідною документацією кожного робочого місця оперативного персоналу (назвати декілька таких документів).
 2.  Забезпечення технічною документацією теплових установок та мереж, іншого устаткування теплового господарства.
 3.  Обов’язки роботодавця щодо охорони праці на своєму підприємстві. Обов’язки працівника щодо дотримання вимог нормативно – правових актів з охорони праці.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 12

 1.  Облік теплоносія, теплової енергії та конденсату.
 2.  Забезпечення необхідною документацією кожного робочого місця оперативного персоналу (назвати декілька таких документів).
 3.  Служба охорони праці на підприємстві. Комісія з питань охорони праці на підприємстві.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 13

 1.  Навчання працівників з питань охорони праці. Види інструктажів з охорони праці.
 2.  Облік теплоносія, теплової енергії та конденсату.
 3.  Відповідальність персоналу за відмови в роботі теплових установок і мереж та права і можливі санкції до об’єкта теплопостачання з боку Держенергонагляду за порушення вимог цих Правил.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 14

 1.  Вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці  в виробничих підрозділах.
 2.  Підготовка, перепідготовка та навчання персоналу. Термін виробничого навчання.
 3.  Періодичність перевірки знань персоналом цих Правил і виробничих інструкцій та позачергова перевірка знань.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 15

 1.  Повторний, позаплановий та цільовий інструктаж з охорони праці в виробничих підрозділах.
 2.  Призначення «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж ».
 3.  Організація експлуатації теплових установок та мереж (плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій,  вимоги до персоналу щодо знань даних Правил та органи нагляду за технічним станом об’єктів теплопостачання і охороною праці.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 16

 1.  Обов’язкові медичні огляди працівників.
 2.  Розкрити поняття про призначення в структурі об’єкта теплопостачання адміністративно – господарського, адміністративно-технічного, оперативного (чергового), оперативно – ремонтного та ремонтного персоналу.
 3.  Вимоги до персоналу  і нагляд за дотриманням Правил, відповідальні особи за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплового устаткування і мереж.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 17

 1.  Обов’язки роботодавця щодо охорони праці на своєму підприємстві. Обов’язки працівника щодо дотримання вимог нормативно – правових актів з охорони праці.
 2.  Вимоги до персоналу  і нагляд за дотриманням Правил, відповідальні особи за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплового устаткування і мереж.
 3.  Відповідальність персоналу за відмови в роботі теплових установок і мереж та права і можливі санкції до об’єкта теплопостачання з боку Держенергонагляду за порушення вимог цих Правил.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 18

 1.  Служба охорони праці на підприємстві. Комісія з питань охорони праці на підприємстві.
 2.  Підготовка, перепідготовка та навчання персоналу. Термін виробничого навчання.
 3.  Періодичність перевірки знань персоналом цих Правил і виробничих інструкцій та позачергова перевірка знань.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 19

 1.  Права працівників на охорону праці під час укладання трудового договору та під час роботи.
 2.  Структура та форми керування тепловим господарством.
 3.  Робота адміністративно – технічного та чергового персоналу під час оперативного керування тепловими установками та мережами. Здавання та прийняття змін черговим персоналом.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 20

 1.  Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.
 2.  Забезпечення технічною документацією теплових установок та мереж, іншого устаткування теплового господарства.
 3.   Забезпечення необхідною документацією кожного робочого місця оперативного персоналу (назвати декілька таких документів).

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 21

 1.  Призначення «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж ».
 2.  Розкрити поняття про призначення в структурі об’єкта теплопостачання адміністративно – господарського, адміністративно-технічного, оперативного (чергового), оперативно – ремонтного та ремонтного персоналу.
 3.  Навчання працівників з питань охорони праці. Види інструктажів з охорони праці.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 22

 1.  Вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці  в виробничих підрозділах.
 2.  Організація експлуатації теплових установок та мереж (плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій,  вимоги до персоналу щодо знань даних Правил та органи нагляду за технічним станом об’єктів теплопостачання і охороною праці.
 3.  Періодичність перевірки знань персоналом цих Правил і виробничих інструкцій та позачергова перевірка знань.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 23

 1.  Структура та форми керування тепловим господарством.
 2.  Робота адміністративно – технічного та чергового персоналу під час оперативного керування тепловими установками та мережами. Здавання та прийняття змін черговим персоналом.
 3.  Повторний, позаплановий та цільовий інструктаж з охорони праці в виробничих підрозділах.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 24

 1.  Обов’язкові медичні огляди працівників.
 2.  Забезпечення технічною документацією теплових установок та мереж, іншого устаткування теплового господарства.
 3.   Забезпечення необхідною документацією кожного робочого місця оперативного персоналу (назвати декілька таких документів).

