Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Криворізький національний університет ПЕРЕЛІК секцій відповідно до напрямів підготовки на які при

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Додаток 10 до правил прийому до ДВНЗ «Криворізький національний  університет»

ПЕРЕЛІК

секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до ДВНЗ «Криворізький національний університет» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України

Відділення хімії та біології

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Загальна біологія

Біологія, хімія (за вибором)

0101 – Педагогічна освіта

6.010101 – Дошкільна освіта

6.010102 – Початкова освіта

0401 – Природничі науки

6.040101 – Хімія

6.040102 – Біологія

0513 – Хімічна технологія та інженерія

6.051301 – Хімічна технологія

Біологія людини

Біологія, хімія (за вибором)

0101 – Педагогічна освіта

6.010101 – Дошкільна освіта

6.010102 – Початкова освіта

0401 – Природничі науки

6.040102 – Біологія

Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія (за вибором)

0401 – Природничі науки

6.040101 – Хімія

6.040102 – Біологія

Валеологія

Біологія, хімія (за вибором)

0401 – Природничі науки

6.040102 – Біологія

Психологія

Біологія, історія України (за вибором)

0301 – Соціально-політичні науки

6.030103 – Практична психологія

0101 Педагогічна освіта

6.010101 Дошкільна освіта

6.010102 Початкова освіта

Хімія

Хімія

0401 – Природничі науки

6.040101 – Хімія

0513 – Хімічна технологія та інженерія

6.051301 – Хімічна технологія

Відділення історії

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Історія України

Історія України

0203 – Гуманітарні науки

6.020302 – Історія

Археологія

Історія України

0203 – Гуманітарні науки

6.020302 – Історія

Історичне краєзнавство

Історія України

0203 – Гуманітарні науки

6.020302 – Історія

Етнологія

Історія України

0203 – Гуманітарні науки

6.020302 – Історія

Всесвітня історія

Історія України

0203 – Гуманітарні науки

6.020302 – Історія

Відділення мовознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Українська мова

Українська мова та література

0101 – Педагогічна освіта

6.010101 –Дошкільна освіта

6.010102 – Початкова освіта

6.010104 – Професійна освіта (за профілем)

0203 – Гуманітарні науки

6.020303 – Філологія

Російська мова

Російська мова

0203 – Гуманітарні науки

6.020303 – Філологія

Англійська мова

Англійська мова

0203 – Гуманітарні науки

6.020303 – Філологія

Німецька мова

Німецька мова

0203 – Гуманітарні науки

6.020303 – Філологія

Відділення фізики і астрономії

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Теоретична фізика

Фізика

0402 – Фізико-математичні науки

6.040203 – Фізика

0101 - Педагогічна освіта

6.010103 – Технологічна освіта

6.010104 – Професійна освіти (за профілем)

Експериментальна фізика

Фізика

0402 – Фізико-математичні науки

6.040203 – Фізика

Астрономія та астрофізика

Фізика

0402 – Фізико-математичні науки

6.040203 – Фізика

Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

0402 – Фізико-математичні науки

6.040203 – Фізика

Відділення математики

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Математика

Математика

0101 – Педагогічна освіта

6.010102 – Початкова освіта

6.010103 – Технологічна освіта

6.010104 – Професійна освіта (за профілем)

0402 – Фізико-математичні науки

6.040201 – Математика

Прикладна математика

Математика

0101 – Педагогічна освіта

6.010102 – Початкова освіта

6.010103 – Технологічна освіта

6.010104 – Професійна освіта (за профілем)

0402 – Фізико-математичні науки

6.040201 – Математика

Математичне моделювання

Математика

0402 – Фізико-математичні науки

6.040201 – Математика

Відділення технічних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика (за вибором)

