Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

конусні-циліндричні контури G66 Цикл торцевого чорнового обточування конусні-цил

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Припуск на чистову обробку G57

5. Цикли

G31

Цикл нарізання різьби

G36

Обмеження області руху для повторюваних циклів

G57

Припуск на чистову обробку

G65

Цикл повздовжнього чорнового обточування - конусні/циліндричні контури

G66

Цикл торцевого чорнового обточування - конусні/циліндричні контури

G75

Цикл повздовжнього чорнового обточування - паралельно осям

G76

Цикл торцевого чорнового обточування - паралельно осям

G78

Цикл канавки форми Е і F. Канавка під різьбу.

G79

Цикл прорізки канавки

G81

Цикл повздовжній чорнового обточування з довільним сполученим контуром

G82

Цикл торцевого чорнового обточування з довільним сполученим контуром

G83

Цикл чорнового обточування паралельно контуру

G84

Цикл глибокого свердління

G85

Цикл канавки форми Е і F. Канавка під різьбу.

G86

Цикл канавки

G87

Цикл радіуса

G88

Цикл фаски


Рисунок G 31.1: циліндрична різьба – координати X стартової точки і теоретичної початкової точки різьби рівні.

Рисунок G 31.2: циліндрична різьба – запрограмована адресами J і K (глибина різання на один прохід в напрямку X і Z)


Функція:

Кадр програми ЧПК.

Адреси.

Опціональні адреси.

Опис.

 Цикл нарізання різьби G31.

За допомогою циклу G31 може програмуватися поздовжня й конусна різьба з максимальним кутом до вісі Z 45 градусів і постійним кроком. Цикл може використовуватися як для зовнішньої, так і для внутрішньої обробки.

G 31 X.. Z... D... F... S.../J... [А...] [Q...] [I.../Е...]

G 31 X... Z... D... F... К... А... [Q...] [I.../Е...]

X координата теоретичної початкової точки різьби по вісі X:

-  у зовнішньої різьби теоретично зовнішній діаметр,

-  у внутрішньої різьби теоретично внутрішній діаметр.

Z координата кінцевої точки по вісі Z.

D глибина профілю різьби.

F крок різьби по вісі Z.

S кількість виконаних проходів.

J глибина різання за один прохід.

K глибина різання на прохід по вісі Z. Якщо програмується адреса K, то кут профілю різьби А потрібно програмувати більше нуля.

А     кут профілю різьби до вісі X, під яким здійснюється глибина різання. Значення А повинне лежати між 0 і 60 градусами.

Q поділ   останнього   глибина різання.  Q  може   мати   будь-яке позитивне значення. Якщо програмується Q, то останнє глибина різання ділиться на чотири кроки (на 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 останньої глибини різання).

I різниця радіусів між теоретичною початковою точкою різьби й теоретичною кінцевою точкою різьби:

-  для зовнішньої різьби з знаком плюс,

-  для внутрішньої різьби з знаком мінус.

Е кут різьби до вісі Z у кінцевій точці. Абсолютне значення Е може становити максимум 45 градусів.

Для виконання циклу (G31 важливими є теоретичні початкова й кінцева точка різьби. Вони визначають внутрішній діаметр різьби. Кінцева точка різьби задається значеннями X й Z, а теоретична початкова точка різьби виходить із запрограмованих адрес:

  •  координата X обчислюється за допомогою адрес I або Е. Якщо адреси I і Е не програмуються, то координата X початкової точки різьби дорівнює координаті по вісі Х теоретичного зовнішнього діаметру різьби (циліндрична різьба),
  •  координата Z початкові точки різьби завжди дорівнює координаті Z стартові точки при виклику циклу.


Рисунок G 31.3: конусна різьба - кут різьби може програмуватися адресами Е (кут до осі Z) або I (різниця радіусів теоретичної початкової і теоретичної кінцевої точки різьби)

Рисунок G 31.4: внутрішня різьба - координата X стартової точки циклу повинна бути менше координати X теоретичної початкової точки різьби.


Вказівки по програмуванню

 До виклику циклу G31 необхідно здійснити глибину різання до стартової точки в напрямку X й Z. Виходячи з її позиції щодо запрограмованої координати X керування ухвалює рішення щодо створення внутрішньої або зовнішньої різьби:

- якщо координата X стартової точки менше координати X теоретичної початкової точки різьби, то нарізується внутрішня різьба (порівняй рисунок G31.4).

- якщо координата X більше, то нарізується зовнішня різьба (порівняй рисунок G31.1).

Якщо кількість проходів (S) не програмується, то керування обчислює його на підставі запрограмованих адрес. Після кожного проходу інструмент у режимі прискореного ходу переміщається до координати Z стартові точки. Після відпрацьовування циклу інструмент повертається на стартову позицію.