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 25

 1.  Облік теплоносія, теплової енергії та конденсату.
 2.  Навчання працівників з питань охорони праці. Види інструктажів з охорони праці.
 3.  Відповідальність персоналу за відмови в роботі теплових установок і мереж та права і можливі санкції до об’єкта теплопостачання з боку Держенергонагляду за порушення вимог цих Правил.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 26

 1.  Робота адміністративно – технічного та чергового персоналу під час оперативного керування тепловими установками та мережами. Здавання та прийняття змін черговим персоналом.
 2.  Забезпечення технічною документацією теплових установок та мереж, іншого устаткування теплового господарства.
 3.  Служба охорони праці на підприємстві. Комісія з питань охорони праці на підприємстві.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 27

 1.  Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.
 2.  Підготовка, перепідготовка та навчання персоналу. Термін виробничого навчання.
 3.  Періодичність перевірки знань персоналом цих Правил і виробничих інструкцій та позачергова перевірка знань.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 28

 1.  Структура та форми керування тепловим господарством.
 2.  Забезпечення технічною документацією теплових установок та мереж, іншого устаткування теплового господарства.
 3.  Вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці  в виробничих підрозділах.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 29

 1.  Повторний, позаплановий та цільовий інструктаж з охорони праці в виробничих підрозділах.
 2.  Вимоги до персоналу  і нагляд за дотриманням Правил, відповідальні особи за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплового устаткування і мереж.
 3.  Підготовка, перепідготовка та навчання персоналу. Термін виробничого навчання.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.

ДВНЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ“

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Напрям підготовки – 050601 Теплоенергетика.

Спеціальність 5.05060103 “ Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання“, 7 семестр

Навчальна дисципліна „Основи охорони праці в галузі теплопостачання“

ОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

БІЛЕТ № 30

 1.  Періодичність перевірки знань персоналом цих Правил і виробничих інструкцій та позачергова перевірка знань.
 2.  Структура та форми керування тепловим господарством.
 3.  Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Затверджено на засіданні циклової комісії  спеціальних дисциплін будівництва та архітектури

Протокол №____  від „____” ________________ 2013 року

Голова  циклової комісії     ____________________    Ващенко Т. В.

Викладач  ___________________   Гарбар В.Г.
1. Маркетингова діяльність та планування діяльності підприємства
2. територіальний поділ географічного простору перші міждержавні контакти територіальні загарбання
3. Участие адвоката в процессе
4. Туристический рынок Украины а Туроператорская деятельность
5. Основы технологий производственных процессов
6. Реферат- Факсимильные адреса и электронная почта
7. Какие признаки характерны для артроза а механические боли; б хруст в суставе; в повышение кожной темпера
8. Берізка
9. давно когда альтмеры Саммерсета изгнали своих инакомыслящих братьев существовали и те меры которые не сог
10. микрообъекты Глава 2
11. ВСЯ КАМЧАТКА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 1.html
12. Реферат- Электронные изделия на основе программируемых микроконтроллеров
13. РЕФЕРАТ Курсовая работа- 53 с
14. Ценностные ориентации
15. это периодические колибания экономич активности
16. начало социологии одним авторам в древности связывая его с именами Платона и Аристотеля другим в рамках
17. тема захисту сільськогосподарських рослин і тварин через Держветфітослужбу підсистема охорони і захисту
18. на тему- Составила- учитель начальных классов МОУ СО
19. Проблеми хронології 3 Бича Скеля ~ відома своєрідна пам~ятка гальштатської епо
20. Лекция 1 Та~ырып- Кіріспе