Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Культурний ландшафт як географія культурних осередків їх характер та способи взаємозв~язку

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

С е м і н а р с ь к е   з а н я т т я   №  4

Т е м а 2.1. Українська культура першої половини ХІХ ст.

(2 год.)

Зміст семінарського заняття

1.Проблема трансформації структури українського культурного життя. «Культурний ландшафт» як географія культурних осередків, їх характер та способи взаємозв’язку.

2.Становлення національної літератури. Творчість І.Котляревського. Витоки українського романтизму. Т.Шевченко − центральна постать літературного відродження в Україні.

3.Архітектурне мистецтво України: класицизм, ампір, псевдовізантійський стиль. Класицизм в українській скульптурі.

4.Розвиток українського живопису першої половини ХІХ ст.: мистецька техніка, представники і основні шедеври.

Самостійна робота до теми 2.1.:

Опрацюйте рекомендовану літературу до курсу і складіть тематичний конспект (тези).

Особливості та напрями українського романтизму.

Романтизм та сентименталізм в українській літературі.

Романтизм в українському музичному мистецтві.

Засади українського романтизму як підґрунтя української національної ідеї.

2.Підготуйте доповідь (реферат) з обраного питання:

Театральне мистецтво першої половини ХІХ ст.

«Малоросійська школа» в російській літературі.

Українська школа» в польській літературі першої половини ХІХ ст.

Гурток І.Срезневського у Харкові та його діяльність.

В.Каразін – «український Ломоносов».

Петро Лодій: життя і творчість.

Іван Мартос − життя і діяльність.

Трансформація козацької старшини в дворянський стан на початку ХІХ ст.

Виникнення українського театру (перша половин ХІХ ст.)

3.Складіть іорстичний портрет одного з діячів культури першої половини ХІХ ст.

І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, Є.Гребінка, П.Гулак-Артемовський, М.Костомаров, А.Метлинський, Т.Шевченко, М.Гоголь, М. Вербицький, С. Гулак-Артемовський.

Тематика наукових есе:

Витоки українського Просвітництва: європейська та українська філософська думки.

Організаційні форми українського Просвітництва („Зібрання”, „Попівська академія”).

Концепція «розумного егоїзму» Я. Козельського.

Ідея суспільного прогресу в творах українських просвітників.

Масонство в Україні.

Ідеї Просвітництва в українській освіті та науці.

Г.Сковорода та просвітницька ідеологія.

Діяльність Новгород-Сіверського патріотичного гуртка.

Вінченцо і Олександр Беретті − видатні київські архітектори.

Український внесок у російську культуру (перша половина ХІХ ст.)

Класицизм як елемент російської імперської ідеології.

Проблема протистояння класицизму та романтизму: український контекст.

«Історії Русів» як історичний, літературний, ідеологічний твір і проблема авторства.

Т.Шевченко як творець міфологізованої національної свідомості.

Месіанство України в «Книзі буття українського народу».

ІНДЗ:

Тенденції жіночої моди в одязі першої половини ХІХ ст.

«Домашній театр» українського панства.

Родовий маєток українського панства як хранитель культурних традицій.

Кобзарство як соціокультурне явище.

Класицизм в українській архітектурі.

Український живопис доби класицизму.

Софіївка як видатна пам’ятка садово-паркового мистецтва.

Архітектура Батурина: історія і сучасний стан.

Романтизм у творчості М. Костомарова, Г.Квітки-Основ’яненка, Є.Гребінки (на вибір дослідника).

Сентименталізм в українській літературі.


Диплом на заказ


1. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Киї
2. докладніше. Розподіл ресурсів
3. Прямий та інтерактивний маркетинг
4. Курсовая работа Разработка автоматизированной информационной системы
5. Типы реакций и их классификация в органической химии
6. підготовка до сприйняття; 2 читання; 3 навчальна пауза; 4 підготовка до аналізу прочитан
7. Цвет и его свойства
8. Человек - царь природы
9. Ешкім де ~зіні~ кін~сіздігін д~лелдеуге міндетті емес ережесі т~менде атал~ан ~а~идаларды~ мазм~нына жат
10. связи в словосочетании Виды подчинит
11. Федерация хоккея г
12. Про лізування окремих видів діяльності
13. варианты их решения
14. Модели формирования и учета затрат в управленческом учете
15. .С. Макаренко инструмент прикосновения к личности
16. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи зі спеціальності Облік і аудит освітньокваліфікаці
17. Психотехника концертмейстера хора
18. Философские проблемы современной техники в работах К Ясперса
19. бизнес там нет и в помине как в первом издании 1927 г
20. становление древнегреческой философии VIV в