Координата Z стартової точки різьби повинна бути на відстані 2 – 3 кроки різьби від початку різьби, а координата Х стартової точки повинна бути на 8 – 10 мм від поверхні різьби, щоб до початку обробки інструмент міг набрати відповідне число обертів і подачу.

Вибіркові дані з довідника

Крок різьби

(мм)

Профіль різьби

D (мм)

1

1,25

1,5

1,75

2

2

2,5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

0,54

0,67

0,81

0,95

1,08

1,08

1,35

1,35

1,62

1,89

2,16

2,43

2,7

2,98

3,25

Кількість виконаних проходів повинне бути більше 1.


Рисунок G36.1

Рисунок G36.2

Рисунок G36.3


Функція:

Кадр програми ЧПУ.

Опис.

Вказівки по програмуванню.

 Обмеження області руху при повторюваних циклах G36.

За допомогою команди G36 можуть бути обмежені шляхи руху інструмента при повторюваних циклах G83.

G36

При чорновому обточуванні паралельно контуру цикл G83 інструмент обходить контур декілька разів. Як показано на малюнку G36.1 інструмент при цьому переміщується частково поза виробом. Командою G36 визначається область, за яку інструмент не виходить, і таким чином, скорочується час обробки (рисунок G36.2).

Особливо велике значення обмеження області руху має при програмуванні внутрішніх контурів. Якби інструмент при цьому обходив весь контур, то відбулося б зіткнення (малюнок G36.3).

Область руху за допомогою команди G36 обмежується квадрантом, протилежним вершині інструмента.

Залежно від   запрограмованої початкової точки контуру для обмеження області руху це означає:

якщо інструмент розташований "вище" початкової точки контуру, то він не переміщається вище координати X (малюнок G36.2),

якщо інструмент розташований "нижче" початкової точки контуру, то він не переміщається нижче координати X (малюнок G36.3).

Команда G36 повинна програмуватися після кадру програми ЧПУ з викликом циклу G83.

Якщо перед викликом циклу програмується чистовий припуск (G57), то цей розмір варто враховувати при виборі стартової позиції інструмента.


Функція:

Кадр програми ЧПК.

Адреси.

Вказівки по програмуванню.

 Припуск на чистову обробку G57.

За допомогою команди G57 для чорнових циклів G81, G82 й G83 можна програмувати припуск на чистову обробку.

G57 X... Z...

X припуск на чистову обробку по координаті Х

- знак плюс при зовнішній обробці,

- знак мінус при внутрішній обробці.

Z припуск на чистову обробку по координаті Z.

Якщо запрограмований припуск на чистову обробку, то при чорновій обробці рух здійснюється уздовж контуру, зміщеного на значення X і Z.

Тому що характер контуру повинен описуватися для попередньої й для остаточного обточування, то доцільним представляється вносити опис контурів у підпрограму, і викликати її в головній програмі відповідно для попередньої й остаточної обробки. Альтернативно за допомогою команди G23 для остаточного обточування можна програмувати повторення частини програми.Рисунок G65.1: при зовнішній координаті X стартової точки і потрібної кінцевої точки конуса повинні бути рівні.

Рисунок G65.2: при внутрішній обробці координата Х стартової точки повинна бути менше діаметра внутрішнього контуру після попереднього обточення.


Функція:

Кадр програми ЧПК.

Адреси.

Опис.

Вказівки по програмуванню.

 Цикл повздовжнього чорнового обточування G65 (конусний контур).

За допомогою команди G65 можна програмувати повздовжній чорновий цикл із конусним сполученим контуром як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки.

G65 X... ZS.../D... Y.../Е.../А...В...

   [I...] [К...] [HW…] [С…V…] [L..]

Х, Z Тому що цикл G65 базується на повздовжньому чорновому циклі із прямокутним сполученим контуром, то координати X і Z визначають кутову точку цього прямокутного контуру.(Х – координата меншого діаметру конуса для зовнішньої обробки і більшого для внутрішньої)

S кількість виконаних проходів. Якщо програмується адреса S, то керування розраховує глибину різання. Альтернативно адресі S можна також програмувати глибину глибина різання D.

D після кожного ходу обробки здійснюється підведення  на глибину різання на запрограмовану величину D, щодо радіуса. При відпрацьовуванні циклу глибина різання може відхилятися від запрограмованої величини D в залежності від опціональних адрес С, V і L. Альтернативно адресі D може також програмуватися адреса S (кількість виконаних проходів).

Y координата точки Z, у якій повинен починатися конус.

Е  кут підйому конуса щодо осі Z (G65.1). Стежите за тим, щоб для внутрішньої обробки кут програмувався з відповідним знаком - мінусом (G65.2).

А,B нахил конуса може програмуватися також через співвідношення відрізків А і В. При цьому А є відрізком у напрямку X (щодо радіуса), В - у напрямку Z.