0601 – Будівництво та архітектура

6.060101 – Будівництво

0503 – Розробка корисних копалин

6.050301 – Гірництво

6.050303 – Переробка корисних копалин

6.050304 – Нафтогазова справа

0502 – Автоматика та управління

6.050201 – Системна інженерія

6.050202 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології 

0504 – Металургія та матеріалознавство

6.050401 – Металургія

6.050402 – Ливарне виробництво

0505 – Машинобудування та матеріалообробка

6.050502 – Інженерна механіка

6.050503 – Машинобудування

0506 – Енергетика та та енергетичне машинобудування

6.050601 – Теплоенергетика

0507 – Електротехніка та електромеханіка

6.050701 – Електротехніка та електротехнології

6.050702 – Електромеханіка

Електроніка та приладобудування

Фізика, математика (за вибором)

0507 – Електротехніка та електромеханіка

6.050701 – Електротехніка та електротехнології

6.050702 – Електромеханіка

Матеріалознавство

Фізика, математика (за вибором)

0504 – Металургія та матеріалознавство

6.050401 – Металургія

6.050402 – Ливарне виробництво

Авіа- та ракетобудування, машинобудувань-ня і робототехніка

Фізика, математика (за вибором)

0505 – Машинобудування та матеріалообробка

6.050502 – Інженерна механіка

6.050503 – Машинобудування

0506 – Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601 – Теплоенергетика

0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101 – Транспортні технології  (за видами транспорту)

6.070106 – Автомобільний транспорт

Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика (за вибором)

0502 Автоматика та управління

6.050201 – Системна інженерія

6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

0403 Системні науки та кібернетика

6.040302 – Інформатика

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102 – Комп'ютерна інженерія 

6.050103 – Програмна інженерія

Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика (за вибором)

0401 – Природничі науки

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика (за вибором)

0401 – Природничі науки

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0601 Будівництво та архітектура

6.060101 Будівництво

0503 – Розробка корисних копалин

6.050301 – Гірництво

6.050303 – Переробка корисних копалин

0507 Електротехніка та електромеханіка

6.050701 Електротехніка та електротехнології

6.050702 Електромеханіка

0505 Машинобудування та матеріалообробка

6.050502 Інженерна механіка

6.050503 Машинобудування

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601 Теплоенергетика

0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101 – Транспортні технології  (за видами транспорту)

6.070106 – Автомобільний транспорт

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Українська література

Українська мова та література

0101 – Педагогічна освіта

6.010101 – Дошкільна освіта

6.010102 – Початкова освіта

6.010104 – Професійна освіта (за профілем)

0203  – Гуманітарні науки

6.020303 – Філологія

Світова література

Українська мова та література, світова література (за вибором)

0203 – Гуманітарні науки

6.020303 – Філологія

Російська література

Російська мова, світова література (за вибором)

0203 – Гуманітарні науки

6.020303 – Філологія

Фольклористика

Українська мова та література

0202 – Мистецтво

6.020204 – Музичне мистецтво

6.020205 – Образотворче мистецтво

6.020207 – Дизайн

Мистецтвознавство

Українська мова та література

0101 – Педагогічна освіта

6.010101 – Дошкільна освіта

6.010102 – Початкова освіта

0202 – Мистецтво

6.020202 – Хореографія

6.020204 – Музичне мистецтво

6.020205 – Образотворче мистецтво

6.020207 – Дизайн

Літературна творчість

Українська мова та література

0101 – Педагогічна освіта

6.010101 – Дошкільна освіта

6.010102 – Початкова освіта

Відділення філософії та суспільствознавства

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Філософія

Історія України

0203 Гуманітарні науки

6.020302 – Історія

Правознавство

Історія України

0304 Право

6.030401 – Правознавство

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Історія України

0203 Гуманітарні науки

6.020302 – Історія

Педагогіка

Українська мова та література

0101 Педагогічна освіта

6.010101 Дошкільна освіта

6.010102 Початкова освіта

6.010103 Технологічна освіта

6.010104 Професійна освіта (за профілем)

0301 – Соціально-політичні науки

6.030103 – Практична психологія

Відділення наук про Землю

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Географія та ландшафтознав-ство

Географія

0401 Природничі науки

6.040104 – Географія

0801 Геодезія та землеустрій

6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій

Геологія, геохімія та мінералогія

Географія

0401 Природничі науки

6.040103 – Геологія 

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0503 Розробка корисних копалин

6.050301 – Гірництво

Гідрологія

Географія

0401 Природничі науки

6.040104 – Географія

Відділення екології та аграрних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

0401 Природничі науки

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Охорона довкілля та раціональне природокористу-вання

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

0401 Природничі науки

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

0801 Геодезія та землеустрій

6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій

Відділення комп’ютерних наук

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Комп’ютерні системи та мережі

Математика

0403 Системні науки та кібернетика

6.040302 – Інформатика

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102 – Комп'ютерна інженерія 

6.050103 – Програмна інженерія

0502 Автоматика та управління

6.050201 – Системна інженерія

6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

Технології програмування

Математика

0403 Системні науки та кібернетика

6.040302 – Інформатика

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102 – Комп'ютерна інженерія 

6.050103 – Програмна інженерія

Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

0403 Системні науки та кібернетика

6.040302 – Інформатика

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102 – Комп'ютерна інженерія 

6.050103 – Програмна інженерія

Інтернет-технології та WEB-дизайн

Математика

0502 Автоматика та управління

6.050201 – Системна інженерія

6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102 – Комп'ютерна інженерія 

6.050103 – Програмна інженерія

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

0502 Автоматика та управління

6.050201 – Системна інженерія

6.050202 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102 – Комп'ютерна інженерія 

6.050103 – Програмна інженерія

Відділення економіки

Секція

Базова дисципліна

Шифр та галузь знань

Напрям і код підготовки (спеціальність)

Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

0305 – Економіка та підприємництво

6.030502 – Економічна кібернетика

6.030503 – Міжнародна економіка

6.030507 – Маркетинг

6.030508 – Фінанси і кредит

6.030509 – Облік і аудит

0306 – Менеджмент і адміністрування

6.030601 – Менеджмент

Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

0305 – Економіка та підприємництво

6.030502 – Економічна кібернетика

6.030503 – Міжнародна економіка

6.030507 – Маркетинг

6.030508 – Фінанси і кредит

6.030509 – Облік і аудит

0306 – Менеджмент і адміністрування 6.030601 – Менеджмент українська мова та література, математика, географія або іноземна мова

6.030601 – Менеджмент

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

0305 – Економіка та підприємництво

6.030502 – Економічна кібернетика

6.030503 – Міжнародна економіка

6.030507 – Маркетинг

6.030508 – Фінанси і кредит

6.030509 – Облік і аудит

0306 – Менеджмент і адміністрування

6.030601 – Менеджмент
1. Трудности заключения мирового соглашения на стадии исполнения решения суда
2. Менеджмент и специальности Менеджмент организации Блок Финансовый менеджмент Задача ’ 1 ОАО П.html
3. Лекция 8. Элементы теории корреляции Две или несколько случайных величин могут быть связаны либо функциона
4. Роль и место закона в конституционном праве России
5. Реферат- Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы
6. Инвестиционное кредитование малого и среднего бизнеса
7. 2 Проблема критерия психического.html
8. Договор подряда и его виды
9. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів ~
10. Суэцкий канал
11. Они определяют смещение относительно текущей ячейки
12. пускание пыли в глаза обман демонстрация доброты в зависимости от особенностей личности собеседника
13. Теория эволюции
14. Мобилизация сил;
15. повышение уровня конкурентоспособности предприятия и укрепление его рыночных позиций
16. Общие особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера Производство о при
17.  Как много сериалов Вы смотрите выберите один подходящий для Вас вариант Не смотрю сериалы
18. ПАЧАТКІ МАТРОНІЧАВА ЯРАСЛАВА РАМАНАВІЧА студэнта 3 курса 6 групы матэматычнага фта Навуковы
19. Юридический анализ общетеоретических проблем административной ответственности за нарушение авторских прав
20. Контрольная работа- Административно-правовой статус общественных объединений