I; К;

H; W; Опціональні адреси дивися на наступній сторінці

С; V; L

На відміну від повздовжнього чорнового циклу G75 із прямокутною поверхнею обробки при команді G65 інструмент переміщується від заданої точки під певним кутом до кінцевої точки контуру. Від цієї точки створюється конусний контур. Ця початкова точка конуса може програмуватися:

1. - контурною точкою Y,

2. - кутом підйому Е

3. - відношенням відрізків А и В.

До початку циклу інструмент необхідно перемістити по координаті:

Х – початкова точка обробки;

Z – на 1 -2 мм праворуч від точки початку обробки

Після виконання циклу різець повертається в точку початку циклу


Рисунок G 65.3

Рисунок G 65.4

Рисунок G 65.5


Опціональні адреси.

 Наступні адреси можна програмувати вибірково.

І, К припуск на чистову обробку по X (щодо радіуса) і Z.

Н,W ламання стружки (G65.3).

Н указує довжину відрізка в напрямку Z, після проходження якого подача переривається на ламання стружки; W  визначає відрізок, на який повертається інструмент. Н i W повинні програмуватися разом.

C дегресія глибина різання (рисунок G65.4). Під адресою C програмується значення, на яке зменшується глибина різання D після кожного проходу. Якщо програмується адреса C, то необхідно програмувати й адреси D i V.

V мінімальна глибина різання (рисунок G65.4).

V визначає мінімальну глибину різання. Величина D завдяки дегресії C зменшується до значення V. Якщо програмується V, то варто також програмувати D і С.

L оптимізація залишкової стружки (рисунок G65.5)

Під адресою L програмується відсоток від значення глибина різання D (ціле число від 1 до 100). У цьому випадку керування збільшує глибину різання для зняття залишкової стружки. При чорновому обточуванні і завдяки цьому, цьому може бути зекономлений один робочий хід.


Рисунок G66.1: зовнішня обробка - координата X стартової точки повинна бути більше діаметра зовнішнього контуру після попереднього обточування.

Рисунок G66.2: внутрішня обробка - координата X стартової точки повинна бути менше діаметра внутрішнього контуру після попереднього обточування


Функція:

Кадр програми ЧПК.

Адреси.

Опис.

Вказівки по програмуванню.

 Цикл торцевого чорнового обточування G66 (конусний контур).

За допомогою команди G66 можна програмувати повздовжній чорновий цикл із конусним сполученим контуром як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки.

G66 X... ZS.../D... Y.../Е.../А...В...

[I...] [К...] [HW…] [С…V…] [L..]

Х, Z Тому що цикл G66 базується на циклі торцевого чорнового обточування із прямокутним сполученим контуром, то X – координата меншого діаметру конуса для зовнішньої обробки і більший діаметр конуса для внутрішньої обробки; Z – координата кінцевої точки конуса по вісі Z.

S кількість виконаних проходів. Якщо програмується адреса S, то керування розраховує глибину різання. Альтернативно адресі S можна також програмувати глибину глибина різання D.

D після кожного ходу обробки здійснюється підведення  на глибину різання D, щодо радіуса. При відпрацьовуванні циклу глибина різання може відхилятися від запрограмованої величини D в залежності від опціональних адрес С, V і L. Альтернативно адресі D може також програмуватися адреса S (кількість вироблених проходів).

Y координати точки по вісі Х, в якій закінчується конус.

Е  кут підйому конуса щодо осі Z (G65.1). Стежите за тим, щоб для внутрішньої обробки кут програмувався з відповідним знаком - мінусом (G65.2).

А,B нахил конуса може програмуватися також через співвідношення відрізків А і В. При цьому А є відрізком у напрямку X (щодо радіуса), В - у напрямку Z.

I; К;

H; W; Опціональні адреси дивися на наступній сторінці

С; V; L

На відміну від повздовжнього чорнового циклу G75 із прямокутною поверхнею обробки при команді G65 інструмент переміщується від заданої точки під певним кутом до кінцевої точки контуру. Від цієї точки створюється конусний контур. Ця початкова точка конуса може програмуватися:

1. - контурною точкою Y,

2. - кутом підйому Е

3. - відношенням відрізків А и В.

До початку циклу інструмент необхідно перемістити по координаті:

Z – координата початку конуса

Х – на 1 – 2 мм більше чим діаметр оброблюваної поверхні.

Після виконання циклу різець повертається в точку початку циклу.


Рисунок G 66.3

Рисунок G 66.4

Рисунок G 66.5


Опціональні адреси.

 Наступні адреси можна програмувати вибірково.

І, К припуск на чистову обробку по X (щодо радіуса) і Z.

Н,W ламання стружки (рисунок G65.3).

Н указує довжину відрізка в напрямку Z, після проходження якого подача переривається на ламання стружки; № визначає відрізок, на який повертається інструмент. Н i W повинні програмуватися разом.

C дегресія глибина різання (рисунок G65.4). Під адресою C програмується значення, на яке зменшується глибина різання D після кожного проходу. Якщо програмується адреса C, то необхідно програмувати й адреси D i V.

V мінімальна глибина різання (рисунок G65.4).

V визначає мінімальну глибину різання. Величина D завдяки дегресії C зменшується до значення V. Якщо програмується V, то варто також програмувати D і С.

L оптимізація залишкової стружки (рисунок G65.5)

Під адресою L програмується відсоток від значення глибина різання D (ціле число від 1 до 100). У цьому випадку керування збільшує глибину різання для зняття залишкової стружки. При чорновому обточуванні, завдяки цьому, може бути зекономлений один робочий хід.


Рисунок G 75.1

Рисунок G 75.2

Рисунок G 75.3


Функція:

Кадр програми ЧПК.

Адреси.

Опціональні адреси.

Опис.

Вказівки по програмуванню.

 Цикл поздовжнього чорнового обточування - паралельно вісям G75.

За допомогою команди G75 можна програмувати чорновий цикл для попереднього обточування деталей із прямокутним контуром як для зовнішньої, так і для внутрішньої обробки.

G75 X... Z...S... /D...

[I...] [К...] [Н..W..] [С...V...] [L..]

Х, Z координати кінцевої точки.

S кількість необхідних проходів - альтернативно може програмуватися адреса D.

D після кожного робочого проходу виконується глибина різання в напрямку X на глибину різання D - альтернативно можна програмувати адресу S. При відпрацьовуванні циклу глибина різання може відхилятися від запрограмованого значення D в залежності від опціональних адрес С, V і L.

I, K припуски на чистову обробку по X (щодо радіуса) і Z.

Н, W ламання стружки (цикл поздовжнього чорнового обточування G65) Адреса Н визначає довжину відрізка в напрямку Z, після проходження якого рух подачі переривається на ламання стружки; адреса W визначає відрізок, на який повертається інструмент. Ці адреси повинні програмуватися разом.

C дегресія глибина різання (рисунок G75.2). Під адресою C програмується значення, на яке повинна зменшуватися глибина різання D після кожного проходу. При програмуванні адреси C необхідно програмувати адреси D i V.

V мінімум глибина різання (рисунок G75.2). Адреса V визначає мінімальну глибину різання. Таким чином, завдяки дегресії C глибина різання D максимально зменшується до значення V. При програмуванні адреси V необхідно програмувати адреси D и С.

L оптимізація залишкової стружки (рисунок G75.3). Під адресою L програмується відсоток від значення глибини різання D (ціле число від 1 до 100). У цьому випадку керування збільшує глибину різання для зняття останнього    шару     стружки     максимально     на    значення, запрограмоване під адресою L. Завдяки цьому деталь може бути оброблена до кінцевого розміру з економією одного проходу.

При виклику циклу стартова точка задається по координаті Х на діаметр поверхні, яку потрібно обробити; по координаті Z на 1 – 2 мм від торця деталі. Після виконання циклу різець повертається в початкову, (стартову) точку

Кількість необхідних проходів програмується або адресою S, або обчислюється керуванням з даних глибина різання D і в даному випадку опціональних адрес С, V і L.

Подачу й швидкість різання варто програмувати в попередньому кадрі програми ЧПК.


Рисунок G 76.1

Рисунок G 76.2

Рисунок G 76.3

Довідниково – методичний посібник 73
1. . Одиночная подготовка 200 100 20 21 39 45 52 63
2. Экономическая политика партии большевиков в годы гражданской войны и строительства социализма
3. Психология и педагогика.html
4. на тему- Модели имиджа организации и лидера Подготовила студентка 4 курса 1 группы очнозаочного
5. НА ТЕМУ- ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
6. На тему- Риск в предпринимательской деятельности
7. Кутепов Александр Павлович
8. Святой Грааль джунглей для каждого сердца пустыни ~ Разбился
9. Вариант дерева Высотам Диаметр на Протяжен
10. Хромосомные мутации связаны с изменением числа или структуры хромосом
11. Педагогическая деятельность возникла в истории цивилизации с появлением культуры когда задача создания.html
12. тематические или количественные; Собственноисторические хронологический ~ явления излагаются в строго
13. Пояснительная записка Цели и задачи изучения учебного курса предмета- Цель- формирование целостного пред
14. Формы и методы стимулирования трудового поведения персонала
15. желательно тюльпанообразная
16. мотором интеграционных соглашений
17. ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ ЗАКАЗА 1
18. Финансовая политика организаций
19. Синергетика- за и против хаоса
20. може призвести до захворювання чи зниження працездатності працюючого